Kopparpriset slutar på topp 2017

Koppar, CuKopparpriset och det certifikat som ofta används för att få exponering mot kopparpriset slutade på topp 2017. iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (NYSEArca: JJC) gick starkt på slutet, efter att kopparpriset bara under den sista veckan 2017 steg med mer än fem procentenheter. För det fjärde kvartalet 2017 var uppgången 13 procent, vilket gör att koppar avslutade året med en värdeökning om mer än 30 procent.

Satsar på ytterligare kursökning

Vissa råvaruhandlare gör bedömningen att kopparpriset kommer att fortsätta att stiga. Industriella metaller som koppar, nickel, järn och stål har alla återhämtat sig under de senaste månaderna. Det är bland annat spekulationer om att förbättrade globala ekonomiska förutsättningarna skulle stärka efterfrågan på basmetallerna som fått koppar att öka i värde.

Under 2017 har utbudet drabbats av försörjningsavbrott, samtidigt som utsikterna för global tillväxt förbättras och investerare och gruvarbetare riktar sig till potentiella nya användningsområden, inklusive i elbilar.

Världens största kopparproducent, chilenska Codelco, har sagt att priserna kan testa rekordnivåer över 10 000 dollar. Även UBS Group AGs förmögenhetsförvaltningsenhet förutspår ytterligare kursuppgångar.

Trumps satsningar på infrastruktur kan driva priset

Kortsiktigt finns det sannolikt mer att hämta för kopparn, i alla fall om Trumpförvaltningen kan få sina ambitiösa infrastruktursatsningar att lyfta. De flesta marknadsbedömare är emellertid av åsikten att det inte kommer att ske under 2018 utan först 2019. Når inte satsningen utlovad storlek finns det en risk för att råvarumarknaden blir besviken. Detta kommer då få negativa priseffekter.

”Koppar för leverans på tre månader ökade 1,6 procent till 7 236,50 dollar per metriskt ton ($3,28 per pund) på London Metal Exchange när handel återupptogs efter julhelgen. Priset tangerade innan jul $ 7 259. Det är den högsta nivån sedan januari 2014. Metallen har nu stigit i nio dagar, vilket är den längsta perioden sedan 2004. Kopparpriset har stigit med 31 procent under 2017, vilket gör metallen till den näst bästa basmetallen på LME. Endast aluminium har utvecklats bättre.

Stora utflöden

Trots dessa förutsättningar har det varit nettoutflöden från JJC-certifikatet under det fjärde kvartalet. Investerarna har sålt för nästan 9 MUSD under årets sista kvartal, totalt för 7 MUSD under 2017.

En bristande arbetskraft slår hårt på gruvbrytningen i Chile, vilket gör att många kopparanalytiker bedömer att kopparmarknaden kommer att befinna sig i jämvikt under 2018 även om produktionen ökar något. Under 2017 förekom en 44 dagar lång strejk vid de chilenska koppargruvorna, den längsta i landets historia. Sedan 2009 har landet sett tre kopparstrejker som varat längre än en månad.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top