safe-haven-investering.png

Den nya safe haven-råvaran

Råvaran som haft den sämsta utvecklingen och den högsta volatiliteten det senaste årtiondet har börjat betraktas som den nya safe haven-råvaran när investerarna lämnar…

guld-pengar-kontanter-safe-haven.png

Guld eller kontanter

Denna video visar hur guld har bevarat sitt värde genom historien och är ett attraktivt alternativ till kontanter än i dag. Legendariska investerare, centralbanker och…