Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 31 augusti 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Nya ETN-er noterade idag

SEB Certifikat - Handla råvaror med hävstång

Sammanfattning av rekommendationer

Köp- och sälj-rekommendationer för investeringar i råvaror

Råolja – Brent

Uppgången in i motståndsområdet verkar ha kommit av sig, dock noteras även stöd i ett glidande 233‐dagars genomsnittsband ($113.30 / 110.00), men skulle utbudet vara så stort att efterfrågan i detta området mättas så räknar vi med fall ner in i ett bredare ~$108 / 101 område. Nya toppar krävs nu för att minska den kortsiktiga nedåtrisken.

Graf över pris på råolja (brent) år 2011 - 2012

Marknadens bedömning av oljepriset fortsätter att balansera mellan å ena sidan svag makroekonomi i form av den allvarliga och mycket bräckliga situationen i Europa och nedjusteringar av utsikterna för den kinesiska ekonomin och å andra sidan störningar på utbudssidan. Till de befintliga utbudsstörningarna; bland annat i form av historiskt låg produktion i Nordsjön på grund av underhållsarbeten, sanktionerna mot Iran och geopolitisk oro i Mellanöstern har nu även orkansäsongens intåg och en brand i världens näst största raffinaderi, Amuay i Venezuela adderats. Orkanen Isaac som först uppgraderats till orkanstyrka men sedan nedgraderats igen till storm har gjort att 95% av riggarna i mexikanska gulfen och åtskillig raffinaderikapacitet längs kusten stängts ned. Effekterna av både stormen och branden verkar bli små och kortsiktiga och efter den inledande prisuppgången har marknaden vänt ned. Den senaste veckans amerikanska oljelagerstatistik visade en oväntat stor uppgång av råoljelagren (+3.8 miljoner fat). Det var den första ökningen efter flera veckors stora nedgångar, vilka tidigare hjälpt till lyfta oljepriset. En stor del av förklaringen till uppgången är sannolikt ett ”hamstringsbeteende” bland kustnära raffinaderier inför stormen Isaac. Oljeimporten var följdriktigt också större än väntat. Den tighta balans mellan tillgång och efterfrågan på råolja i Atlanten återspeglas i forwardkurvan för Brent som fortsatt handlas i kraftig ʺbackwardationʺ . Vi tror den situationen ska kvarstå så länge utbudsstörningarna kvarstår. En oönskad eskalering av krisen i Euroområdet skulle såklart också det kunna platta ut kurvan, något som hände så sent som i början på sommaren när oljepriset tillfälligt pös ihop. I nedanstående graf är forwardkurvan avbildad. Notera att det framförallt är kontrakt med leverans nära i tiden som rört sig kraftigt. Längre ut på kurvan är upp‐ respektive nedgångarna begränsad till 5 usd.

Framtida oljepris enligt terminsmarknaden

Spreaden mellan Brent‐ och WTI olja är fortfarande historiskt mycket stor, för närvarande kring 18.50 usd/fat, se bild. Även om tendenser till en något mindre ansträngd lagernivå i Cushing, Oklahoma (platsen för WTI oljans prisreferens) på sistone noterats, så kvarstår problemet samtidigt som mycket av utbudsstörningarna är kopplade till atlandområdets Brentolja, varför prisdifferensen är motiverad.

Olja - C01 comdty cl 1

Vi tycker att oljeprisuppgången som inleddes i början av juli gick väl snabbt och kanske även väl högt men noterar att så länge utbudsstörningarna kvarstår, så är utbuds‐ och efterfrågebalansen tight, varför det är rimligt med ett brentpris i rangen 100‐115 usd/fat. Vid nuvarande prisnivå kring 113 usd rekommendera vi en kort position. Även vår tekniska analys stöder en kort position. Man väljer t ex BEAR OLJA X2 S eller BEAR OLJA X4 S – om man vill ha hög hävstång.

Elektricitet

Du kan nu välja att ta placera på elbörsen via de nya börshandlade certifikaten på el. De noteras på NasdaqOMX idag. De har olika hävstång (risknivå) och heter:

Bull och bear på el med hävstång x2 och x4

Underliggande för SEB:s certifikat på el är terminskontraktet för kvartal 1 år 2013. Nedanför ser vi ett kursdiagram på priset för detta, i euro per MWh. Ur teknisk synvinkel kan vi se att elpriset har brutit motståndet och att 55‐dagars glidande medelvärde pekar uppåt. Teknisk analys ser alltså ut som om man skulle köpa BULL‐certifikat.

Graf över utveckling på elpris samt teknisk prognos om uppgång

Elmarknaden söker en botten

För september och oktober har vi en fortsatt negativ vy till elpriset för kvartalskontraktet som avser det första kvartalet 2013. Spotpriserna kommer troligtvis att vara nedtryckta på grund av de välfyllda vattenmagasinen. Makroekonomin får också säkerligen motvind efter att den amerikanska kongressen återsamlas igen efter sommaruppehållet, den europeiska tillväxten fortsätter att hacka och den kinesiska ekonomin svalnar allt mer. Bränslepriser kommer troligtvis också att röra sig sidledes eller nedåt under de kommande två månaderna. Det närmaste kvartalskontraktet kommer troligtvis att notera nya bottennivåer i september och oktober. Varefter vi närmar oss vintern, kommer det att finnas hausse‐dagar, då väderleksrapporterna åtminstone tillfälligt alltid visar torrt och kallt väder. Eller så har kärnkraftverken i Sverige tekniska problem. När det första kvartalskontraktet för 2013 återigen går under €40/MWh, borde det vara köptillfälle för att dra nytta av vinterns prisuppgångar.

Vattenreservoarerna är på den högsta nivån på 5 år

Vattenreservoarerna är hittills på den högsta nivån för säsongen på 5 år. Den totala hydrologiska balansen, inklusive grundvatten, ligger för närvarande ca 10 TWh över det normala med väderleksprognoser som just nu också är våtare än normalt. Nedan ser vi kapacitetsutnyttjandet i vattenreservoarerna (i procent av maximum).

Graf över vattenreservoarer - Påverkar elpriset

Oförändrade till sjunkande kolpriser i september och oktober

Vi väntar oss oförändrade till sjunkande pris på kol under de kommande två månaderna. Den kinesiska ekonomin håller på att svalna. Kostnaden för att producera elektricitet med kol i Tyskland betyder faktiskt allt för det långsiktiga priset på el i Norden. Nedan ser vi marginalkostnaden för kolkraft i Tyskland och priset på det närmaste årskontraktet. Vi ser att priset i Norden helt och hållet bestäms av priset för utsläppsrätter och bituminöst kol.

Diagram över korrelation mellan kolpriset och elpriset

Guld

Det nyliga brottet, både över en tänkt medelsiktig fallande motståndslinje och över det återigen stigande glidande 233‐dagars bandet (som vanligt baserat på dagliga lägsta,‐ stängnings, ‐ och högsta noteringar) konsolideras just nu då de som redan var långa tar vinst och de som ännu inte är det bygger långa positioner. Med starkt stöd i $1665/1640 området så bör det inte dröja förrän nästa impuls högre tar vid – då med nivåer över $1700 i sikte för den kortsiktige aktören.

Graf över guldprisets utveckling - Teknisk prognos den 30 augusti 2012

Stimulansförhoppningarna efter FED‐protokollet påverkade framför allt guldet i förra veckan, med en uppgång på över 3 %. De senaste dagarna har vi sett en rekyl från $1676/oz ned till i skrivandes stund $1655. Guldet har alla förutsättningar att hålla sig stabilt. Vi tror det kommer att gå upp. Vår bedömning stöds av den tekniska analysen där vi har ett genombrott på uppsidan. När priset nu rekylerar kommer stöd att infinna sig vid ”utbrottspunkten”, i princip på nuvarande nivån (se graf förra brevet).

Vi tror på ädelmetallerna ‐ även silver och platina. Silver har tekniskt brutit uppåt, men rekylerar nu i linje med övriga metaller. I skrivandes stund handlas spotsilver i London på 31,41, inte långt ifrån det starka stödet vid $30. Silver följer ofta guldet men med en större volatilitet. När guld steg med ca 3 % förra veckan, noterades silver 7,7 % högre!

Platina

Vår favorit är Platina (t ex genom certifikatet PLATINA S, eller för den som vill ha lite mer hävstång, BULL PLATIN X4 S). Nedan ser vi ett veckochart som sträcker sig fem år bakåt i tiden.

Diagram över prisutveckling på platina under 5 år

Ur teknisk synvinkel kan man konstatera följande. Resan ner 2008 är mycket hårdare än rörelsen tillbaka upp ‐ det är negativt, men då vi i ett något mindre långsiktigt perspektiv kan se att uppgången Jan‐Mar i år har tagit ut toppen från Nov förra året. Då lutar analysen åt ett brott uppåt. Tyvärr får vi ingen riktigt bra teknisk bekräftelse att detta är rätt spår förrän marknaden tar ut årshögsta vid 1732. Om marknaden faller ner under 1374, är risken hög att också årslägsta kommer att passeras på väg nedåt. Man kan handla detta genom att försöka köpa platina och ha en stopp‐loss under 1787.

Fokus i platina‐marknaden ligger på konflikten och problemen för den Sydafrikanska producenten Lonmin. Konflikten är inte löst och Marikana‐gruvan har problem att upprätthålla produktionen. Företaget har dessutom finansiella problem. Förutom stöd från ädelmetallernas generellt positiva läge, får platina stöd av risken för fortsatta oroligheter och utbudsstörningar i Sydafrika. Nedan ser vi hur utbud och efterfrågan ser ut i ton. Notera att Sydafrika står för 75% av gruvproduktionen.

Utbud av platina från gruvproduktion och skrot

Efterfrågan är huvudsakligen till katalysatorer. Smyckesefterfrågan är också stor – och växande. Platina blandas med guld för att tillverka vitguld. Vi ser nedan att kineser föredrar vitt guld framför rött. 44.4 ton går direkt till Kina. I takt med att Kinas befolkning får det bättre, ökar därför efterfrågan på platina. Efterfrågan har generellt sett ökat de senaste åren. År 2007 låg den på 27.3 ton, 2008 på 28.3, 2009 på 59.8 och 2010 låg den på 36.7 ton.

Efterfrågan på platina år 2011

Nedan ser vi dagschartet, där de senaste dagarnas prisrörelser syns mer tydligt.

Dagschart över platinapris år 2011-2012

Vi skulle helst vilja att motståndet bröts innan vi köpte, men det lutar ändå åt att motståndet kommer att brytas. Vill man ta position i platina har SEB ett certifikat utan hävstång (Hävstång = 1) som heter PLATINA S. Vill man ha riktigt hög hävstång, kan man köpa BULL PLATINA X4 S.

Silver

Silver ser ut att ha etablerat en botten på 26 dollar och ser ut att konsolidera sig inför en eventuell förestående prisuppgång. Om / när trendlinjen i diagrammet nedan bryts signalerar det att nedåttrenden är bruten . Nästa motstånd är 30 dollar. När den bryts erhålls en köpsignal. Vi tycker att man ska undvika att vara kort silver, utan istället försöka komma in på den långa sidan, men man ska inte göra det förrän trendlinjen bryts! Ibland händer det, ganska ofta faktiskt, att trendlinjen håller. Den senaste veckans kursrörelser har varit så kraftlös att det är lite för hög risk att äga silver på kort sikt. Vi tycker att man ska kliva ur eventuella långa positioner och vänta och se vad som händer.

Graf över silverpriset - Osäkert om framtida pris på kort sikt

Lite längre historik i chartet nedan:

Diagram med graf över silverpriset under 5 år

Koppar

Marknaden verkar klämd mellan ett stigande glidande 55‐dagars band och ett glidande 233‐dagars band. Den underliggande trenden är fortsatt negativ, men brott utanför $7366\7721 och senare också utanför $7280\7823 är nödvändigt för att bättre se ett utbuds‐, eller efterfrågeöverhäng stort nog att på allvar flytta marknaden igen.

Prognos - Negativ trend för kopparpriset

Förra veckans optimism (efter den amerikanska centralbankens mötes protokoll som ingav förhoppningar om snara penningpolitiska stimulanser), kom av sig under fredagen. Från Kina redovisades en preliminär inköpsindexsiffra. Tillverkningsindustrin tappar mer fart än väntat enligt HSBS:s ”flash indicator” som föll till 47,8 jämfört med 49,3 i juli. En siffra under 50 signalerar avmattning.

Efter långhelgen i London återupptogs handeln på LME med svagt sjunkande priser. Fredagens (imorgon) årliga tal av den amerikanska centralbankschefen i Jackson Hole, emotses med spänning. Marknaden väntar sig (och hoppas på) indikationer på en snar stimulansåtgärd från FED. Priserna på basmetaller har handlats sidledes, dock med relativt stora rörelser. Vi bedömde att förra veckans starka utveckling förmodligen kom lite för tidigt. Det behövs faktiska stimulanser (och inte bara prat om) och fler indikationer på att Kina klarar av att mjuklanda ekonomin. Som vi befarade orkade inte kopparpriset bryta igenom motståndsnivån $7720 och i takt med skiftande fokus mot inköpsindex i Kina, och inför långhelgen, föll priserna tillbaka. Innevarande vecka har karaktäriserats av avvaktan inför fredagens tal från Bernanke. Det känns ändå som marknaden strävar mer mot uppsidan. Få aktörer vågar spekulera i en prisnedgång.

Nivåerna i LME:s börslager är svagt sjunkande. Dessutom har nivån på s.k. ”cancelled warrants”, dvs som representerar material som är ämnat att plockas ur börslager, ökat markant den senaste tiden. Ökningen har till övervägande del skett i asiatiska börslager. Troligtvis förbereder sig traders på en lageruppbyggnadsfas i Kina. Koppar har en stark fundamental situation med ett utbudsunderskott. Den senaste statistiken från International Copper Study Group visar ett underskott om 405 tton under årets fem månader, 2 % av den globala efterfrågan. Kinas efterfrågan är avgörande på marginalen. Trots avmattningen i Kina tror vi ekonomin mjuklandar. På sikt är koppar klart köpvärd, och vi utnyttjar ”dippar” till att öka exponeringen.

Vi väljer att fortsätta vara rekommendera köp av KOPPAR S.

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, har fortsatt att falla i pris och vi undrar om inte utbrottet från trendlinjen var falskt. Skörden av Robusta i Vietnam har drabbats av torka. Det huvudsakliga odlingsområdet Dak Lak har fått 4.6 mm regn de senaste tio dagarna mot 22 normalt och förra året. Robusta‐lagren i London har fallit med 65% sedan toppen i juli. Enligt en survey gjord av Bloomberg kan skörden minska med 10% från förra året. Coffee Network, en del av FC Stone, råvaruhandlaren, förutspår att utbudet bara överträffar efterfrågan med 500,000 säckar nästa år. En säck grönt kaffe väger 60 kilo.

Graf över kaffeprisets utveckling under 3 år

Det är möjligt att kaffepriset håller på att etablera en botten med 1.50 dollar som stödnivå. Man bör kunna bottenfiska KAFFE S på de här nivåerna och sedan vänta in prisuppgångar i framtiden.

Kakao

Vi skrev förra veckan att vi skulle vilja vara långa kakao om nivån 2500 dollar bröts. Den bröts i veckan och vi är därför långa KAKAO S. Västafrika har drabbats av torka. De kommande 30 dagarnas väder blir avgörande för skörden i Elfenbenskusten, som tävlar med Ghana om att vara världens största producenter.

Diagram med graf över kakaoprisets utveckling under 3 år

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära