Följ oss

Nyheter

Efterfrågan på guld stärktes under tredje kvartalet 2022

Publicerat

den

Ett friskt tredje kvartal, drivet av starkare konsument- och centralbanksköp, hjälpte efterfrågan på guld att återhämta sig till nivåerna före covid.

Efterfrågan på guld (exklusive OTC) under tredje kvartalet var 28 procent högre på årsbasis och uppgick till 1 181 ton. Sedan årets början har efterfrågan ökat med 18 procent jämfört med samma period 2021, och återgick till nivåerna före pandemin.

Smyckeskonsumtionen nådde en efterfrågan på 523 ton, och ökade med 10 procent på årsbasis trots den försämrade globala ekonomiska bakgrunden. Efterfrågan hittills i år är något stabilare (+2 procent) och uppgick till 1 454 ton.

Investeringsefterfrågan (exklusive OTC) för tredje kvartalet var däremot 47 procent lägre på årsbasis och stannade på 124 ton, vilket återspeglar svagt sentiment inom vissa investerarsegment. En tillväxt på 36 procent i investeringar i tackor- och mynt, totalt sett 351 ton, var otillräcklig för att kompensera 227 ton av ETF-utflöden. OTC-efterfrågan minskade avsevärt under kvartalet, vilket återspeglar svagt investerarsentiment på ETFer och terminsmarknaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Centralbankerna fortsatte att ackumulera guld, med inköp som uppskattades nått ett nytt kvartalsrekord på nästan 400 ton.

En minskning av teknikefterfrågan med 8 procent på årsbasis återspeglade en nedgång i konsumenternas efterfrågan på elektronik på grund av den globala ekonomiska nedgången.

Den totala guldtillgången ökade marginellt (+1 procent på årsbasis) till 1 215 ton. Ett sjätte kvartal i rad av tillväxt i gruvproduktion från år till år kompenserades delvis av lägre återvinningsnivåer.

Efterfrågan på guld återupptar sin pre-pandemiska takt

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Efterfrågan på guld återupptar sin pre-pandemiska takt
Källa: Metals Focus, Refinitiv GFMS, World Gold Council

LBMA-guldpriset PM (US$/oz) sjönk med 8 procent under tredje kvartalet. Nedgången var till stor del ett svar på den amerikanska dollarns styrka då Fed höjde räntorna för att bekämpa hög inflation. Det genomsnittliga guldpriset under tredje kvartalet var dock bara 3 procent lägre jämfört med föregående år, vilket är mer i linje med den relativa utvecklingen av efterfrågan (inklusive OTC) och utbud under kvartalet.

Efterfrågan på investeringar skiljde sig åt på olika prioriteringar. Detaljhandelsinvesterare köpte guld som värdeförråd mitt i stigande global inflation, medan ETF-investerare minskade sina innehav inför stigande globala räntor.

Indien genererade mycket av den globala återhämtningen inom smycken. Stadskonsumenter var motorn för den indiska efterfrågan under tredje kvartalet 2022, uppmuntrad av en återgång till nivåerna av ekonomisk aktivitet före covid. Konsumenter på landsbygden var mer försiktiga eftersom deras inflation överträffade den hos deras motsvarigheter i städerna.

Den kinesiska detaljhandelsefterfrågan på guld och smycken stärktes när landets covid-nedstängningar lättade. Smyckeskonsumenter gynnades av ett lägre guldpris som inföll samtidigt som restriktionerna lättade i nyckelstäder i Kina. Även icke-professionella investerare såg guldet som en tillflyktsort då den kinesiska yuanen föll precis som de lokala aktiekurserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Priset på vete når sin högsta nivå på nio månader

Publicerat

den

Ett fält med vete

Vetepriset har nått sin högsta nivå på 9-10 månader. Det är flera faktorer som sammanfaller, men i grunden är det vädret som inte är vidare bra hos flera av de stora producenterna i världen. Prognoserna för Rysslands produktion från vinterodlingen har skrivits ner på grund av frost i maj. I Ukraina har det torra vädret minskat skördeutsikterna och enligt Bloomberg så har Australien historiskt låg nederbörd vilket skapar stress.

Det framförs även att priserna till viss del även stiger då bönder lagerhåller sina skördar för att se var turbulensen tar vägen innan de säljer.

Att priset går upp är visserligen dåligt på kort sikt för konsumenter, men som Torbjörn Iwarson var inne på för en vecka sedan så måste priset upp för att motivera bönder att odla mer, för vi kan inte leva utan vete.

Fortsätt läsa

Nyheter

Aluminiumproducenten Novelis börsnoteras på NYSE

Publicerat

den

Aluminium på rulle

Aluminiumproducenten Novelis vill ta in närmare en miljard USD inför sin notering på NYSE-börsen i USA idag. Företaget kontrolleras av Kumar Mangalam Birla och hans företag Hindalco Industries. Novelis har under många arbetat med att expandera sin produktion och är världens största återvinnare av aluminium med 14 återvinningsanläggningar runt om i världen.

Aktierna erbjuds inom spannet 18-21 USD och ett pris på 21 USD innebär ett totalt börsvärde på 12,6 miljarder USD.

Fortsätt läsa

Nyheter

Africa Oil kan se fram mot bra kassaflöde – köp aktien säger Affärsvärlden

Publicerat

den

Africa Oil-anställda

Africa Oil-aktien går nästan att räkna hem enbart på de producerande tillgångarna och kassan skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en köprekommendation för investerare som accepterar en extra hög risk. bolaget kan se fram mot ett bra kassaflöde från oljeproduktionen i Nigeria samtidigt som det finns en stor uppsida i jätteprojektet utanför Namibias kust.

”Ett oljebolag med sina tillgångar Afrika och en stor del av substansen i ett outvecklat projekt är såklart inte en investering som passar alla. Den som kan leva med de extra riskerna kan dock överväga aktien som del i sin portfölj”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära