SEB Råvarubrev 22 mars 2016

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityNedåtrisken för olja och metaller består.

MARKNADEN I KORTHET

Federal Reserve gjorde som förväntat ingen ränteförändring förra veckan däremot var budskapet mjukare än förväntat vilket fick dollarn att falla och börserna att stiga. Vi ser dock en klar tveksamhet i flera av råvarusegmenten då de fundamentala faktorerna inte riktigt är på plats (vi anser fortfarande att det i huvudsak är finansiella flöden som pressat upp priserna). Inför kommande långhelg så är det troligt att riskaptiten avtar något och att positioner trimmas till önskad nivå dvs. mer av vinsthemtagningar på de senaste rörelserna.

Råvaror: Fortsatta problem för olja och metaller att stiga vidare vilket gör att risken fortsatt ligger på nedsidan. Kaffe och socker ser fortsatt starka ut även om även dessa kan drabbas av vinsthemtagningar inför Påsk.

Valuta: Fullt fokus på dollarn som fallit mer än vad vi förväntat oss. USD/SEK balanserar just nu på en knivsegg och det är en relativt öppen fråga om det senaste årets konsolideringsintervall kommer att överleva eller ej. Ett allt för svagt pund (tycker vi) förtjänar också att komma på radarn. GBP/SEK BULL något att ta en titt på?

Börser: MSCI Världsindex stängde upp för femte veckan på raken och borde kunna ge ytterligare uppgång innan det är dags för en korrektion. Shanghai C har sedan nedgången i höstas gjort en första högre högsta, en positiv utveckling som vi ska bevaka noga (även fastighetsmarknaden visar positiva tecken).

Räntor: Centralbankerna verkar vara överens om att lägre räntor kanske inte löser några problem. Långräntor i framför allt Europa har backat ordentligt men några nya bottnar bör inte vara på väg.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Brentoljan uppvisade klara svaghetstecken efter att vi sett den första uppgången av riggar.
 • Elpriset (Kv3 2016) gör nu ett försök att avsluta korrektionen som tog sin början i december.
 • Guldet orkade inte dra full nytta av dollarns nedgång vilket vi ser som en svaghet.
 • Dollarn har tappat mer än vad vi förutsåg trots att FED inte väntades göra något.
 • Kaffe har fortsatt att handla väldigt starkt. En mindre rekyl o fortsatt upp är vår vy.
 • Socker o till viss del majs (som nu har gjort sitt) har också rosat marknaden
 • Basmetallerna ser generellt svaga ut och bör backa under veckan.

VECKANS REKOMMENDATIONER

Veckans rekommenderade investeringar

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, juni kontraktet dagsgraf, dollar per fat. ($42.22/fat)Nu börjar det dra ihop sig! Förra veckan steg antalet borriggar, ytterst marginellt men ändå för första gången på 12 veckor. Historiskt så har det också varit så att 6-8 veckor efter att oljepriset börjat stiga (vilket nu är 9 veckor sedan) så har antalet riggar börjat öka. Med 15-månaders terminspriset nu runt $45/fat (Nymex) så ökar igen antalet producenter som gör vinst vid nuvarande prisnivåer. Detta faktum bör hjälpa till att lägga ett tak på prisuppgången. Mötet mellan OPEC och icke OPEC-medlemmar, för att diskutera frysningen av produktionen på januaris nivå, ser nu ut att bli av först den 17:e april.

OBSERVATIONER

 • Antalet riggar steg för första gången på 12 veckor.
 • Priset reagerade negativt på ovanstående nyhet.
 • Ett misslyckande vid mötet den 17:e april är en stor risk för fallande priser medan ett lyckat möte mer eller mindre ligger i priset.
 • Commitment of Traders (CoT) rapporten visade på fortsatt ökning av den långa spekulativa nettopositionen. Noterbart är dock att denna ökning skett innan fredagens nedgång varför en viss justering antagligen redan skett.
 • Den långa spekulativa nettopositioneringen är dock fortfarande betydligt mindre än vid den förra större rekylen våren 2015.
 • Säsongsmönstret de senaste åren ger vid handen att en topp bör sättas på plats under våren.
 • Fredagens prisrörelse med ett falskt brott över $41.48/fat bör ha lagt ett pristak för veckan och därmed också ökat potentialen för ytterligare fallande priser.
 • Veckans huvudstöd är $38.32/fat (under denna punkt har vi en bekräftad dubbeltopp).

REKOMMENDATION

 • BEAR OLJA X1 S (vi rekommenderar att öka hävstång om/när priset faller under $36,25/fat).

EL

NOMX Nordic Base Q3-16 (€16.45)El-priset fortsätter mer eller mindre att gå i tandem med det övriga energikomplexet. Dock uppvisar el lite mer svaghet än Brentoljan då vi, än så länge, inte nått upp till taket av korrektionskanelen. Så länge gapet mellan fjärde och sjunde mars förblir öppet (dvs. priset kvarstår över €15.91) finns dock en viss möjlighet att idealmålet, €17.85, nås. Stängs gapet svänger kompassnålen mot ett test av de senaste bottnarna (ny botten bekräftas under €13.30).

OBSERVATIONER

 • Befinner sig fortsatt i en konsolidering (samma typ av trevågigt korrektionsmönster som i olja) inom en fallande trend.
 • Inflödet till vattenmagasinen ska nu så sakteliga börja ta fart i och med en begynnande vårflod (den meterologiska våren har nu nått upp till mellersta till nedre dalälven).
 • Vattenmagasinen är relativt välfyllda (46%) med tanke på tiden på året (vilket borde ge ett ökat utflöde då man vill ge plats för kommande vårflod).
 • Hydrobalansen är cirka -5,3 TWh men underskottet förväntas minska något kommande vecka.
 • Efter ytterligare några kyliga dagar ska temperaturen under kommande tiodagars period börja röras sig uppåt och i slutet ligga över medel för perioden.
 • Prognosperioden pekar på något mer nederbörd än normalt (men detta är en torr period av året).

REKOMMENDATION

 • Ingen rekommendation för närvarande (en möjlig säljkandidat upp emot €17.35).

USD/SEK

USD/SEKFör det första så har Riksbanken börjat låta lite mer som om räntebotten nu kan vara nådd (vi spår en första höjning i början av 2017), för det andra så verkar även ECB vara inne på spåret att räntesänkningarna nu kan vara över samt för det tredje att FED förra veckan var mjukare än förväntat. Så summa summarum har vi nu en ökad risk att dollartrenden är i vändande. Frågorna som nu behöver besvaras är huruvida vår positiva dollarvy är fel (vilket den bör vara under 8.09) eller om FED på grund av ett stigande inflationstryck kommer att tvingas agera mer resolut framöver? Hursomhelst så står USD/SEK vid ett vägskäl, antingen en förnyad kraft i uppgången (och nya toppar) eller ett brott ned ur det senaste årets konsolidering (en kopia av toppen 2002?).

OBSERVATIONER

 • Centralbankerna verkar nästan ha kommit överens om att tona ned räntevapnet och ingå vapenvila i ”valutakriget”.
 • Tillväxt och inflationsdata kommer nu att bli väldigt viktiga för marknaden.
 • Området vid 8.03 – 8.09 är ett mycket viktigt stödområde.
 • Håller detta står vi inför en ordentlig uppgång.
 • Den långa spekulativa dollar positionen (€/$) har dock redan trimmats ned rätt ordentligt.
 • En ”allt” för stark krona riskerar att få Riksbanken att intervenera mot detta.

REKOMMENDATION

 • BULL USDSEK X4 S (stoppa ur positionen vid ett brott under 8.09).

NICKEL (LME 3M)

Nickel-grafFler och fler indikationer pekar nu på att korrektionen i nickel är över och att den underliggande negativa trenden åter på väg att ta över. De neddragningar som behövs ser ut att vara på väg men kommer antagligen inte att ha någon större positiv påverkan på priset förrän möjligen senare i år. Först måste produktionen och lagren ned. Uppgången i år har till största delen varit driven av stängning av korta positioner samt att hel del aktörer börjat positionera sig för en möjlig bas i råvarusektorn.

OBSERVATIONER

 • Om antagandet om en färdig korrektion visar sig rätt så är den långa fallande trenden intakt (med ytterligare en lägre rekyltopp på plats).
 • Vid priser under $10,000/ton beräknas ungefär 50% av världens producenter göra förluster.
 • Neddragningar sker dock varför utbuds/efterfrågesituationen så småningom kommer att förbättras.
 • Av speciellt intresse är signalerna från Filipinerna, världens största producentnation, att efter förra årets produktionsökning (+7%) så ser producentorganisationen ut att förbereda neddragningar i år.
 • Produktionen vid Queensland Nickel, som tidigare i år gick om kull, förväntas stå still betydligt längre än vad som tidigare annonserats.
 • Tekniskt finns en möjlig långsiktig botten men i närtid så ser det mesta ut att peka på åtminstone ett återtest av föregående botten, eventuellt en ny lägsta notering.

REKOMMENDATION

 • BEAR NICKEL X4 S vid ett brott av $8315/t.

GULD

GULD $/uns, veckograf ($1245/uns)Guldpriset har fortsatt att vara i fokus den senaste tiden. Vår tes är fortsatt att framför allt den spekulativa nettopositioneringen är alldeles för lång för att marknaden ska fortsätta att orka lyfta priserna (i det korta perspektivet). Vi fortsätter därför att bida vår tid och siktar på att gå långa igen under $1200/uns.

OBSERVATIONER

 • Den svagare dollarn (efter FED) borde ha givit mer stöd till guldet än vad som är fallet (=svaghet enligt oss).
 • Flödet in i guldrelaterade aktier och produkter har dock fortsatt.
 • CoT (Commitment of Traders) rapporten visade förra veckan på den första minskningen (från en extrem nivå) av den spekulativa långpositioneringen.
 • CoT positioneringen befinner sig dock fortfarande på nivåer som historiskt har visat sig vara ohållbara (= fortsatt hög rekylrisk).
 • Rykten om att t.ex. försäkringsbolaget Munich Re köper guld (och samlar på sig kontanter) för att undkomma ECB’s negativa insättningsränta.
 • Tekniskt så fortsätter guldet att visa svaghet (och framför allt så om marknaden inte orkar ta ut föregående topp).

REKOMMENDATION

 • BULL GULD X2 S under $1200.

KAFFE

KAFFE, dagsgraf majkontrakt (USc 132.05)Kaffepriset har under de senaste veckorna rusat uppåt och frågan är nu om vi inte sprungit lite väl mycket i förväg.

OBSERVATIONER

 • ICO’s prognos pekar mot ett skördeunderskott i år.
 • Oklart dock hur mycketn som finns i icke officiella lager.
 • Torkan i Etiopien förvärras.
 • Efter fortsatta stängningar av korta spekulativa positioner, CoT, har marknaden svängt till en liten lång nettoposition.
 • Hamnarbetarfacket Stevedores har utlyst en endagarsstrejk den 21:a mars men håller dörren öppen för en förlängning om inte lönekraven beaktas.
 • Det politiska läget kan komma att ställa till problem (och en del försäljningar av kommande skörd kan tänkas komma att skjutas upp som ett skydd mot en eventuellt svagare valuta).
 • Planterad areal av Arabica i Brasilien är cirka en femtedel större i år men pga. torka blir nog skördeökningen inte lika stor som arealökningen.
 • El Niňo går mot sitt slut men ersätts med vilken form av La Niňa?

REKOMMENDATION

 • BULL KAFFE X4 S – stopp under 125.5.

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Rekommenderade råvaror

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top