Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 4 mars 2015

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Fortsatt full fart framåt

MARKNADEN I KORTHET

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTemat från förra veckans Råvarubrev med full fart fortsätter. Olika marknader går i olika takt och olika data för samma land kan säga olika saker. Ett exempel är Sverige, där förra veckans BNP-siffra överraskade positivt: Förändringen årsvis var 2,8 procent, jämfört med marknadens konsensus om 1,5 procent. Riksbankens stödköpsprogram fortsätter denna vecka, men senast i morse konstaterade Ingves att Sveriges ekonomi är i en ”extremt ovanlig” situation. Vi ser oväntat stark BNP-tillväxt och låg inflation som riskerar att pressas ytterligare nedåt i och med att valutan stärks.

Ett annat land som ständigt är i fokus är Kina och den senaste tidens data är tämligen likriktade. PMI kom för andra månaden i rad in på under 50 som, även om siffran var bättre än förväntat, i sig betyder att ekonomin är i kontraktionsfas. Samtidigt kom beskedet att Kinas centralbank sänkte räntan för att stimulera ekonomin, men enligt data från Bloomberg fortsätter trenden med i genomsnitt sjunkande priser på nybyggda hem i 70 kinesiska städer. Implikationerna är förstås flera, men den uppenbara tolkningen är att ekonomin saktar in. Som världens största importör av guld får det naturligtvis påverkan på guldpriset – se avsnittet nedan.

Brentoljan stängde på sin årshögsta veckostängningsnotering i fredags och den höga volatiliteten fortsätter. Som vi tidigare har beskrivit är effekterna av det låga oljepriset tudelade – det slår mot vissa delar av ekonomin samtidigt som andra gynnas. Länder som kämpar med låg inflation och är stora importörer av olja, exempelvis Japan, är uppenbart missgynnade då situationen innebär ett ytterligare tryck nedåt på inflationen.

Förra veckans uppgång i oljepriset i kombination med positiva makrofaktorer fick priserna på basmetaller att börja stiga under samma period. Det kinesiska nyåret är snart slut och marknaden förväntar sig en ökad aktivitet efteråt. Läs mer i kommentaren nedan!

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Fortsatt geopolitisk oro i världen
 • Kina minskar import av guld
 • Tecken på ökad global efterfrågan på olja
 • Antalet amerikanska oljeriggar fortsätter att minska, men i fallande takt
 • Nordisk el fortsatt sidledes rörelse med möjligheter för den aktiva investeraren

REKOMMENDATIONER

SEB rekommenderar råvaror

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

En tajt marknad för gasolja lyfter europeiska gasoljepriser och stödjer BrentoljanBrentoljan steg med 3,9 procent i förra veckan då priset hoppade upp med 4,2 procent på fredagen och stängde på 62,58 US-dollar/fat. Det innebar således en veckostängning på årshögsta. Prisökningen i Brentoljan kom trots en 1,1 procent ökning i USD-index. Brentoljan fick skjuts av en tajt marknad för gasoljeprodukter i USA och det spiller över i den globala marknaden med kraftig backwardation i amerikanska gasoljeterminer som driver upp gasoljepriser även i Europa. En andra faktor som påverkade priset positivt är tecken på ökad efterfrågan globalt. Detta kan utläsas av Kinas inköpschefsindex (publicerat av HSBC) som kom ut bättre än väntat, Energy Aspects som såg 2,2 procents tillväxt i efterfrågan på olja mätt årsvis i december, Saudiarabien som uttalar sig angående bättre efterfrågan samt IEA:s chefsekonom Fatih Birol som kommenterar att oljemarknaden kommer att stabilisera sig under de kommande månaderna. Hårda data avseende en starkare efterfrågan är dock svåra att hitta, då vi tvärtom exempelvis ser japansk import av råolja ner 8,3 procent i årstakt i december och ner 12,8 procent i årstakt i januari. Om Saudiarabiens utlåtande om ökad efterfrågan är sanna borde vi se en justering uppåt i Saudiarabiens officiella försäljningspris (OSP) för april vilket förväntas enligt en undersökning som nyligen publicerades av Reuters.

REKOMMENDATION

 • Förra veckans rekommendation i BEAR OLJA X5 B S gick tyvärr med förlust, och vi går ur den positionen. För den kommande veckan är vi neutrala.

SEB om olja

GULD

Förra veckan valde vi att gå ur vår kortposition i guld vilket visade sig vara ett klokt beslut. Trots ett starkare dollarindex steg guldpriset i dollartermer cirka 1,6 procent. För kommande vecka ser vi inga tydliga signaler för ett högre guldpris. Förväntningarna att FED kommer att höja styrräntan i år stärktes då statistik visade att amerikansk inflation hamnade under nollstrecket för januari månad. Detta har inte skett sedan oktober 2009. Amerikanska konsumentpriser steg vilket också spädde på förväntningarna om en räntehöjning. En räntehöjning från den amerikanska centralbankens sida skulle innebära en ökad alternativkostnad för att hålla guld.

Spotpris på guldI lördags annonserade den kinesiska centralbanken att man återigen sänker räntan i ett försök att stimulera ekonomin. Problemen i Kina är främst kopplade till en svag utveckling på husmarknaden där priserna på bostäder visar tecken på en accelererande nedgång i många av Kinas större städer. Enligt en sammanställning av Bloomberg föll priset på nybyggda bostäder i 64 av de 70 största städerna i januari. Samtidigt är inflationen fortsatt låg och det finns en ökande oro för att priserna till och med kan komma att falla. Kina, som är världens största importör av guld, såg en minskning av importen av guld vilken föll till den lägsta nivån på fem månader. Eurozonens finansministrar fortsätter diskussionerna med Greklands regering vilken öppnat upp för eftergifter. En sista minuten-lösning och Grekland kvar i eurozonen kommer att dämpa intresset för guld. Generellt har vi emellertid inte sett någon större påverkan på guldpriset av oron i Grekland.

TREND

 • Kina minskar sin import av guld och generellt har vi emellertid inte sett någon större påverkan på guldpriset av oron i Grekland.
 • En räntehöjning från den amerikanska centralbankens sida skulle innebära en ökad alternativkostnad för att hålla guld.

REKOMMENDATION

 • Short Guld D S rekommenderas på 1 till 2 månader.

BASMETALLER

Aluminium & Zink

AluminiumprisFörra veckan inleddes trevande med allmän avvaktan inför att kineserna återgår till arbetet efter en veckolång ledighet. Förlängningen av Greklands stödprogram, en något ”mjukare” Yellen i sitt tal inför kongressen samt ett stigande oljepris, räckte för att metallpriserna skulle börja röra sig uppåt. Onsdag och torsdag steg priserna på bred front. Fredagen bjöd dock på motstånd, främst beroende av den fortsatt starka dollarn. Den något motsägelsefulla effekten gjorde sig gällande, där dollarkomponenten tar ut den positiva effekten av starka amerikanska konjunktursiffor. Innevarande vecka har börjat på samma tema. Förväntan om ökad industriell aktivitet i Kina efter nyåret kvarstår, men marknadens aktörer är avvaktande. Priserna på aluminium och zink har varit svagt fallande under perioden. Ur ett tekniskt perspektiv har zinkpriset fallit till stödnivån 2050 US-dollar/ton. Aluminium har i skrivandes stund brutit under stödet vid 1800 US-dollar/ton, vilket öppnar upp för en ytterligare potentiell nedgång mot ca 1750 US-dollar. Vår rekommendation på metallerna är på 3-6 månaders sikt och vi begränsar oss till certifikat utan hävstång.

ZinkprisTREND

 • I takt med att den fundamentala balansen förbättras bedöms priserna på aluminium och zink succesivt stärkas under året.
 • Flera gruvstängningar i år och nästa, kommer inte fullt ut att ersättas. Risk för brist 2016 (zink).
 • Efterfrågan på aluminium har ökat 4-7 procent den senaste 3-4 åren, en trend som förväntas fortsätta.
 • Terminskurvorna på båda metallerna är attraktiva. Terminspremien (contangon) är endast ca 2 procent sett 12 månader framåt.
 • Bra köpläge nu efter det Kinesiska nyåret.

REKOMMENDATION

 • Köp Aluminium S och Zink S

SOCKER

Socker, terminskontraktet maj 2015 (US-dollar per pound)Priset på socker har under förra veckan fortsatt att falla kraftigt, vilket fick Maj15-kontraktet att bryta igenom 14 US cent och därmed notera en ny lägsta nivå. Säljtrycket verkar vara tekniskt baserat för att dra nytta av ett svagt momentum, där den ena försäljningen triggar den andra vartefter priserna sjunker. Fallet i den brasilianska valutan real har också varit en bidragande faktor liksom den senaste rapporten från International Sugar Organization (IS0) som visar att den globala produktionen av socker förväntas nå rekordhöga 172,1 miljoner ton under 2014/15 – detta trots prognoser om lägre skördar i flera ledande producentländer, däribland Brasilien, Kina och Thailand.

TREND

 • Slutsatsen som vi drar är att det för närvarande inte finns tillräckligt med fysiska köpintressen för att ge stöd åt marknaden – vilket signalerar att konsumenter bara är villiga att köpa mer på ”billiga nivåer”. Så länge motståndet på 14 US cent håller så föredrar vi en kort position.

REKOMMENDATION

 • Neutral/kort

EL

Sedan vår senaste kommentar om el för två veckor sedan har marknaden fortsatt att utvecklas ungefär som förväntat. SEB rullar nu från den innevarande Q215-terminen till Q315-terminen.

El, kvartalskontraktet Q2 2015 (EUR/MWh)Det är svårt att med nuvarande fundamentala situation se att vi varaktigt ska bryta vad som snarast är ett dödläge vad gäller prisutvecklingen på el. Trots att priset rör sig inom ett väl definierat intervall bjöd dock förra veckan på ett imponerande rally som så småningom reverserades till dito baisse. I skrivande stund handlas Q215-terminen strax över 25 euro per MWh, vilket är i den nedre delen av det intervall som kontraktet har rört sig i sedan årsskiftet. Vi tror att botten sannolikt är nådd i den längre nedåtgående trenden, även om det säkert kommer att fortsatt finnas ett visst nedåttryck.

För en aktiv investerare som dagligen följer marknaden kan det vara intressant att handla inom det aktuella intervallet då rörelserna trots allt procentuellt sett kan vara stora under kort tid, men någon rekommendation inom ramen för detta marknadsbrevs tidsperspektiv är svårare att ge. För en investerare som redan har gjort en god vinst på nedåttrenden kan det vara värt att avvakta och se om en ytterligare nedgång i priset sker, men för en trendföljande investerare är det nog klokt att vänta på att intervallet bryts.

TREND

 • Priset på el rör sig inom väldefinierat intervall
 • Korta rörelser kan ge möjligheter för aktiva investerare

REKOMMENDATION

 • Neutral

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära