Connect with us

Nyheter

Holmasjön – Nya mätningar indikerar större potential gällande sällsynta jordartsmetaller (REE)

Published

on

Pulver

Prospekteringsföretaget Holmasjön meddelar att nya mätningar indikerar en större potential gällande sällsynta jordartsmetaller (REE). Efter resultaten från mätningarna är det inte omöjligt att de två magnetiska anomalierna på Kallmora är en stor anomali på över två kilometer.

Magnetiska mätningar har genomförts mellan anomalierna på Kallmora. Resultatet är en magnetisk anomali i öst-västlig riktning som drar sig en aning norr ut ju längre öster ut man kommer. Ur vissa intervaller är magnetismen så hög att den påverkar navigeringsutrustning inklusive kompass. Den magnetiska anomalin sträcker sig även 200 meter längre öster ut än tidigare känt.

Elektriska mätningar utfördes över det område som SGU tagit stenprover från och som innehöll flera REE, samt höga halter koppar och järn. Den elektriska anomalin uppmätes till 420 meter lång och upp till 140 meter bred. Anomalin sammanfaller med de platser SGU tagit stenprover och till stor del med den magnetiska anomalin.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Mätningarna är genomförda och kommer nu lämnas in för tolkning, geofysiska kartor samt för att erhålla rekommenderade borrplatser med borrdjup och vinklar. Bolaget kommer redovisa denna information i kommande pressmeddelande.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *