Connect with us

Nyheter

Elmarknaden 2017 och en blick mot 2018

Published

on

Elledningar

Elmarknadsåret 2017 har bjudit på ett markant lägre elpris än snittpriset för 2000-talets första 17 år skriver Sweco, som vidare lägger ut orden som följer. Samtidigt som produktionen av svensk kärn-, vatten- och värmekraft varit tämligen normala 2017, har såväl vind- som solkraftproduktionen varit den största någonsin på årsbasis. För 2018 talar mycket för en hög svensk elproduktion och prispress, men långsiktigt pekar elpristrenden uppåt.

  • I Stockholm var genomsnittspriset 2017 30 öre/kWh, att jämföra med snittpriset 2001-2017 på 33 öre/kWh.
  • Elexporten från Sverige blev höga 19 TWh, den näst högsta någonsin.
  • Den svenska vindkraftsproduktionen 2017 blev 18 TWh, att jämföra med tidigare rekordnotering på 16 TWh.
  • Svensk solelsproduktion ökar dramatiskt, men står fortfarande bara för några få promille av Sveriges elproduktion.
  • Vatten- och kärnkraften stod för 40-45 % av den samlade elproduktionen 2017 vardera.

Elpriserna har varit uppåtgående de sista två åren, från bottennoteringen 2015. Marknaden tror att elpriserna kommer fortsätta stiga framöver vilket illustreras i figuren nedan. Förklaringen till den stigande elpristrenden är att det svenska elsystemet är väl sammankopplat med omgivande länder och därmed styrs också de svenska elpriserna till stor del av utvecklingen i dessa länder. Elproduktionen i Europa domineras fortfarande av el från fossila bränslen som stigit i pris dramatiskt under 2016 och 2017, vilket är en viktig förklaring till det trendbrott vi sett i elprisutvecklingen de senaste två åren.

Historiska elpriser

Historiska elpriser och terminspriser för el kommande 10 år. Källa: Montel.

Blickar framåt mot elåret 2018

Mycket talar för en hög svensk elproduktion för år 2018, och det är sannolikt att den svenska elproduktionen 2018 blir den högsta någonsin. Det byggs fortsatt mycket vindkraft i Sverige och 2017 års vindkraftsproduktionsrekord kan vara utraderat redan om ett år. Även vattenkraftsproduktionen ser ut att bli hög 2018, med ovanligt välfyllda vattenmagasin och mycket snö och markvatten, vilket borgar för en kraftig tillrinning i vår/sommar. Nordens största kärnkraftsreaktor, Olkiluoto 3 (1600 MW), planeras tas i kommersiell drift under 2019, vilket kommer göra det svårare för vattenkraftsproducenterna att hålla en hög lönsam produktionsnivå. Det skapar incitament att producera mycket vattenkraft under 2018 för att inte stå med allt för välfyllda vattenmagasin när Olkiluoto 3 tas i drift. Summerat kan detta innebära en tillfällig lättnad för svenska elanvändare med riktigt låga elpriser under sommarhalvåret 2018, men den långsiktiga elpristrenden pekar ändå uppåt. Den uppåtgående trenden späs på ytterligare av nedstängningar av Ringhals 1 och 2 i slutet av 2020 respektive 2019.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

JPMorgan Chases nickel visade sig vara sten

Published

on

Nickel

En sammanblandning på ett holländskt lager ledde till att JPMorgan Chase av misstag köpte säckar med stenar som ansågs vara nickel enligt en ny rapport.

Rapporten som publicerades av Wall Street Journal i måndags kom efter att London Metal Exchange förra veckan avslöjade att det hade skett en sammanblandning i dess nickelförsörjning. Börsen identifierade vid tillfället inte ägaren till de förmodade nickelsäckarna eller lagret där de förvarades.

En operatör på lagret vägde säckarna som skulle innehållit innehålla mer än 50 ton nickel och upptäcka att de var fyllda med stenar. Personer som är bekanta med saken berättade att lagret ägdes och drevs av logistikföretaget Access World som troligen kommer att få stå för räkningen. Access World ägs av råvaruhandlaren Glencore.

Access World sa att de ska gå igenom alla säckar med nickel på alla platser, men tror att problemet är ”ett isolerat fall och specifikt för ett lager i Rotterdam.”

Hade materialet faktiskt varit nickel, en väsentlig råvara som används i stål och elbilsbatterier, skulle säckarna ha varit värda cirka 1,3 miljoner dollar, rapporterade nyhetsbyrån Bloomberg.

Den låga kvantiteten tyder på att sammanblandningen kommer att ha relativt liten inverkan på metallmarknaderna. Men incidenten understryker komplexiteten i att investera i en bransch utsatt för extrem prisvolatilitet och störningar i leveranskedjan.

JPMorgan Chase ska enligt uppgift ha köpt säckarna för flera år sedan. Tidigare har råvaruhandlaren Trafiguera drabbats av bedrägerier med just nickel.

Continue Reading

Nyheter

Trafigura tror att koppar kan slå ett nytt prisrekord under kommande 12 månader

Published

on

Koppar handlas nu kring 9 000 USD per ton efter att ha stigit 30 procent från prisfallet då Ryssland kraftigt eskalerade sitt krig i Ukraina. Råvaruhandelsfirman Trafigura tror att priset på koppar under de kommande 12 månaderna kan överträffa det tidigare rekordet från mars 2022 på 10 845 USD och nå ändå upp till 12 000 USD.

Denna prognos baseras på både utbuds- och efterfrågesidan. På utbudssidan har lagren de senaste veckorna minskat i högt tempo och är nu nere på de lägsta säsongsnivåerna sedan år 2008. På efterfrågesidan finns återkomsten i den kinesiska ekonomin. Fortsätter kinas efterfrågan att öka så är bufferten liten för att möta den.

Tilläggas ska att det ligger i en råvaruhandelsfirmas intresse att priser stiger, att brist uppstår och att priser blir volatila.

Graf över kopparpriset de senaste 5 åren i USD per ton.
Kopparpriset de senaste 5 åren i USD per ton.
Continue Reading

Nyheter

Perus guldexport minskade med 28 procent i januari

Published

on

Perus gruvexport sjönk med 19,8 procent i januari 2023 jämfört med samma månad förra året, sade sektorns handelskammare på tisdagen. Siffran är inte förvånande eftersom Peru skakats av protester de senaste månaderna.

Den totala mineralexporten under månaden uppgick till 2,473 miljarder dollar jämfört med de 3,1 miljarder dollar som registrerades ett år tidigare, sade National Mining, Oil and Energy Society (SNMPE).

För koppar som Peru är världens näst största producent av, sjönk exporten med 25 procent på årsbasis under årets första månad, till 1,248 miljarder dollar.

Föreningen sa att minskningen av kopparexporten drevs av en minskning med 20,3 procent i volymer jämfört med samma månad 2022, samt en minskning med 5,9 procent i metallens pris.

Gruvminister Oscar Vera sa förra veckan att lokala gruvor återigen började transportera kopparkoncentrat till hamnar för export efter protester som hindrat transporterna. Protesterna i Peru inleddes i december förra året efter avsättningen av den förre presidenten Pedro Castillo.

I en rapport om industrins produktion i januari hänvisade gruvministeriet till ”avbrottet i den södra gruvkorridoren i landet på grund av sociala konflikter i produktionen av utvunnen koppar”.

Samtidigt sjönk guldexporten med 28 procent i januari till 578 miljoner dollar, rapporterade SNMPE. Detta berodde på en volymminskning på 30,8 procent och trots en årlig prishöjning av guld på 4 procent.

Continue Reading

Populära