Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 13 september 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysUSDA släppte sin WASDE-rapport för september igår. Den var bearish för vete och majs och bullish för sojabönor. Om man tar siffrorna som de står vill säga.

Själva rapporten innehåller en hel del märkligheter. Medan hela världen ställt in sig på en skörd av vete i Australien på 22.5 mt, låter USDA bli att justera ner den från 26 mt. När det gäller majs gör man något så märkligt som att låta det som är skördat före 1 september hamna på utgående lager för förra året, men man ser inte riktigt effekten av detta på innevarande års utgående lager. För att lyckas med det här tycks man t ex ha låtit EU:s husdjur konsumera 4 mt mindre spannmål i år, och lämna EU med tre veckors lager av vete den sista juni nästa år.

Den oberoende (?) ryska analysfirman IKAR rapporterade igår också att skörden i Ryssland bara ger ett exportutrymme på 2 – 6 mt vete. Inte 12 som Kreml meddelade för en vecka sedan.

Vi väljer dock på tekniska grunder att rekommendera neutral position i vete och majs, men risken är på uppsidan om det skulle (be)visa sig att USDA varit allt för optimistiska. Sojabönor är vi positiva till, liksom raps. Socker kan ha funnit en botten.

Odlingsväder

ENSO har minskat tendensen till El Niño den senaste veckan. Vi ser att Southern Oscillation Index har fortsatt att stiga och ligger på +1.2 nu. Ett värde under -8 indikerar El Niño-förhållanden. Molnighet och vindar stämmer överens med neutrala ENSO-förhållanden.

Southern Oscillation Index tom september 2012

Bureau of Meteorology har också publicerat en ny ensembleprognos för ENSO och den ser vi nedan.

Ensembleprognos för ENSO

Vi ser att prognosen ligger nära El Niño-förhållanden, men nu lite lägre (lite mindre El Niño) än i förra prognosen som kom för en månad sedan.

Tendens för råvarupriserVete

Tekniskt har Matif:s novemberkontrakt brutit nedåt, men stödet på 260 verkar ännu vara obrutet. Den tekniska bilden är otydlig, men man kan ändå säga att marknaden ur ett tekniskt perspektiv ser betydligt mindre positiv ut än förra veckan. Vi väljer därför att gå över till en neutral rekommendation.

Som vi ska se nedan tror vi svagheten i priset beror på att marknaden tog fasta på att WASDE-rapporten var mer rosenröd än befarat. Vi ska också visa att det finns en hel del svagheter bakom den rosigheten och vad gäller den fundamentala utbuds- och efterfrågesituationen, att läget kan vara väsentligt mörkare än vad USDA:s WASDE-rapport ger sken av.

Det kom dock igår också data från Frankrikes FranceAgriMer, som förutspådde att Frankrikes veteexport, som är den största bland de europeiska länderna, kommer att uppgå till 17.1 mt under marknadsföringsåret som slutar i juni nästa år. Året innan var exporten 16 mt. Exporten väntas öka till Spanien, UK och Egypten. Matif kan ha tyngts av detta också (mer än Chicago).

Prisutveckling på vete (Matif) tom september 2012

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Den tekniska bilden här visar inte på samma svaghet – och här har priset under kvällen hunnit vända upp från dagens bottennivåer.

Chicagovete - Prisutveckling och prognos septemer 2012

I diagrammet nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden för Chicago och Matif och förändringen från 7 dagar sedan.

Terminspriset på vete (Chicago och Matif) - Framtida pris

Nedan ser vi produktionsestimaten för de största producentländerna i världen från onsdagens WASDE-rapport.

Prognos för produktion av vete säsongen 2012/2013

Vi ser att man bara justerat ner Rysslands produktion. Och den har man bara justerat ner med 4 mt, vilket är mindre än vad ryssarna själva gjorde. Märkligt nog har man inte justerat Australiens, trots att ABARES i Australien själva säger att veteskörden kommer att bli 22.5 mt. Profarmer skriver att de flesta analytiker estimerar att skörden hamnar på 22.5 mt. Det är i linje med vad vi själva räknade ut genom att utgå från förändringen i skörd som normalt sker när det blir ett El Niño-år. Vi kan inte tro annat än att USDA mer eller mindre medvetet har kablat ut en felaktig siffra, eller så är man så tvärsäker på att man vet bäst, bättre än alla andra. Australien har varit utsedd till världens näst största exportör av vete efter USA och det kanske landet blir, men med största sannolikhet med 3.5 mt mindre än vad som sägs här.

Lager av vete 2012/2013

Utgående lager förändras inte i USDA:s rapport. Man sänker användningen av vete som foder, huvudsakligen i Ryssland. Notera att fd Sovjetunionen väntas ha högre utgående lager jämfört med vad man trodde i augusti!

För EU-27 har man sänkt skörden och ökat exporten, så att bara tre veckors konsumtion återstår den sista juni nästa år. Hur sannolikt är det?

Det här är en skum rapport för vete och utbuds/efterfrågebalansen är så ”tunn” att om det visar sig (som det har stor sannolikhet att göra) att något land bluffar, inför exportstopp eller vad som helst, som kan hända, då borde folk vara beredda att betala en hel del mer för det lilla som kommer att finnas på världsmarknaden.

När det gäller exportstopp hörde en uppmärksam läsare av veckobrevet av sig förra veckan och berättade att det lilla landet Kroatien redan infört exportstopp. Ukraina har gjort en frivillig uppgörelse med exportörerna som i praktiken innebär exportstopp. Exporten lär ta slut inom kort i alla fall, när majs fyller exportsilona i hamnarna. Rysslands ministrar ska snart träffas igen och kanske då sänka produktionen ytterligare, med följande minskning av ”exportpotentialen”.

Och visst finns det fristående analysfirmor som är dissidenter med såväl USDA som den officiella ryska rapporteringen och de finns i Moskva. Igår publicerade the Institute for Agricultural Market Studies (”IKAR” på ryska), avvikande data. De sade att per den första augusti var lagren av spannmål i Ryssland 10 mt lägre än de var i torkåret 2010 och faktiskt lägre än de varit något av de senaste fem åren. Vetelagren är 15-17% lägre än de var 2010. IKAR förutstår att spannmålsproduktionen hamnar på 69 – 72 mt. De förutspår att inhemsk konsumtion blir 66-67 mt. Exportpotentialen är alltså bara 2 – 6 mt, enligt IKAR. Inte 12 mt som Rysslands AgMin sade den 6 september.

Vi väljer alltså på tekniska grunder att förhålla oss neutrala till marknaden, men risken är allt jämt på uppsidan. Mot slutet av september ska USDA berätta om lagren av spannmål, t ex majs, per 1 september. Eftersom WASDE för majs målades i lika rosa skimmer, är det möjligt att det blir en trigger, eller så hinner något land införa exportbegräsningar innan.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn ligger kvar kring 260 euro per ton och vi väntar oss sidledes rörelse i veckan som kommer.

2012 - Novemberkontrakt på maltkorn - Pris förväntas gå i sidled

Potatis

Förra veckan skrev vi att priset verkar ha stabiliserat sig mellan 20 och 24 euro per deciton och så ser det ut. Får vi se priser över 24 euro, kan det vara början på en ny prisuppgångsfas, ett pris under 22 kan å andra sidan signalera säljtryck.

Prisutveckling på potatis tom september 2012

Majs

För två veckor sedan skrev vi att ett brott nedåt inte skulle vara bra och skulle innebära att vi skulle gå ur alla positioner och rentav kanske gå kort. Förra veckan skrev vi att detta just hänt. Nu kan vi följa upp och konstatera att priset fallit relativt ordentligt. Prisfallet har också accelererat, såsom det ofta gör när det går upp för marknaden att priset är för högt och att fallet kan bli djupt.

Majs har fallit i pris - Diagram

USDA justerade ner global produktion i gårdagens WASDE-rapport. Fristående analytiker som t ex Noel Fryer har dock sågat WASDE vid fotknölarna för den mycket blygsamma nedjusteringen av USA:s produktion. Han kallade det för ”impressive crap”.

Prognos för produktion av majs 2012/2013

Nedan ser vi USDA:s tankar kring utgående lager.

USDA-prognos för majslager 2012/2013

Notera den märkliga höjningen av utgående lager för 2011/12 i USA. Det här kommer från den tidiga skörden, där 11% av amerikansk majs är skördat före den 1 september. De skriver så här: “150 Mbu old crop corn displaced from feed due to early new crop, which will also boost old crop stocks”. Men vänta lite… borde inte detta på något sätt ha påverkat 2012/13? 11% mindre hamnar trots allt på 2012/13.

För EU-27 sänkte man konsumtionen av majs med 4 mt. Men man justerade inte foderåtgången i EU med korn eller vete. Det är svångremstider även för djuren i Euroland.

En sälj-trigger vore om majs till etanol begränsades, men tiden rinner ut för att ta detta före valet i USA i november. Kongressen har misslyckats med att behandla och fatta beslut om den nya ”Farm bill” som ska gälla i de kommande fem åren. Den gamla går ut den sista september och då återvänder USA till den lag som stiftades 1949. Det mesta som är väsentligt som t ex crop insurance och food stamps (USDA:s största utgiftspost) styrs dock av andra lagar idag. Den republikanska majoriteten i Kongressen väntas faktiskt vilja vänta med förslaget till efter presidentvalet. Man kan tolka detta som att sannolikheten för att det ska hända något med majs-etanol-frågan är ganska liten i år.

Sojabönor

Sojabönsrapporten från USDA var tycks till skillnad från vete och majs, vara ganska genomtänkt. Den var ”bullish” för sojabönor och priset, som handlades ner innan, fick ny skjuts uppåt på rapporten.

Teknisk prognos för pris på sojabönor - 12 september 2012

Nedan ser vi WASDE-rapportens produktionsestimat för olika länder och totalt i världen.

Prognos på världsproduktion av sojabönor 2012/2013

USA:s produktion väntas falla till den lägsta nivån på nio år. Den har fallit tre år i rad. USDA nämner den varmaste och torraste perioden juni-juli på 76 år som orsak. Skörden väntas bli 71.69 mt, vilket är lägre än vad analytiker tillfrågade av Bloomberg innan rapporten trodde. Skörden per acre väntas uppgå till 35.3 bushels, den lägsta nivån sedan 2008. I augusti trodde USDA att skörden skulle bli 36.1 bu/acre. Förra året låg den på 41.5 bu/acre.

Prognos på lager av sojabönor 2012/2013

Ovanför ser vi globala utgående lager. USDA gör ett litet trick här för att lämna utgående lager 2012/13 nästan oförändrade. Man höjer utgående lager i Argentina och Brasilien och Kina med nästan 2 mt. Det verkar nästan för bra för att vara sant.

Det är, även utan att ifrågasätta hur man så lägligt kunde hitta mer sojabönor i Kina, en bullish rapport, som borde ta upp priset.

Det finns börsnoterade företag i USA som köper sojamjöl och producerar kött. Ett sådant bolag är Smithfield Foods. Ett annat är Tyson Foods. Nedan kan du se kursutvecklingen för den aktien. Notera hur tvärt kursuppgången, baserad på förhoppningar om mer helikopterpengar från Benny Bernanke, vände ner idag när WASDE-rapporten kom.

Kursutveckling för Smithfield Foods aktie

Raps

”Tryckkokaren” har fortsatt och ett utbrott uppåt rycker allt närmare. Vi rekommenderar att man behåller sin långa (köpta) position i rapsfrö. Om priset skulle gå under 497 bör man börja lätta på positionen, men priset kan faktiskt gå ända ner till bottennoteringen i augusti utan att den uppåtriktade trenden är bruten.

Prisutveckling på raps tom september 2012

Gris

Grispriset befinner sig i en tydlig bear market. Men tycks ha kommit till en konsolideringsfas. 70 cent per pund ser ut att vara golvet på konsolideringsområdet.

Grispriset befinner sig i en tydlig bear market

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa ligger på samma prisnivå som förra veckan. Det är den andra veckan sedan juli när priset inte har stigit. Priset på smör ligger också oförändrat på 3300 euro per ton. Jag hade tänkt gå lite djupare i analysen av mjölkmarknaden den här veckan, men fokus hamnade på WASDE-rapportens spannmålsdelar.

Diagram på mjölkpris för 2011 tom september 2012

Nedan ser vi priset på smör, också oktoberkontraktet såsom handlat på EUREX. Priset är angivet i euro per ton.

Pris på smör tom september 2012

På den amerikanska börsen CME i Chicago rekylerade priset upp efter WASDE-rapporten och det högre sojapriset. Att mjölkpriset följt sojapriset så väl den senaste tiden – och det faktum att sojan ser ut att gå mot högre höjder – gör att vi tror på ett nytt test av 20 cent per pund mjölk igen.

Prisutveckling för termin på mjölk

Vad säger då marknaden just nu om priserna för leverans av mjölk i USA i framtiden? Nedan ser vi terminspriserna som kurva som de ser ut idag och hur de såg ut för 7 dagar sedan. Alla priser är i euro per ton. Notera att jag också lagt in terminskurvorna idag och för 7 dagar sedan på Matifs kvarnvete.

Framtida mjölkpris enligt terminsmarknaden

Förra veckan berättade vi om det nya vasslepulverkontrakt som noteras på Eurex den 28 september. Det är ytterligare en viktig del för att prissätta mjölkprodukterna. Råolja prissätter man genom ”netback pricing”. Dvs genom att prissätta raffinaderiernas produkter, kan man räkna bakåt till vad ett fat råolja ”borde” vara värt. På samma sätt gör man med råvaran mjölk. Dvs man utgår från vad skummjölkspulver är värt och vad smör är värt och räknar bakåt till mjölken. Om man har ostpriser och lägger till vasslepulver, kan man räkna bakåt även för de produkterna. För att tillverka skummjölkspulver åtgår energi och tar man hänsyn till energikomponenten också kan man simulera ett mejeris marginal-ekonomi.

Socker

Priset på socker, tycks ha funnit ett stöd. Priset vände upp på samma nivå som i juni. Det skulle inte förvåna om priset nu steg upp mot motståndslinjen, dvs till 21 – 22 cent per pund.

Sockerpriset har funnit ett stöd - Prognos september 2012

EURSEK

EURSEK har nått så långt upp som den borde enligt teknisk analys. Tekniskt pekar det nedåt nu och vi har säljrekommendation på euro mot kronor.

EURSEK teknisk prognos den 12 september 2012

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Vi tror därför på ”sidledes rörelse”.

Diagram över USDSEK med teknisk prognos den 12 september 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *