Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 14 september 2012

Published

on

SEB Banken - Veckans råvarukommentarer - Prognoser

Sammanfattning av rekommendationer

Sammanfattning av vilka råvaror SEB rekommenderar

Förra veckans summerade vinst på 28% vändes den här veckan såsom mätt per stängning igår torsdag, till en förlust. Dock skulle det ha sett annorlunda ut om man beräknade vinsten idag, eftersom FED:s besked igår kväll ledde till kursrusning i ädelmetallerna. FED annonserade en öppen Quantitative Easing (QE3), där man ska köpa amerikanska bostadsobligationer för 40 miljarder dollar varje månad till dess sysselsättningen förbättras. FED fortsätter också ”Operation Twist” och behåller räntorna mellan noll och 0.25%. Man lovade att hålla räntorna i botten fram till slutet av 2014. En journalist för the New York Times beskrev den här oväntade aggressiviteten så här: ”We will provide the punch for the party. Heavy pours. And we’re not going to be too careful about closing time.”

Naturligtvis är detta mycket positivt för ädelmetaller. Men fundamentalt är efterfrågan på råvaror alltjämt svag. Det betyder att koppar, olja, elektricitet och annat som efterfrågas när industrin går på högvarv kanske omotiverat har stigit i pris. Sedelpressen skapar inte tillväxt och välstånd.

Råolja – Brent

Trots QE3 har råoljepriset svårt att gå över 117 dollar, där det finns ett tekniskt motstånd. Vi förväntar oss ett svagare oljepris in i det fjärde kvartalet, men Iran-problematiken hänger i bakgrunden som ett olöst problem. Orkansäsongen i Mexikanska golfen och underhållsarbeten på Nordsjön, tillsammans med säsongsmässigt hög konsumtion har gett stöd till oljemarknaden. QE3 och det tyska godkännande av ESM ger också stöd. Men underliggande svag makroekonomisk statistik visar att efterfrågan är svag framöver i USA, Europa och Kina. Således tror vi att oljepriset kommer att falla tillbaka något från nuvarande nivå när vi ger oss in i det fjärde kvartalet.

Oljemarknaden är emellertid i en svår situation. Balansen mellan utbud och efterfrågan är svag. Reservkapaciteten är liten, pga sanktionerna mot Iran och det finns inga tecken på ett det ”phony war” är på väg att lösas. Snarare tvärt om. Iran fortsätter arbeta på sitt kärnenergiprogram. Man kan därför lätt tänka sig en ytterligare åtstramning av sanktionerna från EU och USAs sida. Israel har än så länge låtit Kfirerna stå på marken. Strategiska lager finns att lätta på om det skulle bli ännu hårdare restriktioner. Detta skulle kunna gjuta olja på varje prisuppgång.

Diagram över pris på olja (brent) - 13 september 2012

Vi rekommenderar en kort position i oljemarknaden, om man inte föredrar att förhålla sig neutral. Alltså t ex BEAR OLJA X2 S.

Elektricitet

Vi har noterat att de flesta varit intresserade av att köpa BULL EL X4 S, medan vi här vidhållit att det är lite för tidigt att göra det. Vi tror att priset kommer att utveckla sig svagt under september och oktober, att marknaden söker en botten under den här perioden. Ett pris under 40 euro per MWh är köpvärt. Nu är 40 euro ett tekniskt stöd, så det är möjligt att 40 euro är botten. Mellan 40 och 41 euro kan det vara köptillfälle, men annars bör man vara försiktig med BULL.

Prisutveckling på elektricitet - 13 september 2012

Guld, Silver och Platina

Allt har talat för ädelmetallerna den här veckan: Löften om monetära stimulanser på båda sidor om Atlanten. Tekniskt sett ser det mycket starkt ut. Guld är upp 4 %, silver och platina ca 6 % sedan förra fredagen. Vi deklarerade förra veckan att ädelmetallerna hade mer att ge. Målkurserna som vi angav börjar närma sig och det kan vara idé att börja ta hem vinster. $1800 för guld och $35 för silver utgör motståndsnivåer. Platina kan vara undantaget där potentialen kan vara större med tanke på oroligheterna i Sydafrika som har eskalerat i veckan. Uppror och strejker har spridits till fler gruvor, och flera bedömare varnar för kaos i hela landet. Det är i och för sig inte bra för utbudet på guld heller, även om Sydafrika för längesedan lämnade förstaplatsen som producentland.

Prisdiagram på guld spot - 13 september 2012

Vår favorit är Platina (t ex genom certifikatet PLATINA S, eller för den som vill ha lite mer hävstång, BULL PLATIN X4 S). Nedan ser vi platinaprisets utveckling, där brottet av den långsiktiga motståndslinjen, signalerade att den långa konsolideringsperioden är bruten, på uppsidan. Det ser ut som om 1700, toppen från februiari/mars, kan bli ett motstånd. Det är sent i den raska uppgångsfasen och det är väl inte otroligt att det kommer lite eftertankens kranka blekhet här. Med vägen stadigt inslagen på helikopterpengar i världe borde dock priset på ädelmetaller som t ex platina kunna inflateras mer.

Diagram över pris på platina - 13 september 2012

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Vi ser att guld har utvecklats sämre än platina sedan mitten av augusti. Tekniskt ser den här trenden stark ut och har potential att gå från 1.05 till 1, dvs en outperformance på ytterligare 5% till platinas fördel. Det mesta av rörelsen från 1.15 är dock avklarad och platina har inte lång tid kvar att vara vår favorit bland ädelmetallerna.

Priset på guld dividerat med priset på platina

Nedan ser vi silverprisets kursutveckling. Det är samma starka tekniska köpsignal i den här metallen.

Diagram över pris på silver spot - 13 september 2012

Även i den här jämförelsen med silver, ser vi att guld har utvecklats sämre än silver sedan månadsskiftet juli/augusti. Vi ser att det finns en stödnivå kring 50 i kvot mellan guld och silverpris. Silverprisets uppgång i förhållande till guld är nära den nivå och vi rör oss alltså in i stödområdet. Det mesta av silvrets outperformance i förhållande till guld är avklarat.

Relation mellan pris på silver och guld

Koppar

Förra veckans svaga arbetsmarknadsstatistik blev (paradoxalt nog) startskottet för ett nytt rally för både bas- och ädelmetaller. Det var en ”tillräckligt” svag siffra som skulle behövas för att få FED att agera. Helgens nyhet att Kina beslutat om ett infrastrukturpaket inkluderande järnvägs- och tunnelbanebyggen motsvarande 157 Mdr USD, blev nästa impuls. Förväntningarna var således högt ställda, och FED:s besked nu ikväll (torsdag) om ett nytt penningpolitiskt stimulanspaket, har därför ännu inte gett någon större effekt. Prisuppgångarna sedan förra fredagen ligger mellan 5 och 10 % för de stora basmetallerna. Aluminium sticker ut med en uppgång på hela 10 %.

I skrivandes stund ligger kopparpriset på LME kring $8180 ($3,72/Lbs) vilket är upp ca 5 % från förra fredagen. Marknaden har nu (med besked) brutit igenom motståndet. Stimulanspaketen från Kina, Europa och USA har naturligtvis gjort sitt för att stärka stämningsläget. Frågan är hur det ser ut fundamentalt. Det bör påpekas att Kina som förbrukar ca 40 % av all koppar befinner sig i en avmattning. Det gäller att stimulanserna får effekt för att prisnivåerna ska hålla. Det är svårbedömt. Aktörerna räknar med fler åtgärder från den kinesiska ledningen. Frågan är till vilka sektorer stimulanserna riktas. Utbyggnaden av elnätet betyder mest (för koppar). Lagernivåerna är höga, vissa marknadsbedömare uppskattar den totala nivån till hela 1,8 milj. ton (det produceras ca 18-19 milj. ton globalt). Statistiken i Kina är osäker. Om det stämmer är det väldigt stora lager, men kom ihåg att Kina kommer att behöva metallen förr eller senare. Just nu är mycket av ett positivt scenario inprisat. Risken har ökat för en rekyl.

Prisutveckling på koppar - 13 september 2012

Vi väljer att vara neutrala till koppar till nästa veckobrev.

Kaffe

Priset på Arabica, som handlas i New York, som steg pga regnen i viktiga kaffeodlingsormråden i Brasilien i juni och juli, föll sedan tillbaka i augusti.

Colombia, som är världens näst största producent av arabica, tycks vara på väg mot en mindre skörd än väntat. Colombia behöver skörda 3.6 miljoner säckar (à 60 kg) från och med nu till årsskiftet, eller 34% mer än samma period förra året, för att nå upp till 8.5 miljoner säckar. Det är vad Colombias ”National Federation of Coffee Growers” förutspådde den 10 september.

Tekniskt verkar priset röra sig ”sidledes” och vi avvaktar ett eventuellt köp lite längre fram.

Tekniskt verkar kaffepriset röra sig ”sidledes”

Socker

Priset på socker, tycks ha funnit ett stöd. Priset vände upp på samma nivå som i juni. Det skulle inte förvåna om priset nu steg upp mot motståndslinjen, dvs till 21 – 22 cent per pund, ur teknisk synvinkel.

Regnväder har återvänt till Brasiliens sockerrörsproducerande områden. Somar Meteorologia i Sao Paulo kommenterar att fälten kan vara för blöta för att skörda mot slutet av oktober. Branschföreningen Unica rapporterar produktionsdata varannan vecka. I Sud-Oeste (Center South i engelsk betydelse), där delstaten Sao Paulo ligger, hade branschen processat 9.4% mindre sockerrör än förra året fram till slutet av augusti. Augusti låg dock högre än förra året, då man tog igen vad man missat tidigare. Augusti låg 14.2% över förra årets augusti. Risken är nu alltså att regnen åter gör det svårt att skörda, vilket bör ge stöd för priset på socker.

Prisutveckling och teknisk prognos på sockerpriset - 13 september 2012

I Indien, världens näst största producent av socker, har monsunen, som står för 70% av nederbörden i landet, fortsatt att förbättras. Från att under sommaren ha legat ca 30% sämre, ligger nederbörden sedan den 1 juni nu bara 9% under genomsnittet för de senaste 50 åren.

Vi stänger positionen i SHORT SOCKE A S. Och så ser vi vad som händer, om det kan utveckla sig ett köptillfälle istället.

Kakao

Förra veckan rekommenderade vi köp av KAKAO S. Det har varit torrt i Elfenbenskusten i juni och juli och det har påverkat utvecklingen av kakaoskörden negativt. De senaste dagarna har nederbörden återvänt och det har ökat förhoppningarna om skörden. Följaktligen har priset backat de senaste dagarna. Det rapporteras att chokladfabrikanterna avvaktade med köp när priset låg över 2700 dollar och väntade på en rekyl. Vi har nu den rekylen och det kan vara ett köptillfälle just nu.

Kakaopris - Utveckling och prognos - 13 september 2012

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till gårdagens nyhetsbrev.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *