Besvärlig sommar för oljan

Trots en kraftig oro i några av världens oljeproducerande länder så har oljepriset haft det besvärligt då både ett rikligt utbud och en svag efterfrågan fortsätter att tynga denna energiråvara. Vid dagens oljepris har Brentoljan fallit med cirka sex procent under sommaren, och med tolv procent sedan i juli när uppgifterna om att ISIS haft framgångar i Irak först nådde marknaden.

Prisutveckling på Brentolja

Förra veckan kunde oljehandlarna ta del av ytterligare negativa nyheter, i alla fall för dem som har långa positioner. Libyen meddelade att landet skulle återuppta sin oljeexport från Es Sider, landets största terminal, tillika den sista som stängdes av oroligheterna i landet. Kombinerat med uppgifterna om att Libyen har återupptagit oljeproduktionen vid landets största oljefält, Sharara, i västra delen av Libyen så ser det ut som det inte finna några som helst utbudsproblem. I och med den återupptagna produktionen har den libyska produktionen nu hoppat till 560 000 fat per dag, fyra gånger så högt som i maj i år.

När det gäller Irak är större delen av detta lands oljeproduktion koncentrerad till landets södra del, som är relativt lugn, till skillnad från den mellersta delen av landet som kontrolleras av rebellerna. Vi ser därför marginella produktionsstörningar.

Västerländska sanktioner mot den ryska inblandningen

Samtidigt ser vi hur de sanktioner som västvärlden vidtagit mot Ryssland för att straffa landet för dess inträde i Ukraina inte har lett till minskade flöden till Europa. Sommarens efterfrågan har legat i linje med tidigare år skriver IEA, International Energy Agency, som efter den oavbrutna skifferoljeboomen i USA bedömer att den genomsnittliga produktionsökningen kommer att hamna på 1,6 mb/dag, en uppgång med 2,9 procent jämfört med 2013. Samma siffra 2013 var 2,5 procent.

Den andra faktorn som tynger priserna är bristande efterfrågan, särskilt i Europa, där den ekonomiska tillväxten till synes har avstannat. Tysk konsumtion i Q2 sjönk med 6 procent jämfört med samma period året, medan den italienska efterfrågan föll mer än 3 procent i juli. Kina såg också sin tillväxtefterfrågeprognos sänkas till 2,9 procent från en tidigare 3,3 procent vilket är en effekt av att den kinesiska ekonomin fortsatt att bromsa.

West Texas Intermediate, WTI, har drabbats ännu hårdare och denna olja har rasat med cirka tio procent sedan i juni.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top