Flaskhalsar för Argentinas spannmålstransporter

Under mars månad kunde vi ta del av rapporter om flaskhalsar för Argentinas spannmålstransporter, vilket drabbade livsmedelskedjorna hårt, både i landet och globalt. Transporterna av spannmål från de argentinska jordbrukarna kom helt enkelt inte fram. Detta trots att lokala borgmästare utfärdat direktiv om att godstransporter och annan handelsverksamhet undantagits från Argentinas landsomfattande lockdown för att bromsa coronaviruset.

Odling av spannmål i Argentina

Pandemin har drabbats vid en fruktansvärd tid för argentinska jordbrukare, som just startade det södra halvklotets höstskörd av sojabönor och majs, landets två huvudsakliga grödor. Det är därför glädjande att ta del av uppgifter att flaskhalsar nu börjar lätta.

Nästan 4 000 lastbilar kom fram

Nästan 4 000 lastbilar levererade spannmål till hamnarna under fredagen, enligt uppgifter från konsultföretaget AgroEntrega, vilket markerade en enorm förbättring jämfört slutet av förra månaden när pandemin bromsade marktransporten kraftigt.

Endast 1 500 lastbilar anlände till hamnarna vid floden Parana, Argentinas viktigaste transportled för spannmål, vid lågpunkten förra månaden. Detta skall jämföras med att än 6 000 lastbilar spannmål till samma hamnar ett år tidigare.

En avmattning av varutransporter från Argentina, världens största exportör av sojabönor och majs och en stor leverantör av foder för kreatur, hotar att snedvrida det globala handelsflödet när köpare vänder sig till konkurrerande länder som Brasilien och USA för att fylla utbudet.

Undantaget från lock down

Argentinas president Alberto Fernandez har undantagit exportrelaterat arbete från ett dekret som förordnar argentinare att stanna hemma till mitten av april. Men myndigheterna i vissa hamnstäder har protesterat mot undantaget och hävdat att godstransporter, deras förare och gods kan sprida coronaviruspandemin.

Hamnstaden Arroyo Seco, i Santa Fe-provinsen, fördubblade tillfälligt den avgift som debiteras lastbilar som transporterar spannmål genom dess jurisdiktion. ”Vi anser att denna åtgärd är helt oberättigad”, säger CIARA-CEC-chef Gustavo Idigoras. Övriga städer som vidtagit liknande åtgärder har börjat dra tillbaka dessa.

”Flödet av råvaror till hamnarna är tillräckligt för att fylla våra nationella och exporterande behov” sade en Buenos Aires-baserad chef direktör vid ett internationellt spannmålsexporterande företag. Han var emellertid orolig för att en av deras chaufförer eller anställda skulle smittas eftersom det skulle kunna leda till att inte bara den smittade personen skulle hamna i karantän, tillsammans med anställda, förare och jordbrukare som hade kontakt med patienten. Effekten skulle kunna bli mycket allvarlig för leveranskedjorna av livsmedel.

Argentinska spannmålsinspektörer och hamnarbetare är även de oroliga och har hotat att strejka om inte ett tillfälligt stopp för exporten införs. Regeringen, som är mycket medveten om att mat är landets främsta källa för exportdollar, kämpar för att undvika att tiotals miljarder dollar i statliga skulder denominerade i dollar inte kan betalas, har beordrat arbetarna att stanna på jobbet tillsvidare.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top