Följ oss

Nyheter

David Hargreaves on the price of gold

Publicerat

den

Guldmynt

Guldkursen gör tackor billigareLet’s not speak of it dropping like a stone, but the gold price is coming off rapidly towards our $1200/oz resting place. Not yet at Goldman’s chosen $1050 nor remotely supporting Sprott at $1500 by Christmas. Meanwhile Goldcorp, the 4th largest producer, says it as a company can survive at $900 whilst warning that that would take a lot of production out of the market. Would anyone care?

Were this any other commodity, the answer would be ‘yes’. Oil is being supported, desperately, at $100/bbl by Saudi Arabia cutting back production, but that is an industrial commodity. Gold complimented only by gemstones, is not.

No more than 10% goes into fabrication where it is both recyclable and sustainable. Because of its unique chemical and physical properties and relative scarcity it dominates the fear factors, of war and financial upheaval. Thus its price is volatile. To the surprise of many, but not WIM, it is on the slide. What will save it? What is its base case?

A world economic recovery of sorts is building, which will require increased financial liquidity. How will you pay me?

Not readily acknowledged is that barter accounts for up to one-third of all trade. After that it is dollars, plain and simple.

Others nibble at the edges but the greenback still has it. We rely for this upon a prosperous USA. When it first gained ascendancy, the dollar was physically gold-backed. It you walked into a New York bank you could demand, in exchange for $35 in notes, an ounce of metal. That persisted from 1935, when the US fixed it, until 1970, when the cost of the Vietnam War put an end to it. At the same time, the other currencies of note had fixed exchange rates to the dollar. Could we go back to that and if so, what would the price of gold need to be? Few dare tread that ground but here goes.

1. The need for money is as a trading lubricant, whether you are selling goods or services.

2. A common currency is vital and its reference to a store of value, equally so. Once the gold datum vanished it was replaced by perceived worth, such as the economic status of the issuing country. This is why the dollar dances to the tune of its employment data.

3. A return to a gold standard might alter all that. Is it possible and what would the price have to be?

Let us look:

  • World purchasing power, GDP, is estimated by Wikipedia to be, by 2015, $100 trillion (100×10¹²).
  • All gold in the world is estimated at c. 150,000 tonnes.
  • Now at $1200/oz (relax we will get there) that is c. $5.4 trillion.
  • So to have gold backed currency, we should need 100 ÷ 5.4 x 1200 = $22,000 per ounce. But that is double counting, because for every buyer there is a seller, so money counts twice. Even so, gold would need to be above $10,000 per ounce to become monetised again. Cannot see it happening can you?

4. Now this brings official holdings into play. They rate no more than about 30,000 tonnes worldwide and are being added to but slowly. The rest is stored, for a rainy day, under bedsteads and around body parts or in coins. It would take a lot of prising out.

Conclusion? Gold will continue to register the fear factor, military, economic and political. Right now these are seen to be containable so we feel comfortable with our short term price prognosis. Yet before you tuck yourself smugly into bed tonight, whisper a little prayer: God Bless America.

[hr]

About David Hargreaves

David Hargreaves

David Hargreaves

David Hargreaves is a mining engineer with over forty years of senior experience in the industry. After qualifying in coal mining he worked in the iron ore mines of Quebec and Northwest Ontario before diversifying into other bulk minerals including bauxite. He was Head of Research for stockbrokers James Capel in London from 1974 to 1977 and voted Mining Analyst of the year on three successive occasions.

Since forming his own metals broking and research company in 1977, he has successfully promoted and been a director of several public companies. He currently writes “The Week in Mining”, an incisive review of world mining events, for stockbrokers WH Ireland. David’s research pays particular attention to steel via the iron ore and coal supply industries. He is a Chartered Mining Engineer, Fellow of the Geological Society and the Institute of Mining, Minerals and Materials, and a Member of the Royal Institution. His textbook, “The World Index of Resources and Population” accurately predicted the exponential rise in demand for steel industry products.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakao spränger 6000 USD-nivån med bred marginal

Publicerat

den

Kakaoträd

Kakaopriset fortsätter att rusa i höjden som att det inte finns någon begräsning alls. Nu kostar kakao i form av mars-terminen på ICE-börsen hela 6401 USD per ton. Om vi pratar nominella priser så har kakao aldrig varit dyrare i modern tid. Det var en pristopp år 1977 på 5379 USD, men sedan föll priset och kring millennieskiftet så var priset nere kring 1000 USD.

Mars 2024-terminen på kakao, USD per ton

Det finns dock en naturlig förklaring till det höga priset och det är det låga priset för 20-30 år sedan. Priserna var då så låga att odlarna inte såg någon anledning till att satsa sin framtid på att plantera kakao. En stor del av de kakaoproducerande träden idag är därför gamla, vilket innebär att de både producerar mindre och är mer känsliga för ofördelaktigt väder.

På toppen av detta kan sedan läggas andra faktorer, som att befolkningen i världen har växt och dessutom blivit mycket rikare, samt även satsningar från bland annat EU att kakao-odlingar inte ska anläggas genom att hugga ner skog.

Men situationen lyfter fram det man ofta upprepar, vad som får ner höga priser är höga priser. Nu har priset kommit upp och det kommer göra att odlare åter blir intresserade av att investera i odlingar och med tiden kommer det göra att utbudet ökar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Saharas solparker kan påverka klimat och energiproduktion globalt

Publicerat

den

Solceller i Sahara

Byggandet av stora solenergiparker i Saharaöknen kan ha oväntade effekter på solenergin i världen – även i länder långt från Sahara. Solparkerna kan enligt nya simuleringar minska produktionen av solenergi i länder som USA, Indien och Kina. Det visar forskning vid Lunds universitet.

Att storskaliga solenergiparker kan påverka klimatet och ekosystemet i närområdet är välkänt. Detta då solpanelerna är mörkare än Saharas ljusa sand, vilket leder till att de absorberar extra energi som avges som värme. Det som förvånade forskarna i det här fallet var att byggandet av omfattande solenergiparker kan ha långtgående och varierande effekter på både klimat och produktionen av solenergi globalt. 

– Vår modell visar att effekterna på klimatet och ekosystemet är ganska långtgående, särskilt i några av de mest sårbara regionerna, som Arktis och Amazonas, säger Zhengyao Lu, forskare vid Lunds universitet och en av forskarna bakom artikeln ”Large-scale photovoltaic solar farms in the Sahara affect solar power generation potential globally” publicerad i tidskriften Communications Earth & Environment.

Forskningen visar att solenergiparkerna kan leda till mindre solenergi i områden som Nordafrika, Mellanöstern, södra Europa, Indien, östra Kina, Japan, östra Australien och sydvästra USA. Forskarna fann att dessa effekter beror på förändringar i ytans albedo, ett mått på ljus som reflekteras av ytan viket hör ihop med de mörka solpanelerna, samt påverkan på atmosfäriska cirkulationsmönster och molnbildning.

Å andra sidan kan vissa områden gynnas av dessa förändringar, med ökad solenergiproduktion som resultat. Forskningen pekar på att delar av Central- och Sydamerika, Karibien, centrala och östra USA, Skandinavien och Sydafrika kommer kunna se positiva effekter för energiproduktionen som en följd av utbyggnaden av solenergiparker i Sahara. Detta då exempelvis molntäckets minskning påverkar förutsättningarna för solenergiproduktion positivt, medan en ökning av detsamma påverkar det negativt. Färre moln ger mer sol, helt enkelt.

–  Det har inte tidigare uppmärksammats att en massiv utbyggnad av solenergi kan ha global påverkan. I detta avseende kan solenergiproduktionen bli en geopolitisk fråga. Om ett land bygger många solparker kan det potentiellt skada solenergiproduktionen i grannländer eller till och med i avlägsna länder, säger Zhengyao Lu.

Påverkan på solenergiproduktionen uppgår enligt studien till plus eller minus fem procent i ett scenario där en femtedel av Saharaöknen täcks med solenergiparker.  

– Effekterna kanske inte verkar så stora, men i en framtida värld där varje region bygger fler parker och blir mer beroende av dem behövs både kunskap och insatser. Vi hoppas att studien kan bidra till samarbeten mellan världens stater för att säkerställa att fördelarna med solenergi delas rättvist över hela världen, säger Zhengyao Lu.

Fortsätt läsa

Nyheter

Handeln med ärtor spås minska under 2024

Publicerat

den

Ärtor

Världshandeln med torra ärtor, också känt som pulser, förväntas minska något under helåret 2024 på grund av minskade leveranser till Kina, samt en svagare importefterfrågan från Bangladesh och EU. Däremot kan leveranserna till Indien öka efter att importrestriktionerna nyligen tagits bort. Handeln ligger dock i stort kvar på en relativt hög nivå.

Import av ärtor
Källa: International Grains Council 
Fortsätt läsa

Populära