Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 20 2012

Publicerat

den

Sammanfattning: Föregående vecka

 • Brett råvaruindex: – 2%
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: – 0,34%
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: – 3,96%
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: – 1,81%
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: – 3,35%
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadsvy:

 • Guld: Neutral/köp
 • Olja: Neutral/sälj
 • Koppar: Neutral
 • Majs: Sälj
 • Vete: Sälj

Guld

 • Valet i Grekland skapade turbulens. Försöken att bilda regering har misslyckats. Mycket talar för nyval i juni. I slutet av juni är Grekland i behov av nya utbetalningar, men det kräver politiska beslut om nya besparingar för 2013 och 2014.
 • Oro över utvecklingen i Grekland och eventuella spridningseffekter har tyngt marknaderna. Spanska 10-åriga obligationer ligger över 6 procent och oron för Spaniens ekonomi är påtaglig. Även i Tyskland ser man nu ett utbrett missnöje med åtstramningar.
 • Tyska Bundesbank är villig att acceptera högre tysk inflation i relation till andra euroländers inflation. Detta för att undvika deflation i södra Europa och för att komma till rätta med eurozonens obalanser.
 • Guldet föll 3,4 procent och det är uppenbart att guldet inte finner stöd i den systemrisk vi ser i Europa eller i möjligheten till ökad stimulans i form av ökad likviditet. En starkare dollar kan förklara en del av guldets ras men det räcker inte som den enda förklaringen. Vi har sett att utflödet ur guldpositioner skedde i terminsmarknaden medan vi inte såg större utflöden ur fysiska guld ETF: er.
 • Korrelationen med andra risktillgångar som råvaror och aktier är hög. Vi tror att vi kan komma att se ytterligare prisfall i denna osäkra makroekonomiska miljö men är benägna att köpa vid större prisfall. Denna vecka är vi neutrala till försiktigt positiva till guldet.
 • Teknisk Analys: Fortsatt endast marginella rörelser noterade inom ett redan ganska väl utstakat intervall där under $1620 verkar ”för lågt” och over $1690 ”för högt”. Priset håller sig under ett rullande 55-dagars genomsinittsband. Bandet är svagt i fallande och är på marginalen ett uttryck för visst nedåttryck, men marknaden svarar samtidigt bra på nedställ och i en större positiv bild ser eventuell svaghet ut at vara temporär. Över $1670 & $1695 skulle påvisa efterfrågan och ses som positivt.

Olja

 • Oljepriset föll 5,3 Saudiarabiens oljeminister poängterade precis som Opecchefen att man önskar se ett lägre oljepris och att man eventuellt kommer att diskutera en höjning av medlemsländernas produktionskvoter på Opec mötet i juni.
 • Saudiarabien kommer att garantera oljeimport till Japan. Japan har starkt behov av oljeimporten eftersom man nu stängt landets alla kärnkraftsverk.
 • Även Indien kommer att minska oljeimporten från Iran för att undgå de sanktioner som USA inför i juni. Importen kommer efter ett år att ha minskat med 65 000 fat per dag vilket motsvarar ungefär tre procent av Irans oljeexport.
 • Enligt American Petroleum Institute (API) steg råoljelager med 7,8 miljoner fat. Samtidigt bör noteras att lager av oljeprodukter minskade i samma proportion. Även Department of Energy (DOE) visare på onsdagen att råoljelager steg med 3,6 miljoner fat.
 • Det dåliga makroekonomiska sentimentet i takt med att situationen i Europa försämras samtidigt som utbudet av olja i marknaden är stort bidrog till oljeprisets fall. Priset verkar ha stabiliserats vid 112 dollar per fat och vi tycker det är svårt att vara positiva på kort sikt.
 • Teknisk Analys: Undersidan av 55-dagars bandet (som efter kraftigt nedställ denna vecka är satt i fallande) agerar som dynamisk motstånd (borde inte återtestas under de kommande veckorna). Rörelsen ner är som sagt hård och ska väntas fortsätta för att testa 233-dagars bandet som just nu börjar vid $113.

Koppar

 • Kina sänkte i lördags reservkraven för sina största banker med en halv procentenhet till 20 %. Detta var den tredje sänkningen på 6 månader. Denna stimulans väntas öka likviditeten i systemet och kan ge stöd åt kopparpriset. Kinesisk inflationstakt dämpades till 3.4 procent i april från 3.6 procent i mars. Pristrycket är lågt för närvarande och tillväxttakten låg under första kvartalet på den lägsta nivån sedan början av 2009. Kopparpriset föll med 0,8 procent veckan som gick och handlade kort under den viktiga 8000 dollar nivån.
 • Kinas handelsstatistik för april var svag. Handelsbalansen steg förvisso men både export och framförallt import föll långt mer än förväntat. Exporten ökade med 4,9 procent jämfört med samma månad året före, väntat var en ökning med 8,5 procent. Importen ökade samtidigt med 0,3 procent, väntat var en ökning med 10,9 procent.
 • Industriproduktionen för april steg 9,3 procent jämfört med samma period föregående år. Den var en inbromsning från uppgången om 11,9 procent som noterades i mars, och betydligt under förväntningarna om en uppgång med 12,2 procent.
 • Kinas kopparlager föll för femte månaden i rad och föll med 9178 ton till 187449 ton, den lägsta nivån sedan februari. Istället för att importera använder man koppar som finns i lager i landet. Utanför Kina är koppartillgången däremot begränsad och de höga lagernivåerna i Shanghai är en osäkerhetsfaktor.
 • Kopparpriset kan fortsätta att pressas eftersom hög kinesisk import tidigare gett stöd åt priset men nu uteblir. Samtidigt kan priset stiga om vi ser att Kina behåller all koppar i landet och den globala marknaden uppvisar en minskad tillgång.
 • Teknisk Analys: Rörelsen högre gick något längre än vad som tidigare var trott, men uppsidan av 55-, & 233-dagars ”banden” höll köpare över $8500 nivån borta. Den nuvarande överlappningen under 20 april toppen vid $8218 har ökat sannolikheten att apr/maj rörelsen verkligen är den korrektion vi antagit att den är. Under $$7977 skulle helt bekräfta detta och starkt argumentera för fortsatt rörelse under apr botten vid 7885.

Majs

 • Efter att ha handlats över 6 USD/bushel de senaste veckorna föll julikontraktet kraftigt under veckan för att slutligen stänga på 5,81 USD/bushel, en nedgång med 6,33 procent.
 • Som vi nämnt i tidigare veckobrev har särskilt den goda efterfrågan från kinesiska boskapsuppfödare agerat stöd den senaste tiden. Torsdagens WASDErapport från det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) fick dock även detta stöd att ge vika.
 • I sin rapport justerade USDA upp sin prognos rejält för den amerikanska skörden, där prognosen för landets lagernivå avseende innevarande skördeår justerades upp med över 6 procent jämfört med april månads estimat. Då marknaden förväntade sig en minskning blev följaktligen effekten av rapporten ett rejält prisfall för majsen.
 • Fundamentalt ser vi fortsatt ingen anledning att tro på en uppgång för majspriset. Oron i Sydeuropa ökar riskaversionen från investerarkollektivet samtidigt som den goda produktionen minskar intresset från konsumenterna. Vi behåller med detta vår säljrekommendation för majsen.
 • Teknisk Analys: Rörelsen upp från apr botten har kommit av sig och börjat se ut som en korrektiv ”3-vågs” rörelse där A-, & C-vågorna nu är symmetriska i storlek och hastighet. Tillbaka under 599 skulle till fullo bekräfta detta och den lätt negativa lutningen på 55-dagars bandet och då argumentera för rörelse under 592, möjligtvis ner mot 580-området.

Vete

 • Till skillnad mot sin amerikanska motsvarighet gick vetet i Europa upp något under förra veckan. Detta till stor del baserat på USDA:s jordbruksrapport, i vilken man bedömer att framförallt produktionen i Europa kommer att vara svag under 2012. Det land som kommer att ha störst bortfall är Ukraina, där skörden väntas minska med över 40 procent jämfört med föregående skördeår. Den köldknäpp som drabbade Europa under början av 2012 har fått omfattande konsekvenser och priset på MATIF-vete har sedan årsskiftet gått upp med 1,5 procent. Under samma period har vetepriset i Chicago minskat med nästan 14 procent.
 • De senaste veckornas positiva skördeutveckling i USA verkar hålla i sig och det amerikanska jordbruksdepartementet prognostiserar en produktionsökning med 13 procent för landets vintervetesskörd 2012.
 • Nu bedömer vi att de största bortfallen avseende den europeiska produktionen är inprisade och ser det som mer troligt att priset kommer att gå ned de kommande veckorna.
 • Teknisk Analys: Fallande top Fallande toppar indikerar ett något höjt säljtryck. Skulle stödet just under €200-nivån (& nedsidan på 55-dagars bandet) sluta att attrahera köpare så väntas snabb rörelse tillbaka ner mot stödet vid 233- dagars bandet (som är i fallande) och som börjar vid €193. Över €206 skulle åter minska risken för brott lägre och i stället tas som efterfrågan vid nivåer som tidigare ansågs säljvärda.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version