Följ oss

Nyheter

Hedga stigande sockerpriser med hjälp av terminer

Publicerat

den

Sockerbitar

Företag som har en affärsverksamhet som fordrar stora mängder socker, till exempel ett bryggeri som tillverkar läskedrycker, kan använda sig av terminsmarknaden för att hedga sig mot stigande priser på socker. Dessa företag, och andra som är i behov av att löpande köpa in råvaror, kan använda sig av en så kallad long hedge för att säkra sina inköpspriser i framtiden. Detta görs genom att köpa motsvarande mängd terminskontrakt, i detta fall på socker, som företaget behöver vid varje enskilt tillfälle.

Long hedge, ett exempel

SockerbitarEtt bryggeri kommer att behöva 11,2 miljoner pounds socker om ett kvartal. Spotpriset ligger i dag på 0,1111 USD per pound, medan sockerpriset om tre månader ligger på 0,1100 USD per pound. För att säkra sig mot en uppgång i sockerpriset kan bryggeriet köpa råsocker på termin, med leverans om tre månader, för 0,1100 USD per pound, på Euronext. Varje sådant kontrakt avser 112 000 pounds socker, varför bryggeriet behöver köpa 100 terminskontrakt. Bryggeriet är således lång i sockerterminer.

Effekten av hedgen garanterar att dryckesföretaget kommer att kunna köpa de 11,2 miljoner pounds socker som företaget behöver till ett pris om 0,1100 USD/pound, totalt på 1 232 000 USD avgifter oräknat. Låt oss se hur detta uppnås genom att titta på scenarier där priset på sockerpriset endera stiger eller faller kraftigt under tiden fram till leveransdatumet.

Scenario 1: Spotpriset stiger med 10 procent till 0,1222 USD

Då spotpriset har stigit till 0,1222 USD per pound måste bryggeriet nu betala 1 368 752 USD för det socker som det behöver. Bryggeriet kompenseras emellertid för det ökade marknadspriset genom en motsvarande vinst på de köpta terminskontrakten. Vid leveransdagen är priset på de innehavda terminskontrakten identiskt med spotpriset, i detta fall 0,1222 USD per pound.

Terminerna köptes på ett pris om 0,1100 USD per pound, vilket gör att prissäkringen har gett bryggeriet en vinst om 0,0122 USD per pound, vilket med 100 terminskontrakt motsvarar en vinst om 136 752 USD.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det högre inköpspriset är ett resultat av ett högre pris på terminsmarknaden, vilket resulterar i en nettoinköpskostnad om 1 368 752 USD minus terminsvinsten på 136 752 USD, eller netto 1 232 000 USD, samma summa som bryggeriet ville prissäkra sina sockerinköp till.

Scenario 2: Spotpriset faller med 10 procent till 0,1000 USD

Har däremot spotpriset fallit till 0,1000 USD per pound kommer bryggeriet endast att behöva betala 1 119 888 USD för sitt socker. Förlusten som uppstår genom den innehavda terminen kommer emellertid att påverka bryggeriets inköpspris.

Vid leveransdagen är priset på de innehavda terminskontrakten identiskt med spotpriset, i detta fall 0,1000 USD per pound. Eftersom terminsaffären gjordes till ett pris om 0,1100 USD per pound innebär detta att bryggeriet har förlorat 0,0100 USD per pound på terminen, vilket med 100 terminskontrakt motsvarar en förlust om 112 112 USD.

Den besparingen som bryggeriet gjorde på det minskade inköpspriset kommer att ätas upp av förlusten på terminsaffären. Bryggeriets nettokostnad för att köpa det sockret som företaget behöver i sin verksamhet blir då 1 119 888 USD plus 112 112 USD, eller totalt 1 232 000 USD. Bryggeriets ekonomiska utfall är alltså det samma som om priset på sockret hade stigit, prissäkringen är perfekt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kommentar till utfallet

Ovanstående exempel visar att nedsidan med en Long hedge är att bryggeriet skulle fått ett bättre utfall utan att ha prissäkrat om priset på den underliggande tillgången, i detta fall sockret, faller. Nackdelen är att inköparna inte vet hur priset kommer att utvecklas i framtiden.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Priset på vete når sin högsta nivå på nio månader

Publicerat

den

Ett fält med vete

Vetepriset har nått sin högsta nivå på 9-10 månader. Det är flera faktorer som sammanfaller, men i grunden är det vädret som inte är vidare bra hos flera av de stora producenterna i världen. Prognoserna för Rysslands produktion från vinterodlingen har skrivits ner på grund av frost i maj. I Ukraina har det torra vädret minskat skördeutsikterna och enligt Bloomberg så har Australien historiskt låg nederbörd vilket skapar stress.

Det framförs även att priserna till viss del även stiger då bönder lagerhåller sina skördar för att se var turbulensen tar vägen innan de säljer.

Att priset går upp är visserligen dåligt på kort sikt för konsumenter, men som Torbjörn Iwarson var inne på för en vecka sedan så måste priset upp för att motivera bönder att odla mer, för vi kan inte leva utan vete.

Fortsätt läsa

Nyheter

Aluminiumproducenten Novelis börsnoteras på NYSE

Publicerat

den

Aluminium på rulle

Aluminiumproducenten Novelis vill ta in närmare en miljard USD inför sin notering på NYSE-börsen i USA idag. Företaget kontrolleras av Kumar Mangalam Birla och hans företag Hindalco Industries. Novelis har under många arbetat med att expandera sin produktion och är världens största återvinnare av aluminium med 14 återvinningsanläggningar runt om i världen.

Aktierna erbjuds inom spannet 18-21 USD och ett pris på 21 USD innebär ett totalt börsvärde på 12,6 miljarder USD.

Fortsätt läsa

Nyheter

Africa Oil kan se fram mot bra kassaflöde – köp aktien säger Affärsvärlden

Publicerat

den

Africa Oil-anställda

Africa Oil-aktien går nästan att räkna hem enbart på de producerande tillgångarna och kassan skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en köprekommendation för investerare som accepterar en extra hög risk. bolaget kan se fram mot ett bra kassaflöde från oljeproduktionen i Nigeria samtidigt som det finns en stor uppsida i jätteprojektet utanför Namibias kust.

”Ett oljebolag med sina tillgångar Afrika och en stor del av substansen i ett outvecklat projekt är såklart inte en investering som passar alla. Den som kan leva med de extra riskerna kan dock överväga aktien som del i sin portfölj”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära