Connect with us

Nyheter

Svenskt företag kan göra miljövänlig bioplast och protein av socker

Published

on

Socker

Det svenska företaget Bioextrax har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess som använder sukros som råmaterial. Denna Bioextrax-process kan potentiellt öka den globala produktionen och användningen av PHA till många miljoner ton årligen på sikt, och möjliggöra att PHA ersätter fossilbaserade plaster i större utsträckning. Efter screening av patenterbarhet av såväl bolaget som dess patentombud, är bedömningen att innovationen är patenterbar och att bolaget kommer erhålla positivt utfall från granskande patentmyndigheter, vilket i så fall ger Bioextrax patentskydd i 20 år.

Den nu inlämnade patentansökan gäller en ny och biobaserad produktionsprocess. Bioextrax process möjliggör att på ett mycket kostnadseffektivt sätt omvandla socker till värdefullare produkter, såsom biobaserad och biologiskt nedbrytningsbar plast (PHA) och biprodukten hydrolyserat encelligt protein som kan användas till djurfoder, människoföda och i andra applikationer. Enligt bolagets beräkningar erhålls tillsammans med Bioextrax redan patenterade PHA-extraktionsteknologi så låga PHA-produktionskostnader att PHA på allvar och i stor skala kan börja ersätta en rad fossilbaserade plaster, exempelvis polypropen (PP-volym 2018 var 56 miljoner ton) i en mängd applikationer. Den stora fördelen med den patentsökta processen är att det krävs en mindre mängd socker, i förhållande till konkurrerande metoder, för att producera ett kg PHA. Detta innebär enligt Bioextrax att den patentsökta processen ger en signifikant billigare produktionskostnad.

Sockerproducenter letar efter nya användningsområden

År 2019 producerades omkring 170 miljoner ton socker i världen från sockerbetor och sockerrör. Socker som produkt har utstått stor prispress under en längre tid och sockerproducenter letar efter nya användningsområden för socker. Dessutom efterfrågar många stora globala företag bioplaster som kan minska eller helt ersätta deras användning av fossilbaserade plaster. Patentmyndigheterna har nu inlett granskningsprocessen av bolagets ansökan. Vid lyckat utfall i denna process förväntas Bioextrax få patent utfärdade inom något år, vilket ger 20 års skydd från prioritetsdatumet som bolaget redan erhållit.

”Detta är givetvis ytterligare ett steg framåt för Bioextrax, då vi nu kan erbjuda kunder en patentansökt och mycket kostnadseffektiv helhetslösning för att från socker producera bioplasten PHA samt en högvärdig proteinkälla. Lyckas vi få patentansökan beviljad, i sin helhet eller till väsentliga delar, finns här en oerhörd kommersiell möjlighet i närtid och över de kommande 20+ åren för Bioextrax. Eftersom vi redan fått ett globalt prioritetsdatum, kommer vi nu inleda ett intensivt kommersialiseringsarbete av den patentansökta teknologin och processen med målsättningen att nå många, stora och långa licensavtal med sockerproducenter, potentiella bioplastproducenter och/eller stora globala potentiella bioplastanvändare”, säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

Socker är en råvara som kan lagras

En stor fördel med socker är att råvaran är enkel och billig att lagra i jämförelse med andra livsmedel. Genom att fermentera socker går det att producera andra livsmedel, även om vi fortfarande är i början av denna utveckling. Det finns en stor potential för länder att trygga livsmedelsförsörjningen på detta sätt. Bioextrax har visserligen sitt huvudfokus på att producera miljövänlig plast men får samtidigt fram protein.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *