Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 3 december 2012

Publicerat

den

Sammanfattning av rekommendationer

SEB - Prognoser på råvaror - 3 november 2012

Vi kompletterar bevakningen av basmetaller med en köprekommendation på zink. De största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. Rekommendationen på nickel kvarstår, positionen har utvecklats väl. Majs och sojabönor fortsatte rekylen uppåt i veckan. Vi ser ännu ingen tydlig trendförändring. Vi ligger kvar med en kort rekommendation. Guld föll oväntat i veckan men trenden är intakt. Vi är fortsatt neutrala till oljan, men alltjämt positiva till elpriset och rekommenderar köp av t ex EL S.

Råolja – Brent

Förra veckan präglades mer av en återgång till marknadsfundamenta, efter att eldupphör, tillfälligt deklarerats, mellan Israel och Hamas i Gazakonflikten. Samtidigt finns många pågående konflikthärdar, bl.a. den i Egypten och den inom Syrien och mellan Syrien och några av dess grannländer. Embargot mot Iran är ytterligare hot mot utbud och distributionskedjor.

Den rådande utbuds/efterfrågebalansen är nu mindre ansträngd efter högre produktionssiffror i enskilda länder samt mot utsikterna för den globala ekonomin med fortsatt effekt på efterfrågan i västvärlden. IEA:s senaste rapport visade att oljemarknaden var välbalanserad under årets tredje kvartal. Efterfrågan för både 2012 och 2013 har också nyligen justerats ned av ”de 3 stora”, se tabell.

Oljediagram - IEA, EIA, OPEC

Saudi Arabiens oljeminister, Ali Niami, kommenterade nyligen oljepriset som tillfredsställande och menade att köparna/konsumenterna verka nöjda med nivån. Kommentar; Priset på olja i dollartermer är historiskt högt. Att konsumenter ändå är nöjda med priset, kanske mycket beror på att olja prissätts i dollar. Det har gett billigare olja för många av världens konsumenter, vilka köper oljeprodukter i lokal valuta. Dessutom åtnjuter amerikanska konsumenter tillgång till billigare oljeprodukter, då WTI oljan handlas med mer än 20 usd ”rabatt” jämfört med andra av världens stora prisreferenser, som t ex Brent. Saudi har nu, åtminstone, tillfälligt, övergivit retoriken om att världspriset (ett korgpris) på råolja ska ned till 100 usd/fat.

Tidigare har man alltså tydligt kommunicerat ett prismål men menar att man nu istället kommer reagera och agera på skiften i balansen mellan utbud och efterfrågan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Veckans DOE rapport visade att de amerikanska råoljelagren minskade med 0,3 mfat. Distillates föll med 0,8 mfat och bensinlagren ökade med 3.9 mfat.

Mellandestillaten utgör en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat. I Europa är det också fortsatt stort fokus på den ansträngda lagersituationen för just mellandestillat. Den annalkande vintern förstärker problemet, då efterfrågan på olja för uppvärmning på kontinenten säsongsmässigt ökar. Den hittills milda hösten och högt pris på mellandestillat har, så långt, dämpat efterfrågan men brukar bidra till att lyfta Brentkontraktet så här års.

Brentkontraktet handlades ned under veckan, som lägst noterades 108.40 usd, varefter en återhämtning till 111 usd skedde, vilket innebär ett nästan oförändrat pris jämfört med förra veckans stängning. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy men fortsätter att rekommendera en long position om priset faller ned mot 105-106 nivån.

Olja - Läge för en long position i brentkontraktet

Elektricitet

I slutet av förra veckan kom så vintern med kallt väder och snö och väderprognoserna har under veckan varit genomgående rejält kalla och nederbördsfattiga. Kylan kommer efter en lång period av milt och blött väder, vilket lett till en stark hydrologisk balans, f n ca +12 TWh jämfört med normalt. Infrias de nya prognoserna kommer överskottet gradvis minska och med nuvarande prognoser kan det vara helt borta strax efter årsskiftet.

Vi har under ett antal veckors tid rekommenderat en long position i SEB:s cerifikat på el. Marknaden har också reagerat och handlat högre men något riktigt lyft har hittills uteblivit. Som högst noterade Q1-13 kontraktet till 42.00 EUR/MWh men veckan stängde endast marginellt högre på 40.75. Anledningen till den blygsamma prisuppgången står att finna i att bränsle- och CO2 priserna fallit med fallande marginalkostnad för fossileldad kraft, se graf. Spotprisuppgången har också varit under förväntan, kanske inte så konstigt med tanke på att kylan slog till framåt helgen då förbrukningen är lägre. Måndagen den 3 december har spotpriset stigit till 48.45 EUR/MWh nästan 16 EUR högre än måndagen innan. Det är en rejäl ökning men ändå en del under konsensusförväntan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Skillnad i elpris och kostnad att producera i kolkraftverk

Vi håller fast vid vår long position, trots att differensen mellan kostnaden att producera el i kolkraftverk, vilket oftast är marginalprissättande och elterminerna, ökat ytterligare. Det vi väntat på, väderskiftet, har nu infriats, återstår alltså att se om det väntade lyftet i terminerna följer.

Innan har vi kommunicerat att 43-44 nivån på Q1-13 är en bra exit. Två saker denna vecka gör att vi nu ser mer potential i certifikaten. Den ena är att certifikat i veckan rullar underliggande position från Q1-13 till Q2- 13 terminen. Det ändrar spelreglerna, vår trade var ursprungligen ett ”vinter bet” på Q1-13 terminen. Fast eftersom de nya väderprognoserna är så pass kalla och torra är det motiverat att behålla positionen eftersom det hydrologiska överskottet, givet att prognoserna infrias, faktiskt snart kan vara borta. En mer normal hydrolologisk situation motiverar högre elterminer kontra marginalkostnad. Den andra anledningen till omvärdering av exit är att Q2-13 handlar hela 6 EUR/MWh lägre än Q1, vilket innebär en attraktiv backwardation rullning, givet vår bullish vy och position.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ——— Short
EL S ———-Bear El X2 S
Bull El X2 S – Bear El X4 S
Bull El X4 S

Guld och Silver

Ädelmetallerna har haft lite olika utveckling under veckan. Guldet föll, som det kändes, lite omotiverat i onsdags efter en extremt stor säljorder som utlöste ett ras på öppningen i New York. Priset föll 20 dollar under den första timmens handel. Silver och platinametallerna följde efter. De återhämtade hela prisfallet under resten av veckan, medan guldet hade svårt att återta all förlorad mark. En del marknadskommentarer gjorde gällande att guld föll på oro för att de amerikanska budgetförhandlingarna skulle fallera, något som inte stämmer med den allmänna förväntan på finansmarknaden. Silver och Platina får stöd av den pånyttfödda optimismen kring Kinas stabilisering och framtida tillväxt, något som stärkt basmetallerna kraftigt under veckan (se nedan). Ur ett konsumtionsperspektiv har framför allt platinametallerna karaktären av industrimetaller.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Förra veckans tekniska köpsignal (stängning över $1750) fallerade genom onsdagens ras. Trenden är intakt, nu med stöd kring dagens nivåer. Vi rekommenderar fortfarande en köpt position i guld. Om priset faller under $1700 (vid trendlinjen), bör exponeringen begränsas.

Kursdiagram över pris på guld - Köp om det faller under 1700 USD

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Skillnaden mot guld är att den viktiga nivån som för silver representeras av 33,40 håller. På motsvarande sätt som för guld bör exponering minskas om priset faller under $32 (vid trendlinjen).

Diagram över silverkursen, med trendlinjer

Platina

Platinapriset fick aldrig den förväntade följdrörelsen uppåt, men nivåerna håller. Förutsättningar finns för en stark utveckling i veckan. Platina bör få stöd av starka basmetaller och positiva tillväxtutsikter.

Positiva utsikter för platinapriset

Basmetaller

Stämningsläget på de finansiella marknaderna har definitivt vänt till förmån för tillväxtorienterade placeringar. Där passar basmetallerna väl in. Vi har sett breda uppgångar under veckan mellan 3 och 6 %. I förra brevet veckan bedömdes nickel ha störst potential på kort sikt. Den är vinnaren, upp hela 6 % på LME. Finansministrarna i Europa lyckades komma överens om utbetalningen till Grekland, vilket lade grunden för ett positivt stämningsläge i början av veckan. Turerna kring de amerikanska budgetförhandlingarna pendlar och likaså riskaptiten. De flesta bedömare är överens om hög sannolikhet att man finner en, för konjunkturen, tillräckligt bra lösning för årsskiftet. Fredagens nyhetsflöde kring Japans stimulanspaket i kombination med positiva siffror från Kina gällande företagsklimatet spädde på uppgångarna och alla basmetaller stänger på veckohögsta nivåer. Förväntningarna inför helgens inköpchefsstatistik (PMI) från Kina är högt ställda. Frågan är nu hur länge rallyt fortsätter.

Vi får inte glömma bakslaget efter september- rallyt, som till stor de var ett verk av finansmarknaden, utan egentligt stöd från industrin. Skillnaden nu är just att industrins indikatorer visar tecken på vändning. Det känns därför mer stabilt jämfört med september. På kort sikt finns risk för rekyler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Koppar

Det ser väldigt starkt ut och som vi skrev förra veckan förväntar vi oss ökad import av koppar till Kina. Håll ett öga på LMElagret som nu börjar minska. Söndagens PMI-siffra (50,6 jämfört med 50,2 i oktober) stöder synen på en stabilisering. Codelco, världens största kopparproducent, tror på en stabil efterfrågetillväxt i Kina mellan 5 och 7 % enligt uttalanden i veckan. Koppar är upp 3 % i veckan, faktiskt minst av basmetallerna. Orsaken är en viss oro för att ökad produktion nästa år ska ”tippa över” marknaden i överskott. Som vi beskrev i förra veckan är nog den oron lite obefogad bl.a. med tanke på den senaste produktionsstatistiken från Codelco (se förra veckans marknadsbrev).

Vi rekommenderad i förra veckan köp på ett genombrott av $7800 för LME-koppar. Brottet kom och priset stänger veckan strax under $8000. Om den psykologiska nivån bryts, finns potential upp mot $8400.

Aluminium

Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. Detta speglas nu i stark efterfrågan för spotmaterial. Terminskurvan har gått över i s.k. backwardation, d.v.s. spotpriset är högre än terminspriset. Kortheten är koncentrerad perioden dec/jan. LME-priset steg 5,9 % i veckan. Spotefterfrågan kommer sannolikt leda till fortsatt prisuppgång på kortsikt. Det stora LME-lagret kan på sikt verka hämmande på priset.

Bilden liknar den för koppar. Vi fick ett genombrott av $2000 i veckan. Potenialen är lite mer begränsad jämfört med koppar. $2200 kommer sannolikt innebära ett starkt motstånd.

Aluminiumpris har motstånd vid 2200 USD

Zink

De största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. De kommande årens begränsningar av utbudet (som vi skrev om i förra veckan) talar också för en starkare zinkmarknad. Hotet är, som vi också nämnt tidigare, kortsiktigt överskott p.g.a. ökad gruvproduktion i Kina. Enligt bedömare avtar tillväxten nu av det kinesiska utbudet. Zinkpriset är fortfarande lågt ur ett produktionskostnadsperspektiv. Överskottet har också byggt stora lager som måste betas av. Ett troligt scenario är samma utveckling som för aluminium, d.v.s. att lagret knyts upp i finansieringsupplägg (se tidigare beskrivningar kring aluminiummarknaden) som kommer att undanhålla material från konsumenter, vilket framför allt gynnar de fysiska premierna, men också sannolikt zinkpriset. Omsvängningen av stämningsläget gör att vi nu bedömer att marknaden kommer diskontera starkare fundamental balans, vilket ofta innebär att investerare köper i ”förtid”. LME-priset är upp 4,5 % i veckan. Lite annorlunda teknisk bild för zink. Priset har brutit upp över trendkanalen. Det är nu relativt ”fritt” uppåt. Nästa motstånd kommer in vid $2150.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Zinkpriset med trendlinjer

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Det gick snabbt uppåt i förra veckan och möjligheten finns att veckan startar med vinsthemtagningar. Om så sker så är det ett bra tillfälle att utnyttja rekylen för en lång position. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2500.

Nickel

Det mer positiva stämningsläget kring Kina och metallefterfrågan märks direkt på nickel. Den brukar reagera först av basmetallerna. Priset steg 6 % i veckan och ser mycket stark ut. Vi har tidigare nämnt lagren hos distributörer av rostfritt stål som är låga och en lagerbyggnadsfas är att vänta. Den har försenats av osäkerheten kring amerikanska valet och maktskiftet i Kina. Det finns ett uppdämt köpbehov, som vi nu troligtvis ser början på. Vi bedömer att finansiella aktörer är relativt neutrala vilket betyder ännu större potential om de också börjar öka exponeringen.

Vi beskrev i förra veckan en kortsiktig potential upp till motståndet vid ca $17500. Nivån bröts vid stängningen i fredags. Nästa motstånd kommer in strax under $19000. Det är inte för sent att köpa nickel, men vänta in rekylen. Stödnivån kommer nu in mellan $16700 och $17000 som kan vara en lämplig nivå.

Nickelpriset - Diagram med linjer

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Det gick snabbt uppåt i förra veckan och möjligheten finns att veckan startar med vinsthemtagningar. Om så sker så är det ett bra tillfälle att utnyttja rekylen för en lång position. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000.

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) har i veckan testat motståndnivån ännu en gång men faller tillbaka. Detta innebär att den negativa trenden har fortsatt. Det finns inget, tekniskt, som pekar på att trenden ska vända uppåt just nu. Men håll ett öga på nivån 160. Om den bryts finns risk/möjlighet för ett större rally. Statistik över spekulativa positioner på börserna visar den största korta positionen sen 2006, på 26 921 kontrakt. Flera marknadsbedömare påpekar risken att kaffemarknaden övergår i underskott 2013 efter årets stora överutbud. Detta i kombination med finansiella aktörers återköpsbehov, kan mycket väl orsaka en större prisuppgång. Som sagt håll ett öga på 160-nivån för marskontraktet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kaffepriset - Håll ett öga på 160-nivån

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. I veckan som gått har priset rört sig sidledes i ett ganska snävt intervall. Det mest sannolika tycker vi är att priset faller och söker en ny bottennotering.

Sockerpriset mot bottennotering

Odlingsväder

Väderförhållandena är fortfarande ett problem i USA och i södra Ryssland som båda lider av underskott vad gäller nederbörd. I Argentina fortsätter sådden att försenas av alltför mycket nederbörd. I Brasilien lider de södra delarna av torka medan andra stora produktionsområden, t.ex Mato Grosso, gynnas av goda väderförhållanden. U.S. Climate Prediction Center uppskattar att torkan i USA, som bl.a påverkar tillståndet för det amerikanska höstvetet nu, kommer att fortsätta långt in i februari.

Väderförhållandena för odling i USA

Vete

Prognoserna indikerar torrt väder i USA och risken att näst års vår och försommar kommer ha ett underskott av markfukt i USA. Eftersom USA är den största exportören till världsmarknaden är det USA:s förhållanden som bestämmer världsmarknadspriset.

Den fundamentala situationen håller marknaden och vi tror på en uppgångsfas innan nästa större tillbakagång. Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. Veckan inleddes stark men föll tillbaka efter svaga exportsiffror från USA som marknaden tolkade in som svag efterfrågan. Priset fortsätter sidledes, men vi tror fortfarande på ett kommande brott på uppsidan.

Vetepriset ser inressant ut

Vi tror att priset kommer att stiga i mars-kontraktet, snarare än falla. Till stöd för detta tar vi novemberkontraktet 2013, som vi ser i kursdiagrammet nedan. Där finns ingen tydlig motståndsnivå på uppsidan, däremot ett starkt stöd som ligger på 235 euro. Vi ser att rekylen från 250 euro har hejdats av stödet. Efter sedvanlig ”sidledes” rörelse för att ta kraften av rekylen, tror vi det är sannolikt att priset gör ett nya försök uppåt.”

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vetepriset ser ut att stiga

Majs

Majspriset (mars 2013) har vid två tillfällen nu hållit stödet 709 cent per ton, och testar nu istället motståndsnivån kring 750. Priset bröt i veckan nivån, men föll tillbaka efter exportsiffrorna. Nu testar marknaden ”utbrottsnivån”. Om den håller och priset strävar upp igen, bör man överväga att minska korta exponeringar, och vänta in nya säljlägen.

Läge att bevaka majspriset

Sojabönor

Rekylen tog upp priset precis till motståndsnivån som ges av trendlinjen. Det finns inget i nuläget som tyder på en trendförändring. Priset stängde svagt i fredags. Vi fortsätter att rekommendera en kort position (såld) i sojabönor.

Priset på sojabönor ser ut att falla

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära