Connect with us

Nyheter

Socker, är det en ny trend som vi ser framför oss?

Published

on

Socker - En ny trend i priset?

Jämfört med andra så kallade mjuka råvaror har priset på socker hållit uppe ganska väl i år. Ser vi på de senaste åren har priset pendlat runt relativt höga tjugofem amerikanska cent per pund. Senaste veckorna har dock priset fallit. Är detta början på en ny trend eller ska priset tillbaka till tjugofem cent?

Uppskattningar på den globala balansräkningen för socker

Det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, publicerar uppskattningar på den globala balansräkningen för socker. Nivån på lagren vid skördeårets utgång har hållit sig runt trettio miljoner ton de senaste säsongerna vilket är historiskt ganska lågt. Dock fångar inte den absoluta nivån på lagret att den totala produktionen trendar uppåt. Ett mer relevant mått är kvoten mellan utgående lager och produktion. I diagrammet återfinns denna med USDAs siffror och vi noterar att kvoten är på lägstanivåerna för de senaste femtio åren. Detta talar inte för att sockerbristen ännu är löst och vi kanske inte borde förvänta något brant prisfall – ännu åtminstone?

Den senaste tiden har det dock kommit rapporter om att Indien som avvaktat med att sälja sitt överskott från förra året nu ökar exportkvoterna. Brasiliens skörd ser bra ut och den kommer till marknaden under sommaren. Det finns alltså allt fler tecken på en kraftigare utbudsreaktion på de historiskt höga priserna. Att detta sker efter ett par år med höga priser är typiskt för jordbruksråvaror.

I diagrammet finns en uppskattning av marginalen för etanolproduktion direkt från socker

En potentiell motkraft vore ökad användning av socker till etanolproduktion. Redan idag används mycket sockerrör i Brasilien till etanolproduktion. Att gå omvägen över socker är dock inte självklart en lönsam affär. I diagrammet finns en uppskattning av marginalen för etanolproduktion direkt från socker. Som vi ser har socker inte varit intressant för etanolproduktion sedan 2008 utan istället har majs varit prissättare av etanol. För att sockeretanol ska bli intressant igen behövs alltså så gott som en halvering av sockerpriserna.

Som råvaruinvesterare studerar vi förstås terminsstrukturen på socker. Vi observerar att socker i stort sett legat i backwardation de senaste tre åren. Nu verkar dock terminsstrukturen svänga in i contango. Tillsammans med resonemangen ovan verkar riskerna med en lång position i socker alltså öka. Eventuellt kanske potential med en kort position är större!

[hr]

Anders Blomqvist om råvarorOm skribenten

Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken Sverige AB, del som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljoptimering. Han är också ansvarig för derivathandeln i Ålandsbanken Defined Risk, se www.alphamanco.lu. Anders erhöll sin PhD i Optimization and Systems Theory från matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Continue Reading
3 Comments

3 Comments

 1. Torbjörn I

  20 april, 2012 at 09:25

  Ser att Ni har attraherat ännu en professionell råvaruhandlare till den här sidan. Kommer Anders att fortsätta skriva här? Har ni planer på att ge plats åt andra råvaruproffs och publicera deras texter?

  • Redaktionen

   21 april, 2012 at 19:08

   Vi är väldigt glada att Anders Blomqvist har valt att skriva artiklar för Råvarumarknaden.se. Vi räknar med att du kan se fram emot fler artiklar från honom.

   Vi är alltid intresserade av att prata med skribenter som är kunniga inom råvaror och commodities, både för enstaka artiklar och mer återkommande alster.

 2. Aktiv Börshandel

  20 april, 2012 at 13:44

  Bra artikel.

  Ur ett retailperspektiv kan man fundera över om GI och LCHF hystering får någon effekt på framtida sockerpriser?

  / John Lönnqvist

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset är som aprilvädret – osäkert

Published

on

Det milda vädret under februari vände och mars blev betydligt kyligare än normalt. Elpriserna har dock inte rusat, tvärtom har det varit en fallande pristrend under årets första kvartal. Främsta orsakerna är välfyllda gaslager i Europa, fortsatt lägre elkonsumtion och förväntningar på mer kärnkraft nu när Ringhals 4 återstartas.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

Det genomsnittliga priset på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och ex moms) ser ut att landa på cirka 81 öre/kWh i elområde 3 för mars. Att jämföras med i fjol då priset var 130,33 öre/kWh.

– Energisituationen i Europa ser betydligt ljusare ut idag än för bara några månader sedan. Detta i kombination med i överlag sett mildare väder och hushållens aktiva elsparande har lett till en stabilisering av elpriset. Dock ser vi att elsparandet klingat av något och är något lägre än förra månaden, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden och fortsätter:

– Även de fasta elprisavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivåer som motsvarande tid i fjol. Men det rörliga elpriset kan fortfarande svänga både uppåt och nedåt eftersom priset i hög grad påverkas av vädret och omvärldshändelser.

Med anledning av kylan i slutet av mars, som enligt prognoserna ser ut att fortsätta en bit in över påsk, kommer vårfloden förmodligen bli försenad. Prognoserna pekar på att vårfloden blir mer intensiv i maj vilket kommer att pressa elpriset nedåt.

– Att vårfloden försenas innebär ett större beroende av vindkraft och andra energikällor i april, säger Jonas Stenbeck.

Ringhals 4 väntas vara driftsatt fredagen den 31 mars och då har den nordiska kärnkraften 100 procents tillgänglighet efter 80 timmar. I mitten av april kopplas både Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 bort från elnätet för den årliga revisionen och kärnkraften kommer att ha 80 procents tillgänglighet.

Medelspotpris på el i mars 2022 och 2023
Continue Reading

Nyheter

Sockerpriset når sin högsta nivå på 11 år

Published

on

Sockerrör

Sockerpriset har nått sin högsta nivå på 11 år. Det globala utbudet är mycket begränsat, till stor del beroende på att den stora exportören Indien har minskat sin export. Exporten förväntas halveras till 6 miljoner ton under året som slutar i september och den kan sjunka så lågt som till 4 miljoner ton under nästa säsong.

Graf över sockerpriset
Terminspriset på socker i London i USD.

Det är två faktorer som minskar exporten från Indien. Den första är väderrelaterad, kraftiga regn har skadat odlingarna. Den andra faktorn är att den indiska staten mycket kraftfullt har satsat på biobränsle som etanol, vilket gör att sockerrörsskördarna går till att producera etanol i stället för att exporteras som socker.

Continue Reading

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Populära