Följ oss

Nyheter

Socker, är det en ny trend som vi ser framför oss?

Publicerat

den

Sockerbitar

Jämfört med andra så kallade mjuka råvaror har priset på socker hållit uppe ganska väl i år. Ser vi på de senaste åren har priset pendlat runt relativt höga tjugofem amerikanska cent per pund. Senaste veckorna har dock priset fallit. Är detta början på en ny trend eller ska priset tillbaka till tjugofem cent?

Uppskattningar på den globala balansräkningen för socker

Det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, publicerar uppskattningar på den globala balansräkningen för socker. Nivån på lagren vid skördeårets utgång har hållit sig runt trettio miljoner ton de senaste säsongerna vilket är historiskt ganska lågt. Dock fångar inte den absoluta nivån på lagret att den totala produktionen trendar uppåt. Ett mer relevant mått är kvoten mellan utgående lager och produktion. I diagrammet återfinns denna med USDAs siffror och vi noterar att kvoten är på lägstanivåerna för de senaste femtio åren. Detta talar inte för att sockerbristen ännu är löst och vi kanske inte borde förvänta något brant prisfall – ännu åtminstone?

Den senaste tiden har det dock kommit rapporter om att Indien som avvaktat med att sälja sitt överskott från förra året nu ökar exportkvoterna. Brasiliens skörd ser bra ut och den kommer till marknaden under sommaren. Det finns alltså allt fler tecken på en kraftigare utbudsreaktion på de historiskt höga priserna. Att detta sker efter ett par år med höga priser är typiskt för jordbruksråvaror.

I diagrammet finns en uppskattning av marginalen för etanolproduktion direkt från socker

En potentiell motkraft vore ökad användning av socker till etanolproduktion. Redan idag används mycket sockerrör i Brasilien till etanolproduktion. Att gå omvägen över socker är dock inte självklart en lönsam affär. I diagrammet finns en uppskattning av marginalen för etanolproduktion direkt från socker. Som vi ser har socker inte varit intressant för etanolproduktion sedan 2008 utan istället har majs varit prissättare av etanol. För att sockeretanol ska bli intressant igen behövs alltså så gott som en halvering av sockerpriserna.

Som råvaruinvesterare studerar vi förstås terminsstrukturen på socker. Vi observerar att socker i stort sett legat i backwardation de senaste tre åren. Nu verkar dock terminsstrukturen svänga in i contango. Tillsammans med resonemangen ovan verkar riskerna med en lång position i socker alltså öka. Eventuellt kanske potential med en kort position är större!

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

[hr]

Anders Blomqvist om råvarorOm skribenten

Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken Sverige AB, del som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljoptimering. Han är också ansvarig för derivathandeln i Ålandsbanken Defined Risk, se www.alphamanco.lu. Anders erhöll sin PhD i Optimization and Systems Theory från matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära