Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 5 november 2012

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

Veckans råvaruanalyser från SEB

Råolja – Brent

Vi fortsätter rekommendera köp av Bull Olja och Olja S vid nedgång på Brent kring $105/fat. Vi bedömer det som osannolikt att priset på råolja kommer att rasa lägre än så, såvida inte tillväxtprognoserna skrivs ned väsentligt. Vår uppfattning är att oljepriset kommer att fortsätta vara väl understött med tanke på stora geopolitiska risker, strama marknader för oljeprodukter, höga incitamentpriser för att stimulera till tillräckliga investeringar i ny kapacitet och behovet av att producentländer försvarar priser för att balansera budgetar.

Medan balansen på råoljemarknaden förbättrats något är situationen för mellandestillat fortsatt mer ansträngd. Lagren av mellandestillat är historiskt låga och en kallare än normal vinter kan komma försvåra situation ytterligare. Även under normala omständigheter har raffinaderierna problem att producera tillräckligt med mellandestillat under uppvärmningssäsongen. Det gör förråden till en nyckelfaktor för balanseringen av marknaden. Den långsiktiga strukturella balansen för marknaden för mellandestillat är också oroande eftersom det är där vi ser den enda konsumtionstillväxten i Europa.

Det som dominerat nyhetsflödet i veckan är stormen Sandy, vars framfart lett till stor förödelse, både mänskligt och materiellt. Kostnaden för Sandy beräknas nu vara uppe i 50 mdr dollar. Två tredjedelar av raffinaderierna på den amerikanska östkusten, den största oljeledningen, de flesta större hamnar samt vägar och flygplatser stängdes som en följd av Sandy. Efterfrågan minskade därmed på råolja, vilket pressat priset något. Rörelserna har ändå varit begränsade och råoljepriset ganska stabilt mellan 108 och 110 usd. För oljeprodukter, inte minst bensin, har Sandy istället lett till stora uppgångar, eftersom utbudet minskat då raffinaderikapaciteten minskat och människor hamstrat drivmedel.

Iran som är starkt pressat av sanktionerna mot landet har hittills inte gett efter för trycket från omvärlden men Irans försvarsminister uppges nu ha sagt att man inte har några planer på att stänga den vitala farleden genom Hormuzsundet då ”dessa två frågor (stängning av Hormuzsundet och sanktioner mot landet) är helt oberoende och inte relaterade till varandra”.

Analys av råolja (brent), rekommendation att köpa Bull Olja X4 S

Vår rekommendation förblir att köpa BULL OLJA X4 S eller OLJA S om priset faller ned mot 105 dollar. På den nivån ser vi goda möjligheter att tjäna pengar.

Elektricitet

Förra veckan sänkte vi vår ingångsnivå för longa positioner till €39/MWh för Q1-2013-kontraktet på Nord Pool. Motivet var att marginalkostnaden för kolkraftproduktion fortsatt falla. Vi rekommenderar att handla kontraktet från köpsidan under november om denna utgångsnivå uppnås. Å andra sidan är €43/MWh till €44/MWh bra utgångspunkter för de som tar risken att handla vinterkontraktet NELFQ3 från säljsidan med BEAR EL X2 S eller med BEAR EL X4 S.

Situationen sedan förra veckan är i stort oförändrad. Det totala hydrologiska överskottet är 10-13 TWh över normalt samtidigt som kärnkraften har god tillgänglighet. Vi har därför länge argumenterat för att differensen mellan NELF3Q och vårt MCCP-index (.MCC1Q13) varit alltför stor. Nu har så en korrigering skett och differensen minskat en del. Q1-2013-kontraktet (NELF3Q) har, i takt med lägre marginalkostnad för kolkraft och fortsatt nederbördsrikt väder, pressats lägre och är senast omsatt på €40,50/MWh. Kontraktet har ändå lite ytterligare fallhöjd och ska, i rådande miljö, närma sig €39/MWh nivån innan vi tycker att kontraktet är köpvärt.

Elmarknaden - Prisutveckling tom den 2 november 2012

Ska man sammanfatta elmarknaden, så är det att det stora prisfallet tycks vara över. Marknaden handlar ”sidledes” med 44 euro som övre gräns. Nu har vi sänkt den nedre gränsen till 39 euro från 40 euro. I den här typen av marknaden kan man försöka komma in med BULL EL X2 S nära 39 och försöka sälja nära 44 euro. Vice versa att då försöka köpa BEAR EL X4 S.

Guld och Silver

Ädelmetallerna har det jobbigt i nuvarande miljö. Som noterats de senaste två veckorna är statistiken ”för stark”. Fredagens arbetssiffra med påföljande dollarstyrka satte ordentlig press. Spotguld i London föll kraftigt från $1714 ned till $1678. Den mer volatila systermetallen silver föll procentuellt ungefär dubbelt så mycket. Vi håller oss neutrala på ädelmetaller, men det kan vara värt att börja leta köplägen. Tekniskt sett kan det fortsätta ner de närmsta dagarna, med nästa stora stödnivå för guld kring $1650.

Nedan ser vi kursdiagrammet för guld. Notera stödlinjen på 1630 dollar per uns. Om 1650 inte håller, finns nästa stöd på den nivån.

Kursdiagram på guld - Stödlinje vid 1630 USD

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi ser att 35 dollar är ett viktigt motstånd och att 30 dollar är ett viktigt stöd. Vi skrev förra veckan att en fortsatt nedgång till 30 dollar skulle vara ett bra köptillfälle. En stopp-loss-order bör då placeras strax under 30 dollar. Detta gäller fortfarande.

Kursdiagram för silver - 35 dollar ett viktigt motstånd och 30 dollar är ett viktigt stöd

Platina

Platina föll ungefär som guldet, dock något mindre strax under 2 %. Situationen i Sydafrika är lugnare, men problemen kvarstår och gruvorna har svårt med lönsamheten. Det allmänna stämningsläget kring både bas- och ädelmetaller är dock inte det bästa just nu. Vi rekommenderar att man försöker komma in på den långa sidan i platina. Risken är dock påtaglig att priset faller ner till 1500 dollar per uns. Det tror vi i så fall är ett bra pris att köpa på.

Platina har fallit i pris

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Platina har utvecklats bättre än guld. Det är en tendens vi ”borde” se mer av med tanke på att priset på guld stigit så mycket över den historiska relationen till platina och att platinagruvorna har problem med lönsamheten. Vi anser att detta är ett bra argument för att sälja guld och köpa platina, allt annat lika, eller att köpa platina enbart.

Guldpriset delat med platinapriset

Koppar

Det är lite motsägelsefullt just nu. Fokus ligger på USA där det fortsätter att komma in positiv konjunkturdata, något som naturligtvis borde vara positivt för metallerna. Efterfrågan ökar igen. Problemet är bara att de som investerat i råvaror på basis av fortsatta penningpolitiska åtgärder från centralbanken, blir besvikna (sannolikheten minskar för ytterligare stimulanser i takt med att ekonomin återhämtar sig). Positioner som togs i september likvideras. Förra fredagen redovisades amerikansk BNP-tillväxt starkare än väntat för kvartal 3 på 2 %, jämfört med 1,3 % kvartalet före. Oro för stormen under veckans inledning lade sordin på stämningen och vi fick se ett prisfall på mellan 2 och 3 %. Kina stimulerar via marknadsoperationer vilket fick den korta inhemska räntan att falla kraftigt. Metallpriserna återhämtade i princip hela veckans fall och stod i torsdags oförändrade. På fredagen kom nästa ”kalldusch” med starka siffror. Arbetsmarknadsstatistik kom in mycket bättre än väntat, och på samma tema, d.v.s. minskad sannolikhet för ytterligare stimulanser från FED, så rasade priserna igen. Tendensen varierar mellan basmetallerna. Koppar och nickel tog mest stryk, medan zinken går mot strömmen och är faktiskt upp ett par procent i veckan. Aluminium stänger oförändrad.

Koppar

Efter fredagens statistik tappade kopparn 2 % vilket också blir veckans facit. De starkare amerikanska siffrorna stärker dollarn, vilket traditionellt är negativt för dollarnoterade råvaror. Effekten är särskilt tydlig för ädelmetaller, men koppar har svårt att stå emot när dollarrörelsen blir kraftig (EURUSD föll från 1,2930 till 1,2835 under fredagseftermiddagen). LME-lagret har ökat med nästan 10 % de två senaste veckorna. Det ska inte ses som alltför negativt, då det främst är en effekt av terminskurvan, som en tid har varit i s.k. backwardation (terminspriserna är lägre an spot). Detta ”lockar fram” fysisk vara som inte är ämnad för omedelbar konsumtion. Vad som oroar är börslagret i Shanghai, som också ökade under veckan med 1,5 %. Inte så mycket, men det tyder på att Kinas konsumtion inte riktigt vill komma igång. I nuvarande marknadssituation kan det vara värt att avvakta och hålla sig neutral, men vi kvarstår med bedömningen att koppar har en i grunden stark fundamenta med relativt små globala lagernivåer. Minsta tendens till stimulanspaket från Kina så vänder trenden väldigt snabbt. Den tekniska analysen indikerar fortsatt prispress nästa vecka. Vi har $7600 för LME-koppar i sikte som en första ”jämna” stödnivå. Om den nivån bryter får vi inte räkna bort möjligheten för en tillfällig botten ned till $7400.

Kopparpriset i backwardation

Som man ser i diagrammet ovan, har mycket handel tidigare skett i ett område kring 7500 dollar. I det området låg handeln mellan maj och början på september. Före det var det ett bottenområde även för perioden september till december. Vi gissar att samma köpintressen som fanns då, nog kommer att finnas kvar även nu i november. Kommer priset ner till 7500 ska man nog anse det vara ett bra köptillfälle. Det man köper då är t ex KOPPAR S.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till senaste utgåvan av veckobrevet om jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära