Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 3 december 2012

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

SEB - Prognoser på råvaror - 3 november 2012

Vi kompletterar bevakningen av basmetaller med en köprekommendation på zink. De största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. Rekommendationen på nickel kvarstår, positionen har utvecklats väl. Majs och sojabönor fortsatte rekylen uppåt i veckan. Vi ser ännu ingen tydlig trendförändring. Vi ligger kvar med en kort rekommendation. Guld föll oväntat i veckan men trenden är intakt. Vi är fortsatt neutrala till oljan, men alltjämt positiva till elpriset och rekommenderar köp av t ex EL S.

Råolja – Brent

Förra veckan präglades mer av en återgång till marknadsfundamenta, efter att eldupphör, tillfälligt deklarerats, mellan Israel och Hamas i Gazakonflikten. Samtidigt finns många pågående konflikthärdar, bl.a. den i Egypten och den inom Syrien och mellan Syrien och några av dess grannländer. Embargot mot Iran är ytterligare hot mot utbud och distributionskedjor.

Den rådande utbuds/efterfrågebalansen är nu mindre ansträngd efter högre produktionssiffror i enskilda länder samt mot utsikterna för den globala ekonomin med fortsatt effekt på efterfrågan i västvärlden. IEA:s senaste rapport visade att oljemarknaden var välbalanserad under årets tredje kvartal. Efterfrågan för både 2012 och 2013 har också nyligen justerats ned av ”de 3 stora”, se tabell.

Oljediagram - IEA, EIA, OPEC

Saudi Arabiens oljeminister, Ali Niami, kommenterade nyligen oljepriset som tillfredsställande och menade att köparna/konsumenterna verka nöjda med nivån. Kommentar; Priset på olja i dollartermer är historiskt högt. Att konsumenter ändå är nöjda med priset, kanske mycket beror på att olja prissätts i dollar. Det har gett billigare olja för många av världens konsumenter, vilka köper oljeprodukter i lokal valuta. Dessutom åtnjuter amerikanska konsumenter tillgång till billigare oljeprodukter, då WTI oljan handlas med mer än 20 usd ”rabatt” jämfört med andra av världens stora prisreferenser, som t ex Brent. Saudi har nu, åtminstone, tillfälligt, övergivit retoriken om att världspriset (ett korgpris) på råolja ska ned till 100 usd/fat.

Tidigare har man alltså tydligt kommunicerat ett prismål men menar att man nu istället kommer reagera och agera på skiften i balansen mellan utbud och efterfrågan.

Veckans DOE rapport visade att de amerikanska råoljelagren minskade med 0,3 mfat. Distillates föll med 0,8 mfat och bensinlagren ökade med 3.9 mfat.

Mellandestillaten utgör en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat. I Europa är det också fortsatt stort fokus på den ansträngda lagersituationen för just mellandestillat. Den annalkande vintern förstärker problemet, då efterfrågan på olja för uppvärmning på kontinenten säsongsmässigt ökar. Den hittills milda hösten och högt pris på mellandestillat har, så långt, dämpat efterfrågan men brukar bidra till att lyfta Brentkontraktet så här års.

Brentkontraktet handlades ned under veckan, som lägst noterades 108.40 usd, varefter en återhämtning till 111 usd skedde, vilket innebär ett nästan oförändrat pris jämfört med förra veckans stängning. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy men fortsätter att rekommendera en long position om priset faller ned mot 105-106 nivån.

Olja - Läge för en long position i brentkontraktet

Elektricitet

I slutet av förra veckan kom så vintern med kallt väder och snö och väderprognoserna har under veckan varit genomgående rejält kalla och nederbördsfattiga. Kylan kommer efter en lång period av milt och blött väder, vilket lett till en stark hydrologisk balans, f n ca +12 TWh jämfört med normalt. Infrias de nya prognoserna kommer överskottet gradvis minska och med nuvarande prognoser kan det vara helt borta strax efter årsskiftet.

Vi har under ett antal veckors tid rekommenderat en long position i SEB:s cerifikat på el. Marknaden har också reagerat och handlat högre men något riktigt lyft har hittills uteblivit. Som högst noterade Q1-13 kontraktet till 42.00 EUR/MWh men veckan stängde endast marginellt högre på 40.75. Anledningen till den blygsamma prisuppgången står att finna i att bränsle- och CO2 priserna fallit med fallande marginalkostnad för fossileldad kraft, se graf. Spotprisuppgången har också varit under förväntan, kanske inte så konstigt med tanke på att kylan slog till framåt helgen då förbrukningen är lägre. Måndagen den 3 december har spotpriset stigit till 48.45 EUR/MWh nästan 16 EUR högre än måndagen innan. Det är en rejäl ökning men ändå en del under konsensusförväntan.

Skillnad i elpris och kostnad att producera i kolkraftverk

Vi håller fast vid vår long position, trots att differensen mellan kostnaden att producera el i kolkraftverk, vilket oftast är marginalprissättande och elterminerna, ökat ytterligare. Det vi väntat på, väderskiftet, har nu infriats, återstår alltså att se om det väntade lyftet i terminerna följer.

Innan har vi kommunicerat att 43-44 nivån på Q1-13 är en bra exit. Två saker denna vecka gör att vi nu ser mer potential i certifikaten. Den ena är att certifikat i veckan rullar underliggande position från Q1-13 till Q2- 13 terminen. Det ändrar spelreglerna, vår trade var ursprungligen ett ”vinter bet” på Q1-13 terminen. Fast eftersom de nya väderprognoserna är så pass kalla och torra är det motiverat att behålla positionen eftersom det hydrologiska överskottet, givet att prognoserna infrias, faktiskt snart kan vara borta. En mer normal hydrolologisk situation motiverar högre elterminer kontra marginalkostnad. Den andra anledningen till omvärdering av exit är att Q2-13 handlar hela 6 EUR/MWh lägre än Q1, vilket innebär en attraktiv backwardation rullning, givet vår bullish vy och position.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ——— Short
EL S ———-Bear El X2 S
Bull El X2 S – Bear El X4 S
Bull El X4 S

Guld och Silver

Ädelmetallerna har haft lite olika utveckling under veckan. Guldet föll, som det kändes, lite omotiverat i onsdags efter en extremt stor säljorder som utlöste ett ras på öppningen i New York. Priset föll 20 dollar under den första timmens handel. Silver och platinametallerna följde efter. De återhämtade hela prisfallet under resten av veckan, medan guldet hade svårt att återta all förlorad mark. En del marknadskommentarer gjorde gällande att guld föll på oro för att de amerikanska budgetförhandlingarna skulle fallera, något som inte stämmer med den allmänna förväntan på finansmarknaden. Silver och Platina får stöd av den pånyttfödda optimismen kring Kinas stabilisering och framtida tillväxt, något som stärkt basmetallerna kraftigt under veckan (se nedan). Ur ett konsumtionsperspektiv har framför allt platinametallerna karaktären av industrimetaller.

Förra veckans tekniska köpsignal (stängning över $1750) fallerade genom onsdagens ras. Trenden är intakt, nu med stöd kring dagens nivåer. Vi rekommenderar fortfarande en köpt position i guld. Om priset faller under $1700 (vid trendlinjen), bör exponeringen begränsas.

Kursdiagram över pris på guld - Köp om det faller under 1700 USD

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Skillnaden mot guld är att den viktiga nivån som för silver representeras av 33,40 håller. På motsvarande sätt som för guld bör exponering minskas om priset faller under $32 (vid trendlinjen).

Diagram över silverkursen, med trendlinjer

Platina

Platinapriset fick aldrig den förväntade följdrörelsen uppåt, men nivåerna håller. Förutsättningar finns för en stark utveckling i veckan. Platina bör få stöd av starka basmetaller och positiva tillväxtutsikter.

Positiva utsikter för platinapriset

Basmetaller

Stämningsläget på de finansiella marknaderna har definitivt vänt till förmån för tillväxtorienterade placeringar. Där passar basmetallerna väl in. Vi har sett breda uppgångar under veckan mellan 3 och 6 %. I förra brevet veckan bedömdes nickel ha störst potential på kort sikt. Den är vinnaren, upp hela 6 % på LME. Finansministrarna i Europa lyckades komma överens om utbetalningen till Grekland, vilket lade grunden för ett positivt stämningsläge i början av veckan. Turerna kring de amerikanska budgetförhandlingarna pendlar och likaså riskaptiten. De flesta bedömare är överens om hög sannolikhet att man finner en, för konjunkturen, tillräckligt bra lösning för årsskiftet. Fredagens nyhetsflöde kring Japans stimulanspaket i kombination med positiva siffror från Kina gällande företagsklimatet spädde på uppgångarna och alla basmetaller stänger på veckohögsta nivåer. Förväntningarna inför helgens inköpchefsstatistik (PMI) från Kina är högt ställda. Frågan är nu hur länge rallyt fortsätter.

Vi får inte glömma bakslaget efter september- rallyt, som till stor de var ett verk av finansmarknaden, utan egentligt stöd från industrin. Skillnaden nu är just att industrins indikatorer visar tecken på vändning. Det känns därför mer stabilt jämfört med september. På kort sikt finns risk för rekyler.

Koppar

Det ser väldigt starkt ut och som vi skrev förra veckan förväntar vi oss ökad import av koppar till Kina. Håll ett öga på LMElagret som nu börjar minska. Söndagens PMI-siffra (50,6 jämfört med 50,2 i oktober) stöder synen på en stabilisering. Codelco, världens största kopparproducent, tror på en stabil efterfrågetillväxt i Kina mellan 5 och 7 % enligt uttalanden i veckan. Koppar är upp 3 % i veckan, faktiskt minst av basmetallerna. Orsaken är en viss oro för att ökad produktion nästa år ska ”tippa över” marknaden i överskott. Som vi beskrev i förra veckan är nog den oron lite obefogad bl.a. med tanke på den senaste produktionsstatistiken från Codelco (se förra veckans marknadsbrev).

Vi rekommenderad i förra veckan köp på ett genombrott av $7800 för LME-koppar. Brottet kom och priset stänger veckan strax under $8000. Om den psykologiska nivån bryts, finns potential upp mot $8400.

Aluminium

Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. Detta speglas nu i stark efterfrågan för spotmaterial. Terminskurvan har gått över i s.k. backwardation, d.v.s. spotpriset är högre än terminspriset. Kortheten är koncentrerad perioden dec/jan. LME-priset steg 5,9 % i veckan. Spotefterfrågan kommer sannolikt leda till fortsatt prisuppgång på kortsikt. Det stora LME-lagret kan på sikt verka hämmande på priset.

Bilden liknar den för koppar. Vi fick ett genombrott av $2000 i veckan. Potenialen är lite mer begränsad jämfört med koppar. $2200 kommer sannolikt innebära ett starkt motstånd.

Aluminiumpris har motstånd vid 2200 USD

Zink

De största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. De kommande årens begränsningar av utbudet (som vi skrev om i förra veckan) talar också för en starkare zinkmarknad. Hotet är, som vi också nämnt tidigare, kortsiktigt överskott p.g.a. ökad gruvproduktion i Kina. Enligt bedömare avtar tillväxten nu av det kinesiska utbudet. Zinkpriset är fortfarande lågt ur ett produktionskostnadsperspektiv. Överskottet har också byggt stora lager som måste betas av. Ett troligt scenario är samma utveckling som för aluminium, d.v.s. att lagret knyts upp i finansieringsupplägg (se tidigare beskrivningar kring aluminiummarknaden) som kommer att undanhålla material från konsumenter, vilket framför allt gynnar de fysiska premierna, men också sannolikt zinkpriset. Omsvängningen av stämningsläget gör att vi nu bedömer att marknaden kommer diskontera starkare fundamental balans, vilket ofta innebär att investerare köper i ”förtid”. LME-priset är upp 4,5 % i veckan. Lite annorlunda teknisk bild för zink. Priset har brutit upp över trendkanalen. Det är nu relativt ”fritt” uppåt. Nästa motstånd kommer in vid $2150.

Zinkpriset med trendlinjer

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Det gick snabbt uppåt i förra veckan och möjligheten finns att veckan startar med vinsthemtagningar. Om så sker så är det ett bra tillfälle att utnyttja rekylen för en lång position. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2500.

Nickel

Det mer positiva stämningsläget kring Kina och metallefterfrågan märks direkt på nickel. Den brukar reagera först av basmetallerna. Priset steg 6 % i veckan och ser mycket stark ut. Vi har tidigare nämnt lagren hos distributörer av rostfritt stål som är låga och en lagerbyggnadsfas är att vänta. Den har försenats av osäkerheten kring amerikanska valet och maktskiftet i Kina. Det finns ett uppdämt köpbehov, som vi nu troligtvis ser början på. Vi bedömer att finansiella aktörer är relativt neutrala vilket betyder ännu större potential om de också börjar öka exponeringen.

Vi beskrev i förra veckan en kortsiktig potential upp till motståndet vid ca $17500. Nivån bröts vid stängningen i fredags. Nästa motstånd kommer in strax under $19000. Det är inte för sent att köpa nickel, men vänta in rekylen. Stödnivån kommer nu in mellan $16700 och $17000 som kan vara en lämplig nivå.

Nickelpriset - Diagram med linjer

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Det gick snabbt uppåt i förra veckan och möjligheten finns att veckan startar med vinsthemtagningar. Om så sker så är det ett bra tillfälle att utnyttja rekylen för en lång position. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000.

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) har i veckan testat motståndnivån ännu en gång men faller tillbaka. Detta innebär att den negativa trenden har fortsatt. Det finns inget, tekniskt, som pekar på att trenden ska vända uppåt just nu. Men håll ett öga på nivån 160. Om den bryts finns risk/möjlighet för ett större rally. Statistik över spekulativa positioner på börserna visar den största korta positionen sen 2006, på 26 921 kontrakt. Flera marknadsbedömare påpekar risken att kaffemarknaden övergår i underskott 2013 efter årets stora överutbud. Detta i kombination med finansiella aktörers återköpsbehov, kan mycket väl orsaka en större prisuppgång. Som sagt håll ett öga på 160-nivån för marskontraktet.

Kaffepriset - Håll ett öga på 160-nivån

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. I veckan som gått har priset rört sig sidledes i ett ganska snävt intervall. Det mest sannolika tycker vi är att priset faller och söker en ny bottennotering.

Sockerpriset mot bottennotering

Odlingsväder

Väderförhållandena är fortfarande ett problem i USA och i södra Ryssland som båda lider av underskott vad gäller nederbörd. I Argentina fortsätter sådden att försenas av alltför mycket nederbörd. I Brasilien lider de södra delarna av torka medan andra stora produktionsområden, t.ex Mato Grosso, gynnas av goda väderförhållanden. U.S. Climate Prediction Center uppskattar att torkan i USA, som bl.a påverkar tillståndet för det amerikanska höstvetet nu, kommer att fortsätta långt in i februari.

Väderförhållandena för odling i USA

Vete

Prognoserna indikerar torrt väder i USA och risken att näst års vår och försommar kommer ha ett underskott av markfukt i USA. Eftersom USA är den största exportören till världsmarknaden är det USA:s förhållanden som bestämmer världsmarknadspriset.

Den fundamentala situationen håller marknaden och vi tror på en uppgångsfas innan nästa större tillbakagång. Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. Veckan inleddes stark men föll tillbaka efter svaga exportsiffror från USA som marknaden tolkade in som svag efterfrågan. Priset fortsätter sidledes, men vi tror fortfarande på ett kommande brott på uppsidan.

Vetepriset ser inressant ut

Vi tror att priset kommer att stiga i mars-kontraktet, snarare än falla. Till stöd för detta tar vi novemberkontraktet 2013, som vi ser i kursdiagrammet nedan. Där finns ingen tydlig motståndsnivå på uppsidan, däremot ett starkt stöd som ligger på 235 euro. Vi ser att rekylen från 250 euro har hejdats av stödet. Efter sedvanlig ”sidledes” rörelse för att ta kraften av rekylen, tror vi det är sannolikt att priset gör ett nya försök uppåt.”

Vetepriset ser ut att stiga

Majs

Majspriset (mars 2013) har vid två tillfällen nu hållit stödet 709 cent per ton, och testar nu istället motståndsnivån kring 750. Priset bröt i veckan nivån, men föll tillbaka efter exportsiffrorna. Nu testar marknaden ”utbrottsnivån”. Om den håller och priset strävar upp igen, bör man överväga att minska korta exponeringar, och vänta in nya säljlägen.

Läge att bevaka majspriset

Sojabönor

Rekylen tog upp priset precis till motståndsnivån som ges av trendlinjen. Det finns inget i nuläget som tyder på en trendförändring. Priset stängde svagt i fredags. Vi fortsätter att rekommendera en kort position (såld) i sojabönor.

Priset på sojabönor ser ut att falla

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The self-destructive force of unregulated solar power

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Modifications

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Solar and wind power production has increased rapidly over the latest years as LCOE costs have fallen sharply while government support schemes have given it an extra boost as well. Solar and wind power production is totally unregulated supply. They produce whenever they produce. Fossil power supply on the other hand is fully dispatchable to the degree that we tend to take it for granted. As such we have naturally tended to underestimate the consequences of not having dispatchability in solar and wind power.

When you start out with a large, fossil-based power system it is fairly easy to add unregulated power supply from solar and wind because it can piggyback on the dispatchability and flexibility of the fossil power system. But as the share of unregulated renewable energy rises to a larger and larger share of production, the flexibility in the fossil part of the system naturally gets smaller and smaller. This problem is accentuated further  by the fact that solar power production has a very high concentration of production where 80% of production in a year is produced in only 20% of the hours in the year. Thus fossil flexibility and dispatchability is eroded much faster during these 20% hours.

Power prices typically collapse to zero or negative when demand is fully met or saturated by unregulated power supply. That again implies that solar power profitability collapse as well. And the result of that of course is that the exponential growth in solar power production which we now take for granted and which we expect will lead us all the way to zero emissions could come to a full stop as well.

This is already a rapidly increasing problem in California where more and more renewable energy is denied access to the grid because there simply isn’t enough demand for it just then or because the grid cannot handle it. But it is also becoming an increasing problem in Germany where the strong growth and high concentration of solar power increasingly is destroying the power prices just when they produce the most.

The need for biiiig, cheeeeap grid batteries are now becoming increasingly critical for the the exponential growth in solar and wind power to continue.

We fear that the self-destructive force on power prices, of exponential growth in unregulated solar power, is some kind of Solar-hara-kiri process with respect to its own profitability. And that it has the potential to develop along a curve of ”first gradually, then suddenly”. And when/if that happens the exponential growth in unregulated solar power production should naturally come to a screeching halt.

The resolution of the problem is of course the eventual arrival of biiiig, cheeeap grid batteries which then again will sett solar power production free to resume its exponential growth. 

Feeding solar and wind power supply into a fossil system is easy to start with. Then very difficult. It is easy to build unregulated solar and wind power supply into a flexible fossil system. It is easy to infuse unregulated power supply (Solar and Wind) into a power system where there is lots and lots of fossil based power. Fossil supply can then back-off and make room for solar and wind power whenever the sun is shining or the wind is blowing and then ramp up again when it suddenly disappear.  But when unregulated, renewable energy supply keeps growing it becomes harder and harder to infuse yet more of it into the system as the fossil flexibility is increasingly eroded. That’s when yet more supply of solar and wind is no longer pushing aside fossil supply but instead is starting to destroy their own prices.

Solar power produces 80% of its production during 20% of the hours in the year. Solar power has however a much more tightly focused production profile than wind. In Germany in 2023 some 80% of all solar power production was concentrated on only 20% of the hours of the year. For wind power the 80% share of production was spread out over 50% of the hours in the year. The reason is of course that the wind can blow both summer and winter and night and day. Solar power is instead focused during the day and during summer. It has a much higher concentration of production.

Power prices tend to collapse when demand is fully covered by unregulated power supply. When solar power production grows rapidly in a given power system then its high production concentration will eventually lead to full saturation during certain hours of the year. Demand during these hours will then be fully supplied and covered by unregulated power like solar, wind, run-of-river hydro and other unregulated supply. That is great as it means that the fossil share in these hours then are close to zero.

The problem is that power markets, more than any other commodity market in the world, are extremely sensitive to imbalances in supply and demand. A little bit too little supply and the power price can spike up to close to infinity. A little bit too much supply and the price crashes to zero or negative.

When unregulated power supply reaches full demand saturation during certain hours then power prices tend to collapse because it is so easy to get a little bit too much supply.

It is not a problem when power prices collapse for just a few hours per year. But the number of hours affected is growing rapidly many places. The US EIA highlighted in October 2023 (”Solar and wind power curtailments are rising in California”) that this is becoming a bigger and bigger problem in California. Since 2019 the power system operator there has been forced to curtail supply of unregulated power more and more. There simply isn’t enough demand in certain hours to meet the spikes in unregulated supply or the grid isn’t up to the task of distributing the unregulated supply in the system.

So when producers of unregulated supply produces the most they increasingly are denied access to sell it into the grid or if they are allowed to sell it into the grid the price is close to zero or even negative.

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California
Source: The US EIA in October 2023

Germany is increasingly affected as booming solar production is depressing prices more and more. This is now also a rapidly increasing problem in Germany where rapid growth in supply of solar and wind power together increasingly are forcing power prices lower just when they produce the most.

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years. Highly concentrated supply of solar power during summer and during the day is increasingly forcing power prices towards zero during these periods

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

It is like ”Solar hara-kiri” when increasing supply of solar power is killing its own prices and profits. It was not a big problem economically when only a few hours are affected. But as more and more hours are affected it is becoming an increasing problem. It is like ”Solar hara-kiri” where rapidly rising supply of solar power is increasingly killing its own prices. With that it is killing its profits. And if profits are killed than new-build and growth in supply will typically slow down rapidly as well. 

This is probably not a big problem globally yet as the global power system is still predominantly fueled by fossil fuels which can back off when renewable energy spikes up. But in certain pockets of the world where penetration of unregulated power supply has reached high levels it is becoming an increasing problem. Like in California and in Germany.

The volume weighted solar power price in September 2023 in Germany had a 38% discount to power prices during non-solar power hours. And the discount looks like it is rapidly getting bigger and bigger.

The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile. In Germany in September 2023 solar power producers only achieved 62% of the average price during hours of the day when the sun wasn’t shining.
The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile.
Source:  Source: SEB graph and calculations and graphs. Based on German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

First gradually, then suddenly. There is a clear risk here that this progresses along a process of ”first gradually, then suddenly”. This is already what we have seen over the past couple of years: The discount for what solar power earns when it produces power versus what the power price is when it is not producing is increasing rapidly as more and more unregulated power supply hits right into the ”demand ceiling”. The inflicted pain from this process so far has to a large degree been masked by incredibly high natural gas prices. So even if the profitability for solar power has been eroding, the average power price in the system has been much higher than usual due to high natural gas and CO2 prices.

Graphing all the individual hourly data for solar power and power demand in Germany in 2022 we see that solar power alone is not yet reaching full saturation versus demand.

Germany 2022: Hourly German power demand and solar power supply in 2022. A total of 8760 hours for each in consecutive order. Her showing only Demand and Solar power production
ourly German power demand and solar power supply in 2022
Source: SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply is increasingly hitting the ”demand ceiling”. If we now add all the other sources of unregulated power supply, predominantly offshore and onshore wind and run of river, then we get the following picture where we see that unregulated German power supply increasingly is hitting right up and into the ”demand ceiling”. In those instances there will be no, flexible fossil power supply left to back off and that is typically when power prices collapse or go negative.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours for each in consecutive order.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

High unregulated power supply saturation vs demand implied lower power prices in 2022. Sorting 8760 individual power prices in Germany from Y2022 from lowest to highest shows that power German power prices were strongly related to the penetration of unregulated power supply. In the following graph, we have  sorted the data from the lowest price to the highest price in the year 2022. Prices were ireasingly depressed when unregulated power penetrated up and into the ”demand ceiling”. Natural gas prices were extreme in 2022 and overall power prices were exceptionally high for that reason as well. But the tendency of price destruction in relation to high levels of unregulated power vs demand is clear.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply penetrating vs demand was even deeper in 2023. If we make the same graph for the year 2023 from 1 Jan to 20 Oct, we can see how the unregulated power is penetrating deeper and deeper into the power ”demand ceiling”. As a result the solar power discount vs. non-solar power hours from March to September in 2023 reached an even higher discount in 2023 than in 2022.

2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest. German power demand was down 8.3% YoY in H1-2023 due to the European energy crisis and still very high power prices
2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

Solar power hours and non-solar power hours is not given as a clear cut-off, but a gradual one. In the following graph given as average profiles of the year from hour 1 to hour 24. First calculated explicitly for solar power production and then the inverse is calculated from that one. These solar power profiles can then be calculated for each individual day in the year giving individual inverse-curves on a daily basis.

The daily ”solar power production profiles” and the ”non-solar power production profiles” typically looks like this graph but calculated individually per day as solar power production varies from day to day and through the seasons. The solar power production profile is explicitly given by the actual solar power production that day while the non-solar power profile is derived directly from this and the inverse of it on a daily basis.
The daily "solar power production profiles" and the "non-solar power production profiles
Source: SEB graph and calculations and graphs. German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

The exponential growth in solar and wind power is likely to slow down in the years to come as grid constraints and lack of power cables is holding up growth in renewable energy with waiting times for access of 5-10 years:

Offshore wind auction’s lack of bids must be ‘wake-up call’ for UK, says RWE chief”

FT: ”Gridlock: how a lack of power lines will delay the age of renewables”

FT: ”Will there be enough cables for the clean energy transition?” 

Fortsätt läsa

Analys

Surge in US crude inventories dampens bullish sentiment

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Price action
Brent crude is currently trading at USD 81.4 per barrel, marking a decline from its February peak of USD 83.6 per barrel recorded yesterday (February 14th), representing a notable drop of 2.6% within a short span of time.

Ole R. Hvalbye,
Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

This morning, crude prices continue to slide, following a larger-than-anticipated increase in US crude inventories (+12.0 million barrels) as reported in the US Petroleum Status Report (EIA). This uptick in inventories is attributed to a further decrease in refinery operations and a relatively softer demand for petroleum products.

Yesterday, crude prices flirted with January highs amidst geopolitical tensions in the Middle East and sustained production cuts by OPEC+. However, the surge in crude inventories observed recently, the most significant since November 2023, is tempering bullish sentiment. Notably, inventories at the ”key” Cushing, Oklahoma, exceeded expectations for this time of year (refer to page 2 in attachment).

Adding to the bearish sentiment is the widespread reduction in oil product inventories, primarily influenced by refinery outages rather than a substantial uptick in demand. Notably, US crude oil refinery inputs averaged 14.5 million barrels per day, marking a decrease of 297 thousand barrels per day compared to the previous week, with refineries operating at 80.6% of their capacity.

Recent market expectations suggest the likelihood of prolonged higher US interest rates due to persistent inflationary pressures, resulting in a stronger US dollar. This aspect contributes to weaker oil prices, as the cost of procuring oil in other currencies becomes relatively expensive, thereby impacting short-term demand dynamics.

Oil inventories

Changes in Inventories:
Crude Oil Excluding SPR: Commercial crude oil inventories (excluding SPR) increased notably by 12.0 million barrels, representing a 2.8% rise from the previous week, but still a substantial 6.8% decrease from the same period last year. However, the surge exceeds typical seasonal adjustments, indicating potential reduced crude demand, and a more well-balanced market.

Distillate: Distillate (diesel) fuel oil inventories declined by 1.9 million barrels, showcasing a 1.5% decrease from the prior week but a significant 5.4% increase compared to the same period last year (naturally from very low levels). The weekly drawdown contributed to a further decline compared to normal, and now distillate stocks remain approximately 7% below the five-year average for this time of year – indicating sustained demand or constrained production.

Gasoline: Total motor gasoline inventories witnessed a decrease of 3.7 million barrels, marking a 1.5% decline from the previous week but a modest 2.2% increase from the same period last year. This reduction aligns with seasonal expectations, albeit slightly exceeding typical adjustments.

Jet Fuel: Inventories of kerosene-type jet fuel increased by 0.1 million barrels, representing a minimal change of 0.2% from the prior week. However, compared to the same period last year, jet fuel inventories surged by 12.1%, indicative of potential shifts in air travel for the start of 2024.

Crude & Product Including SPR: Total petroleum stocks, inclusive of SPR, witnessed a modest increase of 5.9 million barrels, indicating a 0.4% rise from the prior week. However, compared to the same period last year, total stocks experienced a notable 2.4% decrease.

Crude & Product Excluding SPR: Excluding SPR holdings, total petroleum stocks increased by 5.2 million barrels, reflecting a 0.4% rise from the previous week but a 2.1% decrease compared to the same period last year. Despite the weekly increase, petroleum stocks remain below historical averages for this time of the year.

Supply and Demand:
Supply remained relatively stable, with domestic crude oil production and imports showing marginal fluctuations. However, net imports witnessed a notable decline, reflecting shifts in trade patterns and production capacities.

Demand for petroleum products witnessed a decline, as evidenced by product supplied figures. The declines in certain product categories suggest nuanced shifts in consumer behavior.

Exports and Imports:
Exports surged by 751 thousand barrels per day, indicating robust international demand for US petroleum products. Conversely, imports witnessed a decline of 437 thousand barrels per day.

Fortsätt läsa

Analys

The EUA price could drop to EUR 40/ton and then be picked up by Airliners, Shipping and Utilities

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA price is dropping hard along with a sharp decline in the front-year TTF nat gas contract. The typical last-round sell-off in EUA prices have typically been a final sell-off of 10-20-30%. From EUR 60/ton level it implies a price decline down to EUR 54; 48; 42/ton. The front-year nat gas price and the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differential is what has held the EUA price above EUR 60/ton. But if the TTF 2025 price falls down to EUR 27/ton the front-year C-t-G differential will fall all the way towards EUR 40/ton. That TTF 2025 falls to EUR 27/ton or lower seems likely to happen and the risk is high that the EUA price will be sucked down along with it. But nat gas demand is starting to come back with a lag in nat gas price declines in the EU but probably also in Asia. Thus first an over-sell in nat gas prices, then demand revival and then a rebound in both nat gas prices and EUA prices. Airliners, shipping companies and Utilities will probably buy as much EUAs they can get if the EUA price fall down towards EUR 40/ton.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Front-year 2025 TTF nat gas price falls hard and so does the EUA price. The front-month EUA price dropped 2.7% yesterday to EUR 58.97/ton and thus broke out of the sideways trend around EUR 61/ton since 18 January. Today it has sold off another 3.2% to EUR 57.1/ton.

Again it is the nat gas price which is leading the way and more specifically it is about the front-year nat gas which lost 1.9% on Wednesday and another 2.5% again ydy to a close of EUR 30.65/MWh and today it has solf off 2.8% to EUR 29.8/ton.

The EUA price has very clearly been balancing on the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differentials. The C-t-G differentials have been significantly lower than EUR 60/ton both at the front-end of the curve (1-2-3 month) and for calendars 2026 and 2027. But the front-year nat gas price has held up at around EUR 31/MWh quite well since around mid January. 

How far down will the EUA price go? The final sell-off could be down towards EUR 40/ton. With these dynamics the big question then becomes: How far down will the front-year nat gas contract sell? It will of course sell off too far as commodities always do. The reason commodities do this is the natural reactive chain of events which normally comes with a lag: First the price goes down before dropping hard in the final round of the sell-off. Then demand comes back with a lag to the price action. This again drives the price back up and off from the lows to a level consistent with the revival in demand. If demand instead had reacted immediately to lower prices then the hard drop at the end of the sell-off might not have happened.

Looking at previous hard, final sell-off-drops in the EUA price we can see that final drops typically have been 10-20-30% as the last final drop. If we take the EUR 60/ton as the starting point of this final drop, then we are talking an EUA price bottom of somewhere in the range of EUR 54; 48; 42/ton.

Global nat gas demand destruction in the face of very high nat gas prices solved the energy crisis. Let’s link this back to price action in nat gas. The reason why Europe has managed the recent energy crisis (Russia/Ukraine, nat gas,…) so surprisingly well is 1) Large reduction in nat gas demand in EU due to exceptionally high prices and 2) Significant demand destruction in Asia freeing up nat gas to flow to the EU. I.e. it was global demand destruction of nat gas in response to extremely high prices globally which solved the energy crisis. It was solved by the global market.

Demand for nat gas is starting to come back as the price falls. The nominal historical average nat gas TTF price was EUR 20/MWh from 2010 to 2019. But the real average was EUR 26/MWh. So seen from the eyes of consumers in both Europe and Asia, a price of EUR 26/MWh is an historically absolutely normal price. Demand for nat gas should thus naturally accelerate back towards normal levels at current nat gas prices. Not just in Europe, but also globally in all regions exposed to nat gas prices set by global LNG prices. This is already happening in the EU. Temp. adj. demand destruction vs. normal has typically been running at around 16% from mid-2022 to December 2023. Average ytd is 14% while the last 15 days is 9%. Demand destruction is fading as the price of nat gas is falling. But do remember that this is also happening in Asia but it is harder to track.

Normal nat gas demand AND normal gas prices is not consistent as Russian nat gas exports still down 1100 TWh/yr. There is however an inconsistency here in expecting normal prices and normal demand for natural gas now onward. The inconsistency is that the EU and thus the world is still robbed of the normal flow of nat gas on pipelines to Europe. This amounts to a loss of 3 TWh/day and thus close to 1100 TWh/year. When this gas is no longer flowing to the EU it isn’t flowing anywhere. It is lost to both the EU and the world. Until that is, Russia has built loads of new pipes to Asia and new LNG terminals. And that takes years.

A return to normal prices and normal demand while the world still is missing 1100 TWh/year of Russian nat gas isn’t really a consistent outcome in our view.

Demand for nat gas will continue to revive as the price of nat gas keeps falling. But both the EU and the world still need of a nat gas price at above normal levels to induce a certain amount of demand destruction until the point in time when new LNG export facilities globally has managed to replace the 1100 TWh/year we have lost from Russia.

Front-end TTF nat gas down to EUR 27/MWh could drive the EUA price to EUR 40/ton. The dynamic sell-off nat gas, prices will likely move lower than to the level which over time is consistent with continued need for some demand destruction globally.  This because demand revival will come with a lag to the decline in prices. It is thus fully plausible that the TTF 2025 contract moves all the way down to EUR 27/MWh (or maybe even lower). If so it would imply a 2025 C-t-G differential of only EUR 40/ton for the EUA price to balance on and reference to. That could be the final hard drop in the EUA price. That’s a 30% drop from EUR 60/ton. But it won’t last because that nat gas price is likely too low vs. what is needed globally to maintain some level of demand destruction for a while longer.

An EUA price of EUR 40/ton would also be too cheap to resist for a range of market participants and they’d likely jump in and purchase with both hands. Airliners and shipping companies which will have difficulties of shifting away from fossil fuels and will need EUAs for years to come. Also utilities could step in and purchase large amounts of EUAs even if forward margins are negative. Some EU based utilities with large fossil-based assets bought truckloads of EUAs from 2011 to 2017 when the EUA price ranged from EUR 3/ton to EUR 9/ton. For them the EUA certificate is not only a marginal cost. It is also a licence to operate. The EUA price will of course not return to that level again. But if we move to EUR 40-50/ton, then it will probably trigger strategic buying by shipping companies, airliners as well as utilities.

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan
Source: SEB graph, Blbrg data

But the EU and the world is still missing some 3 TWh/d or 1100 TWh/yr of piped nat gas from Russia. When Russian nat gas is no longer flowing on pipes to Europe, it is flowing nowhere.

Natgas
Source: SEB graph, Blbrg data

Nat gas demand destruction in the EU has been running at 15% to 17%  since mid-2022 in the face of high nat gas prices. But demand destruction is now fading down to 8%. Demand has started to come back as nat gas prices fall. Demand is probably also coming back in Asia, but not so easily to see.

Nat gas demand destruction in the EU
Source: SEB graph and calculations, blbrg data

EU nat gas demand destruction has started to fade.

EU nat gas demand destruction has started to fade.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices. The EUA price has balanced on the front-year differential. But that has now fallen like a rock along with the fall in front-year TTF nat gas price.  Lead the EUA into a free-fall

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices.

The front-year Coal-to-Gas differential is a distribution of crosses between many different levels of efficiencies for coal and nat gas power plants. Averages of these are EUR 52.4/ton with Coal at USD 94.3/ton and Nat gas at EUR 29.8/MWh (both front-year 2025 prices). So EUA price is still hanging high.

The front-year Coal-to-Gas differential
Source: SEB graph and calculations, Blbrg EUA market price
Fortsätt läsa

Populära