Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer vecka 10 2012

Published

on

Sammanfattning: Föregående vecka

 • Analyser - Prognos på priser för råvarorBrett råvaruindex: -0,57 %
  UBS Bloomberg CMCI TR Index
 • Energi: -2,33 %
  UBS Bloomberg CMCI Energy TR Index
 • Ädelmetaller: -3,50 %
  UBS Bloomberg CMCI Precious Metals TR Index
 • Industrimetaller: +0,17 %
  UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals TR Index
 • Jordbruk: +1,59 %
  UBS Bloomberg CMCI Agriculture TR Index

Kortsiktig marknadssyn:

 • Guld: Neutral
 • Olja: Neutral/köp
 • Koppar: Sälj
 • Majs: Neutral/sälj
 • Vete: Neutral/sälj

Guld

Diagram på guldpris (Comex) den 5 mars 2012

 • Guldet föll 4,3 procent under onsdagen, detta efter att Ben Bernanke i Fedskonjunkturrapport bekräftade mer positiva signaler inom tillverkningsindustrin,hushållens konsumtion, bostads-/byggsektorn samt arbetsmarknaden. Förbättringarna är visserligen små, men visar ändå tecken på att USA:s ekonomi fortsätter att förbättras. Eftersom Bernanke inte nämnde något om fortsatta kvantitativa lättnader i sitt tal föll priset på guld som tillfälligtvis handlade under 1700 dollar/ozt. Dollarn stärktes efter Bernankes tal, vilket spädde på fallet ytterligare.
 • Enligt Bloomberg ökade under förra veckan inflödet i börshandlade produkter med fysiskt guld som underliggande och uppnådde ett rekordhögt 2404 ton.
 • Marknaden reagerade inte nämnvärt på ECBs 3-åriga repa där banker mot säkerheter får låna ett obegränsat belopp till en procents ränta. Denna ökning av likviditet hade marknaden redan prisat in och guldpriset påverkades inte heller av denna åtgärd.
 • Teknisk Analys: Marknaden nådde nästan ända upp till huvudmotståndet, 1803, innan en lite starkare vinsthemtagning slog till. Givet styrkan i nedgången är det troligt att det nu tar någon/några veckor innan marknaden samlat kraft och mod nog för ett nytt försök. Kommande veckan bör säljarna återfinnas runt 1740, dvs. mitten av onsdagens nedgång och om vi stiger över denna punkt så pekar det mesta på en redan avslutad korrektion och följaktligen ett nytt test högre.

Kortsiktig marknadssyn: Neutral

Guld - Teknisk analys - Prognos den 5 mars 2012

Olja

Olja - Diagram över prisutveckling januari 2011 - 2012

 • För att kompensera för läget i Iran ökar nu de övriga OPEC-länderna sin oljeproduktion.
 • Även Ryssland ökar produktionen som nu uppgår till 10,36 miljoner fat per dag, de högsta nivåerna sedan Sovjetunionens kollaps.
 • I torsdags steg Brentpriset till 128,4 USD/fat efter rykten, som spreds genom Iransk media, om att en oljeledning i Saudiarabien exploderat. Landet dementerade ryktet och oljan föll tillbaka något på fredagen.
 • Oljelagernivåerna i industrialiserade länder är på de lägsta nivåerna på fyra år och inom Europa på de lägsta nivåerna på 15 år. Det finns inga tillförlitliga siffror på hur stor reservkapaciteten är, men en sommar med ökad konsumtion på grund av luftkonditionering och utebliven Iransk export skulle kunna öka riskpremien i oljemarknaden ytterligare.
 • Konflikterna mellan Sudan och Sydsudan fortsätter: Sudan har krävt att Sydsudan betalar motsvarande 30 dollar per fat olja i transitavgift för raffinering och användning av landets oljeledningar. Sydsudan har meddelat att man som mest är beredd att betala motsvarande 1 dollar per fat olja, detta med hänvisning till att regeringen redan betalar avgifter till bolagen som äger infrastrukturen.
 • I Syrien, som är en nära allierad till Iran, fortsätter inbördeskriget. Syrien är ingen stor oljeproducent, men oroligheterna i MENA-regionen ökar även den riskpremien i oljepriset
 • Teknisk Analys: Gårdagens spik ovanför parallellkanalen ska nog ses som det första tecknet på att köparna börjar bli mättade. Även faktumet att stochastic uppvisar en potentiell negativ divergens (högre topp i pris, lägre topp i indikator) indikerar att vi nu närmar oss åtminstone en temporär topp. Tills denna är bekräftad (under 120.50) så kvarstår en öppning för att nå nästa Fibonacci nivå, 130/131.

Olja - Teknisk analys och prognos den 5 mars 2012

Koppar

Koppar - Diagram över prisutveckling januari 2011 - 2012

 • Världsbankens chef Robert Zoellick tror Kina sannolikt kommer att få se en ”mjuklandning” av sin tillväxt i år.
 • Det officiella kinesiska PMI-indexet som publicerades förra veckan visade en uppgång till 51,0 i februari, en uppgång från 50,5 månaden före. HSBC:s inköpschefsindex för tillverkningsindustrin stannade dock under den viktiga 50- nivån, trots en ökning från 48,8 till 49,6.
 • Produktionen vid Grasberggruvan i Indonesien ligger fortfarande nere på grund av strejk om arbetsförhållanden, men arbetet bör återupptas denna vecka. Grasberg i Indonesien är världens största guldgruva och den tredje största koppargruvan.
 • Enligt handlare i marknaden har kopparlagren i Shanghai ökat till 400 000 ton förra veckan, vilket kan jämföras med 350 000 ton föregående vecka. Låg inhemsk efterfrågan och låga inhemska priser har lett till att importörer valt att tillfälligt lagra metallen.
 • Teknisk Analys: Vår huvudsakliga vy är fortfarande att markanden bör vända nedåt i eller runt 233dagars bandet. Så länge inte 8765 (alternativt 8925) inte bryts bör fokus ligga på att söka en säljsignal.

Koppar - Teknisk analys och prognos på pris den 5 mars 2012

Majs

Majs - Prisutveckling januari 2011 - 2012

 • Efter ökad oro för utbudet av majs och sojabönor kunde vi i tisdags se hur priserna gick upp till de högsta nivåerna sedan början av året. Framförallt torkan i Sydamerika har skapat oro i marknaden.
 • Under slutet av förra veckan strejkade hamnarbetarna i ett flertal av de argentinska spannmålshamnarna. Då landet är en av världens största majs- och sojabönsexportör kan detta eventuellt ge ytterligare stöd uppåt i det korta perspektivet.
 • I torsdags meddelade USDA att de bedömer att Kinas grisuppfödning kommer att öka med drygt 4 procent under 2012. Då den huvudsakliga delen av majsproduktionen går till djuruppfödning kan denna typ av uttalanden ge tillfälligt stöd åt priset.
 • De spekulativa köparna kommer tillbaka i allt större utsträckning, där vi nu är på de högsta nivåerna under hela 2012.
 • På fredag kommer det amerikanska jordbruksdepartementet ut med årets tredje WASDE-rapport. Vi förhåller oss svagt negativa till majspriset inför denna publikation.
 • Teknisk Analys: Marknaden har sedan sist byggt lite positivare momentum vilket föranleder lite noggrannare bevakning av motstånden då det ju fortfarande förhåller sig så att om ett brott över trend linjen (och kanske ännu viktigare januari toppen 672 ½) sker bör vi kunna måla in en fortsatt uppgång till 717/741 området.

Majs - Teknisk analys och prognos den 5 mars 2012

Vete

Prisutveckling på vete - Januari 2011 - 2012

 • Vetepriset gick starkt i Paris under hela förra veckan, bland annat baserat på rapporter om svagare veteskörd i Europa, detta som en konsekvens av den ovanligt svåra kylan under början av året.
 • Det skrivs för tillfället mycket om de amerikanska bönderna och vad de förväntas så under 2012. Efter att sojabönspriset har gått väsentligen starkare än både majs och vete de senaste veckorna spekuleras det nu kring huruvida en stor del av bönderna i USA kommer att så detta istället för vete de kommande månaderna.
 • Enligt U.S. Wheat Associates talar mycket för att vi på kort tid bör kunna se priserna mellan det relativt sett starka europeiska och det i jämförelse svaga amerikanska vetet gå ihop. Efterfrågan på amerikanskt vete bör öka i det korta perspektivet till stor del på grund av en försvagad dollar, låga fraktpriser samt förhållandevis goda utbudssiffror relativt Europa.
 • I torsdags kom nyheten om att Iran har börjat köpa amerikanskt vete, vilket stärker tesen ytterligare om att prisnivån i nuläget ser intressant ut ur ett globalt perspektiv.
 • De spekulativa köparna av vete fortsätter att lysa med sin frånvaro. Trots att priset gått förhållandevis starkt under 2012 väljer många investerare att undervikta vete, vilket känns rimligt då utbudet av vete i nuläget fortsatt får anses vara omfattande. Vi tycker att man ska vara försiktig med att ta några positioner före WASDE-rapporten på fredag. Men vill man spekulera är vår uppfattning att risken är störst på nedsidan.
 • Teknisk Analys: Studsen från 55dagars bandet kan mycket väl ha avslutat korrektionen. Följer vi tidigare A-B-C mönster borde nästa steg kunna vara ett brott över B-vågens topp, 212, något som i sådan fall skulle indikera ytterligare uppgång emot 245.

Vete - Teknisk analys och prognos den 5 mars 2012

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *