Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 14 september 2012

Publicerat

den

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

Sammanfattning av vilka råvaror SEB rekommenderar

Förra veckans summerade vinst på 28% vändes den här veckan såsom mätt per stängning igår torsdag, till en förlust. Dock skulle det ha sett annorlunda ut om man beräknade vinsten idag, eftersom FED:s besked igår kväll ledde till kursrusning i ädelmetallerna. FED annonserade en öppen Quantitative Easing (QE3), där man ska köpa amerikanska bostadsobligationer för 40 miljarder dollar varje månad till dess sysselsättningen förbättras. FED fortsätter också ”Operation Twist” och behåller räntorna mellan noll och 0.25%. Man lovade att hålla räntorna i botten fram till slutet av 2014. En journalist för the New York Times beskrev den här oväntade aggressiviteten så här: ”We will provide the punch for the party. Heavy pours. And we’re not going to be too careful about closing time.”

Naturligtvis är detta mycket positivt för ädelmetaller. Men fundamentalt är efterfrågan på råvaror alltjämt svag. Det betyder att koppar, olja, elektricitet och annat som efterfrågas när industrin går på högvarv kanske omotiverat har stigit i pris. Sedelpressen skapar inte tillväxt och välstånd.

Råolja – Brent

Trots QE3 har råoljepriset svårt att gå över 117 dollar, där det finns ett tekniskt motstånd. Vi förväntar oss ett svagare oljepris in i det fjärde kvartalet, men Iran-problematiken hänger i bakgrunden som ett olöst problem. Orkansäsongen i Mexikanska golfen och underhållsarbeten på Nordsjön, tillsammans med säsongsmässigt hög konsumtion har gett stöd till oljemarknaden. QE3 och det tyska godkännande av ESM ger också stöd. Men underliggande svag makroekonomisk statistik visar att efterfrågan är svag framöver i USA, Europa och Kina. Således tror vi att oljepriset kommer att falla tillbaka något från nuvarande nivå när vi ger oss in i det fjärde kvartalet.

Oljemarknaden är emellertid i en svår situation. Balansen mellan utbud och efterfrågan är svag. Reservkapaciteten är liten, pga sanktionerna mot Iran och det finns inga tecken på ett det ”phony war” är på väg att lösas. Snarare tvärt om. Iran fortsätter arbeta på sitt kärnenergiprogram. Man kan därför lätt tänka sig en ytterligare åtstramning av sanktionerna från EU och USAs sida. Israel har än så länge låtit Kfirerna stå på marken. Strategiska lager finns att lätta på om det skulle bli ännu hårdare restriktioner. Detta skulle kunna gjuta olja på varje prisuppgång.

Diagram över pris på olja (brent) - 13 september 2012

Vi rekommenderar en kort position i oljemarknaden, om man inte föredrar att förhålla sig neutral. Alltså t ex BEAR OLJA X2 S.

Elektricitet

Vi har noterat att de flesta varit intresserade av att köpa BULL EL X4 S, medan vi här vidhållit att det är lite för tidigt att göra det. Vi tror att priset kommer att utveckla sig svagt under september och oktober, att marknaden söker en botten under den här perioden. Ett pris under 40 euro per MWh är köpvärt. Nu är 40 euro ett tekniskt stöd, så det är möjligt att 40 euro är botten. Mellan 40 och 41 euro kan det vara köptillfälle, men annars bör man vara försiktig med BULL.

Prisutveckling på elektricitet - 13 september 2012

Guld, Silver och Platina

Allt har talat för ädelmetallerna den här veckan: Löften om monetära stimulanser på båda sidor om Atlanten. Tekniskt sett ser det mycket starkt ut. Guld är upp 4 %, silver och platina ca 6 % sedan förra fredagen. Vi deklarerade förra veckan att ädelmetallerna hade mer att ge. Målkurserna som vi angav börjar närma sig och det kan vara idé att börja ta hem vinster. $1800 för guld och $35 för silver utgör motståndsnivåer. Platina kan vara undantaget där potentialen kan vara större med tanke på oroligheterna i Sydafrika som har eskalerat i veckan. Uppror och strejker har spridits till fler gruvor, och flera bedömare varnar för kaos i hela landet. Det är i och för sig inte bra för utbudet på guld heller, även om Sydafrika för längesedan lämnade förstaplatsen som producentland.

Prisdiagram på guld spot - 13 september 2012

Vår favorit är Platina (t ex genom certifikatet PLATINA S, eller för den som vill ha lite mer hävstång, BULL PLATIN X4 S). Nedan ser vi platinaprisets utveckling, där brottet av den långsiktiga motståndslinjen, signalerade att den långa konsolideringsperioden är bruten, på uppsidan. Det ser ut som om 1700, toppen från februiari/mars, kan bli ett motstånd. Det är sent i den raska uppgångsfasen och det är väl inte otroligt att det kommer lite eftertankens kranka blekhet här. Med vägen stadigt inslagen på helikopterpengar i världe borde dock priset på ädelmetaller som t ex platina kunna inflateras mer.

Diagram över pris på platina - 13 september 2012

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Vi ser att guld har utvecklats sämre än platina sedan mitten av augusti. Tekniskt ser den här trenden stark ut och har potential att gå från 1.05 till 1, dvs en outperformance på ytterligare 5% till platinas fördel. Det mesta av rörelsen från 1.15 är dock avklarad och platina har inte lång tid kvar att vara vår favorit bland ädelmetallerna.

Priset på guld dividerat med priset på platina

Nedan ser vi silverprisets kursutveckling. Det är samma starka tekniska köpsignal i den här metallen.

Diagram över pris på silver spot - 13 september 2012

Även i den här jämförelsen med silver, ser vi att guld har utvecklats sämre än silver sedan månadsskiftet juli/augusti. Vi ser att det finns en stödnivå kring 50 i kvot mellan guld och silverpris. Silverprisets uppgång i förhållande till guld är nära den nivå och vi rör oss alltså in i stödområdet. Det mesta av silvrets outperformance i förhållande till guld är avklarat.

Relation mellan pris på silver och guld

Koppar

Förra veckans svaga arbetsmarknadsstatistik blev (paradoxalt nog) startskottet för ett nytt rally för både bas- och ädelmetaller. Det var en ”tillräckligt” svag siffra som skulle behövas för att få FED att agera. Helgens nyhet att Kina beslutat om ett infrastrukturpaket inkluderande järnvägs- och tunnelbanebyggen motsvarande 157 Mdr USD, blev nästa impuls. Förväntningarna var således högt ställda, och FED:s besked nu ikväll (torsdag) om ett nytt penningpolitiskt stimulanspaket, har därför ännu inte gett någon större effekt. Prisuppgångarna sedan förra fredagen ligger mellan 5 och 10 % för de stora basmetallerna. Aluminium sticker ut med en uppgång på hela 10 %.

I skrivandes stund ligger kopparpriset på LME kring $8180 ($3,72/Lbs) vilket är upp ca 5 % från förra fredagen. Marknaden har nu (med besked) brutit igenom motståndet. Stimulanspaketen från Kina, Europa och USA har naturligtvis gjort sitt för att stärka stämningsläget. Frågan är hur det ser ut fundamentalt. Det bör påpekas att Kina som förbrukar ca 40 % av all koppar befinner sig i en avmattning. Det gäller att stimulanserna får effekt för att prisnivåerna ska hålla. Det är svårbedömt. Aktörerna räknar med fler åtgärder från den kinesiska ledningen. Frågan är till vilka sektorer stimulanserna riktas. Utbyggnaden av elnätet betyder mest (för koppar). Lagernivåerna är höga, vissa marknadsbedömare uppskattar den totala nivån till hela 1,8 milj. ton (det produceras ca 18-19 milj. ton globalt). Statistiken i Kina är osäker. Om det stämmer är det väldigt stora lager, men kom ihåg att Kina kommer att behöva metallen förr eller senare. Just nu är mycket av ett positivt scenario inprisat. Risken har ökat för en rekyl.

Prisutveckling på koppar - 13 september 2012

Vi väljer att vara neutrala till koppar till nästa veckobrev.

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, som steg pga regnen i viktiga kaffeodlingsormråden i Brasilien i juni och juli, föll sedan tillbaka i augusti.

Colombia, som är världens näst största producent av arabica, tycks vara på väg mot en mindre skörd än väntat. Colombia behöver skörda 3.6 miljoner säckar (à 60 kg) från och med nu till årsskiftet, eller 34% mer än samma period förra året, för att nå upp till 8.5 miljoner säckar. Det är vad Colombias ”National Federation of Coffee Growers” förutspådde den 10 september.

Tekniskt verkar priset röra sig ”sidledes” och vi avvaktar ett eventuellt köp lite längre fram.

Tekniskt verkar kaffepriset röra sig ”sidledes”

Socker

Priset på socker, tycks ha funnit ett stöd. Priset vände upp på samma nivå som i juni. Det skulle inte förvåna om priset nu steg upp mot motståndslinjen, dvs till 21 – 22 cent per pund, ur teknisk synvinkel.

Regnväder har återvänt till Brasiliens sockerrörsproducerande områden. Somar Meteorologia i Sao Paulo kommenterar att fälten kan vara för blöta för att skörda mot slutet av oktober. Branschföreningen Unica rapporterar produktionsdata varannan vecka. I Sud-Oeste (Center South i engelsk betydelse), där delstaten Sao Paulo ligger, hade branschen processat 9.4% mindre sockerrör än förra året fram till slutet av augusti. Augusti låg dock högre än förra året, då man tog igen vad man missat tidigare. Augusti låg 14.2% över förra årets augusti. Risken är nu alltså att regnen åter gör det svårt att skörda, vilket bör ge stöd för priset på socker.

Prisutveckling och teknisk prognos på sockerpriset - 13 september 2012

I Indien, världens näst största producent av socker, har monsunen, som står för 70% av nederbörden i landet, fortsatt att förbättras. Från att under sommaren ha legat ca 30% sämre, ligger nederbörden sedan den 1 juni nu bara 9% under genomsnittet för de senaste 50 åren.

Vi stänger positionen i SHORT SOCKE A S. Och så ser vi vad som händer, om det kan utveckla sig ett köptillfälle istället.

Kakao

Förra veckan rekommenderade vi köp av KAKAO S. Det har varit torrt i Elfenbenskusten i juni och juli och det har påverkat utvecklingen av kakaoskörden negativt. De senaste dagarna har nederbörden återvänt och det har ökat förhoppningarna om skörden. Följaktligen har priset backat de senaste dagarna. Det rapporteras att chokladfabrikanterna avvaktade med köp när priset låg över 2700 dollar och väntade på en rekyl. Vi har nu den rekylen och det kan vara ett köptillfälle just nu.

Kakaopris - Utveckling och prognos - 13 september 2012

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära