Nyheter

USA passerade Saudiarabien som världens största oljeproducent

Publicerat

den

Under november 2012 passerade USA Saudiarabien och blev världens största producent av råolja. Det är första gången på tio år som USAs produktion överstiger Saudiarabiens.

Energy Information Administration rapporterar att ”Saudiarabien var världens största producent och exportör av olja under 2012, med en genomsnittlig produktion på 11,6 miljoner fat olja per dag och att landet exporterade uppskattningsvis 8,6 miljoner fat/dag netto”.

USA var världens näst största petroleumproducerande land under 2012 med en genomsnittlig produktion om 11 miljoner fat per dygn (se det nedre diagrammet).

Siffrorna bygger emellertid på den internationella månadsstatistiken över den globala oljeproduktionen som EIA tillhandahåller. Under november 2012 översteg USAs oljeproduktion Saudiarabiens (se det övre diagrammet).

Tack vare de betydande ökningarna i skifferoljeproduktionen i North Dakota och Texas, ökade USAs totala oljeproduktion med mer än 7 procent under perioden augusti till november 2012, medan produktionen i Saudiarabien minskade med 4 procent under samma period. Detta gjorde att USAs oljeproduktion under november kom att uppgå till 11,65 miljoner fat per dygn att jämföra med Saudiarabiens produktion om 11,25 miljoner fat per dygn. Därmed är detta den första gången på mer än tio år, sedan augusti 2002, som USA har producerat mer petroleumprodukter än Saudiarabien.

Även om det finns variationer i oljeproduktionen som kan innebära att USA inte kommer att kunna fortsätta att producera mer olja än Saudiarabien varje månad, kommer den uppåtgående trenden i den amerikanska oljeproduktionen att fortsätta. EIB förutspår att USA kommer att bli världens största petroleumproducent inom de närmaste åren. EIB förutspår att den amerikanska oljeproduktionen kommer att fortsätta att öka från dagens nivå på 11,65 miljoner fat per dag, och stiga med ytterligare 11,5 % till cirka 13,0 miljoner fat per dag fram till 2020.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheten att USA blev världens största petroleumproducent i november är en annan viktig milstolpe i USA:s nya energiera, och speglar vikten av genombrottet för de revolutionära utvinningsteknikerna som används för skifferolja, hydraulisk spräckning (fracking) och horisontell borrning.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version