olja-i-varlden.jpg

Hur olja flödar i världen

Oljebolaget BP har presenterat sin rapport BP Statistical Review of World Energy för år 2013. Den innehåller nedanstående grafik som visar hur världens olja exporteras och…

amerikansk-flagga.jpg

Länderna som köper USAs olja

Produktionen av skifferolja och skiffergas i USA har skapat något av en energirevolution. Produktionen gör att USA nu exporterar stora mängder petroleumprodukter. Den…