Följ oss

Nyheter

USA passerade Saudiarabien som världens största oljeproducent

Publicerat

den

Flagga för USA - Amerika

Olja i SaudiarabienUnder november 2012 passerade USA Saudiarabien och blev världens största producent av råolja. Det är första gången på tio år som USAs produktion överstiger Saudiarabiens.

Energy Information Administration rapporterar att ”Saudiarabien var världens största producent och exportör av olja under 2012, med en genomsnittlig produktion på 11,6 miljoner fat olja per dag och att landet exporterade uppskattningsvis 8,6 miljoner fat/dag netto”.

USA var världens näst största petroleumproducerande land under 2012 med en genomsnittlig produktion om 11 miljoner fat per dygn (se det nedre diagrammet).

Total petroleumproduktion i USA och Saudiarabien

Total petroleumproduktion per land i världen

Siffrorna bygger emellertid på den internationella månadsstatistiken över den globala oljeproduktionen som EIA tillhandahåller. Under november 2012 översteg USAs oljeproduktion Saudiarabiens (se det övre diagrammet).

Tack vare de betydande ökningarna i skifferoljeproduktionen i North Dakota och Texas, ökade USAs totala oljeproduktion med mer än 7 procent under perioden augusti till november 2012, medan produktionen i Saudiarabien minskade med 4 procent under samma period. Detta gjorde att USAs oljeproduktion under november kom att uppgå till 11,65 miljoner fat per dygn att jämföra med Saudiarabiens produktion om 11,25 miljoner fat per dygn. Därmed är detta den första gången på mer än tio år, sedan augusti 2002, som USA har producerat mer petroleumprodukter än Saudiarabien.

Även om det finns variationer i oljeproduktionen som kan innebära att USA inte kommer att kunna fortsätta att producera mer olja än Saudiarabien varje månad, kommer den uppåtgående trenden i den amerikanska oljeproduktionen att fortsätta. EIB förutspår att USA kommer att bli världens största petroleumproducent inom de närmaste åren. EIB förutspår att den amerikanska oljeproduktionen kommer att fortsätta att öka från dagens nivå på 11,65 miljoner fat per dag, och stiga med ytterligare 11,5 % till cirka 13,0 miljoner fat per dag fram till 2020.

Nyheten att USA blev världens största petroleumproducent i november är en annan viktig milstolpe i USA:s nya energiera, och speglar vikten av genombrottet för de revolutionära utvinningsteknikerna som används för skifferolja, hydraulisk spräckning (fracking) och horisontell borrning.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära