Oroligt elpris under händelserik månad

De senaste tio åren har priset i snitt ökat med 6 procent från augusti till september, men i år fick vi en nedgång på 9 procent och elen levererades därmed till ett snittpris på 32,9 €/ MWh i Norden. Det skriver Entelios och fortsätter nedan.

Tvivel kring fransk kärnkraft, tvärstopp för nederländskt gasfält och explosioner på saudiarabiskt oljeraffinaderi. Detta är bara en del av allt som fick elpriserna att fluktuera i september.

Kraftmarknaden i september präglades av en serie oväntade händelser med ett gemensamt drag: De skapade osäkerhet vilket påverkade priserna på kraftmarknaden på både kort och lång sikt.

På spotmarknaden gick priserna faktiskt ner i september, jämfört med augusti. De senaste tio åren har priset i snitt ökat med 6 procent från augusti till september, men i år fick vi alltså en nedgång på 9 procent och elen levererades därmed till ett snittpris på 32,9 €/ MWh i Norden.

Som alltid är en stor del av nedgången i spotpriset kopplad till vädret, september bjöd på avsevärt mer nederbörd än normalt, något som har pressat de nordiska priserna. Trots att priserna i Tyskland faktiskt har ökat under den här perioden har förbättringen i resursbalansen här hemma haft större effekt på spotpriset.

Fransk kärnkraft

Men september har handlat om mycket annat än bara regnväder. Månaden präglades också av flera händelser som både påverkade priserna i Europa och fick konsekvenser för de nordiska framtidspriserna.

En av de stora nyheterna kom från den största kraftproducenten i Frankrike, EDF, som driver hela 58 kärnkraftreaktorer. EDF rapporterade om en upptäckt som ledde till tvivel på kvaliteten på delar som används i flera av deras reaktorer. Därmed uppstod det osäkerhet om huruvida EDF skulle klara att upprätthålla sina kraftleveranser under den kommande vintern.

Detta gjorde snabbt avtryck på kraftbörsen, de franska framtidspriserna gjorde gick upp kraftigt och drog med sig de andra europeiska kraftpriserna, som i sin tur bidrog till att dra upp de nordiska priserna. Efteråt har EDF kommit med lugnande besked till marknaden vilket har gjort att priserna har gått ner en del igen.

Stramare gasmarknad framöver

Europas största landbaserade gasfält, Groningen, ligger i den norra delen av Nederländerna. Utvinning av gas från det här fältet har under senare år orsakat flera jordskalv med påföljande lokala protester mot verksamheten. Myndigheterna har nu beslutat att stoppa utvinningen från fältet flera år tidigare än man ursprungligen planerat och nedtrappningen startas omedelbart. Konsekvensen är ett något reducerat gasutbud i Europa redan denna vinter.

Längre österut iEuropa skapar gas andra rubriker, ett domstolsbeslut i EU har slagit fast att gasimporten från det ryska bolaget Gazprom genom gasrörledningen Opal (via Östersjön och ner genom östra Tyskland) måste begränsas. För att upprätthålla exporten till Europa måste därför ryssarna förhandla med Ukraina för att öka kapaciteten hos de gasrör som går genom Ukraina.

Skutt i oljepriset

Så till månadens mest dramatiska faktor, angreppet på oljeinstallationer i Saudiarabien skapade den största uppgången i oljepriset någonsin. Denna branta höjning påverkade omedelbart andra råvarupriser och ökade sist men inte minst framtidspriserna på den nordiska kraftmarknaden.

De senaste dagarna har vi fått information om att skadorna på oljeinstallationerna har åtgärdats och att man förväntar sig en återgång till full kapacitet inom kort. Detta bidrar till att lugna marknaden och priserna går ner. Oljepriset är nu tillbaka på nästan samma nivå som före angreppet.

Summan av alla dessa händelser är hög risk för stora fluktuationer (volatilitet) i priserna. Men vi ser nu att priserna i hög grad har gått ner igen, utom vissa riskpåslag som fortfarande har lagts på priserna. 

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top