naturgas-export-terminal-lng.png

2013, naturgasens år

Några ord om marknaden för naturgas från Swede Resources årsredovisning. Oavsett hur starka förutsättningarna är för en uppgång i oljepriset så var 2012 naturgasens år…

swede-resources-oljekalla.png

Swede Resources – Där satt den!

Swede Resources hittade i december olja i sin första borrning på bolagets leaseområde i Texas. Brunnen producerade inledningsvis 80 fat olja per dag, och har nu producerat i…

produktion-av-olja-onshore.png

Olja i fokus på investerarkväll

Måndag den 11 februari i Stockholm är det dags för en investerarkväll med olja i fokus. Torbjörn Iwarson, en av Sveriges ledande experter på råvarumarknaden, kommer och…