Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 31 augusti 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Nya ETN-er noterade idag

SEB Certifikat - Handla råvaror med hävstång

Sammanfattning av rekommendationer

Köp- och sälj-rekommendationer för investeringar i råvaror

Råolja – Brent

Uppgången in i motståndsområdet verkar ha kommit av sig, dock noteras även stöd i ett glidande 233‐dagars genomsnittsband ($113.30 / 110.00), men skulle utbudet vara så stort att efterfrågan i detta området mättas så räknar vi med fall ner in i ett bredare ~$108 / 101 område. Nya toppar krävs nu för att minska den kortsiktiga nedåtrisken.

Graf över pris på råolja (brent) år 2011 - 2012

Marknadens bedömning av oljepriset fortsätter att balansera mellan å ena sidan svag makroekonomi i form av den allvarliga och mycket bräckliga situationen i Europa och nedjusteringar av utsikterna för den kinesiska ekonomin och å andra sidan störningar på utbudssidan. Till de befintliga utbudsstörningarna; bland annat i form av historiskt låg produktion i Nordsjön på grund av underhållsarbeten, sanktionerna mot Iran och geopolitisk oro i Mellanöstern har nu även orkansäsongens intåg och en brand i världens näst största raffinaderi, Amuay i Venezuela adderats. Orkanen Isaac som först uppgraderats till orkanstyrka men sedan nedgraderats igen till storm har gjort att 95% av riggarna i mexikanska gulfen och åtskillig raffinaderikapacitet längs kusten stängts ned. Effekterna av både stormen och branden verkar bli små och kortsiktiga och efter den inledande prisuppgången har marknaden vänt ned. Den senaste veckans amerikanska oljelagerstatistik visade en oväntat stor uppgång av råoljelagren (+3.8 miljoner fat). Det var den första ökningen efter flera veckors stora nedgångar, vilka tidigare hjälpt till lyfta oljepriset. En stor del av förklaringen till uppgången är sannolikt ett ”hamstringsbeteende” bland kustnära raffinaderier inför stormen Isaac. Oljeimporten var följdriktigt också större än väntat. Den tighta balans mellan tillgång och efterfrågan på råolja i Atlanten återspeglas i forwardkurvan för Brent som fortsatt handlas i kraftig ʺbackwardationʺ . Vi tror den situationen ska kvarstå så länge utbudsstörningarna kvarstår. En oönskad eskalering av krisen i Euroområdet skulle såklart också det kunna platta ut kurvan, något som hände så sent som i början på sommaren när oljepriset tillfälligt pös ihop. I nedanstående graf är forwardkurvan avbildad. Notera att det framförallt är kontrakt med leverans nära i tiden som rört sig kraftigt. Längre ut på kurvan är upp‐ respektive nedgångarna begränsad till 5 usd.

Framtida oljepris enligt terminsmarknaden

Spreaden mellan Brent‐ och WTI olja är fortfarande historiskt mycket stor, för närvarande kring 18.50 usd/fat, se bild. Även om tendenser till en något mindre ansträngd lagernivå i Cushing, Oklahoma (platsen för WTI oljans prisreferens) på sistone noterats, så kvarstår problemet samtidigt som mycket av utbudsstörningarna är kopplade till atlandområdets Brentolja, varför prisdifferensen är motiverad.

Olja - C01 comdty cl 1

Vi tycker att oljeprisuppgången som inleddes i början av juli gick väl snabbt och kanske även väl högt men noterar att så länge utbudsstörningarna kvarstår, så är utbuds‐ och efterfrågebalansen tight, varför det är rimligt med ett brentpris i rangen 100‐115 usd/fat. Vid nuvarande prisnivå kring 113 usd rekommendera vi en kort position. Även vår tekniska analys stöder en kort position. Man väljer t ex BEAR OLJA X2 S eller BEAR OLJA X4 S – om man vill ha hög hävstång.

Elektricitet

Du kan nu välja att ta placera på elbörsen via de nya börshandlade certifikaten på el. De noteras på NasdaqOMX idag. De har olika hävstång (risknivå) och heter:

Bull och bear på el med hävstång x2 och x4

Underliggande för SEB:s certifikat på el är terminskontraktet för kvartal 1 år 2013. Nedanför ser vi ett kursdiagram på priset för detta, i euro per MWh. Ur teknisk synvinkel kan vi se att elpriset har brutit motståndet och att 55‐dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Teknisk analys ser alltså ut som om man skulle köpa BULL‐certifikat.

Graf över utveckling på elpris samt teknisk prognos om uppgång

Elmarknaden söker en botten

För september och oktober har vi en fortsatt negativ vy till elpriset för kvartalskontraktet som avser det första kvartalet 2013. Spotpriserna kommer troligtvis att vara nedtryckta på grund av de välfyllda vattenmagasinen. Makroekonomin får också säkerligen motvind efter att den amerikanska kongressen återsamlas igen efter sommaruppehållet, den europeiska tillväxten fortsätter att hacka och den kinesiska ekonomin svalnar allt mer. Bränslepriser kommer troligtvis också att röra sig sidledes eller nedåt under de kommande två månaderna. Det närmaste kvartalskontraktet kommer troligtvis att notera nya bottennivåer i september och oktober. Varefter vi närmar oss vintern, kommer det att finnas hausse‐dagar, då väderleksrapporterna åtminstone tillfälligt alltid visar torrt och kallt väder. Eller så har kärnkraftverken i Sverige tekniska problem. När det första kvartalskontraktet för 2013 återigen går under €40/MWh, borde det vara köptillfälle för att dra nytta av vinterns prisuppgångar.

Vattenreservoarerna är på den högsta nivån på 5 år

Vattenreservoarerna är hittills på den högsta nivån för säsongen på 5 år. Den totala hydrologiska balansen, inklusive grundvatten, ligger för närvarande ca 10 TWh över det normala med väderleksprognoser som just nu också är våtare än normalt. Nedan ser vi kapacitetsutnyttjandet i vattenreservoarerna (i procent av maximum).

Graf över vattenreservoarer - Påverkar elpriset

Oförändrade till sjunkande kolpriser i september och oktober

Vi väntar oss oförändrade till sjunkande pris på kol under de kommande två månaderna. Den kinesiska ekonomin håller på att svalna. Kostnaden för att producera elektricitet med kol i Tyskland betyder faktiskt allt för det långsiktiga priset på el i Norden. Nedan ser vi marginalkostnaden för kolkraft i Tyskland och priset på det närmaste årskontraktet. Vi ser att priset i Norden helt och hållet bestäms av priset för utsläppsrätter och bituminöst kol.

Diagram över korrelation mellan kolpriset och elpriset

Guld

Det nyliga brottet, både över en tänkt medelsiktig fallande motståndslinje och över det återigen stigande glidande 233‐dagars bandet (som vanligt baserat på dagliga lägsta,‐ stängnings, ‐ och högsta noteringar) konsolideras just nu då de som redan var långa tar vinst och de som ännu inte är det bygger långa positioner. Med starkt stöd i $1665/1640 området så bör det inte dröja förrän nästa impuls högre tar vid – då med nivåer över $1700 i sikte för den kortsiktige aktören.

Graf över guldprisets utveckling - Teknisk prognos den 30 augusti 2012

Stimulansförhoppningarna efter FED‐protokollet påverkade framför allt guldet i förra veckan, med en uppgång på över 3 %. De senaste dagarna har vi sett en rekyl från $1676/oz ned till i skrivandes stund $1655. Guldet har alla förutsättningar att hålla sig stabilt. Vi tror det kommer att gå upp. Vår bedömning stöds av den tekniska analysen där vi har ett genombrott på uppsidan. När priset nu rekylerar kommer stöd att infinna sig vid ”utbrottspunkten”, i princip på nuvarande nivån (se graf förra brevet).

Vi tror på ädelmetallerna ‐ även silver och platina. Silver har tekniskt brutit uppåt, men rekylerar nu i linje med övriga metaller. I skrivandes stund handlas spotsilver i London på 31,41, inte långt ifrån det starka stödet vid $30. Silver följer ofta guldet men med en större volatilitet. När guld steg med ca 3 % förra veckan, noterades silver 7,7 % högre!

Platina

Vår favorit är Platina (t ex genom certifikatet PLATINA S, eller för den som vill ha lite mer hävstång, BULL PLATIN X4 S). Nedan ser vi ett veckochart som sträcker sig fem år bakåt i tiden.

Diagram över prisutveckling på platina under 5 år

Ur teknisk synvinkel kan man konstatera följande. Resan ner 2008 är mycket hårdare än rörelsen tillbaka upp ‐ det är negativt, men då vi i ett något mindre långsiktigt perspektiv kan se att uppgången Jan‐Mar i år har tagit ut toppen från Nov förra året. Då lutar analysen åt ett brott uppåt. Tyvärr får vi ingen riktigt bra teknisk bekräftelse att detta är rätt spår förrän marknaden tar ut årshögsta vid 1732. Om marknaden faller ner under 1374, är risken hög att också årslägsta kommer att passeras på väg nedåt. Man kan handla detta genom att försöka köpa platina och ha en stopp‐loss under 1787.

Fokus i platina‐marknaden ligger på konflikten och problemen för den Sydafrikanska producenten Lonmin. Konflikten är inte löst och Marikana‐gruvan har problem att upprätthålla produktionen. Företaget har dessutom finansiella problem. Förutom stöd från ädelmetallernas generellt positiva läge, får platina stöd av risken för fortsatta oroligheter och utbudsstörningar i Sydafrika. Nedan ser vi hur utbud och efterfrågan ser ut i ton. Notera att Sydafrika står för 75% av gruvproduktionen.

Utbud av platina från gruvproduktion och skrot

Efterfrågan är huvudsakligen till katalysatorer. Smyckesefterfrågan är också stor – och växande. Platina blandas med guld för att tillverka vitguld. Vi ser nedan att kineser föredrar vitt guld framför rött. 44.4 ton går direkt till Kina. I takt med att Kinas befolkning får det bättre, ökar därför efterfrågan på platina. Efterfrågan har generellt sett ökat de senaste åren. År 2007 låg den på 27.3 ton, 2008 på 28.3, 2009 på 59.8 och 2010 låg den på 36.7 ton.

Efterfrågan på platina år 2011

Nedan ser vi dagschartet, där de senaste dagarnas prisrörelser syns mer tydligt.

Dagschart över platinapris år 2011-2012

Vi skulle helst vilja att motståndet bröts innan vi köpte, men det lutar ändå åt att motståndet kommer att brytas. Vill man ta position i platina har SEB ett certifikat utan hävstång (Hävstång = 1) som heter PLATINA S. Vill man ha riktigt hög hävstång, kan man köpa BULL PLATINA X4 S.

Silver

Silver ser ut att ha etablerat en botten på 26 dollar och ser ut att konsolidera sig inför en eventuell förestående prisuppgång. Om / när trendlinjen i diagrammet nedan bryts signalerar det att nedåttrenden är bruten . Nästa motstånd är 30 dollar. När den bryts erhålls en köpsignal. Vi tycker att man ska undvika att vara kort silver, utan istället försöka komma in på den långa sidan, men man ska inte göra det förrän trendlinjen bryts! Ibland händer det, ganska ofta faktiskt, att trendlinjen håller. Den senaste veckans kursrörelser har varit så kraftlös att det är lite för hög risk att äga silver på kort sikt. Vi tycker att man ska kliva ur eventuella långa positioner och vänta och se vad som händer.

Graf över silverpriset - Osäkert om framtida pris på kort sikt

Lite längre historik i chartet nedan:

Diagram med graf över silverpriset under 5 år

Koppar

Marknaden verkar klämd mellan ett stigande glidande 55‐dagars band och ett glidande 233‐dagars band. Den underliggande trenden är fortsatt negativ, men brott utanför $7366\7721 och senare också utanför $7280\7823 är nödvändigt för att bättre se ett utbuds‐, eller efterfrågeöverhäng stort nog att på allvar flytta marknaden igen.

Prognos - Negativ trend för kopparpriset

Förra veckans optimism (efter den amerikanska centralbankens mötes protokoll som ingav förhoppningar om snara penningpolitiska stimulanser), kom av sig under fredagen. Från Kina redovisades en preliminär inköpsindexsiffra. Tillverkningsindustrin tappar mer fart än väntat enligt HSBS:s ”flash indicator” som föll till 47,8 jämfört med 49,3 i juli. En siffra under 50 signalerar avmattning.

Efter långhelgen i London återupptogs handeln på LME med svagt sjunkande priser. Fredagens (imorgon) årliga tal av den amerikanska centralbankschefen i Jackson Hole, emotses med spänning. Marknaden väntar sig (och hoppas på) indikationer på en snar stimulansåtgärd från FED. Priserna på basmetaller har handlats sidledes, dock med relativt stora rörelser. Vi bedömde att förra veckans starka utveckling förmodligen kom lite för tidigt. Det behövs faktiska stimulanser (och inte bara prat om) och fler indikationer på att Kina klarar av att mjuklanda ekonomin. Som vi befarade orkade inte kopparpriset bryta igenom motståndsnivån $7720 och i takt med skiftande fokus mot inköpsindex i Kina, och inför långhelgen, föll priserna tillbaka. Innevarande vecka har karaktäriserats av avvaktan inför fredagens tal från Bernanke. Det känns ändå som marknaden strävar mer mot uppsidan. Få aktörer vågar spekulera i en prisnedgång.

Nivåerna i LME:s börslager är svagt sjunkande. Dessutom har nivån på s.k. ”cancelled warrants”, dvs som representerar material som är ämnat att plockas ur börslager, ökat markant den senaste tiden. Ökningen har till övervägande del skett i asiatiska börslager. Troligtvis förbereder sig traders på en lageruppbyggnadsfas i Kina. Koppar har en stark fundamental situation med ett utbudsunderskott. Den senaste statistiken från International Copper Study Group visar ett underskott om 405 tton under årets fem månader, 2 % av den globala efterfrågan. Kinas efterfrågan är avgörande på marginalen. Trots avmattningen i Kina tror vi ekonomin mjuklandar. På sikt är koppar klart köpvärd, och vi utnyttjar ”dippar” till att öka exponeringen.

Vi väljer att fortsätta vara rekommendera köp av KOPPAR S.

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, har fortsatt att falla i pris och vi undrar om inte utbrottet från trendlinjen var falskt. Skörden av Robusta i Vietnam har drabbats av torka. Det huvudsakliga odlingsområdet Dak Lak har fått 4.6 mm regn de senaste tio dagarna mot 22 normalt och förra året. Robusta‐lagren i London har fallit med 65% sedan toppen i juli. Enligt en survey gjord av Bloomberg kan skörden minska med 10% från förra året. Coffee Network, en del av FC Stone, råvaruhandlaren, förutspår att utbudet bara överträffar efterfrågan med 500,000 säckar nästa år. En säck grönt kaffe väger 60 kilo.

Graf över kaffeprisets utveckling under 3 år

Det är möjligt att kaffepriset håller på att etablera en botten med 1.50 dollar som stödnivå. Man bör kunna bottenfiska KAFFE S på de här nivåerna och sedan vänta in prisuppgångar i framtiden.

Kakao

Vi skrev förra veckan att vi skulle vilja vara långa kakao om nivån 2500 dollar bröts. Den bröts i veckan och vi är därför långa KAKAO S. Västafrika har drabbats av torka. De kommande 30 dagarnas väder blir avgörande för skörden i Elfenbenskusten, som tävlar med Ghana om att vara världens största producenter.

Diagram med graf över kakaoprisets utveckling under 3 år

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Populära