Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 33 2012

Published

on

Sammanfattning av rekommendationer

Rekommendationer för att investera i råvaror

Råolja – Brent

Oljan närmar sig slutet av den här uppgångsfasen. Det är en ”tight” balans mellan tillgång och efterfrågan på råolja i Atlanten. Detta återspeglas i ”backwardation” i terminskurvan där det närmaste kontraktet är cirka 7 procent högre än kontrakt för leverans om ett år. Nedan ser vi backwardation på årsbasis (spotkontraktet jämfört med årskontraktet), i procent. Oljekurvan närmar sig de höga niåverna under 2011 och det första kvartalet 2012.

Backwardation på oljepriset (brent) under 2011 och 2012

Sanktionerna mot Iran, som trädde i full kraft den 1 juli i år har naturligtvis varit en viktig faktor i den globala oljemarknaden, har blivit mycket hårdare. Dessutom är oljeproduktionen på Nordsjön ovanligt låg på grund av underhåll. Oljeproduktionen från de fyra oljefält som ligger till grund för prissättningen av Brent olja (Brent, Fortis, Oseberg, Ekofisk) är nu mycket låg. I september ser vi att produktionen fråndessa fyra fält kommer att falla ner till 720.000 fat per dag vilket är den lägsta nivån sedan 2007. Denna produktion är prissättningen för cirka 50 procent av världens råolja.

Det kommer därför att fortsätta att vara en tight balans i oljemarknaden i slutet av september. Detta kan ytterligare förbättras genom orkansäsongen i Atlanten som nu går in i de två mest aktiva månaderna vilket ofta kan leda till förlust av oljeproduktionen i Mexikanska golfen.

Oron i Mellanöstern fortsätter att orsaka stor oro. Sannolikheten ökar att Israel genomför militära angrepp på Iran för att de ska upphöra med sin utveckling av kärnvapen. Samtidigt slåss folket vidare i Syrien.

En viktig och avgörande faktor som har gett stöd till olje-rallyt sedan juni har varit den positiva utvecklingen i USA och på de europeiska aktiemarknaderna. Investerare har lagt pengar i aktier och kontrakt på olja. Nedan ser vi S&P 500 (röd) och oljepriset (blå).

Prishistorik över S&P 500 och olja

Lagren av råolja i USA sjönk 3,7 miljoner fat förra veckan. Detta är den tredje veckan i rad som oljelager i USA faller. Beräknad (implicit) bränsleförbrukning var också en stark. R affinaderier producerar vad de kan för närvarande. Förenta staterna har minskat sin oljeförbrukning kraftigt sedan finanskrisen 2008. En förbättring i den amerikanska ekonomin leder till förväntningar om en potentiellt betydande ökning i USA:s oljeförbrukning. Det är därför en positiv utveckling i den amerikanska oljemarknaden som tillsammans med en nedgång i de amerikanska oljelagren och ökad bränsleförbrukning kan ge bränsle för stigande oljepriser.

Det finns mycket som tyder på att vi kommer att se högre priser på Brentolja i augusti och september. Balansen kommer att bli ”tightare” och det finns betydande risk för ytterligare förlust av produktion på grund av oroligheter i Mellanöstern och orkansäsongen i Atlanten. Ytterligare prisuppgång kommer att kräva en fortsättning av de allmänt positiva utvecklingen i USA och på de europeiska aktiemarknaderna.

Vi tror att prisuppgången oljepriset börjar närma sig slutet för den här gången. Backwardation i Brentoljekurvan är nära toppnivåerna vi såg tidigare i år. Det kommer att få mer olja ut på marknaden i slutet av september, när underhållen på Nordsjön avslutas. Dessutom kommer södra Sudan att återuppta sin oljeexport efter att ha nått en överenskommelse med Sudan för att transportera olja genom Sudan. Vi rekommenderar därför investerare att sälja sina långa positioner inom en snar framtid. Det är dock för tidigt att gå in korta olja positioner.

SEB:s tekniska analys tyder på en sidledes utveckling av S & P 500 i USA. För Brent olja finns fortfarande möjlighet till tillfälliga prisuppgångar och på kort sikt ser det positivt ut enligt den tekniska analysen, medan den är neutral på 3 månaders sikt.

Guld

Vi tror på fortsatt sidledes prisrörelse den närmaste veckan. Det är emellertid alltid bra att ha lite guld i portföljen, eftersom priset reagerar positivt på oväntade negativa händelser, som brukar påverka alla andra tillgångsvärden negativt. Vi föredrar dock platina på kort sikt.

Teknisk prognos på guldpriset den 17 augusti 2012

Platina

Vår favorit är Platina (t ex genom certifikatet PLATINA S). Platina brukar handlas i relation till guldpriset. Det har den senaste tiden uppstått en diskrepans i den historiska relationen, där platina halkat efter med ca 10% på kort sikt. Det är samtidigt produktionsstörningar i Sydafrika för platina och bilförsäljningen i Kina återhämtade sig i den senaste statistiken med +11%. Platina används i bilarnas katalysatorer. Guld och ädelmetaller motiverar sin plats i en portfölj eftersom de tenderar att gå upp i pris på oväntade negativa händelser, som alla andra tillgångar brukar falla i värde på.

Prishistorik på platina år 2011 - 2012

Spreaden mellan guld och platina talar för ett högre platinapris eftersom platinapriset på senare tid tappat i relation till guldet, som vi ser i nedanstående diagram. I den nedre delen ser vi XPT (palatinapriset) dividerat med XAU (guldpriset). Platina handlas till kraftig ”rabatt” i förhållande till historiska relationer.

Pris spreaden mellan guld och platina

Vill man ta position i platina har SEB ett certifikat utan hävstång (Hävstång = 1) som heter PLATINA S. Vi föredrar platina som placering framför guld just nu.

Silver

Silver ser ut att ha etablerat en botten på 26 dollar och ser ut att konsolidera sig inför en eventuell förestående prisuppgång. Om / när trendlinjen i diagrammet nedan bryts signalerar det att nedåttrenden är bruten . Nästa motstånd är 30 dollar. När den bryts erhålls en köpsignal. Vi tycker att man ska undvika att vara kort silver, utan istället försöka komma in på den långa sidan, men man ska inte göra det förrän trendlinjen bryts! Ibland händer det, ganska ofta faktiskt, att trendlinjen håller. Den senaste veckans kursrörelser har varit så kraftlös att det är lite för hög risk att äga silver på kort sikt. Vi tycker att man ska kliva ur eventuella långa positioner och vänta och se vad som händer.

Teknisk prognos på silverpris den 16 augusti 2012

Historisk relation i pris på guld och silver

Koppar

Förra veckan avslutades med industriell data från Kina, som indikerade en fortsatt något svagare tillväxt av både industriproduktion och detaljhandel. Inflationen kom också in lägre än väntat. Det är på ett sätt positivt eftersom de talar för fortsatta stimulanser under hösten. Den viktiga handelsbalansen redovisades i fredags (10 aug) och bekräftade den svagare tendensen. Framför allt exporten var sämre än väntat och steg endast med 1 % år från år, och var hela 11,36 % lägre jämfört med juni. Importen steg 4,7 % respektive 6,36 %. Efterfrågan utanför Kina är klart avtagande. Frågan är hur det står till i Kina. Mycket tyder på att efterfrågan viker, men troligtvis bara tillfälligt. Prisbilden för basmetallerna är ganska tråkig för tillfället, dock inom ganska breda tradingintervall. Vi är nu i det säsongsmässigt svaga 3:e kvartalet då många industrier växlar ner p.g.a. semesterperioden. Vi tror att metallerna ligger i startgroparna för 4:e kvartalets förväntade prisrally.

Koppar handlas i ett brett prisintervall; $7600-$7300. Känslan är att den kinesiska ekonomin behöver en stimulans. Priset vill inte riktigt bryta på nedsidan. Risken är för stor, när Kina väl gör något tar det fart uppåt. Vi nämnde i förra veckans brev vikten av att hålla ett extra öga på kopparimporten. Fredagens handelssiffror visade en månadsimport om 366 tton, 5.6 % högre jämfört med juni och + 19,5 % år från år. Den totala importen i år är 2,8 milj ton, hela 43 % högre jämfört med 2011. Som vi tidigare nämnt är kopparmarknaden fortsatt stram med ett utbudsunderskott i storleksordningen 300 tton i en marknad som producerar ca 20 milj ton globalt. Koppar är en köpvärd metall. Det är mycket en fråga om timing (som alltid!). Det säsongsmässigt svaga 3:e kvartalet i kombination med oron för tillståndet i den Kinesiska ekonomin dämpar just nu. 3-månaderspriset på LME handlas i skrivandes stund i $ 7414/ton. Första stödet kommer in mellan $7300 och $7350. Bryter den nivån finns risk för en prisnedgång mot $7000 (motsvarande $3,18/lbs för Comex-kontraktet), ca 5 % under dagens nivå.

Teknisk prognos på kopparpriset den 16 augusti 2012

Det kan vara intressant att jämföra kopparpriset med ett par andra råvaror. Nedan ser vi priset på koppar i termer av guld. Enligt den jämförelsen ser koppar billigt ut.

Priset på koppar i termer av guld - Historiskt diagram

Nedan ser du koppar i termer av råolja. Även i denna jämförelse ser koppar billigt ut.

Koppar i termer av råolja - Historik priser

Vi väljer att fortsätta vara köpt koppar, därför att vi tror att priset ligger nära det fundamentala golvet. Vi är naturligtvis medvetna om att det mesta vad gäller faktisk industrikonjunktur ser illa ut, men vi tror inte nödvändigtvis att priset på koppar för den skull kan falla abrupt från de här nivåerna. Om efterfrågan på koppar faller ytterligare tror vi att gruvbolagens respons blir att minska produktionen. Priset tror vi inte påverkas så mycket. En position i koppar har en asymmetrisk risk och det gillar vi. Förlustrisken är begränsad, samtidigt som prisuppgången i och för sig kan låta vänta på sig. Samma fundamentala golv finns naturligtvis inte i aktier i gruvbolag. Koppar och gruvbolag är inte samma sak. Dessutom har kopparterminsmarknaden en attraktiv backwardation, som över tiden genererar intäkter till en lång position i t ex KOPPAR S.

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, har fortsatt att falla i pris och vi undrar om inte utbrottet från trendlinjen var falskt.

Brasiliens skörd, som är större än förra året går framåt fort nu i det torra vädret. Kvaliteten sägs också vara bra. Trenden är att brasilianska odlare får fram bättre och bättre kvalitet. Målsättningen för den brasilianska kaffeodlarföreningen är att man ska ha Sydamerikas största skörd och den bästa kvaliteten. Skörden i Colombia har också i lokal media rapporterats som större än väntat. Lagren av gröna bönor i USA har stigit 21% i år och är de högsta sedan september förra året.

Teknisk prognos på kaffepriset - 16 augusti 2012

Det är möjligt att priset är på väg ner mot det tekniska stödet på 1.50 dollar per pund. Där kan man kanske bottenfiska KAFFE S.

Socker

Priset på socker bröt stödet och föll från 22 ner till 21 i skrivande stund. 20 cent per pund är ett tekniskt stöd. Vi tror att priset ska ner och testa den nivån, kanske rentav bottennoteringen från juni på 18.86 cent.

Teknisk prognos på sockerpriset - 16 augusti 2012

Nedan ser vi prisutvecklingen lite längre tillbaka i tiden. Prisnedgången från 2011 har följt en tydlig trend. Den sekulära uppåttrenden kommer dock underifrån och så småningom kommer sockerpriset att få testa den sekulära upptrenden.

Historisk prisutveckling på socker, från 1999

Vi rekommenderade köp av certifikatet SHORT SOCKE A S med en hävstång på – 1.2 för för två veckor sedan. Första veckan gav den +5% och den senaste veckan +3%.
Vi rekommenderar att man fortsatt är kort socker, men den som vill ta hem vinster nu vid 20 cent kan kanske göra det för att sedan försöka sälja igen om priset rekylerar upp lite.

Kakao

Vi börjar nu skriva om kakao. Eftersom man normalt inte vet så mycket om råvaran har vi skrivit ihop en liten introduktion.

Kakao kommer från kakaoträdet theobroma cacao. ”Theo broma” översätts från grekiskan som ”gudarnas mat”. Namnet cacao härstammar från Mellanamerika och uttalas likadant på klassisk Maya. Carl von Linné tyckte att det var ett lämpligt namn och så har trädet hetat ända sedan 1753. Trädet härstammar från Brasilien och växer vilt där Amazonfloden och Orinoco har sina källor vid Andernas fot i Venezuela. Arkeologer har funnit bevis på odling så tidigt som 1900 fKr i nuvarande Mexiko. Kristoffer Columbus ”upptäckte” cacaobönorna år 1502. Aztekerna och andra folk i Mellanamerika konsumerade stora mängder cacaodryck och bönorna användes också som pengar. Till Europa kom de på allvar först år 1544, när en grupp adelsmän från Mayafolket besökte det spanska hovet som en del av en grupp dominikanermunkar. Bönorna spreds sedan snabbt över Europa.

Holländarna tog plantan till sina kolonier i Sydostasien och till Filippinerna. Frankrike och England tog plantorna till sina kolonier i Västindien. Det var inte förrän 1879 som man började odla cacao i det som nu heter Ghana. I Elfenbenskusten började man odla grödan år 1905. Dessa två länder står nu för hälften av global produktion. Häromdagen kom statistik som visade att Ghana nu troligtvis går om Elfenbenskusten och blir världens största producentnation.

Skörden äger rum i Ghana och Elfenbenskusten mellan oktober och april. Frukterna på ett träd mognar inte samtidigt utan plockas några gånger per vecka under skördeperioden. Efter skörd, delas frukterna och läggs ut för att jäsa. Det söta fruktköttet brys ner under den här processen och bönorna kan samlas upp. Dessa torkas sedan och sätts sedan i jäsning igen i ca 5 dagar, varefter de torkas och är redo för transport och handel.

När bönorna anländer till en chokladfabrik rostas de först. Ju högre rostning, desto bittrare produkt. Kakao användes uteslutande som dryck fram till mitten av 1800-talet, när en holländsk kemist kom på en metod att separera kakaosmör från de rostade bönorna. Masstillverkning av chokladgodis startade sedan i England år 1847. Mjölkchokladen uppfanns i Schweiz år 1879. För att tillverka ett kilo choklad går det åt mellan 300 och 600 bönor. I varje kakaofrukt finns 20 – 50 bönor. De länder som idag konsumerar mest choklad är antagligen Storbritannien, Schweiz och Belgien.

Kakaoträdet börjar producera bönor när det är 6 år gammalt. Det finns tre huvudsakliga sorter: Forastero, Criollo och en hybrid av de två som heter Trinitario. Criollo ger högst kvalitet, men lägre avkastning. Den vanligaste sorten är Forastero, som odlas för 95% av global produktion.

En rad sjukdomar kan drabba träden, varav de allvarligaste är ”Black pod disease”, som orsakas av samma mögelliknande organism som orsakar potatisbladmögel (som orsakade hungerkatastrofer på 1800-talet i Sverige och mest omskrivet, på Irland). Kakao är känsligt för en rad olika svampangrepp, insekter och virussjukdomen CSSV.
Organisationen ICCO, International Cocoa Organisation, startades år 1973 som en respons på ”nord-syd” dimensionen av det kalla kriget. Idag är ICCO den huvudsakliga källan för statistik och information om kakaoproduktion och konsumtion.

Priset på kakao är inte särskilt volatilt om man jämför med kaffe, men erbjuder då och då möjligheter att ta position i trender.

Kakaoterminer började handlas på the New York Cocoa Exchange redan 1925. NYCE blev sedan the Coffee, Cocoa and Sugar Exchange, som sedan blev the New York Board of Trade. Nu heter börsen ICE Futures US, som är en del av börskoncernen ICE. På ICE handlas bönor huvudsakligen från sydöstra Asien. Kakaoterminer handlas också i London på NYSE Euronext Liffe och där är underliggande tillgång bönor från Afrika.

Nedan ser vi ett prisdiagram med lång historik. Vi ser att priset har fallit av och nu står strax under 2500. Som du ser är det en motståndsnivå. Ur teknisk synvinkel går inte just nu att säga om intervallet mellan 2000 och 2500 är en paus på väg ner mot 1500 dollar, eller om priset ska återta den sekulära ”råvaruboomtrenden” uppåt mot 3000 och 3500. Det som talar för, att priset ska gå upp, är att 2000 var stödet för råvaruboom-trenden. Det är alltså intressant att bevaka 2500, som håller på att testas just nu. Bryts den nivån, vill vi vara långa kakao.

Teknisk prognos för pris på kakao - 16 augusti 2012

Nedan ser vi testningen av 2500-nivån lite tydligare.

Kakao testar 2500-nivån - Teknisk analys

Vi är alltså just nu neutrala i kakao.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisar vi till gårdagens nyhetsbrev .

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära