Följ oss

Nyheter

Svenskt företag kan göra miljövänlig bioplast och protein av socker

Publicerat

den

Socker

Det svenska företaget Bioextrax har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess som använder sukros som råmaterial. Denna Bioextrax-process kan potentiellt öka den globala produktionen och användningen av PHA till många miljoner ton årligen på sikt, och möjliggöra att PHA ersätter fossilbaserade plaster i större utsträckning. Efter screening av patenterbarhet av såväl bolaget som dess patentombud, är bedömningen att innovationen är patenterbar och att bolaget kommer erhålla positivt utfall från granskande patentmyndigheter, vilket i så fall ger Bioextrax patentskydd i 20 år.

Den nu inlämnade patentansökan gäller en ny och biobaserad produktionsprocess. Bioextrax process möjliggör att på ett mycket kostnadseffektivt sätt omvandla socker till värdefullare produkter, såsom biobaserad och biologiskt nedbrytningsbar plast (PHA) och biprodukten hydrolyserat encelligt protein som kan användas till djurfoder, människoföda och i andra applikationer. Enligt bolagets beräkningar erhålls tillsammans med Bioextrax redan patenterade PHA-extraktionsteknologi så låga PHA-produktionskostnader att PHA på allvar och i stor skala kan börja ersätta en rad fossilbaserade plaster, exempelvis polypropen (PP-volym 2018 var 56 miljoner ton) i en mängd applikationer. Den stora fördelen med den patentsökta processen är att det krävs en mindre mängd socker, i förhållande till konkurrerande metoder, för att producera ett kg PHA. Detta innebär enligt Bioextrax att den patentsökta processen ger en signifikant billigare produktionskostnad.

Sockerproducenter letar efter nya användningsområden

År 2019 producerades omkring 170 miljoner ton socker i världen från sockerbetor och sockerrör. Socker som produkt har utstått stor prispress under en längre tid och sockerproducenter letar efter nya användningsområden för socker. Dessutom efterfrågar många stora globala företag bioplaster som kan minska eller helt ersätta deras användning av fossilbaserade plaster. Patentmyndigheterna har nu inlett granskningsprocessen av bolagets ansökan. Vid lyckat utfall i denna process förväntas Bioextrax få patent utfärdade inom något år, vilket ger 20 års skydd från prioritetsdatumet som bolaget redan erhållit.

”Detta är givetvis ytterligare ett steg framåt för Bioextrax, då vi nu kan erbjuda kunder en patentansökt och mycket kostnadseffektiv helhetslösning för att från socker producera bioplasten PHA samt en högvärdig proteinkälla. Lyckas vi få patentansökan beviljad, i sin helhet eller till väsentliga delar, finns här en oerhörd kommersiell möjlighet i närtid och över de kommande 20+ åren för Bioextrax. Eftersom vi redan fått ett globalt prioritetsdatum, kommer vi nu inleda ett intensivt kommersialiseringsarbete av den patentansökta teknologin och processen med målsättningen att nå många, stora och långa licensavtal med sockerproducenter, potentiella bioplastproducenter och/eller stora globala potentiella bioplastanvändare”, säger Edvard Hall, VD, Bioextrax.

Socker är en råvara som kan lagras

En stor fördel med socker är att råvaran är enkel och billig att lagra i jämförelse med andra livsmedel. Genom att fermentera socker går det att producera andra livsmedel, även om vi fortfarande är i början av denna utveckling. Det finns en stor potential för länder att trygga livsmedelsförsörjningen på detta sätt. Bioextrax har visserligen sitt huvudfokus på att producera miljövänlig plast men får samtidigt fram protein.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

USAs oljeproduktion tangerar all time high

Publicerat

den

US Energy Information Administration släppte igår den senaste statistiken för oljebranschen i USA, den för juli månad. Den visar att produktionen har fortsatt att stiga och var uppe i 12,991 miljoner fat per dag, vilket bara är ett avrundningsfel lägre än den högsta produktionen någonsin på 13 miljoner fat per dag som skedde i november 2019. Produktionen föll kraftigt i början av covid-19-pandemin men har sedan åter stigit. För att sätta 13 miljoner fat per dag i ett sammanhang så kan tilläggas att i slutet av 2016 så var produktionen omkring 8,5 miljoner fat per dag.

Bloomerg skriver att den största produktionsökningen kom från Texas där den nya högstanoteringen på 5,63 miljoner fat per dag gjordes. Produktionsökningen i USA kom trots att antalet riggar har minskat med 20 procent sedan slutet av november 2022. Man bör inte förvänta sig att produktionen ska fortsätta stiga i någon märkbar omfattning från dessa rekordnivåer då oljeproducenterna i USA numera fokuserar på att göra så stora vinster som möjligt, inte på att producera så mycket olja som möjligt.

Det kan tilläggas att som Råvarumarknaden.se rapporterade tidigare i månaden så har USAs produktion av flytande bränslen passerat tidigare rekord med bred marginal. Då räknas även flytande produkter från naturgas och biobränslen in.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vete, ett problem för många länder

Publicerat

den

Vete

Malaysia rustar för ytterligare prisökningar och brist på vetemjöl när exportörernas konflikter och inhemska problem förlängs medan extremväder hotar. Ministeriet för inrikeshandel och levnadskostnader försäkrar att den nuvarande tillgången på vetemjöl inom landet förblir ”hanterad och stabil”.

Rysslands krig i Ukraina skadar en global ekonomi som redan drabbats av covid-19-pandemin.

Eftersom båda länderna är bland världens viktiga spannmålsproducenter och exportörer, kämpar importörer efter alternativa källor till vete, eftersom mjöl är en basingrediens i baslivsmedelsprodukter i många länder.

I juli 2022, fem månader efter att kriget bröt ut, förhandlades spannmålsavtalet fram för att tillåta Ukraina att fortsätta exportera spannmål. Ryssland avslutade denna möjlighet i juli i år. Och så finns det de ogynnsamma väderförhållandena orsakade av fenomenet El Niño som också påverkar världens produktion av vete, vilket har fått Indien att förbjuda export av vete sedan förra året. Rädsla för torka och varmt väder i Argentina och Australien ytterligare komma att minska världens vetetillförsel senare under säsongen.

Malaysia finns bland de länder som drabbats av händelseförloppet, med företag som känner sig nödställda på grund av brist på vetetillförsel sedan förra året, vilket också resulterade i stigande priser på vetemjöl, särskilt för kommersiellt bruk.

Malaysia importerar både vete och mjöl. Baserat på uppgifter från ministeriet för inrikeshandel och levnadskostnader importerades 19 438 000 kg vetemjöl från Indien mellan 2021 och 2023, medan 80 procent av importen av vete kommer från Australien.

Flera åtgärder har vidtagits för att bevara tillgången och inköpspriset för vetemjöl, där ministeriet säger att det senare har förblivit relativt stabilt. Ministeriet har rekommenderat lokala mjölnare att förbereda sig för eventuell framtida importbrist genom att hålla vetelagren på högre nivåer, i upp till sex månader, för att säkerställa en tillräcklig tillgång.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guldpriset faller nästan 4 procent i Shanghai

Publicerat

den

Tre mindre guldtackor

Priset på guld i Kina föll nästan 4 procent idag där prisfallet tilltog mot slutet av handelsdagen rapporterar Bloomberg. Detta kommer efter ett månader långt prisrally. Orsaken till de udda prisrörelserna är att Kommunistpartiet först kraftigt begränsade den privata marknadens möjligheter att importera guld, vilket gjorde att guldpriset i Kina blev högre än på den internationella marknaden, för att nu dela ut nya importkvoter vilket fick priset att falla.

Den kinesiska centralbanken begränsade möjligheten att importera guld då man försöker vända sin valutas försvagning mot den amerikanska dollarn.

Fortsätt läsa

Populära