Fortsatt svängiga elpriser att vänta

Den nordiska elproduktionen med vind-, vatten- och kärnkraft har under maj varierat kraftigt, men sammantaget levererat på en stabil nivå. Elpriset är dock fortsatt högt, framförallt i södra Sverige, vilket till stor del beror på höga bränsle- och elpriser på kontinenten.  

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Under inledningen av maj blåste och regnade det mindre. Detta påverkade elpriset framförallt i norra Sverige, som vid flera tillfällen under maj hade elpriser på höga nivåer liknande de i södra Sverige.

Bränslepriserna på olja, kol och gas på kontinenten och elpriserna i Tyskland är fortsatt höga, vilket påverkar de svenska elpriserna. Osäkerheten innebär att även priset på fastprisavtal har stigit till extremt höga nivåer under maj. 

I slutet av månaden regnade det och blåste betydligt mer samt att vårfloden är igång i hela landet.

I Sverige är fyllnadsgraden i vattenmagasinen normal medan den i södra Norge är rekordlåg, vilket drar ner den hydrologiska balansen, som är måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrad i form av snö, vattenmagasin och grundvatten. Just nu pågår de planerade årliga avställningarna för bränslebyte, service och underhåll vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk.

– Invasionen av Ukraina och de geopolitiska spänningarna kommer att fortsätta påverka världens alla marknader, inklusive elmarknaden som den senaste tiden upplevt stora svängningar. Beroende på hur situationen utvecklas kommer detta även att påverka elpriset, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Aktuella elpriser
    scroll to top