Connect with us

Nyheter

Australiens järnmalmsexport kan dämpa prisuppgången

Published

on

Under veckan som slutade den 28 september ökade Australiens järnmalmsleveranser till Kina med 2 miljoner ton (dwt). Detta kommer att öka ankomsterna till kinesiska hamnar de närmaste dagarna. Det är sannolikt att Australiens järnmalmsexport kan dämpa prisuppgången.

Under denna vecka levererade Rio Tinto, BHP, Fortescue och Roy Hill 14,5 miljoner ton järnmalm till Kina, en ökning om 12,52 miljoner ton tidigare vecka.

Rio Tintos leveranser av järnmalm till Kina föll med 3,7 procent till 4,93 Mdwt. En analytikerrapport från Morgan Stanley förutspådde en minskning av Rio Tintos export i slutet av september på grund av en översyn av dess järnvägssystem i gruvregionen Pilbara. Nedgången i Rio Tintos export var inte betydande och kompenserade av högre transporter från BHP och Fortescue.

BHP skickade 4,84 miljoner dwt till Kina förra veckan. Det är en ökning från 4,06 miljoner dwt föregående vecka, medan Fortescue levererade 3,68 miljoner dwt jämfört med 2,64 miljoner dwt veckan innan.

Hausseartade utsikter

Marknadsutsikterna för priser på järnmalm är fortfarande hausseartade som en följd av leveransproblem. Utsikterna för efterfrågan på stål är fortfarande osäkra, med en tillväxt av fastighets- och infrastrukturinvesteringar som förblir fast i ett intervall på 4-5 procent, trots att Peking har avsatt ytterligare medel för infrastrukturprojekt.

”Det finns handlare som är negativa till stålpriserna men är positiva till järnmalm på grund av utbudsbristen på järnmalm. Det talas om att Vales transporter till Kina under Q4 2019 kan bli lägre än väntat” säger en råvaruhandlare baserad i södra Kina.

Argus ICX 62pc sjöfartsindex har handlats över 90 USD/ dwt sedan den 2 september, med köp som troligen kommer att påskyndas när fabrikerna återvänder från det kinesiska nationaldagsfirandet 1-7 oktober.

Australiensiska järnmalmsleveranser, dwt

Australiens leveranser av järnmalm