modity-energi.png

En gasmarknad i förändring

Gasmarknaden har de senaste åren genomgått ett skifte på fler än ett plan och utvecklingen fortsätter i snabb takt. I detta månadsbrev vill vi ge er en bild över vad som…

siljan-igrene.png

Igrene ska borra sin gasfyndighet

Igrene prospekterar efter metangas kring Siljansringen och intressanta fynd har gjorts. Nu tar bolaget nästa steg för att bevisa de teoretiska beräkningarna av gasfyndighetens…

naturgas-lng-kina.png

Naturgaspriset i USA har rasat

Den amerikanska skiffergasrevolutionen har gett USA tillgång till billig energi. Men mer intressant för att förstå priset är att USA varken exporterar eller importerar…