Följ oss

Nyheter

Extrem kyla och minskad produktion ger höga elpriser

Publicerat

den

2024 har inletts med elpriser i nivå med de högsta nivåerna sedan mitten av december 2022. Det som drivit upp elpriserna är ökad elkonsumtion i och med extrem kyla, minskad kärnkraftsproduktion och mindre vindkraft. Den kyliga starten verkar dock mildras något vilket påverkar elpriset nedåt på nytt.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning eleketricitet
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Januaris första vecka inleds med ett rörligt elpris kring 99 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige), dvs. något dyrare än december 2023 som hade ett månadsmedelpris på cirka 79 öre/kWh. Vissa timmar i januari har dock varit i nivå med elpristopparna i december 2022 då medelspotpriset på Nord Pool, den europeiska elbörsen, blev 269 öre/kWh.

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt ökar elkonsumtionen och då även elpriserna. Men svenskarna har blivit bra på att hushålla med elen och priserna hade kunnat bli högre, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Produktionsbortfallet från Forsmark 2, i och med ett fel i generatorn, har minskat andelen kärnkraft men vinden ser ut att öka den kommande veckan. Detta i kombination med något mildare temperaturer kommer att stabilisera elpriset för tillfället.

Europas gaslager är fortsatt välfyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop. Men även de tyska elpriserna påverkas av kylan och reagerar på kallare och torrare prognoser.

Medelspotpris på el i december 2022 och december 2023

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära