Följ oss

Nyheter

Socker, är det en ny trend som vi ser framför oss?

Publicerat

den

Sockerbitar

Jämfört med andra så kallade mjuka råvaror har priset på socker hållit uppe ganska väl i år. Ser vi på de senaste åren har priset pendlat runt relativt höga tjugofem amerikanska cent per pund. Senaste veckorna har dock priset fallit. Är detta början på en ny trend eller ska priset tillbaka till tjugofem cent?

Uppskattningar på den globala balansräkningen för socker

Det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, publicerar uppskattningar på den globala balansräkningen för socker. Nivån på lagren vid skördeårets utgång har hållit sig runt trettio miljoner ton de senaste säsongerna vilket är historiskt ganska lågt. Dock fångar inte den absoluta nivån på lagret att den totala produktionen trendar uppåt. Ett mer relevant mått är kvoten mellan utgående lager och produktion. I diagrammet återfinns denna med USDAs siffror och vi noterar att kvoten är på lägstanivåerna för de senaste femtio åren. Detta talar inte för att sockerbristen ännu är löst och vi kanske inte borde förvänta något brant prisfall – ännu åtminstone?

Den senaste tiden har det dock kommit rapporter om att Indien som avvaktat med att sälja sitt överskott från förra året nu ökar exportkvoterna. Brasiliens skörd ser bra ut och den kommer till marknaden under sommaren. Det finns alltså allt fler tecken på en kraftigare utbudsreaktion på de historiskt höga priserna. Att detta sker efter ett par år med höga priser är typiskt för jordbruksråvaror.

I diagrammet finns en uppskattning av marginalen för etanolproduktion direkt från socker

En potentiell motkraft vore ökad användning av socker till etanolproduktion. Redan idag används mycket sockerrör i Brasilien till etanolproduktion. Att gå omvägen över socker är dock inte självklart en lönsam affär. I diagrammet finns en uppskattning av marginalen för etanolproduktion direkt från socker. Som vi ser har socker inte varit intressant för etanolproduktion sedan 2008 utan istället har majs varit prissättare av etanol. För att sockeretanol ska bli intressant igen behövs alltså så gott som en halvering av sockerpriserna.

Som råvaruinvesterare studerar vi förstås terminsstrukturen på socker. Vi observerar att socker i stort sett legat i backwardation de senaste tre åren. Nu verkar dock terminsstrukturen svänga in i contango. Tillsammans med resonemangen ovan verkar riskerna med en lång position i socker alltså öka. Eventuellt kanske potential med en kort position är större!

[hr]

Anders Blomqvist om råvarorOm skribenten

Anders Blomqvist arbetar med kapitalförvaltning på Ålandsbanken Sverige AB, del som förvaltare av Ålandsbanken Commodity Fund och dels med tillgångsallokering och portföljoptimering. Han är också ansvarig för derivathandeln i Ålandsbanken Defined Risk, se www.alphamanco.lu. Anders erhöll sin PhD i Optimization and Systems Theory från matematiska institutionen på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2005.

Fortsätt läsa
Annons
3 Kommentarer

1 kommentar

 1. Torbjörn I

  20 april, 2012 vid 09:25

  Ser att Ni har attraherat ännu en professionell råvaruhandlare till den här sidan. Kommer Anders att fortsätta skriva här? Har ni planer på att ge plats åt andra råvaruproffs och publicera deras texter?

  • Redaktionen

   21 april, 2012 vid 19:08

   Vi är väldigt glada att Anders Blomqvist har valt att skriva artiklar för Råvarumarknaden.se. Vi räknar med att du kan se fram emot fler artiklar från honom.

   Vi är alltid intresserade av att prata med skribenter som är kunniga inom råvaror och commodities, både för enstaka artiklar och mer återkommande alster.

 2. Aktiv Börshandel

  20 april, 2012 vid 13:44

  Bra artikel.

  Ur ett retailperspektiv kan man fundera över om GI och LCHF hystering får någon effekt på framtida sockerpriser?

  / John Lönnqvist

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Börsveckan ger en köprekommendation till aktien i oljeservicebolaget Beerenberg

Publicerat

den

Börsveckan ger en köprekommendation till Beerenberg-aktien som noterades på Euronext Growth Oslo i slutet av förra året. Beerenberg är ett norskt servicebolag inom olje- och gassektorn med låg värdering och hög utdelning. Bolaget erbjuder olika tjänster för olje- och gasfält samt andra tekniska produkter och service för krävande miljöer.

Historiken är inte den bästa, där fjolårets omsättning på 2 343 miljoner NOK faktiskt är snäppet lägre än 2015. Sedan 2019, när en stor återhämtning skedde, har tillväxten inte varit högre än en dryg procentenhet årligen. Bolaget fokuserar på service och har stabila kundrelationer, vilket bidrar till en stadig kassaflödesgenerering.

Trots en nedgång i orderingången förväntas Beerenberg ha hygglig tillväxt de kommande åren med förbättringar i lönsamheten. Även om marknaden är osäker på lång sikt, kan bolaget använda sina kassaflöden för att diversifiera sig mot andra hållbara sektorer.

Beerenberg får anses vara ett stabilt bolag med goda framtidsutsikter, trots att det inte förväntas ha höga multiplar. Deras strategi att använda stabila kassaflöden för att diversifiera sig mot hållbara sektorer kan vara långsiktigt lovande. I bokslutsrapporten för 2023 ökade omsättningen med 5 procent till 2 343 miljoner NOK, och rörelsemarginalen förbättrades till 5,6 procent.

Fortsätt läsa

Nyheter

AI ökar det totala elbehovet i USA med 100 % kommande 15 år

Publicerat

den

Stad med elektricitet

De stora tech-företagen i USA har varit drivande i att utveckla marknaden för fossilfri energi. De vill ha fossilfri energi och har inte bara pratat utan skrivit många storskaliga avtal och lagt pengar på att det byggts mer produktion. Men nu står tech-bolagen och elproducenterna inför enorma utmaningar, för AI kräver stora mängder elektricitet.

Om vi går tillbaka till 2021 så var elbolagens prognoser att efterfrågan på elektricitet i USA under kommande 15 år skulle öka med några få procent. Inte per år, utan några få procent över hela perioden på 15 år.

Stora elbolag har planeringscykler på 10 år, de har ingen vana av att plötsligt i högt tempo dubblera produktionen.

Men vid 2023 förändrades prognosen helt och hållet, då blev prognosen att efterfrågan på elektricitet skulle öka med 100 procent på 15 år.

Bloomberg-podden Odd Lots har bjudit in Brian Janous för ett samtal om situationen. Han är medgrundare och chefsstrateg på Cloverleaf Infrastructure och var tidigare 12 år på Microsoft som företagets första anställd med fokus på energi och har därför på nära håll sett utvecklingen inom datacenter och deras elbehov.

Fortsätt läsa

Nyheter

Fortum och Vargön Alloys tecknar femårigt avtal om kärnkraftsel

Publicerat

den

Vargön Alloys producerar

En framgångsrik omställning kräver stora mängder pålitlig och prisvärd fossilfri el skriver Fortum. Företaget har nu skrivit ett femårigt avtal om att leverera kärnkraftsel till Vargön Alloys.

”Vår uppgift är att se till att elen finns tillgänglig precis när våra kunder behöver den. Långsiktiga partnerskap spelar här en viktig roll.”

Avtalet omfattar elleveranser på 0,4 TWh per år och inkluderar ursprungsgarantier för kärnkraft i SE3 för hela volymen. Leveranserna börjar i december 2024. Vargön Alloys AB, beläget vid Göta Älv i Vänersborg, är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, den legering som ger stålet dess hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

– Jag är mycket förväntansfull inför de möjligheter som avtalet med Fortum ger oss som företag. Vårt partnerskap representerar en gemensam vilja att ta ett hållbarhetsansvar och vi ser att detta kommer ha en positiv påverkan för vår verksamhet, det säger Anders Lehman, vd Vargön Alloys.

Avtalet bidrar till Fortums strategiska mål om att ha minst 20 procent av sin produktion, under en rullande tioårsperiod, prissäkrad.

Fortsätt läsa

Populära