Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 20 2012

Publicerat

den

Sammanfattning: Föregående vecka

 • Analyser - Prognos på priser för råvarorBrett råvaruindex: – 2%
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: – 0,34%
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: – 3,96%
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: – 1,81%
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: – 3,35%
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Neutral/sälj
 • Koppar: Neutral
 • Majs: Sälj
 • Vete: Sälj

Guld

Graf över guldkursen tom 14 maj 2012

 • Valet i Grekland skapade turbulens. Försöken att bilda regering har misslyckats. Mycket talar för nyval i juni. I slutet av juni är Grekland i behov av nya utbetalningar, men det kräver politiska beslut om nya besparingar för 2013 och 2014.
 • Oro över utvecklingen i Grekland och eventuella spridningseffekter har tyngt marknaderna. Spanska 10-åriga obligationer ligger över 6 procent och oron för Spaniens ekonomi är påtaglig. Även i Tyskland ser man nu ett utbrett missnöje med åtstramningar.
 • Tyska Bundesbank är villig att acceptera högre tysk inflation i relation till andra euroländers inflation. Detta för att undvika deflation i södra Europa och för att komma till rätta med eurozonens obalanser.
 • Guldet föll 3,4 procent och det är uppenbart att guldet inte finner stöd i den systemrisk vi ser i Europa eller i möjligheten till ökad stimulans i form av ökad likviditet. En starkare dollar kan förklara en del av guldets ras men det räcker inte som den enda förklaringen. Vi har sett att utflödet ur guldpositioner skedde i terminsmarknaden medan vi inte såg större utflöden ur fysiska guld ETF: er.
 • Korrelationen med andra risktillgångar som råvaror och aktier är hög. Vi tror att vi kan komma att se ytterligare prisfall i denna osäkra makroekonomiska miljö men är benägna att köpa vid större prisfall. Denna vecka är vi neutrala till försiktigt positiva till guldet.
 • Teknisk Analys: Fortsatt endast marginella rörelser noterade inom ett redan ganska väl utstakat intervall där under $1620 verkar ”för lågt” och over $1690 ”för högt”. Priset håller sig under ett rullande 55-dagars genomsinittsband. Bandet är svagt i fallande och är på marginalen ett uttryck för visst nedåttryck, men marknaden svarar samtidigt bra på nedställ och i en större positiv bild ser eventuell svaghet ut at vara temporär. Över $1670 & $1695 skulle påvisa efterfrågan och ses som positivt.

Guldkursen på 1 vecka och 3 månader

Olja

Brentoljans prisutveckling - Graf tom 2012-05-11

 • Oljepriset föll 5,3 Saudiarabiens oljeminister poängterade precis som Opecchefen att man önskar se ett lägre oljepris och att man eventuellt kommer att diskutera en höjning av medlemsländernas produktionskvoter på Opec mötet i juni.
 • Saudiarabien kommer att garantera oljeimport till Japan. Japan har starkt behov av oljeimporten eftersom man nu stängt landets alla kärnkraftsverk.
 • Även Indien kommer att minska oljeimporten från Iran för att undgå de sanktioner som USA inför i juni. Importen kommer efter ett år att ha minskat med 65 000 fat per dag vilket motsvarar ungefär tre procent av Irans oljeexport.
 • Enligt American Petroleum Institute (API) steg råoljelager med 7,8 miljoner fat. Samtidigt bör noteras att lager av oljeprodukter minskade i samma proportion. Även Department of Energy (DOE) visare på onsdagen att råoljelager steg med 3,6 miljoner fat.
 • Det dåliga makroekonomiska sentimentet i takt med att situationen i Europa försämras samtidigt som utbudet av olja i marknaden är stort bidrog till oljeprisets fall. Priset verkar ha stabiliserats vid 112 dollar per fat och vi tycker det är svårt att vara positiva på kort sikt.
 • Teknisk Analys: Undersidan av 55-dagars bandet (som efter kraftigt nedställ denna vecka är satt i fallande) agerar som dynamisk motstånd (borde inte återtestas under de kommande veckorna). Rörelsen ner är som sagt hård och ska väntas fortsätta för att testa 233-dagars bandet som just nu börjar vid $113.

Kortsiktig prognos på brentolja

Koppar

Kopparpriset - Utveckling tom 2012-05-11

 • Kina sänkte i lördags reservkraven för sina största banker med en halv procentenhet till 20 %. Detta var den tredje sänkningen på 6 månader. Denna stimulans väntas öka likviditeten i systemet och kan ge stöd åt kopparpriset. Kinesisk inflationstakt dämpades till 3.4 procent i april från 3.6 procent i mars. Pristrycket är lågt för närvarande och tillväxttakten låg under första kvartalet på den lägsta nivån sedan början av 2009. Kopparpriset föll med 0,8 procent veckan som gick och handlade kort under den viktiga 8000 dollar nivån.
 • Kinas handelsstatistik för april var svag. Handelsbalansen steg förvisso men både export och framförallt import föll långt mer än förväntat. Exporten ökade med 4,9 procent jämfört med samma månad året före, väntat var en ökning med 8,5 procent. Importen ökade samtidigt med 0,3 procent, väntat var en ökning med 10,9 procent.
 • Industriproduktionen för april steg 9,3 procent jämfört med samma period föregående år. Den var en inbromsning från uppgången om 11,9 procent som noterades i mars, och betydligt under förväntningarna om en uppgång med 12,2 procent.
 • Kinas kopparlager föll för femte månaden i rad och föll med 9178 ton till 187449 ton, den lägsta nivån sedan februari. Istället för att importera använder man koppar som finns i lager i landet. Utanför Kina är koppartillgången däremot begränsad och de höga lagernivåerna i Shanghai är en osäkerhetsfaktor.
 • Kopparpriset kan fortsätta att pressas eftersom hög kinesisk import tidigare gett stöd åt priset men nu uteblir. Samtidigt kan priset stiga om vi ser att Kina behåller all koppar i landet och den globala marknaden uppvisar en minskad tillgång.
 • Teknisk Analys: Rörelsen högre gick något längre än vad som tidigare var trott, men uppsidan av 55-, & 233-dagars ”banden” höll köpare över $8500 nivån borta. Den nuvarande överlappningen under 20 april toppen vid $8218 har ökat sannolikheten att apr/maj rörelsen verkligen är den korrektion vi antagit att den är. Under $$7977 skulle helt bekräfta detta och starkt argumentera för fortsatt rörelse under apr botten vid 7885.

Prognos på kopparpriset den 14 maj 2012

Majs

Majs pris - Graf över utveckling 2011 - 2012

 • Efter att ha handlats över 6 USD/bushel de senaste veckorna föll julikontraktet kraftigt under veckan för att slutligen stänga på 5,81 USD/bushel, en nedgång med 6,33 procent.
 • Som vi nämnt i tidigare veckobrev har särskilt den goda efterfrågan från kinesiska boskapsuppfödare agerat stöd den senaste tiden. Torsdagens WASDErapport från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) fick dock även detta stöd att ge vika.
 • I sin rapport justerade USDA upp sin prognos rejält för den amerikanska skörden, där prognosen för landets lagernivå avseende innevarande skördeår justerades upp med över 6 procent jämfört med april månads estimat. Då marknaden förväntade sig en minskning blev följaktligen effekten av rapporten ett rejält prisfall för majsen.
 • Fundamentalt ser vi fortsatt ingen anledning att tro på en uppgång för majspriset. Oron i Sydeuropa ökar riskaversionen från investerarkollektivet samtidigt som den goda produktionen minskar intresset från konsumenterna. Vi behåller med detta vår säljrekommendation för majsen.
 • Teknisk Analys: Rörelsen upp från apr botten har kommit av sig och börjat se ut som en korrektiv ”3-vågs” rörelse där A-, & C-vågorna nu är symmetriska i storlek och hastighet. Tillbaka under 599 skulle till fullo bekräfta detta och den lätt negativa lutningen på 55-dagars bandet och då argumentera för rörelse under 592, möjligtvis ner mot 580-området.

Prognos majs pris den 14 maj 2012

Vete

Vete pris utveckling - 2011 - 2012

 • Till skillnad mot sin amerikanska motsvarighet gick vetet i Europa upp något under förra veckan. Detta till stor del baserat på USDA:s jordbruksrapport, i vilken man bedömer att framförallt produktionen i Europa kommer att vara svag under 2012. Det land som kommer att ha störst bortfall är Ukraina, där skörden väntas minska med över 40 procent jämfört med föregående skördeår. Den köldknäpp som drabbade Europa under början av 2012 har fått omfattande konsekvenser och priset på MATIF-vete har sedan årsskiftet gått upp med 1,5 procent. Under samma period har vetepriset i Chicago minskat med nästan 14 procent.
 • De senaste veckornas positiva skördeutveckling i USA verkar hålla i sig och det amerikanska jordbruksdepartementet prognostiserar en produktionsökning med 13 procent för landets vintervetesskörd 2012.
 • Nu bedömer vi att de största bortfallen avseende den europeiska produktionen är inprisade och ser det som mer troligt att priset kommer att gå ned de kommande veckorna.
 • Teknisk Analys: Fallande top Fallande toppar indikerar ett något höjt säljtryck. Skulle stödet just under €200-nivån (& nedsidan på 55-dagars bandet) sluta att attrahera köpare så väntas snabb rörelse tillbaka ner mot stödet vid 233- dagars bandet (som är i fallande) och som börjar vid €193. Över €206 skulle åter minska risken för brott lägre och i stället tas som efterfrågan vid nivåer som tidigare ansågs säljvärda.

Vetepriset prognos 1 vecka och 3 månader

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära