SEB Råvarubrev 23 januari 2018

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityNy trendtopp för DAX.

MARKNADEN I KORTHET

Tillväxten runt om i världen fortsätter att justeras uppåt, senast med IMFs uppjustering igår måndag. Företagsledare intervjuade av PWC inför WEF i Davos har inte varit så här optimistiska sedan undersökningen inleddes för 21 år sedan. Sammantaget borde utvecklingen vara fortsatt positiv för många råvaror. Även att tyska SDP nu röstat igenom att påbörja regelrätta regeringsförhandlingar med Fru Merkel är positivt för tillväxt då ett krav från SDP är att använda budgetöverskottet till reformer och investeringar. Dock kvarstår veckor av förhandlingar och sedan en partiomröstning där drygt 400,000 SDP medlemmar ska rösta om slutförslaget. Problematiken kring det amerikanska skuldtaket har återigen skjutits upp några veckor (t.o.m. 8/2). På torsdag håller Norges Bank och ECB räntemöten. NB var på sitt senaste möte betydligt mer hök-aktigare och flaggade för en tidigarelagd första räntehöjning. Kan de överraska? Nej säger marknaden. ECBs problem är den allt starkare euron vilken både försämrar exportutsikterna och möjligheten att nå inflationsmålet. Ett försök att prata ned euron kanske kan vara på sin plats.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Prognoserna för skifferoljebolagen är att de nu ska börja visa vinst. Indikationer pekar på att man, trots uppgången för oljepriset, fokuserat på att skapa vinst istället för som tidigare plöja ned intäkterna i nya borrhål. Om detta visar sig vara sant kan ökningstakten av skifferolja möjligtvis bli något lägre än förväntat. I övrigt så har Brentoljan sedan förra veckan konsoliderat under $70. En marginell minskning av den långa spekulativa positionen noterades under förra veckan men vi ligger i princip fortfarande på rekordnivåer. Även guldet har spenderat den senaste veckan med att konsolidera under det mycket tunga motstånd som återfinns strax ovan dagens nivå. Industrimetallerna har inte gjort mycket väsen av sig sedan senast och de flesta återfinns i någon form av mindre korrektion/konsolidering. Vi anser att de flesta av dem just nu är väl dyra och rekylrisken är följaktligen rätt stor. Säljarna av socker har belönats med kraftigt fallande pris. CO2 har stigit till sin högsta nivå på två år.

Valuta: Dollarindex har gått sidledes sedan förra veckan och vare sig nedstängningen av den amerikanska statsförvaltningen eller återöppnandet av densamma påverkade dollarkursen. Problemet för kursen att lyfta indikerar att vi sannolikt ännu inte sett botten. NOKSEK har efter ett falskt brott på nedsidan börjat året med att stiga.

Börser: Generellt ser börserna nu ut att ha lagt i en överväxel och många börjar nu få en oroväckande brant lutning på uppgången, dessa paraboliska faser kan bära en bra bit men har en förmåga att utlösa kraftigare korrektioner. Sverige har laggat men ser nu ut att dras med uppåt.

Räntor: Långa räntor har fortsatt att stiga och brottet över 2.63% för en amerikansk 10-åring markerar slutet på en flera decennier lång nedgång. Svenska 10-åriga swap-räntan har brutit upp.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – rekylrisken är fortsatt stor.
  • Nickel – topp eller paus? Fortfarande en öppen fråga.
  • Guld – parkerad under motståndsområdet.
  • DAX – minimimålet, en ny topp, uppfyllt.
  • NOK/SEK – ser ut att ha mer potential.
  • OMX30 – positivt brott över 55d mv bandet.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $69.34 fat.Oljeprisuppgången har sedan förra veckan gått i stå. Dock har försök att handla ned priset under det första stödet vid 68.50/60 gång efter annan attraherat köpande så netto har vi i som sagt var i princip stilla. Saudiarabiens oljeminister al-Falih sa i helgen att OPEC och Ryssland borde finna vägar att fortsätta samarbetet även efter innevarande produktionsbegränsningar upphör vid utgången av 2018. IMF’s upprevidering av global tillväxt är positivt för oljepriset och speciellt så om det skulle visa sig att vi faktiskt redan nu nått OPEC’s mål om att få ned de globala lagren till de senaste fem årens genomsnitt. En mindre nedjustering av de spekulativa positionerna kunde noteras under förra veckan.

Konklusion: Korrektionsrisken är fortsatt hög.

OBSERVATIONER

+ Saudierna vill fortsätta samarbetet in i 2019.
+ Amerikanska skifferbolag verkar prioritera vinst framför expansion.
+ Kinas import ökar åter.
+ Förlängningen av produktionsbegränsningarna.
+ Att förlängningen nu också omfattar Libyen och Nigeria.
+ OPEC’s besked om exitstrategi, att gradvis öka produktionen.
+ Geopolitikens återkomst i form av en riskpremie i oljepriset.
+ Kurvans negativa lutning (backwardation) gör det lönsammare att ligga lång.
+ Långa spekulativa nettopositioner är rekordstora.
+ Ökad global efterfrågan och uppreviderad global tillväxt.
+ Produktionen i Venezuela har fallit till den lägsta på decennier.
+ Tekniskt har vi nu mött ett primärt mål för uppgången.
– Nettopositioneringen, Brent + WTI, nära toppen för 2v sedan.
– Amerikansk produktion, enligt EIA, når 10.3m fpd under 2018, en upprevidering med 300k fpd sedan föregående månad.
– Om de geopolitiska riskerna minskar.
– Antalet borrade men inte igångsatta oljebrunnar, s.k. DUC’s (Drilled but UnCompleted) bara ökar (brist på ”frackers”?).
– Tekniskt så riskerar vi nu en negativ divergens dvs. vi har en ny topp i oljepriset men än så länge en lägre topp i RSI.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

Nickel LME dagsgraf, $12810/tonFörra veckan ökade den spekulativa långa nettopositionen då det adderades långa kontrakt och såldes av korta. Det sistnämnda är säkerligen en stop loss effekt då priset åter vände norrut. Uppreviderad global tillväxt gav också en positiv knuff. Den större bilden är fortfarande en av en överdriven uppgång och korrektionsbehov. Än så länge kan dock ännu en marginell topp inte uteslutas men om en sådan skulle inträffa så är fortfarande ytterst tveksamma till dess beständighet.

Konklusion: Topp eller paus? Fortfarande en öppen fråga.

OBSERVATIONER

+ IMF har justerat upp global tillväxt och utsikterna i närtid goda.
+ Lång spekulativ nettopositionering (oförändrad sedan förra veckan).
+ Fallande dollar har pressat upp metallpriserna.
+ Prognos om ännu ett underskottsår.
+ Ökad optimism i råvaror vilket leder till inflöden i råvarufonder.
+ Optimism om elbilssektorn (vilket är för tidigt, tror jag).
+ Kostnadsgolvet har stigit.
+ Tekniskt skulle ett brott över 12975 utlösa en ny mindre köpsignal vilken troligen skulle medföra en ny marginell topp.
– Kina har sannolikt ökat sina lager inför nyårsfirandet då det mesta stänger under minst en veckas tid.
– Lagren är stora men sedan förra året fallande.
– Indonesisk export kommer att öka årligen de närmaste åren.
– Australien har flera nya projekt på gång.
– Om det klarnar runt miljölagarna på Filippinerna.
– Se upp för mars som tillsammans med maj är den sämsta månaden de senaste tio åren.
– Stålbegränsningarna i Kina bör pressa tillväxten något nedåt.
– Kinesisk skulduppbyggnad oroande snabb/hög vilken möts av stigande räntor.
– Lägre infrastruktur och bostadsinvesteringar i Kina.
– Tekniskt svagt med upprepade bortstötningar från kanaltaket.
– Negativ divergens i flera tidsintervall.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1, X2 & X4 S
BEAR NICKEL X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1337/uns.Citibanks överraskningsindex för inflationen i USA fortsätter att peka uppåt medan indexet för eurozonen fortsätter att falla. Fortsätter vi på denna bana så borde det också till slut kunna börja påverka EUR/USD negativt. När väl en vändning/korrektion i EUR/USD kommer så bör även den mycket stora långa positioneringen att tynga kursen. I ett sådant läge kan guldet bli utsatt givet både uppbyggnaden av den långa positionen och den överköpta (på kort sikt) marknaden. Som vi ser det så behöver dollarnedgången fortsätta för att motstånden i guldet ska brytas.

Konklusion: Väntar på ny information.

OBSERVATIONER

+ Inflationstrycket i USA fortsätter så sakteliga upp.
+ Rykten om minskad moms (f.n. 18%) på investeringsguld i Ryssland
+ Nedgången i Bitcoin fortsatte.
+ Säsongsmässigt så är januari och februari normalt sett relativt bra månader för guldet.
+ Den spekulativa nettopositionen fortsätter att öka och antalet långa adderade kontrakt överstiger vida de korta.
+ Utvecklingen av den kinesiska guld ETF marknaden.
+ Efterfrågan på mynt och tackor drevs framför allt av kineser.
+ Ökad geopolitisk risk i Mellanöstern
+ Shariastandarden för guld är långsiktigt positivt.
+ Tekniskt så är vi nu väl ovanför 55d mv bandet.
– Ingen reaktion pga. det amerikanska skuldtaksdebaclet.
– Om dollarnedgången kommer av sig (negativ dollarposition mot eur minskade något men är fortsatt väldigt stor).
– Klubbandet av den amerikanska skattererformen.
– Dåligt gensvar på spänningarna Saudiarabien/Iran.
– Venezuelas betalar nu läkemedelsimport med guld.
– Realräntorna är i stigande.
– $1350/75 området måste passeras innan en positivare vy appliceras.
– Tekniskt sett nu överköpt med RSI i rött.
– Tekniskt sett så är vi nu i nedkanten av ett viktigt motståndsområde.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €13580I söndags röstade den extrainsatta SDP kongressen för att gå vidare med regelrätta regeringsförhandlingar med Fru Merkel. Dock visade sig partiet vara ordentligt splittrat i frågan vilket gör att ett rätt stort frågetecken kvarstår när det är dags för mer än 400,000 SDP:are att senare i vår rösta ja eller nej till det framförhandlade paketet. ECB’s möte på torsdag lär inte leda till något speciellt men det skulle inte överraska oss om man försökte dämpa eurons styrka genom att hålla en något mjukare ton.

Konklusion: Minimimålet, en ny topp, uppfyllt. Nästa motstånd, 13860 följt av 14375.

OBSERVATIONER

+ SDP & CDU/CSU överens om att inleda regelrätta regeringsförhandlingar.
+ Eurozons index för banker har brutit ut på uppsidan.
+ Stark industriproduktion steg i november (+3,4 % m/m) efter att ha fallit de två föregående månaderna.
+ Nu tillväxt i alla euro-länder.
+ Lugnare på Nordkoreafronten.
+ Stark PMI statistik för euroområdet.
+ Tysk arbetslöshet oförändrat väldigt låg (3.6%) i oktober.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
+ Tillbaka över 55dagars bandet.
+ Teknisk styrka i och med ny trendtopp.
– Den starka euron bör börja oro ECB.
– IG Metall hotar med storstrejk.
– Tyska långa räntor är fortsatt i stigande 100 % upp sedan mitten av december (0,3 – 0,6 %).
– Brittisk bilförsäljning har fallit kraftigt (en av de största exportmarknaderna för tysk bilindustri).
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– Tekniskt så har vi nu en möjlig negativ divergens på veckobasis, denna är dock ännu obekräftad.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

NOK/SEK

NOK/SEK veckograf, 1,0208Även om torsdagens räntebesked från Norges Bank prissatts som en icke händelse så är vägen ändå utstakad mot en första höjning (från dagens 0,5 %, att jämföra med Riksbankens -0,5 %) senare i år. Inflationsbanan i december justerades för kommande år upp rätt ordentligt jämfört med mars 2017. Ökande investeringar, inte minst i olja och gassektorerna tillsammans med en överraskande stark arbetsmarknad fick också Norges Bank att i december indikera att en första höjning kommer att ske under 2018 jämfört med tidigare 2019. Marknadens prissättning indikerar att höjningen kommer under kvartal fyra men fortsatt stark statistik under våren kan komma att förändra den bilden.

Konklusion: Fördel NOK.

OBSERVATIONER

+ Norges Bank (NB) signalerade senast om en tidigarelagd första räntehöjning.
+ Norsk inflation är i stigande och NB reviderade upp sina prognoser vid december mötet.
+ Norge har nu fått en regering på plats.
+ Svenskt osäkert val i höst.
+ Oljeprisets uppgång gör att investeringarna i oljeindustrin kommer tillbaka.
+ Korträntedifferensen, 1 %, i norska kronans favör.
+ Det handelsvägda kronindexet, KIX, har ett kronnegativt mönster.
+ Tekniskt så har vi brutit upp över 55d mv bandet.
+ Tekniskt sett så leder ofta ett falskt brott åt ena hållet till ett utbrott i motsatt riktning, i detta fall uppåt.
– Om svensk inflation skulle ta fart.
– Om prognosen om en första Riksbankshöjning i september slår in.
– Synkroniserad global tillväxt är bra för små exportländer.
– Tekniskt fortsätter, än så länge, 233d mv hindra uppgången.

Tillgängliga certifikat:
BULL NOKSEK X4 S
BEAR NOKSEK X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1644Så till slut, hjälpt av starka internationella börser, lyckades även vi härhemma ta oss upp över det negativt lutande 55d mv bandet. Återigen såg vi också kraft när vi gick upp jämfört med det svaga säljandet i bandet. Fortsatt styrka ser ju ut att vara en lågoddsare och nästa hållpunkter bör bli 1675 (mål om uppgången är en rekyl på nov/dec nedgången), 1682 (senaste toppen) och ~1700 (den eventuella kilens tak).

Konklusion: Positivare vibbar efter att återvänt över 55d bandet.

OBSERVATIONER

+ Säsongsmässigt är jan och framför allt feb historiskt (upp 8/10 år) starka månader.
+ Det generella börsklimatet är fortsatt positivt.
+ Mjuk Riksbank väntar med första höjningen trots högre KPIF.
+ Svensk ek statistik fortsätter att vara relativt positiv och EU dito allt starkare.
+ Det långsiktiga vågmönstret är fortsatt positivt.
+ Ett flertal misslyckade försök under 233d mv.
+ 55d mv bandet nu positivt brutet vilket indikerar fortsatt uppgång.
– Fortsatt bekräftad nedgång för svensk bomarknad.
– PMI vände åter ned.
– 55dagars bandet har brutits.
– 55d bandet bör nu utgöra tak för uppgångar.
– En negativ månadsvändningssignal i november.
– Risken ökar för att skapa en stigande kil, ett vanligt vändningsmönster så var vaksam mellan 1675 – 1700.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top