Ett varmt 2020 sänker Sveriges totala elkonsumtion

2020 verkar gå till historien som det varmaste året i Sverige sedan mätningarna startade. Värmen tillsammans med covid-19 och det faktum att industrin använt mindre el gör att elanvändningen i landet ser ut att hamna på den lägsta sedan 1984. För en villakund med 20 000 kWh i årsförbrukning innebär det tusentals kronor i minskad kostnad jämfört med 2019.

Elpriser i Sverige

Välfyllda vattenmagasin och förväntad produktion i kärnkraften ger förutsättningar för fortsatt låga elpriser året ut. Med julhelgen som undantag, då en köldknäpp väntas, är prognosen i skrivande stund (201222) att året avslutas med höga temperaturer för säsongen. Det gör att den totala elanvändningen i Sverige för 2020 ser ut att kunna bli den lägsta på 36 år. Orsaken är främst de höga temperaturerna, men också minskad elförbrukning inom industrin på grund av covid-19.

– Ofta innebär lägre temperaturer ökade elpriser men även industrin tar ledigt i jul vilket innebär att priserna inte kommer att påverkas nämnvärt. Det kompenserar för hushållens ökade elanvändning under julen. Med två veckor kvar av året ligger årskonsumtionen cirka 10 TWh lägre än normalt. Vår uppskattning är att corona har sänkt efterfrågan på el med tre procent i snitt under 2020, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Jonas Stenbeck på Vattenfall
Jonas Stenbeck, Vattenfall

Spotpriset hittills ser ut att bli cirka 36 öre/kWh för elområde 3 (södra Mellansverige), 40 öre/kWh för elområde 4 (södra Sverige) och för elområdena 1 och 2 (norra Sverige) cirka 18 öre/kWh. 

För vattenkraften är den hydrologiska balansen god, tack vare hög nederbörd under hösten. Både detta och fyllnadsgraden i våra svenska vattenmagasin förväntas dock sjunka på grund av minskad nederbörd under vintern. Andelen vindkraft har under december legat något under det normala jämfört med tidigare under hösten då vi såg rekordnoteringar i vindkraftsproduktionen.

Bränslepriserna har under december gjort en mycket stark återhämtning, och vissa bränslen är nu högre prissatta än vad de var innan covid-19. De bakomliggande anledningarna till detta är framförallt den senaste tidens positiva vaccinnyheter och ökad global efterfrågan. Detta har inte påverkat våra svenska priser, men kan komma att ha en inverkan om det blir kallare framöver.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top