Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 27 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning: Denna vecka

 • Brett råvaruindex: +2,31%
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: +1,65%
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: -0,33%
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: +0,04%
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: +6,0%
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Neutral
 • Koppar: Neutral
 • Majs: Neutral/sälj
 • Vete: Neutral/sälj

Guld

Utveckling på guldkursen under 2011 och 2012

Guldet reagerade positivt efter förra fredagens EU- toppmöte men fokus vändes sedan mot gårdagens räntebesked från europeiska centralbanken (ECB) där förväntningarna om ytterligare lättnader var höga. ECB sänkte igår sin viktigaste styrränta med 25 räntepunkter. Trots räntesänkningen blev investerarna besvikna när ECB-chefen Draghi sade att ECB inte är redo för ytterligare kvantitativa lättnader. Euron var den stora förloraren efter beskedet, dollarn stärkes och guldet tappade något.

Marknadens fokus idag är amerikanska “ Non farm Pay-rolls”. Förväntat är +100 000 nya arbetstillfällen vilket emellertid är en fortsatt svag siffra.

Samtidigt ökar fokus på kommande måndags eurogruppmöte som ska mejsla ut detaljer kring nödlånen till Spanien och Cypern samt bereda väg för krismekanismen ESM. Det är uppåtpress i italienska och spanska räntor, den 10-åriga spanska räntan uppgick igår till oroväckande 6,7 procent, och igår inledde Greklands premiärminister diskussioner med ”trojkan” om villkoren i låneuppgörelsen. IMF-chefen Lagarde har uttalat att hon ”inte alls är på humör att förhandla eller omförhandla” med Grekland. Situationen ser inte ljus ut och en betalningsinställelse kan inte uteslutas.

På kortsikt är vi fortsatt positiva till guldet som finner stöd i den europeiska skuldkrisen.

Teknisk analys: Slagigt runt 55dagars bandet.

Ena veckan under, nästa vecka över 55dagars bandet, det är inte lätt att hitta något pålitligt kortsiktigt mönster i denna röra varför vi anser att det bästa man kan göra är att antingen bara sitta långsiktigt lång och vänta ut nuvarande situation eller helt enkelt handla något annat tills bilden klarnar.

Prognos på guldpriset den 6 juli 2012

Olja

Utveckling på oljepriset visar ett volatilt diagram

Pensionskonflikten inom den norska oljeindustrin fortsätter. Arbetsgivarna beslöt att införa lockout för att bryta dödläget i förhandlingarna med facket. Produktionsförlusterna har uppgått till cirka 240 000 fat olja per dag. Produktionsstoppet har pressat upp priserna för Brentoljan men analytiker förväntar sig att norska myndigheter kommer att medla och kanske avbryta lockouten.

I Teheran diskuteras i parlamentet ett lagförslag som skulle göra det möjligt att stoppa tankfartyg i Hormuzsundet tillhörande länder som stöder sanktionerna mot landet. Hur lagen skulle utformas och framförallt tillämpas är inte känt dessutom vet vi i nuläget inte heller hur presidenten eller det militära respektive religiösa styrande toppskiktet ställer sig till förslaget. Skulle de göra allvar av saken kan man nog räkna med motreaktioner från omvärlden. USA har skickat ytterligare minsvepare till området.

Sammantaget har marknaden tagit fasta på utbudsstörningarna ovan samt förhoppningar om nya makroekonomiska stimulanser och Brentoljan steg med 2,3 procent under veckan.

Tisdagens API siffror visade att råoljelagren föll med tre miljoner fat vilket kan härledas från stormen i Mexikanska golfen som tvingat fram produktionsstopp. P.g.a. gårdagen Nationaldag i USA publicerade DOE siffror igår istället för onsdagen. Siffrorna visade att råoljelager föll med 4,2 miljoner fat.

Teknisk analys: Kraftfull rekyl upp till motstånd
Säljarna fick i fredags kasta sig på köpknappen och stoppa ut de senaste korta positionerna givet uppsvinget i risk aptit som följde på EU toppmötet. Denna rekyl bör nu befinna sig i sin slutfas och en vändning söderut är primärt att vänta i innevarande område.

Prognos på oljepriset den 6 juli 2012

Koppar

Diagram visar på nedgång i kopparpriset

Igår sänkte Kinas centralbank (PBOC) styrräntorna, ettåriga in- och utlåningsräntor med 25 respektive 31 punkter, till 3,0 respektive 6,0 procent. Det var andra gången på en månad som Kina sänkte styrräntorna och gårdagens räntesänkning kom som en överraskning. Räntesänkningen är en signal att landets ekonomiska situation inte ser helt ljus ut och denna signal gjorde att kopparn inte steg på räntebeskedet. Myndigheter kommer ha fortsatt restriktiva regleringar för fastighetsmarknaden där man inte önskar en överhettning. Kopparn föll något på beskedet. Kopparn är även mycket känslig för den europeiska skuldproblematiken och därför förhåller vi oss försiktiga till kopparn på kort sikt.

Kinesiskt inköpschefsindex sjönk något (till 50.2 från 50.4) och nivån var något över den förväntade. Inom detta index var det exportefterfrågekomponenten som var betydligt lägre än förväntat. Analytiker är generellt något mindre positiva till Kinas ekonomiska utveckling jämfört med tidigare.

HSBC:s inköpschefsindex för Kinas tjänstesektor sjönk till 52.3 i juni från 54.7 i maj. Nivån är nu den lägsta på tio månader och utvecklingen är inte så positiv men samtidigt är detta index med fokus på servicesektorn mindre viktigt eftersom servicesektorn inte är lika viktig som tillverkningsindustrin i Kina.

Teknisk analys: Förväntas vända ned igen.
Liksom så många andra marknader utlöses en våg av stopp köpande pga EU toppmötet förra fredagen. Nu när denna effekt är på väg att klinga av ska vi också förvänta oss att koppar fortsätter sin sedan tidigare bekräftade nedåttrend. Nedgången bör ta sin början från innevarande område 55d ma band och trend-linjen.

SEB ger prognos om fallande kopparpris

Majs

Majspriset (CME) och utveckling på spekulativa positioner

Priset på majs fortsatte uppåt under veckan och steg 10 procent. Måndagens Crop Progress från United States Department of Agriculture (USDA) visade fortsatta nedjusteringar av kvalitén av amerikansk majs som ”good/excellent” och ligger nu på 48 procent, vilket är 8 procent lägre jämfört med föregående vecka och hela 21 procent lägre jämfört med samma period föregående år.

Den 29:e juni publicerade USDA sin Stocks and Planting report. Lagren av majs i USA ligger 14 procent under nivån samma period föregående år vilket är den lägsta nivån sedan juni 1998 och samtidigt indikerar en stark efterfrågan på majs.

Alltför varmt och torrt väder i mellanvästern i USA har lett till att IGC (International Grains Council) nedjusterar prognosen för amerikansk produktion av majs. Även FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, justerar ned sin prognos för den globala spannmålsproduktionen 2012 med 25 miljoner ton sedan förra månaden till 2 396 miljoner ton, vilket fortfarande är en rekordnivå och 2 procent högre än toppnoteringen från förra året.

Majs faller tillbaka något idag och vi anser att risken för ”demand-destrucion” är stor vid dessa höga nivåer. Historiskt har priset backat vid dessa nivåer och därför har vi en försiktig hållning till ett ännu högre majspris.

Teknisk analys: Fortsatt stark efterfrågan
Rallyt har fortsatt också den senaste veckan och vare sig teoretiska (Fibonacci projektioner) eller faktiska (tidigare toppar och vändningspunkter) motstånd har kunnat dämpa uppgången. Vi blir dock lite mer vaksamma då sådan styrka sällan varar länge utan ofta skapar s.k. minibubblor, en sådan är dock inte på plats med mindre än att vi inom närmaste veckan når 751/75 området där vi skulle vara extremt försiktiga med långa positioner.

SEB ger prognos om stigande majspris

Vete

Hur vetepriset har utvecklats sedan mars 2011

Priset på vete fortsatte uppåt under veckan och steg 7,5 procent. Måndagens Crop Progress från USDA, visade fortsatta nedjusteringar i kvalitén av amerikanskt vårvete (skördas i augusti/september) som ”good/excellent” och ligger nu på 71 procent, vilket är 8 procent lägre än förra veckan och 1,4 procent högre jämfört med samma period förra året.

IGC (International Grains Council) skrev i sin senaste rapport att utsikterna för världens veteproduktion 2012/13 påverkas av ogynnsamma väderförhållanden i vissa länder, däribland Ryssland, och justerar därför ned sitt estimat av veteproduktion med sex miljoner ton från förra månaden till 665 miljoner ton. Det europeiska kvarnvetet på Matif (nov12) noterade i veckan ett nytt kontraktshögsta och handlades så högt som 235,75 euro innan det stängde på 232 euro. Vetehandlare tittar nu särskilt på rådande väderproblemen och utsikterna i USA. Under junimånad har vetepriset på CBOT stigit med 18 procent.

Även i Ryssland och i Ukraina, där skörden nu startat, fortsätter det torra och varma vädret vilket inte är bra för avkastningen. Kvalitén på vetet är god men mängden utvunnen vete per hektar är mycket låg vilket ger stöd åt vetepriset.

Teknisk analys: Nästa delmål uppnått. Med en fortsatt aggressiv prisuppgång har vi nu redan nått nästa delmål, 243,56 (161,8% Fibo projektion av maj månads uppgång, ett vanligt inbördes förhållande under trendande faser). Dock återstår det att se om marknaden kommer att respondera på motståndet och göra en mindre konsolidering/korrektion innan en ny uppgångsfas tar vid.

Prognos på vetepriset spår uppgång

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Historically positive Nat gas to EUA correlation will likely switch to negative in 2026/27 onward

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Historically there has been a strong, positive correlation between EUAs and nat gas prices. That correlation is still fully intact and possibly even stronger than ever as traders increasingly takes this correlation as a given with possible amplification through trading action.

The correlation broke down in 2022 as nat gas prices went ballistic but overall the relationship has been very strong for quite a few years.

The correlation between nat gas and EUAs should be positive as long as there is a dynamical mix of coal and gas in EU power sector and the EUA market is neither too tight nor too weak:

Nat gas price UP  => ”you go black” by using more coal => higher emissions => EUA price UP

But in the future we’ll go beyond the dynamically capacity to flex between nat gas and coal. As the EUA price moves yet higher along with a tightening carbon market the dynamical coal to gas flex will max out. The EUA price will then trade significantly above where this flex technically will occur. There will still be quite a few coal fired power plants running since they are needed for grid stability and supply amid constrained local grids.

As it looks now we still have such overall coal to gas flex in 2024 and partially in 2025, but come 2026 it could be all maxed out. At least if we look at implied pricing on the forward curves where the forward EUA price for 2026 and 2027 are trading way above technical coal to gas differentials. The current forward pricing implications matches well with what we theoretically expect to see as the EUA market gets tighter and marginal abatement moves from the power sector to the industrial sector. The EUA price should then trade up and way above the technical coal to gas differentials. That is also what we see in current forward prices for 2026 and 2027.

The correlation between nat gas and EUAs should then (2026/27 onward) switch from positive to negative. What is left of coal in the power mix will then no longer be dynamically involved versus nat gas and EUAs. The overall power price will then be ruled by EUA prices, nat gas prices and renewable penetration. There will be pockets with high cost power in the geographical points where there are no other alternatives than coal.

The EUA price is an added cost of energy as long as we consume fossil energy. Thus both today and in future years we’ll have the following as long as we consume fossil energy:

EUA price UP => Pain for consumers of energy => lower energy consumption, faster implementation of energy efficiency and renewable energy  => lower emissions 

The whole idea with the EUA price is after all that emissions goes down when the EUA price goes up. Either due to reduced energy consumption directly, accelerated energy efficiency measures or faster switch to renewable energy etc.

Let’s say that the coal to gas flex is maxed out with an EUA price way above the technical coal to gas differentials in 2026/27 and later. If the nat gas price then goes up it will no longer be an option to ”go black” and use more coal as the distance to that is too far away price vise due to a tight carbon market and a high EUA price. We’ll then instead have that:

Nat gas higher => higher energy costs with pain for consumers => weaker nat gas / energy demand & stronger drive for energy efficiency implementation & stronger drive for more non-fossil energy => lower emissions => EUA price lower 

And if nat gas prices goes down it will give an incentive to consume more nat gas and thus emit more CO2:

Cheaper nat gas => Cheaper energy costs altogether, higher energy and nat gas consumption, less energy efficiency implementations in the broader economy => emissions either goes up or falls slower than before => EUA price UP 

Historical and current positive correlation between nat gas and EUA prices should thus not at all be taken for granted for ever and we do expect this correlation to switch to negative some time in 2026/27.

In the UK there is hardly any coal left at all in the power mix. There is thus no option to ”go black” and burn more coal if the nat gas price goes up. A higher nat gas price will instead inflict pain on consumers of energy and lead to lower energy consumption, lower nat gas consumption and lower emissions on the margin. There is still some positive correlation left between nat gas and UKAs but it is very weak and it could relate to correlations between power prices in the UK and the continent as well as some correlations between UKAs and EUAs.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices, 250dma correlation.

Correlation of daily changes in front month EUA prices and front-year TTF nat gas prices
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023

EUA price vs front-year TTF nat gas price since March 2023
Source: SEB graph, Blbrg data

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.

Front-month EUA price vs regression function of EUA price vs. nat gas derived from data from Apr to Nov last year.
Source: SEB graph and calculation

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.

The EUA price vs the UKA price. Correlations previously, but not much any more.
Source: SEB graph, Blbrg data

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.

Forward German power prices versus clean cost of coal and clean cost of gas power. Coal is totally priced out vs power and nat gas on a forward 2026/27 basis.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward price of EUAs versus technical level where dynamical coal to gas flex typically takes place. EUA price for 2026/27 is at a level where there is no longer any price dynamical interaction or flex between coal and nat gas. The EUA price should/could then start to be negatively correlated to nat gas.

Forward price of EUAs versus technical level
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Forward EAU price vs. BNEF base model run (look for new update will come in late April), SEB’s EUA price forecast.

Forward EAU price vs. BNEF base model run
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Populära