Följ oss

Nyheter

Just nu – överskott på el i Norden

Publicerat

den

Vindkraft

Lågtrycket som har dragit in över Norden nu, och som beräknas ligga kvar kommande veckor, gör att vi får in mycket vindkraft i systemet samtidigt som vi har nästintill fulla vattenmagasin. Det gör att över 70 procent av elen i vårt nordiska system just nu kommer från vattenkraft och vindkraft. Samtidigt ligger temperaturen över det normala vilket innebär att vi har ett överskott på energi i Norden med sjunkande elpriser som följd, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.  

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– Eftersom vi har viss begränsning i kablarna mot Nederländerna, Polen och Tyskland kan vi inte exportera allt överskott vilket gör att priserna på el sjunker här i Norden, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Högtrycket som legat över oss en tid har rört sig österut och vi ser ett alltmer dominerande lågtryck från Atlanten som drar in över Norden, vilket ger stora nederbördsmängder och stigande temperaturer. Nederbörden för perioden ligger omkring 140 procent mot det normala för årstiden, därmed stärks också den hydrologiska balansen som just nu ligger på omkring 17 TWh överskott, och fyllnadsgraderna i de nordiska magasinen är drygt 90 procent, vilket är tio procentenheter över det normala.

– Normalt sett brukar fyllnadsgraden vika nedåt under hösten när vattenkraftsproducenterna ökar sin produktion. Men nu, när magasinen konstant fylls på med mycket regn kommer nivåerna att hålla sig kvar på höga nivåer när vi går in i vintern, vilket håller nere prisbilden, säger Johan Sigvardsson.

Samtidigt som den förnybara kraftproduktionen ligger över det normala stiger kärnkraftsproduktion då flera underhållsarbeten blir klara de närmsta veckorna.

– Dessutom har vi högre temperaturer vilket gör att elanvändningen är ganska låg för årstiden. Det här sammantaget gör att vi just nu har ett överskott på el och då vi inte kan exportera allt överskott så sjunker elpriset. Men det kan ändra sig fort om vi får ett starkare högtryck med fallande temperaturer, mindre nederbörd och vind så kommer priserna åter att stiga, säger Johan Sigvardsson.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Tre rytmer sammanfaller för guldpriset i mars 2024

Publicerat

den

Teknisk analys på guldpriset

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på guldpriset inför 2024 och det är hela tre separata rytmer som sammanfaller under mars 2024 vilket gör det hela mycket spännande. Den långsiktiga trenden för guldpriset, dvs under de kommande åren, är positiv och ser ut att bli en förändring från den rörelse i sidled vi har sett under en längre tid.

Teknisk analys på guldpriset av Ingemar Carlsson
Fortsätt läsa

Nyheter

Med vintern kom de högre elpriserna

Publicerat

den

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Månadsmedel för spotpriser på Nord Pool, november 2021-2023
Grafik: Vattenfall

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.

Elpriser
Fortsätt läsa

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Populära