SEB Råvarubrev 13 juni 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMetaller i motvind.

MARKNADEN I KORTHET

Det Brittiska valet blev en riktig rysare och vilka politiska förändringar som det kommer att leda till vet vi i skrivande stund inte. Sannolikt har det minskat risken för ett hårt utträde. Viktigt är nu att förhandlingar kommer igång så fort som möjligt. Det franska valet gick bättre för Macron än vad undertecknad spekulerat i och som det ser ut så kommer Macron nu att kunna erhålla en majoritet i Nationalförsamlingen, slutresultatet kommer efter söndagens andra omgång. Imorgon onsdag kommer Federal Reserve med sitt räntebesked och marknaden har prisat in en höjning med 0,25 %. Vad som kommer att sägas om kommande höjningar och planen för att börja avveckla den stora balansräkningen är det som bör dra till sig det största intresset. Frågan är om marknaden är för försiktig avseende amerikansk ekonomi då det bara prisas in en höjning till det kommande året. ECB levererade i enlighet med våra tankar då man ändrade texten till balanserade tillväxtrisker men å andra sidan justerade ned inflationsprognosen vilket pekar mot en än längre tid med ultralåga räntor.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: På onsdag kommer IEA’s månadsrapport innehållandes bl.a. OECD lager för april. Förhoppningsvis ska dessa nu ha börjat falla och i sådana fall bör det utgöra stöd åt OPEC’s strategi samt att ge ett stöd åt oljepriset. Koppar har haft en relativt bra vecka och den röda metallen har brutit sin fallande trend sedan början av februari. Den Internationella Koppar Organisationen (ICA) har presenterat en rapport där de räknar med att den ökande efterfrågan på elbilar kommer att leda till att sektorn kommer att niofaldiga sin efterfrågan på koppar fram till 2027. Annars har industrimetaller rent generellt haft ännu en tung vecka, tyngda av fortsatt stigande kinesiska räntor. Elpriset har varit fortsatt relativt högt och återstarten av Ringhals 1, som är avställd för revision, har skjutits upp till den 7:e juli. Frost i vissa kaffeodlingsområden i Brasilien har inrapporterats men skadorna verkar än så länge vara försumbara varför priset är i princip oförändrat men med en ökad risk för att priset kan komma att hoppa upp. Majs, vete och sojabönor har alla fallit tillbaka efter en kortare tids uppgång.

Valuta: Euron reagerade knappt på det faktum att det ser ut som om Macron kan komma att uppnå majoritet i Nationalförsamlingen. Ett tecken på euro-mättnad? Marknaden är också numera lång euro och kort dollar. Den svenska kronan stärktes rejält efter att tisdagens inflationsstatistik visade sig vara något högre än förväntat.

Börser: Börserna fortsätter generellt sett att bete sig ”toppigt” och det gäller inte minst Nasdaq som i fredags lämnade sin första säljsignal. €stoxx50 ser ut att snart bryta under sitt 55d mv vilket utlöser ytterligare en säljsignal. Vi upprepar därför vår varning om ökade nedåtrisker.

Räntor: Långa räntor rör sig sidledes till söderut men framför allt amerikanska obligationsräntor bör befinna sig nära sin korrektionsbotten.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – väntar en rekyl runt hörnet?
  • Nickel – botten är inte nådd!
  • Guld – första försöket ovanför 2011 års topplinje misslyckades.
  • Silver – sämre än förväntat då guld/silver steg.
  • USD/SEK – räcker en FED-höjning för att attrahera dollarköpare?
  • OMX30 – indexstrul.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $48,51/fat.Förra veckans lageruppbyggnad (11m fat olja, bensin, destillat) kom som en kalldusch för marknaden som följaktligen föll kraftigt. Veckans lagerstatistik blir verkligen viktig. Då trenden är fallande lager bör vi än så länge se förra veckans överraskning som en engånghändelse. Även den nyligen släppta EIA rapporten om nya amerikanska produktionsrekord under 2018 samt nyheten om att Shell nu återöppnar Forcadoterminalen i Nigeria efter nästan 17 månaders force majeure bidrog till det negativa sentimentet. Antalet borriggar fortsätter att öka men ökningstakten har fallit ordentligt (under kvartal 1 ökade de med 11 per vecka i snitt, de senaste sex veckorna är vi nere på 6.2 riggar per vecka i snitt). Flaskhalsar avseende både personal och pipelinekapacitet bör också minska intresset av att borra nya hål.

Konklusion: Överdrivet prisfall borde borga för en rekyl.

OBSERVATIONER

+ Lageruppbyggnaden förra veckan var troligen temporär.
+ Ökad geopolitisk oro.
+ Många raffinaderier kommer nu tillbaka i produktion.
+ En förlängd OPEC med nio månader till sista mars 2018.
+ Situationen i Venezuela förvärras kontinuerligt.
+ Globala lagerneddragningar är nu en etablerad trend.
+ Tekniskt sett så har vi möjligen en högre botten på plats.
– Forcadoterminalen ökar Nigerias export med ~200k fpd.
– Den spekulativa nettopositioneringen föll och gjorde så framför allt pga. en ökning av den korta positioneringen.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– EIA höjer prognosen för amerikansk produktion 2018.
– Amerikanska bensinlager är stora för årstiden.
– Förslag att sälja halva den amerikanska strategiska reserven.
– Amerikansk produktion är nu upp lika mycket som icke OPEC medlemmarna ska skära ned.
– Amerikansk, Libysk, Brasiliansk produktion ökar (Libyen, Iran & Nigeria även denna gång exkluderade från OPEC överenskommelsen).
– Antalet borriggar fortsätter att öka men betydligt långsammare
– Tekniskt sett så skulle ett brott av $46.98 utlösa en ny säljsignal.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

NICKEL

NICKEL, dagsgraf, $8790 /tonLagren hos LME fortsätter att vara stabilt stora medan de faller hos SHFE (Shanghaibörsen). Den kinesiska kampanjen mot lånefinansierad spekulation i skuggbankssektorn, fastigheter, metaller m.m. fortsätter att leda till en stramare kreditsituation. 3m SHIBOR fortsätter att stiga och är nu upp med cirka 150 punkter i år. Dessutom har kinesiska myndigheter utlovat minskad produktion av stål och rostfritt stål i ett försök att minska överproduktionen. Sammantaget bör ovanstående fakta tillsammans med möjlig ökning av Filippinsk produktion och export se till att rekyler uppåt i priset blir relativt kortvariga. Å andra sidan så börjar nu en del producenter att blöda varför ett varaktigt pris under 9,000/t bör leda till neddragningar.

Konklusion: Botten är ännu inte nådd.

OBSERVATIONER

+ Den långa spekulativa nettopositioneringen fortsätter att öka men uppgången beror framför allt på stängningar av korta kontrakt.
+ Risk för att stridigheterna på Mindanao kan komma att påverka gruvindustrin då merparten av Filippinernas nickelproduktion återfinns just på Mindanao.
+ Tekniska stöd i $8865 – 8410 området.
– Säsongsmässigt faller kinesisk nickelimport under andra halvåret (monsunregnen gör att dagbrottsbrytning tar en paus)
– Indonesien exporterar malm igen.
– Byte av Filippinsk miljöminister gör att risken för suspenderade/stängda gruvor är mycket lägre än tidigare.
– Kinesiska räntor har fortsatt att stiga.
– Likviditetssituationen i Kina (man vill framför allt pressa ”skuggbankssektorn”).
– Mer utbud på väg från Nya Kaledonien.
– Kinas PMI för tillverkningsindustrin faller tillbaka, så även för små och medelstora företag, CAIXIN PMI.
– Tillnyktringen över Trump’s infrastrukturinvesteringar.
– Tekniskt sett så har nedgången momentum dvs. 55d mv faller ifrån 233d ma samt att vi tidigare i våras hade ett s.k. dödskors då 55d mv korsar ned under 233d mv.

Tillgängliga certifikat:
BULL NICKEL X1 & X4 S
BEAR NICKEL X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1262/uns.Det första försöket över topplinjen från 2011 misslyckades då priset bara efter någon dag återvände under denna. Dels har dollar index stärkts något sedan förra veckan samtidigt som några orosmoment passerats, brittiska parlamentsvalet och första omgången i fransk nationalförsamlingsvalet, samtidigt som risken för ett tidigarelagt italienskt val minskat. Den spekulativa nettopositioneringen ökade under föregående rapportperiod (t.o.m. 6 juni) och noterbart är den delade marknaden då både långa och korta kontrakt köptes, dock betydligt fler långa än korta. Det är sannolikt en del av dessa nya nettolånga positioner som nu tyngt priset då de avvecklats. Fysiskt guld fortsätter att vara i stark efterfrågan.

Konklusion: Spekulativa terminsstängningar ligger sannolikt bakom nedgången.

OBSERVATIONER

+ Ökade spänningar på den arabiska halvön.
+ Svagare amerikansk statistik.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen fortsatte att öka under förra rapportperioden (både korta och långa kontrakt ökade men långa mer än korta).
+ Strejkrisk vid Veladerogruvan, deadline 19 juni säger facket.
+ Asiatisk import fortsatt stark.
+ Den geopolitiska situationen och då framför allt Nordkorea.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015), det är numera guldskrotet som täcker underskottet.
+ Om inflationen dvs. realräntorna skulle börja falla igen.
+ Tekniskt sett är det positivt att vi är tillbaka över både 55 & 233d mv och vi har nu fått en gyllene korsning.
+ Tekniskt sett så ligger vi nära ett brott över 55 månaders mv, något som inte skett sedan 2002.
– Inflationsstatistiken under maj har generellt varit lägre än förväntat.
– Alla typer av volatilitets/skräckindikatorer är på väldigt låga nivåer vilket visar en mycket låg grad av stress i marknaden.
– Kommande räntejusteringar från centralbankerna (FED i juni).
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Tekniskt sett så är misslyckandet över 2011 års topplinje en negativ prisutveckling.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

SILVER

SILVER spot dagsgraf, $16,82/unsGuld/silver-relationen har inte gått vår väg då priset sedan förra veckan stigit kraftigt vilket i sin tur pressat silverpriset mer än förväntat. Den accelererande rörelsen högre ser inte heller ut att ha nått vägs ände varför mer press på silverpriset ser troligt ut. Vi får se vad som händer runt den tidigare toppen vid 76 uns silver per uns guld. Fundamentalt är det annars inte mycket som har förändrats sedan förra veckan. Positioneringsmässigt noterar vi att denna gång är det nya långa kontrakt som ökat den långa nettopositioneringen och inte som tidigare stängda korta, en positiv utveckling som vi ser det.

Konklusion: Korrektionen är troligen ännu inte klar.

OBSERVATIONER

+ Fortsatt god efterfrågan på fysiskt silver.
+ Fortsatt låga realräntor.
+ Produktionsunderskott.
+ Än så länge verkar 2015 ha varit peak silver.
+ Silver för solcellsbruk ökade med drygt en 1/3 under 2016.
+ Något svagare dollar.
+ Den långa spekulativa nettopositioneringen har stigit sedan föregående rapportperiod och denna gång så beror ökningen på köpande av långa kontrakt.
+ Tekniskt sett bör priset finna köpare runt $16,71.
– Guld/silver relationen har stigit överraskande mycket senaste veckan.
– SLV minskade något trots den fortsatta uppgången i silverpriset.
– Mexikanska La Encatada-gruvan tillbaka i produktion efter att ha dragits med problem under hela maj.
– Antalet öppna silverterminskontrakt (OI = open interest) är fortsatt rekordstort.
– Spekulanterna är nu långa EUR och korta USD.
– En kraftigt stigande dollar.
– En ordentlig ökning av koppar/zink/bly produktionen vilket skulle ge en kraftig ökning av silverproduktionen.
– Tekniskt negativt med trendlinjebrottet. Stöd vid $16,71.

Tillgängliga certifikat:
BULL SILVER X1 & X4 S
BEAR SILVER X1 & X4 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 8,6840En viss återhämtning har skett den senaste veckan men efter dagens KPI statistik, som blev någon/några tiondelar högre än förväntat, så har kronan åter stärkts. FED’s räntebesked imorgon den 14:e blir ett viktigt test för dollarn. En 25 punkters höjning ligger redan i priset varför signalerna om framtida höjningar samt hur en plan för att påbörja neddragningen av FED’s balansräkning bör vara det som drar till sig störst intresse. Avseende EUR/USD så är det lite intressant att trots att det ser ut som om Macron, i motsats till vad jag trodde, ser ut att få ihop en majoritet i Nationalförsamlingen så verkar intresset för att köpa ytterligare euros svalt.

Konklusion: FED höjningen på onsdag redan inprisad.

OBSERVATIONER

+ FED höjer räntan den 14 juni.
+ Risk (har dock minskat) för ett tidigarelagt Italienskt val.
+ Svagare EU inflation och duv-aktig ECB (senaste Draghi-talet).
+ Svag svensk BNP.
+ Räntedifferensen Tyskland/USA (men den har börjat krympa).
+ Riksbanken motsätter sig en kraftigare kronförstärkning.
+ Korträntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka något.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln, pekar mot en ny topp under 2017 eller nåddes den redan i december 2016?
+ Tekniskt sett så har brottet av 8.6970 givit rätt lite utdelning.
– Något högre än förväntad svensk KPI.
– Den stora osäkerheten avseende President Trump’s politik.
– Ekonomiska överraskningsindikatorer överraskar på uppsidan i euroområdet och negativt i USA, men troligtvis inte länge till.
– Amerikansk statistik har överraskat lite på den svagare sidan, t.ex bilförsäljningen tappade rejält under april.
– Tekniskt sett är det negativt att vi ligger kvar under det tidigare stödområdet.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMX (TEKNISK ANALYS)

OMX30 daglig graf, 1644Uppdelningen av SCA skapar lite problem i indexgrafen, i alla fall i det kortare perspektivet. Snarare än den korrektion som vi flaggade för förra veckan så ser det ut som Hr. Marknad bestämt sig för ett konsolideringsalternativ och därefter en ny topp. I ett lite längre perspektiv tycker vi fortfarande att vi är överköpta och därför har en förhöjd risk för korrektion eller längre konsolidering men sannolikt inte innan ett nytt årshögsta har satts på plats. Ser vi på skillnaden mellan övre och undre Bollingerbanden så har vi nu också här nått nivåer som inte sällan resulterar i korrektioner eller lite längre pauser.

Konklusion: Indexstrul skapade lång spik på nedsidan.

OBSERVATIONER

+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Trenden är fortsatt positiv.
+ Bollinger bandet expanderar.
+ Priset har passerat 78,6 % korrektionspunkt av 2015/2016 nedgången vilket tenderar att leda till nya toppar.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
– En lägre topp.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck).
– Volatilitetsindex a’ la VIX & V2Xpå väldigt låga nivåer.
– Vecko och månadsgraferna är överköpta. På veckobasis har vi inte varit så här överköpta sedan inför toppen 2015.
– En ny topp lär ge en ny negativ RSI divergens.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Råvaruprisutveckling

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top