SEB Råvarubrev 12 september 2017 – Har zink gjort sitt för denna gång?

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityHar zink gjort sitt för denna gång?

MARKNADEN I KORTHET

Som väntat lämnade både Riksbanken och ECB oförändrade besked förra veckan. Kommentarerna om en stark euro var dock luddigare än man kunde förväntat sig och intressant nog orkade inte euron klättra nämnvärt på beskedet. Nya sanktioner har införts mot Nordkorea men marknaden har åter skakat av sig oron, en effekt av den tillvänjningseffekt vi pekade på förra veckan. I Norge sitter regeringen kvar efter stortingsvalet sö/må. I Frankrike har vi idag tisdag den första generalstrejken utlyst av facket (dock har Fra bara 8 % anslutningsgrad). Kryptovalutorna har fortsatt att tappa efter fortsatta negativa nyheter från Kina. Då kommer desto positivare tongångar från den Kinesiska bilförsäljningen som ökade med 5,3 % i augusti. Bra för tillväxtutsikterna. Svensk inflation för augusti sjönk tillbaka några tiondelar jämfört med juli (som ju framför allt steg pga. soltörstande svenskars paketresor). På onsdag 0900 CET håller Juncker sitt State of the union-tal.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Än så länge så skapar orkanerna i USA ett efterfrågebortfall på bensin (bara i Houstonområdet räknar man med 500.000 förstörda bilar) medan produktionskapaciteten berörts i betydligt mindre grad detta förhållande riskerar att åter öka överutbudet av olja. Priset har dock inte reagerat nämnvärt på detta. Vi får se vad effekten blir av ett förväntat fall på cirka 600k fpd i minskad efterfrågan under september. Industrimetallerna har nu tagit ytterligare steg mot den korrektion som vi under en tid flaggat för, nu även med kopparn ombord. Flera av metallerna drar nu till sig kommersiella försäljningar på termin för 2018 samtidigt som dollarkursen gör ett försök att repa sig. Lägg därtill att den spekulativa marknaden är långa metaller och korta dollar så finns i alla fall förutsättningarna för en korrigering på plats. Jordbävning och stormar har drabbat Mexiko och kaffeområdena hårt men uppgången på Arabicakaffe har dock varit modest. Även det faktum att Arabicakaffet, till skillnad mot Robusta, handlas i ”contango” dvs. näraliggande terminskontrakt är billigare än de längre bort, vilket visar på att marknaden inte räknar med någon näraliggande effekt och prisuppgång. Elpriserna har fortsatt att vara höga och utsläppsrätter har rusat i pris då producenter nu låser in elpris, kol/gas och co2.

Valuta: Dollarn nu påbörjat ett försök till korrektion och vi räknar med att få se mer av den varan under september. Skuldtaksproblematiken i USA har ju också flyttats fram till december i och med överenskommelsen mellan President Trump och Demokraterna. Den japanska yenen har försvagats något jämfört med förra veckan, ett gott tecken avseende global riskaptit.

Börser: I vissa fall ser korrektionerna ut att vara över medan i andra fall korrigeras den första nedgångsfasen. Vi ser fortsatt i huvudsak positivt på USA, Ryssland, Kina och Japan. Vi är dock lite mer försiktiga med framför allt OMXS30.

Räntor: Långa räntor framför allt i USA ser nu möjligen ut att ha passerat sin korrektionsbotten. En ökande skillnad mellan amerikanska och tyska 10-års räntor bör också pressa EUR/USD.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – fortsatt positiv prisutveckling.
  • Zink – förhöjd nedsidesrisk.
  • Guld – fallerade ovanför $1338 motståndet.
  • DAX – avslutad korrektion?
  • USD/SEK – fortsatt fast i bottenträsket.
  • OMX30 – testar nu motståndet vid 1583/4.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $53.62/fat.Om marknaden ser igenom det kortsiktiga efterfrågebortfallet orsakat av orkanerna i USA så ser bilden fortsatt lite ljusare ut. Antalet amerikanska borriggar föll åter förra veckan (-5) och har nu fallit fyra veckor på raken, OPEC håller sig fortfarande hyfsat till sin överenskommelse och har öppnat dörren på glänt till ytterligare en förlängning. Skillnaden mellan Brent och Nymexoljorna är fortsatt stor (drygt $5) och den ökade skillnaden har haft en bra korrelation i år med Brentpriset.

Konklusion: Fortsatt en positiv prisutveckling – kan vi nå $55.33?

OBSERVATIONER

+ Antalet borriggar i USA fortsätter att falla.
+ Saudierna höjer sitt pris för oktoberleverans
+ Ryssland o Saudi öppnar dörren på glänt för att förlänga produktionsbegränsningarna.
+ Både IEA och OPEC har nu uppgraderat prognoserna för efterfrågan på olja.
+ Situationen i Venezuela är fortsatt mycket skakig.
+ Tekniskt positivt att vi både brutit mönstret av fallande toppar samt trendlinjen sedan början av året.
– Rosneft sa i en intervju i måndags att de såg ett pris mellan $40 – 43 för 2018.
– Spekulanterna i Brent håller sedan en månad en oförändrad lång position medan WTI spekulanterna kraftigt minskat sin.
– OPEC/ icke OPEC uppfyllde bara ~75 % av utlovade neddragningar i juli vilket gör att man överproducerar 470 kfpd.
– STEO reviderar upp US prod. 2018/19.
– Hur OPEC’s exitstrategi ska se ut.
– Tekniskt ett mycket viktigt motstånd vid $55.33.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

ZINK

ZINK, veckograf, $3070 /tonTrots den kraftiga prisuppgången sedan början av augusti så har den spekulativa långa nettopositionen inte mer än marginellt följt med, en indikation om att spekulanterna inte riktigt tror på att detta rally är bestående. Långsiktigt så har nog zink framtiden för sig då prognoserna pekar mot ökande underskott men kortsiktigt så kan man nog inte riktigt försvara dagens nivåer.

Konklusion: Förhöjd nedsidesrisk!

OBSERVATIONER

+ Global tillverknings PMI steg till 75månaders högsta i augusti.
+ Bättre än väntat Kinesiskt Caixin PMI industriindex.
+ Fundamentala faktorer och inte positionering har drivit priset.
+ Kinesiskt underskott kommer att växa efter flertal gruvstängningar pga. miljö och säkerhetsskäl.
+ Den svagare dollarn.
+ LME lagren är de minsta sedan 2009.
+ Stora produktionsminskningar 2016 (stängning av utbrutna gruvor).
+ Stark fordonsmarknad i Kina.
– Terminsförsäljningar från ny/återstartad/uppskalad zinkbrytning/produktion.
– Den spekulativa positionen är på relativt höga nivåer.
– Högt pris lockar fram ”gömda” lager.
– Kinesisk industriproduktion blev lägre än förväntat i juli (så även konsumentförsäljning och investeringar).
– Bilindustrin går ifrån galvaniserat stål till aluminium.
– Dollar korrektion bör pressa metallpriserna.
– Kinesiska myndigheters ”kamp” mot skuggbanksektorn.
– Blir det några infrastruktursatsningar i USA.
– Tekniskt har vi uppfyllt ett medelsiktigt mål.
– Vi har fallit tillbaka in i Bollinger bandet.
– Förra utlöste en negativ veckovändningssignal.

Tillgängliga certifikat:
BULL ZINK X1, X2 & X4 S
BEAR ZINK X1, X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1333/uns.Med något nedspelad Nordkorearisk, framflyttat amerikanskt skuldtak (till december), en viss återhämtning för dollarn samt en rätt stor lång nettopositionering så har aptiten på den gula metallen minskat påtagligt. Vi ser risk för fortsatta vinsthemtagningar på uppgången sedan i somras.

Konklusion: Misslyckades ovanför $1338 motståndet.

OBSERVATIONER

+ Situationen Nordkorea vs. USA finns kvar.
+ Trump misslyckas med att få igenom sina frågor.
+ Förväntan på ECB om minskad QE.
+ Den spekulativa långa nettopositioneringen har fortsatt att öka.
+ Asiatisk fysisk import fortsatt stark.
+ SPDR guld ETF godkända enligt den nya Shariastandarden.
+ Fallande realräntor.
+ Tekniskt så är det positivt att vi åter är över 55d mv bandet och 233d mv samt trendlinjen från toppen 2011.
– USA’s skuldtaksproblematik framflyttad 3m.
– Den spekulativa positioneringen börjar bli stor.
– Inflationen är fortsatt låg.
– Räntorna har fallit.
– Om dollarn skulle stiga kraftigt.
– Tekniskt är vi ordentligt överköpta.
– Den negativa divergensen är helt klart en risk vid en dollarrekyl.
– Misslyckandet att hålla kvar brottet över $1338.
– Tillbaka inne i Bollinger bandet.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S

DAX

DAX dagsgraf, €12544Utvecklingen sedan förra veckan har blivit positivare än den uppgång vi flaggade för. Den positiva divergensen och reaktionen från strax ovanför det viktiga 233d mv har båda givit köparna ammunition. Brottet upp ur den fallande kanalen attraherade ytterligare köpande och i skrivande stund ser det ut som om vi kan ha kraft nog att nå en ny rekordnivå.

Konklusion: Korrektionen troligen avslutad.

OBSERVATIONER

+ Eurouppgången har åtminstone tagit en paus.
+ Tysk arbetslöshet är rekordlåg.
+ ECB lär hålla räntorna låga för lång tid framöver.
+ De senaste bankkriserna i Spanien och Italien under juni har inte lett till några svallvågor snarare tvärtom.
+ Den långa vågräkningen är fortsatt positiv (så länge inte 10474 passeras på nedsidan).
+ Reaktionen från 233d mv samt brottet tillbaka över 55d mv bandet.
+ Det finns en fortsatt positiv divergens mellan den senaste botten i pris och indikatorn (högre botten).
– IFO export förväntningar föll i augusti.
– Det generella IFO indexet backade också i augusti.
– ZEW föll jämförbart med föregående period.
– Tysk BNP (kv.2) kom in något svagare än förväntat.
– Dieselgate (vi har inte sett slutet på detta än).
– President Trump’s handelspolitik, han har varnat tysk bilindustri.
– Den starkare euron utgör en motvind för hela eurozonen.
– Tekniskt så har månadsgrafen i juni signalerat för nedgång.

Tillgängliga certifikat:
BULL DAX X2, X5, X10 & X15 S
BEAR DAX X1, X2, X5, X10 & X15 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 7,9950Trots uppskjutandet av det amerikanska skuldtaket, en helt oförändrad Riksbank och en begynnande EUR/USD korrektion så sitter USD/SEK fast i bottenträsket. Det enda vi hittills sett är ett par misslyckade försök över 8:an och vi behöver återetablera oss över 8.06 för att få starkare indikationer om en växande rekylpotential. Det enda glädjetecknet är 7.8935 än så länge i princip hållit stånd.

Konklusion: Fortfarande kvar i bottenträsket.

OBSERVATIONER

+ Skuldtaket i USA har flyttats fram.
+ Kronindex, KIX, har vänt upp från en viktig teknisk nivå.
+ Sämre svenska PMI
+ Korträntedifferensen har fortsatt att öka.
+ Den spekulativa nettopositioneringen för lång euro/kort dollar har åter ökat (största sedan 2011).
+ Svensk handelsbalans för varor faller trendmässigt och nu senast hamnade vi i negativt territorium.
+ Riksbanken är fortsatt mycket expansiv.
+ Konjunkturinstitutets kronindex, KIX, är nu nära ett ev. korrektionsmål.
+ Hösten är säsongsmässigt en bättre dollarperiod med framför allt november som en stark månad för USD/SEK.
+ Tekniskt är marknaden översåld, divergerar och befinner sig nära ett viktigt stöd.
– En 1/10 högre KPIF än väntat.
– Den stora spekulativa EUR/USD positionen är ett hot.
– Sämre svenskt inköpschefsindex.
– Nedtonade förväntningar på framtida FED-höjningar.
– ECB är fortsatt ”mjuk” över den starka euron.
– Sve ekonomi är stark (ek.överraskningsindex högsta på 11 år).
– Om Riksbanken snabbare än förväntat blir mer hökaktig vilket vi är lite skeptiska till givet den senaste SEK-förstärkningen.
– Tekniskt sett är den dåliga lyftkraften från huvudstödet en huvudvärk.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X1 & X4 S

OMXS30

OMX30 daglig graf, 1580Än så länge har utvecklingen följt skolboken steg för steg. Frågan är nu vad som händer när vi nu nått både det negativt fallande 55dagars bandet och den senaste rekyltoppen vid 1583/84. Ska vi få en ny vända söderut så är det här det primära vändningsområdet. Det har varit en del skriverier om det s.k. dödskorset i OMX, dvs. att 50 dagars glidande fallit under 200 dagars glidande. Signalen är definitivt inte ointressant och under 2000-talet så har signalen, oräknat den nuvarande, varit rätt fyra gånger och fel två. Dock ska man vara medveten att signalen kommer efter en viss tids nedgång och ofta när en första större korrektion är i antågande. Den stora faran uppkommer om/när nedgången fortsätter och priset faller under föregående botten.

Konklusion: Testar nu motståndet.

OBSERVATIONER

+ Den allt starkare kronan gör det svårt för Riksbanken att börja normalisera räntorna.
+ Ekonomisk statistik fortsätter att vara positiv.
+ Det långsiktiga vågmönstret är positivt.
+ Veckografen är nu översåld.
+ Tillbaka över det positivt lutande 233d mv.
– Ökad politisk oro i USA (Trump, skuldtaket).
– Fortsatt starkare krona, framför allt mot dollarn.
– Bostadsbyggnadsbolag allt svagare.
– Månadsvändningssignal per sista juni.
– 55d mv band brutet och priset kvarstår i/under detta.
– 233d mv brutet och brottet bekräftat.
– En ”överdrivet” lång uppgångssekvens (11 månader i sträck) bröts i och med nedgången in juni.
– Månadsgrafen är överköpt.
– Fem vågor ned från toppen är illavarslande.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5, X10 & X15 S
BEAR OMX X1, X5, X10 & X15 S

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Prisutveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top