Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 3 december 2012

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

SEB - Prognoser på råvaror - 3 november 2012

Vi kompletterar bevakningen av basmetaller med en köprekommendation på zink. De största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. Rekommendationen på nickel kvarstår, positionen har utvecklats väl. Majs och sojabönor fortsatte rekylen uppåt i veckan. Vi ser ännu ingen tydlig trendförändring. Vi ligger kvar med en kort rekommendation. Guld föll oväntat i veckan men trenden är intakt. Vi är fortsatt neutrala till oljan, men alltjämt positiva till elpriset och rekommenderar köp av t ex EL S.

Råolja – Brent

Förra veckan präglades mer av en återgång till marknadsfundamenta, efter att eldupphör, tillfälligt deklarerats, mellan Israel och Hamas i Gazakonflikten. Samtidigt finns många pågående konflikthärdar, bl.a. den i Egypten och den inom Syrien och mellan Syrien och några av dess grannländer. Embargot mot Iran är ytterligare hot mot utbud och distributionskedjor.

Den rådande utbuds/efterfrågebalansen är nu mindre ansträngd efter högre produktionssiffror i enskilda länder samt mot utsikterna för den globala ekonomin med fortsatt effekt på efterfrågan i västvärlden. IEA:s senaste rapport visade att oljemarknaden var välbalanserad under årets tredje kvartal. Efterfrågan för både 2012 och 2013 har också nyligen justerats ned av ”de 3 stora”, se tabell.

Oljediagram - IEA, EIA, OPEC

Saudi Arabiens oljeminister, Ali Niami, kommenterade nyligen oljepriset som tillfredsställande och menade att köparna/konsumenterna verka nöjda med nivån. Kommentar; Priset på olja i dollartermer är historiskt högt. Att konsumenter ändå är nöjda med priset, kanske mycket beror på att olja prissätts i dollar. Det har gett billigare olja för många av världens konsumenter, vilka köper oljeprodukter i lokal valuta. Dessutom åtnjuter amerikanska konsumenter tillgång till billigare oljeprodukter, då WTI oljan handlas med mer än 20 usd ”rabatt” jämfört med andra av världens stora prisreferenser, som t ex Brent. Saudi har nu, åtminstone, tillfälligt, övergivit retoriken om att världspriset (ett korgpris) på råolja ska ned till 100 usd/fat.

Tidigare har man alltså tydligt kommunicerat ett prismål men menar att man nu istället kommer reagera och agera på skiften i balansen mellan utbud och efterfrågan.

Veckans DOE rapport visade att de amerikanska råoljelagren minskade med 0,3 mfat. Distillates föll med 0,8 mfat och bensinlagren ökade med 3.9 mfat.

Mellandestillaten utgör en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat. I Europa är det också fortsatt stort fokus på den ansträngda lagersituationen för just mellandestillat. Den annalkande vintern förstärker problemet, då efterfrågan på olja för uppvärmning på kontinenten säsongsmässigt ökar. Den hittills milda hösten och högt pris på mellandestillat har, så långt, dämpat efterfrågan men brukar bidra till att lyfta Brentkontraktet så här års.

Brentkontraktet handlades ned under veckan, som lägst noterades 108.40 usd, varefter en återhämtning till 111 usd skedde, vilket innebär ett nästan oförändrat pris jämfört med förra veckans stängning. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy men fortsätter att rekommendera en long position om priset faller ned mot 105-106 nivån.

Olja - Läge för en long position i brentkontraktet

Elektricitet

I slutet av förra veckan kom så vintern med kallt väder och snö och väderprognoserna har under veckan varit genomgående rejält kalla och nederbördsfattiga. Kylan kommer efter en lång period av milt och blött väder, vilket lett till en stark hydrologisk balans, f n ca +12 TWh jämfört med normalt. Infrias de nya prognoserna kommer överskottet gradvis minska och med nuvarande prognoser kan det vara helt borta strax efter årsskiftet.

Vi har under ett antal veckors tid rekommenderat en long position i SEB:s cerifikat på el. Marknaden har också reagerat och handlat högre men något riktigt lyft har hittills uteblivit. Som högst noterade Q1-13 kontraktet till 42.00 EUR/MWh men veckan stängde endast marginellt högre på 40.75. Anledningen till den blygsamma prisuppgången står att finna i att bränsle- och CO2 priserna fallit med fallande marginalkostnad för fossileldad kraft, se graf. Spotprisuppgången har också varit under förväntan, kanske inte så konstigt med tanke på att kylan slog till framåt helgen då förbrukningen är lägre. Måndagen den 3 december har spotpriset stigit till 48.45 EUR/MWh nästan 16 EUR högre än måndagen innan. Det är en rejäl ökning men ändå en del under konsensusförväntan.

Skillnad i elpris och kostnad att producera i kolkraftverk

Vi håller fast vid vår long position, trots att differensen mellan kostnaden att producera el i kolkraftverk, vilket oftast är marginalprissättande och elterminerna, ökat ytterligare. Det vi väntat på, väderskiftet, har nu infriats, återstår alltså att se om det väntade lyftet i terminerna följer.

Innan har vi kommunicerat att 43-44 nivån på Q1-13 är en bra exit. Två saker denna vecka gör att vi nu ser mer potential i certifikaten. Den ena är att certifikat i veckan rullar underliggande position från Q1-13 till Q2- 13 terminen. Det ändrar spelreglerna, vår trade var ursprungligen ett ”vinter bet” på Q1-13 terminen. Fast eftersom de nya väderprognoserna är så pass kalla och torra är det motiverat att behålla positionen eftersom det hydrologiska överskottet, givet att prognoserna infrias, faktiskt snart kan vara borta. En mer normal hydrolologisk situation motiverar högre elterminer kontra marginalkostnad. Den andra anledningen till omvärdering av exit är att Q2-13 handlar hela 6 EUR/MWh lägre än Q1, vilket innebär en attraktiv backwardation rullning, givet vår bullish vy och position.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ——— Short
EL S ———-Bear El X2 S
Bull El X2 S – Bear El X4 S
Bull El X4 S

Guld och Silver

Ädelmetallerna har haft lite olika utveckling under veckan. Guldet föll, som det kändes, lite omotiverat i onsdags efter en extremt stor säljorder som utlöste ett ras på öppningen i New York. Priset föll 20 dollar under den första timmens handel. Silver och platinametallerna följde efter. De återhämtade hela prisfallet under resten av veckan, medan guldet hade svårt att återta all förlorad mark. En del marknadskommentarer gjorde gällande att guld föll på oro för att de amerikanska budgetförhandlingarna skulle fallera, något som inte stämmer med den allmänna förväntan på finansmarknaden. Silver och Platina får stöd av den pånyttfödda optimismen kring Kinas stabilisering och framtida tillväxt, något som stärkt basmetallerna kraftigt under veckan (se nedan). Ur ett konsumtionsperspektiv har framför allt platinametallerna karaktären av industrimetaller.

Förra veckans tekniska köpsignal (stängning över $1750) fallerade genom onsdagens ras. Trenden är intakt, nu med stöd kring dagens nivåer. Vi rekommenderar fortfarande en köpt position i guld. Om priset faller under $1700 (vid trendlinjen), bör exponeringen begränsas.

Kursdiagram över pris på guld - Köp om det faller under 1700 USD

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Skillnaden mot guld är att den viktiga nivån som för silver representeras av 33,40 håller. På motsvarande sätt som för guld bör exponering minskas om priset faller under $32 (vid trendlinjen).

Diagram över silverkursen, med trendlinjer

Platina

Platinapriset fick aldrig den förväntade följdrörelsen uppåt, men nivåerna håller. Förutsättningar finns för en stark utveckling i veckan. Platina bör få stöd av starka basmetaller och positiva tillväxtutsikter.

Positiva utsikter för platinapriset

Basmetaller

Stämningsläget på de finansiella marknaderna har definitivt vänt till förmån för tillväxtorienterade placeringar. Där passar basmetallerna väl in. Vi har sett breda uppgångar under veckan mellan 3 och 6 %. I förra brevet veckan bedömdes nickel ha störst potential på kort sikt. Den är vinnaren, upp hela 6 % på LME. Finansministrarna i Europa lyckades komma överens om utbetalningen till Grekland, vilket lade grunden för ett positivt stämningsläge i början av veckan. Turerna kring de amerikanska budgetförhandlingarna pendlar och likaså riskaptiten. De flesta bedömare är överens om hög sannolikhet att man finner en, för konjunkturen, tillräckligt bra lösning för årsskiftet. Fredagens nyhetsflöde kring Japans stimulanspaket i kombination med positiva siffror från Kina gällande företagsklimatet spädde på uppgångarna och alla basmetaller stänger på veckohögsta nivåer. Förväntningarna inför helgens inköpchefsstatistik (PMI) från Kina är högt ställda. Frågan är nu hur länge rallyt fortsätter.

Vi får inte glömma bakslaget efter september- rallyt, som till stor de var ett verk av finansmarknaden, utan egentligt stöd från industrin. Skillnaden nu är just att industrins indikatorer visar tecken på vändning. Det känns därför mer stabilt jämfört med september. På kort sikt finns risk för rekyler.

Koppar

Det ser väldigt starkt ut och som vi skrev förra veckan förväntar vi oss ökad import av koppar till Kina. Håll ett öga på LMElagret som nu börjar minska. Söndagens PMI-siffra (50,6 jämfört med 50,2 i oktober) stöder synen på en stabilisering. Codelco, världens största kopparproducent, tror på en stabil efterfrågetillväxt i Kina mellan 5 och 7 % enligt uttalanden i veckan. Koppar är upp 3 % i veckan, faktiskt minst av basmetallerna. Orsaken är en viss oro för att ökad produktion nästa år ska ”tippa över” marknaden i överskott. Som vi beskrev i förra veckan är nog den oron lite obefogad bl.a. med tanke på den senaste produktionsstatistiken från Codelco (se förra veckans marknadsbrev).

Vi rekommenderad i förra veckan köp på ett genombrott av $7800 för LME-koppar. Brottet kom och priset stänger veckan strax under $8000. Om den psykologiska nivån bryts, finns potential upp mot $8400.

Aluminium

Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. Detta speglas nu i stark efterfrågan för spotmaterial. Terminskurvan har gått över i s.k. backwardation, d.v.s. spotpriset är högre än terminspriset. Kortheten är koncentrerad perioden dec/jan. LME-priset steg 5,9 % i veckan. Spotefterfrågan kommer sannolikt leda till fortsatt prisuppgång på kortsikt. Det stora LME-lagret kan på sikt verka hämmande på priset.

Bilden liknar den för koppar. Vi fick ett genombrott av $2000 i veckan. Potenialen är lite mer begränsad jämfört med koppar. $2200 kommer sannolikt innebära ett starkt motstånd.

Aluminiumpris har motstånd vid 2200 USD

Zink

De största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. De kommande årens begränsningar av utbudet (som vi skrev om i förra veckan) talar också för en starkare zinkmarknad. Hotet är, som vi också nämnt tidigare, kortsiktigt överskott p.g.a. ökad gruvproduktion i Kina. Enligt bedömare avtar tillväxten nu av det kinesiska utbudet. Zinkpriset är fortfarande lågt ur ett produktionskostnadsperspektiv. Överskottet har också byggt stora lager som måste betas av. Ett troligt scenario är samma utveckling som för aluminium, d.v.s. att lagret knyts upp i finansieringsupplägg (se tidigare beskrivningar kring aluminiummarknaden) som kommer att undanhålla material från konsumenter, vilket framför allt gynnar de fysiska premierna, men också sannolikt zinkpriset. Omsvängningen av stämningsläget gör att vi nu bedömer att marknaden kommer diskontera starkare fundamental balans, vilket ofta innebär att investerare köper i ”förtid”. LME-priset är upp 4,5 % i veckan. Lite annorlunda teknisk bild för zink. Priset har brutit upp över trendkanalen. Det är nu relativt ”fritt” uppåt. Nästa motstånd kommer in vid $2150.

Zinkpriset med trendlinjer

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Det gick snabbt uppåt i förra veckan och möjligheten finns att veckan startar med vinsthemtagningar. Om så sker så är det ett bra tillfälle att utnyttja rekylen för en lång position. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2500.

Nickel

Det mer positiva stämningsläget kring Kina och metallefterfrågan märks direkt på nickel. Den brukar reagera först av basmetallerna. Priset steg 6 % i veckan och ser mycket stark ut. Vi har tidigare nämnt lagren hos distributörer av rostfritt stål som är låga och en lagerbyggnadsfas är att vänta. Den har försenats av osäkerheten kring amerikanska valet och maktskiftet i Kina. Det finns ett uppdämt köpbehov, som vi nu troligtvis ser början på. Vi bedömer att finansiella aktörer är relativt neutrala vilket betyder ännu större potential om de också börjar öka exponeringen.

Vi beskrev i förra veckan en kortsiktig potential upp till motståndet vid ca $17500. Nivån bröts vid stängningen i fredags. Nästa motstånd kommer in strax under $19000. Det är inte för sent att köpa nickel, men vänta in rekylen. Stödnivån kommer nu in mellan $16700 och $17000 som kan vara en lämplig nivå.

Nickelpriset - Diagram med linjer

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Det gick snabbt uppåt i förra veckan och möjligheten finns att veckan startar med vinsthemtagningar. Om så sker så är det ett bra tillfälle att utnyttja rekylen för en lång position. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000.

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) har i veckan testat motståndnivån ännu en gång men faller tillbaka. Detta innebär att den negativa trenden har fortsatt. Det finns inget, tekniskt, som pekar på att trenden ska vända uppåt just nu. Men håll ett öga på nivån 160. Om den bryts finns risk/möjlighet för ett större rally. Statistik över spekulativa positioner på börserna visar den största korta positionen sen 2006, på 26 921 kontrakt. Flera marknadsbedömare påpekar risken att kaffemarknaden övergår i underskott 2013 efter årets stora överutbud. Detta i kombination med finansiella aktörers återköpsbehov, kan mycket väl orsaka en större prisuppgång. Som sagt håll ett öga på 160-nivån för marskontraktet.

Kaffepriset - Håll ett öga på 160-nivån

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. I veckan som gått har priset rört sig sidledes i ett ganska snävt intervall. Det mest sannolika tycker vi är att priset faller och söker en ny bottennotering.

Sockerpriset mot bottennotering

Odlingsväder

Väderförhållandena är fortfarande ett problem i USA och i södra Ryssland som båda lider av underskott vad gäller nederbörd. I Argentina fortsätter sådden att försenas av alltför mycket nederbörd. I Brasilien lider de södra delarna av torka medan andra stora produktionsområden, t.ex Mato Grosso, gynnas av goda väderförhållanden. U.S. Climate Prediction Center uppskattar att torkan i USA, som bl.a påverkar tillståndet för det amerikanska höstvetet nu, kommer att fortsätta långt in i februari.

Väderförhållandena för odling i USA

Vete

Prognoserna indikerar torrt väder i USA och risken att näst års vår och försommar kommer ha ett underskott av markfukt i USA. Eftersom USA är den största exportören till världsmarknaden är det USA:s förhållanden som bestämmer världsmarknadspriset.

Den fundamentala situationen håller marknaden och vi tror på en uppgångsfas innan nästa större tillbakagång. Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. Veckan inleddes stark men föll tillbaka efter svaga exportsiffror från USA som marknaden tolkade in som svag efterfrågan. Priset fortsätter sidledes, men vi tror fortfarande på ett kommande brott på uppsidan.

Vetepriset ser inressant ut

Vi tror att priset kommer att stiga i mars-kontraktet, snarare än falla. Till stöd för detta tar vi novemberkontraktet 2013, som vi ser i kursdiagrammet nedan. Där finns ingen tydlig motståndsnivå på uppsidan, däremot ett starkt stöd som ligger på 235 euro. Vi ser att rekylen från 250 euro har hejdats av stödet. Efter sedvanlig ”sidledes” rörelse för att ta kraften av rekylen, tror vi det är sannolikt att priset gör ett nya försök uppåt.”

Vetepriset ser ut att stiga

Majs

Majspriset (mars 2013) har vid två tillfällen nu hållit stödet 709 cent per ton, och testar nu istället motståndsnivån kring 750. Priset bröt i veckan nivån, men föll tillbaka efter exportsiffrorna. Nu testar marknaden ”utbrottsnivån”. Om den håller och priset strävar upp igen, bör man överväga att minska korta exponeringar, och vänta in nya säljlägen.

Läge att bevaka majspriset

Sojabönor

Rekylen tog upp priset precis till motståndsnivån som ges av trendlinjen. Det finns inget i nuläget som tyder på en trendförändring. Priset stängde svagt i fredags. Vi fortsätter att rekommendera en kort position (såld) i sojabönor.

Priset på sojabönor ser ut att falla

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära