Connect with us

Nyheter

2013, naturgasens år

Published

on

Export-terminal för naturgas (LNG)

Export-terminal för naturgas (LNG)Några ord om marknaden för naturgas från Swede Resources årsredovisning.

Oavsett hur starka förutsättningarna är för en uppgång i oljepriset så var 2012 naturgasens år och det finns inget som tyder på att det kommer att bli en förändring under 2013, vi ser helt enkelt inget som visar på att naturgasen kommer att sakta ned det redan höga tempot.

De senaste årens ökade produktion, en följd av tekniska förbättringar som till exempel fracning och horisontella borrningar, har skickat ned priset på naturgas till låga nivåer vilket har gjort att såväl branschaktörer som ledande befattningshavare sett över möjligheterna till att exportera naturgas utanför Nordamerika.

Under 2012 konsumerades 94 procent av all den naturgas som producerades i USA inom landets gränser, en uppgång med 11 procent sedan 2007. Fracning har blivit en så pass stor framgång att EIS, Energy Information Administration, spår att detta kommer att svara för mer än halva USAs gasproduktion inom 25 år. EIA spår att det kommer att produceras 13.600 miljarder kubikfot naturgas från amerikansk skiffer, så kallad shale gas, en ökning från nuvarande produktionsnivå på 5.000 miljarder kubikfot.

Med ett pris på naturgas som ligger på cirka 3 USD per MMBTU i USA och mellan 11 och 13 USD per MMBTU på den globala världsmarknaden finns det goda förutsättningar för att exportera naturgas, givet att logistiken kan lösas. Cheniere Energys terminal för flytande naturgas (LNG) godkändes tidigare under året av USAs Energidepartement och beräknas kunna börja exportera naturgas redan under 2015. Detta är inte det enda projektet som byggs i dag så färdigställandet av denna terminal och andra kan komma att markera en start för en global marknad för naturgas vilket skulle komma att betyda en betydande skillnad mot hur detta fungerar i dag.

Fracking och möjligheter till framtida export är händelser som inte bara kommer att påverka prisbilden för naturgas, utan även marknadsaktiviteter på kort sikt. Det betyder också en förändring av det globala energisystemet som vi vant oss vi att se det.

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Magnus

    12 maj, 2013 at 16:34

    Någon som vet om Swede Resources har kvar sina gastillgångar i USA? Det var ju inte roligt när priset var nere under 2 USD. Men när det nu ligger kring 4 USD så borde kalkylen se bättre ut igen.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *