Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 33 2012

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

Rekommendationer för att investera i råvaror

Råolja – Brent

Oljan närmar sig slutet av den här uppgångsfasen. Det är en ”tight” balans mellan tillgång och efterfrågan på råolja i Atlanten. Detta återspeglas i ”backwardation” i terminskurvan där det närmaste kontraktet är cirka 7 procent högre än kontrakt för leverans om ett år. Nedan ser vi backwardation på årsbasis (spotkontraktet jämfört med årskontraktet), i procent. Oljekurvan närmar sig de höga niåverna under 2011 och det första kvartalet 2012.

Backwardation på oljepriset (brent) under 2011 och 2012

Sanktionerna mot Iran, som trädde i full kraft den 1 juli i år har naturligtvis varit en viktig faktor i den globala oljemarknaden, har blivit mycket hårdare. Dessutom är oljeproduktionen på Nordsjön ovanligt låg på grund av underhåll. Oljeproduktionen från de fyra oljefält som ligger till grund för prissättningen av Brent olja (Brent, Fortis, Oseberg, Ekofisk) är nu mycket låg. I september ser vi att produktionen fråndessa fyra fält kommer att falla ner till 720.000 fat per dag vilket är den lägsta nivån sedan 2007. Denna produktion är prissättningen för cirka 50 procent av världens råolja.

Det kommer därför att fortsätta att vara en tight balans i oljemarknaden i slutet av september. Detta kan ytterligare förbättras genom orkansäsongen i Atlanten som nu går in i de två mest aktiva månaderna vilket ofta kan leda till förlust av oljeproduktionen i Mexikanska golfen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Oron i Mellanöstern fortsätter att orsaka stor oro. Sannolikheten ökar att Israel genomför militära angrepp på Iran för att de ska upphöra med sin utveckling av kärnvapen. Samtidigt slåss folket vidare i Syrien.

En viktig och avgörande faktor som har gett stöd till olje-rallyt sedan juni har varit den positiva utvecklingen i USA och på de europeiska aktiemarknaderna. Investerare har lagt pengar i aktier och kontrakt på olja. Nedan ser vi S&P 500 (röd) och oljepriset (blå).

Prishistorik över S&P 500 och olja

Lagren av råolja i USA sjönk 3,7 miljoner fat förra veckan. Detta är den tredje veckan i rad som oljelager i USA faller. Beräknad (implicit) bränsleförbrukning var också en stark. R affinaderier producerar vad de kan för närvarande. Förenta staterna har minskat sin oljeförbrukning kraftigt sedan finanskrisen 2008. En förbättring i den amerikanska ekonomin leder till förväntningar om en potentiellt betydande ökning i USA:s oljeförbrukning. Det är därför en positiv utveckling i den amerikanska oljemarknaden som tillsammans med en nedgång i de amerikanska oljelagren och ökad bränsleförbrukning kan ge bränsle för stigande oljepriser.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det finns mycket som tyder på att vi kommer att se högre priser på Brentolja i augusti och september. Balansen kommer att bli ”tightare” och det finns betydande risk för ytterligare förlust av produktion på grund av oroligheter i Mellanöstern och orkansäsongen i Atlanten. Ytterligare prisuppgång kommer att kräva en fortsättning av de allmänt positiva utvecklingen i USA och på de europeiska aktiemarknaderna.

Vi tror att prisuppgången oljepriset börjar närma sig slutet för den här gången. Backwardation i Brentoljekurvan är nära toppnivåerna vi såg tidigare i år. Det kommer att få mer olja ut på marknaden i slutet av september, när underhållen på Nordsjön avslutas. Dessutom kommer södra Sudan att återuppta sin oljeexport efter att ha nått en överenskommelse med Sudan för att transportera olja genom Sudan. Vi rekommenderar därför investerare att sälja sina långa positioner inom en snar framtid. Det är dock för tidigt att gå in korta olja positioner.

SEB:s tekniska analys tyder på en sidledes utveckling av S & P 500 i USA. För Brent olja finns fortfarande möjlighet till tillfälliga prisuppgångar och på kort sikt ser det positivt ut enligt den tekniska analysen, medan den är neutral på 3 månaders sikt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guld

Vi tror på fortsatt sidledes prisrörelse den närmaste veckan. Det är emellertid alltid bra att ha lite guld i portföljen, eftersom priset reagerar positivt på oväntade negativa händelser, som brukar påverka alla andra tillgångsvärden negativt. Vi föredrar dock platina på kort sikt.

Teknisk prognos på guldpriset den 17 augusti 2012

Platina

Vår favorit är Platina (t ex genom certifikatet PLATINA S). Platina brukar handlas i relation till guldpriset. Det har den senaste tiden uppstått en diskrepans i den historiska relationen, där platina halkat efter med ca 10% på kort sikt. Det är samtidigt produktionsstörningar i Sydafrika för platina och bilförsäljningen i Kina återhämtade sig i den senaste statistiken med +11%. Platina används i bilarnas katalysatorer. Guld och ädelmetaller motiverar sin plats i en portfölj eftersom de tenderar att gå upp i pris på oväntade negativa händelser, som alla andra tillgångar brukar falla i värde på.

Prishistorik på platina år 2011 - 2012

Spreaden mellan guld och platina talar för ett högre platinapris eftersom platinapriset på senare tid tappat i relation till guldet, som vi ser i nedanstående diagram. I den nedre delen ser vi XPT (palatinapriset) dividerat med XAU (guldpriset). Platina handlas till kraftig ”rabatt” i förhållande till historiska relationer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pris spreaden mellan guld och platina

Vill man ta position i platina har SEB ett certifikat utan hävstång (Hävstång = 1) som heter PLATINA S. Vi föredrar platina som placering framför guld just nu.

Silver

Silver ser ut att ha etablerat en botten på 26 dollar och ser ut att konsolidera sig inför en eventuell förestående prisuppgång. Om / när trendlinjen i diagrammet nedan bryts signalerar det att nedåttrenden är bruten . Nästa motstånd är 30 dollar. När den bryts erhålls en köpsignal. Vi tycker att man ska undvika att vara kort silver, utan istället försöka komma in på den långa sidan, men man ska inte göra det förrän trendlinjen bryts! Ibland händer det, ganska ofta faktiskt, att trendlinjen håller. Den senaste veckans kursrörelser har varit så kraftlös att det är lite för hög risk att äga silver på kort sikt. Vi tycker att man ska kliva ur eventuella långa positioner och vänta och se vad som händer.

Teknisk prognos på silverpris den 16 augusti 2012

Historisk relation i pris på guld och silver

Koppar

Förra veckan avslutades med industriell data från Kina, som indikerade en fortsatt något svagare tillväxt av både industriproduktion och detaljhandel. Inflationen kom också in lägre än väntat. Det är på ett sätt positivt eftersom de talar för fortsatta stimulanser under hösten. Den viktiga handelsbalansen redovisades i fredags (10 aug) och bekräftade den svagare tendensen. Framför allt exporten var sämre än väntat och steg endast med 1 % år från år, och var hela 11,36 % lägre jämfört med juni. Importen steg 4,7 % respektive 6,36 %. Efterfrågan utanför Kina är klart avtagande. Frågan är hur det står till i Kina. Mycket tyder på att efterfrågan viker, men troligtvis bara tillfälligt. Prisbilden för basmetallerna är ganska tråkig för tillfället, dock inom ganska breda tradingintervall. Vi är nu i det säsongsmässigt svaga 3:e kvartalet då många industrier växlar ner p.g.a. semesterperioden. Vi tror att metallerna ligger i startgroparna för 4:e kvartalets förväntade prisrally.

Koppar handlas i ett brett prisintervall; $7600-$7300. Känslan är att den kinesiska ekonomin behöver en stimulans. Priset vill inte riktigt bryta på nedsidan. Risken är för stor, när Kina väl gör något tar det fart uppåt. Vi nämnde i förra veckans brev vikten av att hålla ett extra öga på kopparimporten. Fredagens handelssiffror visade en månadsimport om 366 tton, 5.6 % högre jämfört med juni och + 19,5 % år från år. Den totala importen i år är 2,8 milj ton, hela 43 % högre jämfört med 2011. Som vi tidigare nämnt är kopparmarknaden fortsatt stram med ett utbudsunderskott i storleksordningen 300 tton i en marknad som producerar ca 20 milj ton globalt. Koppar är en köpvärd metall. Det är mycket en fråga om timing (som alltid!). Det säsongsmässigt svaga 3:e kvartalet i kombination med oron för tillståndet i den Kinesiska ekonomin dämpar just nu. 3-månaderspriset på LME handlas i skrivandes stund i $ 7414/ton. Första stödet kommer in mellan $7300 och $7350. Bryter den nivån finns risk för en prisnedgång mot $7000 (motsvarande $3,18/lbs för Comex-kontraktet), ca 5 % under dagens nivå.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk prognos på kopparpriset den 16 augusti 2012

Det kan vara intressant att jämföra kopparpriset med ett par andra råvaror. Nedan ser vi priset på koppar i termer av guld. Enligt den jämförelsen ser koppar billigt ut.

Priset på koppar i termer av guld - Historiskt diagram

Nedan ser du koppar i termer av råolja. Även i denna jämförelse ser koppar billigt ut.

Koppar i termer av råolja - Historik priser

Vi väljer att fortsätta vara köpt koppar, därför att vi tror att priset ligger nära det fundamentala golvet. Vi är naturligtvis medvetna om att det mesta vad gäller faktisk industrikonjunktur ser illa ut, men vi tror inte nödvändigtvis att priset på koppar för den skull kan falla abrupt från de här nivåerna. Om efterfrågan på koppar faller ytterligare tror vi att gruvbolagens respons blir att minska produktionen. Priset tror vi inte påverkas så mycket. En position i koppar har en asymmetrisk risk och det gillar vi. Förlustrisken är begränsad, samtidigt som prisuppgången i och för sig kan låta vänta på sig. Samma fundamentala golv finns naturligtvis inte i aktier i gruvbolag. Koppar och gruvbolag är inte samma sak. Dessutom har kopparterminsmarknaden en attraktiv backwardation, som över tiden genererar intäkter till en lång position i t ex KOPPAR S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, har fortsatt att falla i pris och vi undrar om inte utbrottet från trendlinjen var falskt.

Brasiliens skörd, som är större än förra året går framåt fort nu i det torra vädret. Kvaliteten sägs också vara bra. Trenden är att brasilianska odlare får fram bättre och bättre kvalitet. Målsättningen för den brasilianska kaffeodlarföreningen är att man ska ha Sydamerikas största skörd och den bästa kvaliteten. Skörden i Colombia har också i lokal media rapporterats som större än väntat. Lagren av gröna bönor i USA har stigit 21% i år och är de högsta sedan september förra året.

Teknisk prognos på kaffepriset - 16 augusti 2012

Det är möjligt att priset är på väg ner mot det tekniska stödet på 1.50 dollar per pund. Där kan man kanske bottenfiska KAFFE S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Socker

Priset på socker bröt stödet och föll från 22 ner till 21 i skrivande stund. 20 cent per pund är ett tekniskt stöd. Vi tror att priset ska ner och testa den nivån, kanske rentav bottennoteringen från juni på 18.86 cent.

Teknisk prognos på sockerpriset - 16 augusti 2012

Nedan ser vi prisutvecklingen lite längre tillbaka i tiden. Prisnedgången från 2011 har följt en tydlig trend. Den sekulära uppåttrenden kommer dock underifrån och så småningom kommer sockerpriset att få testa den sekulära upptrenden.

Historisk prisutveckling på socker, från 1999

Vi rekommenderade köp av certifikatet SHORT SOCKE A S med en hävstång på – 1.2 för för två veckor sedan. Första veckan gav den +5% och den senaste veckan +3%.
Vi rekommenderar att man fortsatt är kort socker, men den som vill ta hem vinster nu vid 20 cent kan kanske göra det för att sedan försöka sälja igen om priset rekylerar upp lite.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kakao

Vi börjar nu skriva om kakao. Eftersom man normalt inte vet så mycket om råvaran har vi skrivit ihop en liten introduktion.

Kakao kommer från kakaoträdet theobroma cacao. ”Theo broma” översätts från grekiskan som ”gudarnas mat”. Namnet cacao härstammar från Mellanamerika och uttalas likadant på klassisk Maya. Carl von Linné tyckte att det var ett lämpligt namn och så har trädet hetat ända sedan 1753. Trädet härstammar från Brasilien och växer vilt där Amazonfloden och Orinoco har sina källor vid Andernas fot i Venezuela. Arkeologer har funnit bevis på odling så tidigt som 1900 fKr i nuvarande Mexiko. Kristoffer Columbus ”upptäckte” cacaobönorna år 1502. Aztekerna och andra folk i Mellanamerika konsumerade stora mängder cacaodryck och bönorna användes också som pengar. Till Europa kom de på allvar först år 1544, när en grupp adelsmän från Mayafolket besökte det spanska hovet som en del av en grupp dominikanermunkar. Bönorna spreds sedan snabbt över Europa.

Holländarna tog plantan till sina kolonier i Sydostasien och till Filippinerna. Frankrike och England tog plantorna till sina kolonier i Västindien. Det var inte förrän 1879 som man började odla cacao i det som nu heter Ghana. I Elfenbenskusten började man odla grödan år 1905. Dessa två länder står nu för hälften av global produktion. Häromdagen kom statistik som visade att Ghana nu troligtvis går om Elfenbenskusten och blir världens största producentnation.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Skörden äger rum i Ghana och Elfenbenskusten mellan oktober och april. Frukterna på ett träd mognar inte samtidigt utan plockas några gånger per vecka under skördeperioden. Efter skörd, delas frukterna och läggs ut för att jäsa. Det söta fruktköttet brys ner under den här processen och bönorna kan samlas upp. Dessa torkas sedan och sätts sedan i jäsning igen i ca 5 dagar, varefter de torkas och är redo för transport och handel.

När bönorna anländer till en chokladfabrik rostas de först. Ju högre rostning, desto bittrare produkt. Kakao användes uteslutande som dryck fram till mitten av 1800-talet, när en holländsk kemist kom på en metod att separera kakaosmör från de rostade bönorna. Masstillverkning av chokladgodis startade sedan i England år 1847. Mjölkchokladen uppfanns i Schweiz år 1879. För att tillverka ett kilo choklad går det åt mellan 300 och 600 bönor. I varje kakaofrukt finns 20 – 50 bönor. De länder som idag konsumerar mest choklad är antagligen Storbritannien, Schweiz och Belgien.

Kakaoträdet börjar producera bönor när det är 6 år gammalt. Det finns tre huvudsakliga sorter: Forastero, Criollo och en hybrid av de två som heter Trinitario. Criollo ger högst kvalitet, men lägre avkastning. Den vanligaste sorten är Forastero, som odlas för 95% av global produktion.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

En rad sjukdomar kan drabba träden, varav de allvarligaste är ”Black pod disease”, som orsakas av samma mögelliknande organism som orsakar potatisbladmögel (som orsakade hungerkatastrofer på 1800-talet i Sverige och mest omskrivet, på Irland). Kakao är känsligt för en rad olika svampangrepp, insekter och virussjukdomen CSSV.
Organisationen ICCO, International Cocoa Organisation, startades år 1973 som en respons på ”nord-syd” dimensionen av det kalla kriget. Idag är ICCO den huvudsakliga källan för statistik och information om kakaoproduktion och konsumtion.

Priset på kakao är inte särskilt volatilt om man jämför med kaffe, men erbjuder då och då möjligheter att ta position i trender.

Kakaoterminer började handlas på the New York Cocoa Exchange redan 1925. NYCE blev sedan the Coffee, Cocoa and Sugar Exchange, som sedan blev the New York Board of Trade. Nu heter börsen ICE Futures US, som är en del av börskoncernen ICE. På ICE handlas bönor huvudsakligen från sydöstra Asien. Kakaoterminer handlas också i London på NYSE Euronext Liffe och där är underliggande tillgång bönor från Afrika.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedan ser vi ett prisdiagram med lång historik. Vi ser att priset har fallit av och nu står strax under 2500. Som du ser är det en motståndsnivå. Ur teknisk synvinkel går inte just nu att säga om intervallet mellan 2000 och 2500 är en paus på väg ner mot 1500 dollar, eller om priset ska återta den sekulära ”råvaruboomtrenden” uppåt mot 3000 och 3500. Det som talar för, att priset ska gå upp, är att 2000 var stödet för råvaruboom-trenden. Det är alltså intressant att bevaka 2500, som håller på att testas just nu. Bryts den nivån, vill vi vara långa kakao.

Teknisk prognos för pris på kakao - 16 augusti 2012

Nedan ser vi testningen av 2500-nivån lite tydligare.

Kakao testar 2500-nivån - Teknisk analys

Vi är alltså just nu neutrala i kakao.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisar vi till gårdagens nyhetsbrev .

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära