jarnmalm-marknaden-investera.png

Nytt rekord för järnmalmen

Intresset för att hedga, det vill säga terminssäkra, järnmalm har ökat och slog ett nytt rekord på 4 miljoner ton i juli. Totalt hedgades 4,09 miljoner ton till ett värde…