Efter fyra månaders nettoinflöden till guldfonderna vände det

World Gold Council (WGC) har rapporterat att de börshandlade fonderna har avslutat sin fyra månader långa period av positiva inflöden. Under maj 2022 såg dessa guldfonder utflöden på totalt 53 ton, motsvarande 3,1 miljarder dollar. Även om detta var det största månatliga utflödet sedan mars 2021 är det totala innehavet på 3 823 ton åtta procent högre i år.

Guldtackor

WGC sa att stark dubbelriktad aktievolatilitet misslyckades med att stödja priserna under rapporteringsmånaden när det kortsiktiga momentumet avtog. WGC-rapporten sa ”Volatiliteten på aktiemarknaden nådde de högsta nivåerna sedan starten av covid-19, med de flesta aktiemarknaderna i ett ”pullback”- eller ”bear market”-territorium. Obligationsräntorna och dollarn föll i maj, vilket är generellt sett positivt för guldpriset”.

En kollaps i ekonomin?

Framgent tror WGC att anmärkningsvärda marknadsaktörer ansluter sig till kören av investerare som anser att centralbankernas åtgärder kan vara lite för sena. WGC citerar några källor som säger att den amerikanska centralbanken borde ha agerat snabbare för att höja räntorna och att det enda sättet att stoppa den nuvarande rasande inflationen är med hjälp av en aggressiv penningpolitisk åtstramning eller med en kollaps i ekonomin.

Aktiemarknaderna har backat avsevärt i år. De flesta större index har fallit med mer än tio procent hittills under året. WGC säger att aktievolatiliteten förblir på fleråriga toppar, men guldvolatiliteten är dämpad. Även om guld är användbart som en hedge, fungerar det också bra under ihållande nedgångar på börsen.

”Även om nuvarande marknadsförhållanden inte liknar något vi har sett historiskt, kan en fortsatt svag aktiemarknad mycket väl utlösa ett rally i guldpriset.”

Medan vissa kan oroa sig för att guld kan konkurrera med aktiemarknaderna om kapitalet, är guldets senaste utveckling också en biprodukt av likviditetsförsörjning för misshandlade områden på marknaden. I själva verket, under de fåtaliga börsrallyn de senaste veckorna, har också guld stigit mest hela tiden. ”Dessutom har vi funnit att guld historiskt sett upprätthåller en positiv utveckling i de flesta långsiktiga aktierallyn”, konstaterar WGC. Rådet drar slutsatsen att i slutändan kommer centralbankernas språk och beteende under de kommande månaderna sannolikt att vara en stark bestämningsfaktor för framtida marknadsåtgärder.

    scroll to top