SEB Råvarubrev 6 mars 2018

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityHandelskrig hotar tillväxten.

MARKNADEN I KORTHET

Det är för närvarande verkligen ingen brist på nyheter, vare sig positiva eller negativa. I USA har en positiv rapportsäsong passerats, inköpschefsindex stigit, arbetsmarknaden fortsatt stärkas och förväntningarna om ytterligare räntehöjningar (fyra istället för som tidigare tre) prisats in. Övriga världen har dock haft det lite motigare med bland annat fallande inköpschefsindex, risk för ett handelskrig med USA, röran i Italiensk politik m.m. Vad gäller amerikanska tullar, tariffer och ”handelskrig” vet vi ju ännu inte hur utfallet blir, om detta är ett spel inför eventuella förhandlingar och undantag. Vi har ju sedan länge varnat för att Tyskland är väldigt sårbart för en eventuell nedgång i tysk export då ekonomin i princip är helt kalibrerad för export. IMF har t.ex. gång efter annan varnat för att det tyska bytesbalansöverskottet är groteskt stort och bör minskas. Med en finansminister från SDP kanske de blir bönhörda.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljepriskorrektionen är i våra ögon ungefär halvvägs varför vi förväntar oss ytterligare minst en omgång med svaghet till. Anledningarna till detta är flera men en av de tyngsta är att riskaptiten totalt sett är i fallande varför vi förväntar oss fortsatta neddragningar av de väldigt stora (som också ökade något förra veckan) spekulativa positionerna. Amerikansk produktion (och antalet riggar) fortsätter också att öka med ökad amerikansk export som resultat (skifferolja är så lätt att amerikanska raffinaderier inte kan ta emot mer av den kvaliteten utan att bland i tyngre oljor). Industrimetaller börjar så sakteliga röra sig söderut i den sedan ett tag av oss påkallade korrektionen. Det internationella (LME) aluminiumpriset har än så länge inte påverkats av USA’s eventuella tullar vilket järnmalm dock har gjort (ned ~6 % senaste veckan). Elpriserna verkar nu också ha toppat nu när den värsta kylan ser ut att släppa Europa ur sitt grepp. Vinnarna återfinns ännu en vecka inom jordbrukssegmentet (bl.a. vete, soja, kakao). Guldet verkar attrahera köpare vid $1303, ett rätt intressant tekniskt stöd.

Valuta: Dollarindex föll tillbaka något på nyheterna om amerikanska strafftullar. Rörelsen förstärktes också något av att EUR/USD steg något på nyheten om att Tyskland nu äntligen får en regering på plats. Viss oro kvarstår dock efter det italienska valet då ingen given vinnare korats. Den svenska kronan fortsätter åka utför då ett handelskrig skulle vara ytterligare sten på börda för kronan.

Börser: Huvudspåret är fortfarande att uppgången sedan botten i februari är korrektiv och att vi bör ha en ny botten att vänta innan korrektionen från toppen kan vara klar. Känsligast är som tidigare de europeiska börserna.

Räntor: Obligationsräntorna är nu i huvudsak i den konsolidering vi flaggade för två veckor sedan.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – en nedgångsfas till.
  • Nickel – oväntat uthålliga köpare.
  • Guld – vänd upp från stödet.
  • DAX – positiv reaktion i närtid.
  • USD/SEK – kraftsamling inför test av 233d mv.
  • OMX30 – 55d mv bandet agerar nu tak.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $65,45 fat.För närvarande följer oljepriset rätt väl upp och nedgångarna på framför allt aktiemarknaden dvs. riskaptiten. Med ökad volatilitet så bör vi också förvänta oss större svängningar i oljepriset. Med de fortsatt mycket, nära rekord, stora spekulativa positionerna så finns gott om ”finansiellt” oljeutbud om/när priset åter backar, vilket vi tror att det snart gör.

Konklusion: En nedgång till.

OBSERVATIONER

+ Saudierna vill fortsätta samarbetet in i 2019 (börsintroduktionen av Aramco behöver ett relativt högt pris).
+ Kinas import ökar åter.
+ Förlängningen av produktionsbegränsningarna.
+ Att förlängningen nu också omfattar Libyen och Nigeria.
+ Geopolitikens återkomst i form av en riskpremie i oljepriset.
+ Kurvans negativa lutning.
+ Långa spekulativa nettopositioner är fortsatt gigantiska.
+ Ökad global efterfrågan och uppreviderad global tillväxt.
+ Produktionen i Venezuela faller och faller och faller.
– Ökad finansiell oro.
– Nigerianska aktörer har skruvat upp aktiviteten.
– EIA reviderar åter upp US produktion (10,8–10,9m fpd).
– De stora spekulativa positionerna är fortsatt en nedåtrisk.
– Fortsatt ökning av nya borriggar och DUC’s.
– De geopolitiska riskerna har minskat något.
– Tekniskt negativt brott under 55d mv bandet.
– Tekniskt nästa stöd i låga 61 området.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

Nickel LME dagsgraf, $13510/tonLite mixade signaler sedan senast med framför allt INSG’s rapport som framför allt pekade på att 2017 ser ut att ha haft det största underskottet på ett decennium och att underskottet sannolikt kommer att öka ytterligare under 2018. Å andra sidan så ökade kinesisk produktion mer än förväntat men detta förväntas i år motverkas av, om inte fallande, så åtminstone utplanande ökning i Indonesien. Under ett sådant scenario kommer också lagren att fortsätta att minska, vilket på lite sikt bör ge stöd åt priset. Kortsiktigt så ser vi dock fortfarande viss korrektionsrisk givet problemen att hålla priset kvar över 14000.

Konklusion: Troligen ett nytt försök att korrigera lägre.

OBSERVATIONER

+ INSG’s senaste rapport pekar mot ett än större underskott 2018 än vid den föregående rapporten.
+ Billigare för batteritillverkare än kobolt.
+ Lägsta LME lagren sedan 2014.
+ Rostfritt har gått starkare än förväntat.
+ IMF har justerat upp global tillväxt och utsikterna i närtid goda.
+ Ökad optimism i råvaror vilket leder till inflöden i råvarufonder.
+ Optimism om elbilssektorn (vilket är för tidigt, tror jag).
+ Kostnadsgolvet har stigit.
+ Fortsatt högre toppar och högre bottnar.
+ Tekniskt positivt att priset är kvar ovanför kanaltaket.
– Indonesiska exportlicenser har ökat.
– Kraftigt ökad kinesisk produktion under kvartal 4-2017.
– Den långa nettopositionen har börjat minska.
– Lagren är stora men ses fortsätta falla 2018/2019/2020.
– Indonesisk export kommer att öka årligen de närmaste åren.
– Australien har flera nya projekt på gång.
– Om det klarnar runt miljölagarna på Filippinerna.
– Se upp för mars som tillsammans med maj är den sämsta månaden de senaste tio åren.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Negativt med få nya köpare vid en ny trendtopp.
– Negativt med den tekniska negativa divergensen.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2 & X4 S
BEAR NICKEL X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1328/uns.Med en tysk regering snart på plats och med det italienska valet bakom oss (även om vi sannolikt får en EU kritisk regering och därigenom ett kyligare förhållande med Bryssel) så har euron åter börjat stiga. Dollarn tappade också lite på hotet om utökning av tullar till EU producerade bilar. Förutsättningarna för guldet har följaktligen förbättrats de senaste dagarna och det verkar som försöket under 55dagars bandet blev ytterst kortvarigt. Intressant också att köparna kom tillbaka vid 1303 stödet, idealmålet för en mindre nedåtkorrektion.

Konklusion: Köpare i 55d bandet.

OBSERVATIONER

+ Negativ dollarreaktion på utökade amerikanska tullar.
+ Inflöde i guld ETF:er förra veckan.
+ Newcrest Mining rapporterade om ett betydligt högre kostnadsgolv 2017.
+ Inflationstrycket i USA fortsätter upp, nu senast med löneökningstakten lite över förväntat.
+ Rykten om minskad moms (f.n. 18 %) på investeringsguld i Ryssland
+ Utvecklingen av den kinesiska guld ETF marknaden fortsatt positiv.
+ Shariastandarden för guld är långsiktigt positivt.
+ Tekniskt positivt att 55d mv bandet fortsätter att vara stöd.
+ Positiv vändning vid tekniskt stöd.
– Realräntorna (längs hela kurvan) fortsätter upp.
– Något bättre riskaptit med fortsatt rekylerande börser.
– Den spekulativa (både netto och brutto) långa positioneringen har fortsatt att minska (både långa och korta kontrakt).
– Klubbandet av den amerikanska skattererformen.
– $1350/75 området måste passeras innan en positivare vy appliceras.
– Tekniskt sett så är det negativt att marknaden återigen stöttes bort från motståndsområdet.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12221På det positiva kontot så har vi det faktum att Tyskland nu äntligen kan få en regering på plats, dock är denna betydligt svagare än den föregående. På det negativa kontot har vi naturligtvis risken för ett handelskrig med USA och som vi konsekvent flaggat för så är det tyska beroendet av export (och en stadigt ökande sådan) en akilleshäl för den tyska ekonomin.

Konklusion: Positiv reaktion i närtid.

OBSERVATIONER

+ En ny regering kan nu bildas i Tyskland.
+ Historiken, upp 7/10 senaste åren, är positiv för mars.
+ Fortsatt bra ekonomisk statistik (EU & Ty inköpschefsindex).
+ Nu tillväxt i alla euro-länder.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver (gör inget på torsdagens möte).
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
+ Tekniskt positivt med ett falskt brott under augustibotten.
+ Daglig vändningssignal i går måndag.
+ En möjlig (men obekräftad) positiv RSI divergens.
– Amerikanskt hot om handelskrig.
– Den nya regeringen i Tyskland har ett svagt mandat.
– Vad blir det för regering i Italien? Sannolikt en anti-EU regering.
– Brottet tillbaka ned för eurozons bankindex.
– Den starka euron bör börja oro ECB.
– Tyska långa räntor är fortsatt i stigande.
– Brittisk bilförsäljning har fallit kraftigt (en av de största exportmarknaderna för tysk bilindustri).
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Brott under 233d mv.
– Negativt kort/medelsiktigt vågmönster.
– Exit den positiva kanalen.
– Tekniskt lägre toppar och lägre bottnar.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK dagsgraf, 8.2260Den lägre inflationstakten, en anings mjukare Riksbank, ett fortsatt riskpremium för svensk bomarknad samt risken för ”handelskrig” med USA har hjälpt till att göra USD/SEK till en vinnare i den dollarkorrektion som utvecklats sedan botten i skiftet januari/februari. Brottet över 55d mv bandet har också hjälpt till att skapa en positivare bild för valutaparet. Att vi stannat så nära 233d mv indikerar en kraftsamling inför ett troligt test av medelvärdet. Ett brott skulle ytterligare befästa bilden av en fortsatt fallande krona (vilket också syns mot de flesta andra valutor).

Konklusion: Samlar kraft för ett 233d mv test?

OBSERVATIONER

+ Små exportberoende länder mår inte bra av tullar o tariffer.
+ US financial conditions åter något tajtare.
+ Stark inköpschefsstatistik USA.
+ En något mjukare Riksbank.
+ Svensk inflation under förväntan.
+ Global börsoro har en tendens till att stärka dollar och yen.
+ Inflationen är så sakteliga i stigande i USA varför marknaden nu börjar prisa in fyra snarare än tre höjningar under 2018.
+ Fram tills Riksbanken gör sin första höjning kommer räntedifferensen USA – Sverige att öka.
+ Atlanta FED indikatorn pekar på 5,4 % årstillväxt under kvartal 1 2018.
+ Feds minskning av balansräkningen.
+ Tekniskt sett positivt med brott över 8.16.
– Financial conditions index är något lättare än förra veckan
– Den stora nettolånga €/$ positionen ökar igen.
– Överoptimism över det amerikanska skattepaketet.
– Skuldtaket är ännu inte på plats i USA.
– Ökat budgetunderskott och därigenom ökad upplåning i USA.
– Fallande dollar trend.
– Tekniskt har vi fastnat strax under 233d mv.

Tillgängliga certifikat:
BULL USD/SEK X1 & X4 S
BEAR USD/SEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1565Föregående korrektion högre gick några punkter över det stipulerade 1567/74 området innan nästa nedgångsfas inleddes. Så länge vi ligger kvar under 1595/96 betraktar vi nu de senaste dagarnas studs som del av korrektion och förväntar oss följaktligen nya försäljningar när väl innevarande korrektion är klar. För att anse att nedåtrisken helt försvunnit krävs ett brott över 1648, då ingen annan vågräkning än en positiv då återstår.

Konklusion: 55d bandet agerar nu tak.

OBSERVATIONER

+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen och lägre än förväntad inflation i januari stödjer den bilden.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Vi har en möjlig högre botten på plats.
– Amerikansk protektionism ett växande hot.
– Fortsatt risk för svensk bomarknad.
– PMI vände åter ned.
– Vi har brutit under både 55d mv bandet och 233d mv och båda har en negativ lutning.
– En negativ månadsvändningssignal i november.
– Negativa veckosignaler.
– Vi har nu ett, 55/233d, dödskors på plats (precis som 2000, 2006 (falskt alarm), 2007, 2011, 2015 och 2018).

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top