Hela årets uppgång i järnmalmspriset är utraderat

Priset på järnmalm faller kraftigt idag och nu är hela årets prisuppgång utraderad. Prisfallet drar även med sig priset på den typ av kol som används i produktionen. Orsaken är förnyad pessimism i Kina efter nya covid-19-åtgärder i landet som fortsätter hålla fast vid sin noll-covid-strategi. Ståltillverkarna i Kina ökade produktionen förra året på ökad optimism, men om ingenting drastiskt förändras så kommer kombinationen av hög stålproduktion och låg efterfrågan på stål kräva sänkta priser.

Nedan är två grafer över priset på järnmalm på SGX (Singapore). Observera graferna avser juli 2022-terminen, inte spotpriset. Den första visar prisutvecklingen under det senaste året. Den under visar priset under fem år.

Järnmalmspriset under senaste året på SGX (Singapore)
Järnmalmspriset på SGX (Singapore) - 5 år
    scroll to top