Colombia skapar fond för att rädda kaffebönder

Colombia, världens ledande leverantör av tvättade arabica-kaffebönor, skapar en särskild fond för att rädda kaffebönder. Syftet med denna fond är att den skall subventionera landets kaffebönder när produktionskostnaderna överstiger de internationella kaffepriserna.

Colombias president Ivan Duque kommunicerade nyheten om stabiliseringsfonden sent på torsdagen. Denna fond är landets senaste försök att hjälpa kaffebönderna eftersom kaffepriserna har fallit till sin lägsta nivå på mer än ett decennium. I dag drivs många kaffeplantager med förlust.

Malet kaffe

Den globala priskrisen har tvingat många kaffeplantager i konkurs, eller i alla fall att helt upphöra med att odla kaffe. Detta har potentiellt omfattande konsekvenser i Colombia, där kaffe är den främsta alternativa grödan till koka, en växt som används för att producera kokain i regioner som kontrolleras av rebeller. Colombia är världens tredje största producent av kaffe efter Brasilien och Vietnam.

Inga belopp är kända

Det var ännu inte klart hur mycket pengar som ska sättas in i stabiliseringsfonden. Duque sade emellertid att det skulle betalas genom en blandning av källor, inklusive den allmänna budgeten, statsobligationer, royalties och bidrag från internationella organisationer.

Duque kallade lagen som tagits fram för att skapa stabiliseringsfonden som ”en av de mest efterlängtade för de colombianska kaffeodlarna. Detta kommer att ge kaffesektorn en stor hjälp vid kommande prischocker”, sade Duque när han undertecknade lagen vid ett jordbruksevenemang.

79,5 MUSD i subventioner

Stabiliseringsstödet kommer att träda in när priset på kaffe faller under produktionskostnaderna, sade Duque. Fonden kommer att administreras av National Federation of Coffee Growers genom ett regeringskontrakt. Duques regering har redan fördelat 79,5 MUSD i subventioner, skuldlättnader och medel för renovering av plantor de senaste månaderna.

I veckan föreslog Colombia på ett kaffeforum i Brasilien att de kaffeproducerande nationerna borde organisera sig för att öka priserna. Colombian Coffee Growers Federation (FNC) har också föreslagit att producentländer skall kunna sälja högkvalitativa skördar som inte är bundna till kaffepriset i New York. Under juli 2019 krävde flera kaffeodlare ett internationellt baspris två dollar per pund.

Colombianska kaffeproducenter har för närvarande kostnader på cirka 795 000 pesos (248 dollar) för varje 125 kilosäck (275,6 pounds) kaffe, vilket knappt täcker produktionskostnaderna. Dessa uppskattas till 780 000 pesos (244 USD), enligt Colombian Coffee Growers Federation.

Trots de låga priserna förväntar sig Colombia att producera 14 miljoner 60 kilo säckar kaffe i år, upp från 13,6 miljoner säckar förra året tack vare renoveringar och befruktningsprogram.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top