SEB Råvarubrev 1 december 2015

Om tilltagande räntenoja är heller ingenting att skoja

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Veckan som gick präglades av geopolitisk oro relaterad till spänningarna mellan Turkiet och Ryssland, efter att de tidigare skjutit ned ett av de senares bombplan som uppges ha opererat i Syrien. Det fick, förutom världen att hålla andan, oljepriset att skjuta högre för att sedan falla tillbaka till en lägre nivå än innan. Förra torsdagen var amerikanska marknader stängda för Thanksgiving och de stängde också tidigare i fredags på grund av Black Friday, vilket gjorde att marknaderna handlade något mer slagigt och med mindre likviditet än annars. Flera av världens viktigaste börsindex backade under förra veckan och Shanghaibörsen stängde -5,35 procent. Detta mycket på grund av att siffror presenterades som visade att kinesisk industri generellt visade sämre vinster än förväntat. Igår måndag bestämde IMF att den kinesiska valutan, yuanen, blir en av IMF:s reservvalutakorg, vilket sannolikt får till resultat att kinesiska penningmarknad blir mer avreglerad och mer transparent. Natten till idag kom siffror som visade att kinesiskt inköpschefsindex för tillverkningsindustrin återigen överraskade på nedsidan och föll 0,2 enheter från månaden innan till 49,6. Denna vecka är fokus generellt i marknaderna på ECB:s räntebesked på torsdag, där marknaden förväntar sig en oförändrad ränta. Sannolikt kommer handeln i marknaderna överlag vara något litet dämpad fram till dess.

Vad gäller råvaror så fortsätter den generella pressen nedåt – både på grund av en US-dollar som fortsätter att stärkas och på grund av stort utbud inom många sektorer. Den av marknaden inprisade sannolikheten för att Fed i december skall höja räntan har nu ökat ytterligare, till 74 procent. Det i sig skapar också ett tryck nedåt och är en av de viktigaste faktorerna för råvarumarknaden just nu. Om räntenoja är heller ingenting att skoja…

Brentoljan trycktes upp i pris under förra veckan som resultat av oron efter att Turkiet som bekant skjutit ned ett ryskt bombflygplan som opererade i Syrien. Sanktionerna som av Ryssland snabbt infördes mot Turkiet ledde dock till att oljepriset trycktes nedåt. Fokus är nu på OPEC:s möte på fredag, men vi tror inte att man kommer signalera någon minskad produktion. Logiskt vore istället att höja sitt produktionstak. Läs mer i stycket om olja!

Basmetaller har fortsatt att se ett fundamentalt tryck nedåt, men flertalet metaller rekylerade något uppåt under förra veckan, vilket också var väntat. Det talas mycket om nedskärningar i produktionen för att ge priserna åtminstone något stöd och under förra veckan och helgen som var samlades kinesiska producenter av koppar, zink och nickel för att besluta om en något minskad produktion. Marknaden har dock reagerat avvaktande, då man inte säkert vet om beslutet kommer verkställas och faktiskt följas.

Jordbruksprodukter visade generellt en vecka av fallande priser där bomull och sojabönor var upp. Vi tror som bekant att priset på de senare skall falla, men är medvetna om att det kan vara volatilt den närmaste tiden. En del av rörelsen uppåt under förra veckan var rent teknisk, och den nya regeringen i Argentina har också annonserat att skatterna på export skall sänkas när den tillträder. Övriga fundamentala faktorer talar också för ett lägre pris.

TRENDER I SAMMANDRAG

 • Volatil utveckling på råvaror senaste tiden – rekyler har setts i flera marknader
 • Geopolitisk oro har påverkat sentimentet och helgdagsstängda marknader har sänkt likviditeten
 • Sannolikt något avvaktande handel denna vecka fram till ECB:s räntebesked på torsdag
 • Ytterligare ökad sannolikhet för Fed-höjning stärker US-dollarn och skapar nedåtpress i råvarumarknaden
 • Brentoljan upp på geopolitisk oro och sedan ned på grund av följderna. Veckans OPEC-möte nu i fokus
 • Basmetaller rekylerat uppåt; nu spretig bild

VECKANS REKOMMENDATIONER

Gå kort i sojabönor

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini.

OLJA

OljaFörra veckan vände oljepriset ånyo nedåt efter att nyheter om att Libyen ämnar höja sin produktion med 440 000 fat per dag nådde marknaden. Informationen är dock knapphändig och marknaden vet inte riktigt vad den skall räkna med. Klart är dock att Libyen förr eller senare kommer att återkomma till marknaden med en produktion av åtminstone en miljon fat per dag, men det behövs en politisk lösning och en förbättrad säkerhetssituation innan det är möjligt. Innan detta är på plats så är det svårt att se att någon överenskommelse om ökad oljeproduktion skall vara alltför länge. Intressant är att landet meddelar sina ambitioner bara en vecka innan OPEC:s möte; ungefär som att påpeka att organisationen bör ta med landets produktion i sina beräkningar. Om det visar sig att landets återkomst till marknaden faktiskt är stabil, så är det definitivt negativt för oljepriset. Det är heller inte helt ovanligt att olja fortsätter att exporteras från länder med inbördeskrig och politisk oro, då båda sidor av konflikten kan gynnas av det. Problemet i Libyen är att det sannolikt inte är en konflikt med bara två sidor, utan flera.

På fredag möts OPEC-länderna i Wien och vi förväntar oss att det inte blir någon minskning av produktionen. Om någonting lär de snarast höja sitt godtyckliga produktionstak, som idag ligger på 30 miljoner fat per dag. Man har redan producerat mer än så under en längre period. Alla tecken pekar på en ökad produktion då Iran kommer tillbaka till marknaden. För att vara klara i sin kommunikation och agera i linje men vad man faktiskt gör, så bör man snarare höja sitt produktionstak till 33 miljoner fat per dag. Om detta är vad som kommuniceras på fredag kommer det förstås att spä på det redan negativa sentimentet i marknaden, men egentligen är det helt irrelevant för vad man egentligen gör och för balansen i marknaden i stort. Vad man gör är inte beroende av produktionstaket. Det är beroende av Saudiarabiens strategi och den stavas nu ökad produktion och där ses inga neddragningar.

Förra veckans politiska oro efter Turkiets nedskjutning av ett ryskt flygplan sköt oljepriset först högre. I och med att Ryssland dock valde ekonomiska sanktioner istället för militära interventioner mot Turkiet, och sanktioner förstås i åtminstone någon mån är negativa för ekonomin i stort och så även efterfrågan på olja, blev effekten istället negativ för oljepriset. Börsen i Shanghai backade kraftigt mot slutet av förra veckan då negativa kinesiska förtjänstsiffror för industrin presenterades. Detta hade i sin tur också negativ påverkan på oljepriset. Amerikanska oljeriggar fortsätter också att falla, medan produktionen är någorlunda konstant. Vi ser fortsatt ett klart nedåttryck i oljemarknaden.

TREND

 • Libyen kommunicerar ökad produktion med 440 000 fat/dag
 • OPEC-möte på fredag – kommer ej dra ned på produktionen
 • Om något bör organisationen höja sitt produktionstak för att kommunicera vad man faktiskt gör
 • Politisk oro i mellanöstern plötsligt negativt för oljan pga sanktioner som lär minska efterfrågan
 • Pressen nedåt på oljepriset kvarstår.

Bjarne Schieldrop
Chief Analyst, Commodities
SEB

SOJABÖNOR

Sojabönor, kontraktet januari 2016, US-cent/bushelNyhetsflödet kring sojabönorna har varit ganska tunt senaste tiden, men det fundamentala trycket nedåt kvarstår. Prisuppgången under förra veckan berodde på att marknaden började fundera på när Argentinas ökade export egentligen skulle ta fart. Utan en devalvering av peson skulle de positiva effekterna av att ta bort exportskatterna inte märkas, resonerade man. Uppgången berodde till stor del också på att investerare täckte korta positioner när priset började gå upp, samt att exportefterfrågan ökade något.

De senaste dagarna har dock estimaten för den globala produktionen av sojabönor höjts, vilket bör skapa press nedåt på priset. Därtill kommunicerade den nyutnämnde argentinske jordbruksministern att exportskatten på sojabönor skall sänkas med 5 procent samma dag som regeringen tillträder. Effekten bör alltså ses den 10:e december.

Andra fundamentala anledningar är lägre kinesisk efterfrågan och en allt starkare US-dollar. Om Fed dessutom höjer räntan i december så kommer det skapa ett ytterligare nedåttryck på priset; inte minst genom en starkare valuta.

Tekniskt, ur det litet längre perspektivet, ser marknaden generellt ett stöd kring nivån 832 och ett motstånd vid 912 US-cent per bushel (vilket på svenska motsvarar det gamla trevliga måttet skeppa. En amerikansk bushel motsvarar 35,23 liter, men ses som ett enhetsmått på spannmål. I Sverige har skäppan, som har haft en mängd olika storlekar beroende på landsända, en storlek på 24,3-29,34 liter. Den senare kallas västgötaskeppa, med vilken det förmodligen mäts väldigt, väldigt litet sojabönor med på den internationella marknaden).

Sammantaget tror vi fortsatt på ett lägre pris ur ett litet längre perspektiv. Om vi får rätt i vår prediktion kommer priset sannolikt att vara volatilt den närmaste tiden och vi kan se någon mindre uppgång, vilket kan ge bra nivåer för att sälja, det vill säga köpa bear-certifikat, för att sedan börja gå nedåt inför eller i samband med Argentinas nya åtgärder för jordbrukspolitiken.

TREND

 • Prisuppgång på blandad fundamenta
 • Argentinska kommande åtgärder annonserade – anses vara negativa för prisbilden
 • Flertalet fundamentala faktorer talar för ett lägre pris
 • Vi tror fortsatt på ett lägre pris och är kvar i vår korta position.

REKOMMENDATION

 • BEAR SOJA X1 S

EL

El, kvartalskontraktet Q1 2016, EUR/MWhPriset på nordisk el är tillbaka på sin tidigare nedåtgående trend. Det stöd det fick för någon vecka sedan av det kallare vädret är nu helt borta då vädret igen slog om till mildare och blötare. Från kontinenten har det i och för sig fått visst stöd i och med att oljepriset steg under förra veckan. Samtidigt steg priset på utsläppsrätter något, medan kolpriset handlade högre för att sedan falla tillbaka ned igen till oktobers nivåer. Här i Norden handlar det mesta om temperatur och nederbörd.

Angående just vädret ser vi att temperaturerna fortsatt är milda och det är varmare än normalt i hela Norden. I vattenmagasinens upptagningsområde i Sverige och Norge samt även i Finland blir det snöfall med tämligen stora ackumulerade mängder under hela veckan och i södra Sverige nederbörd i form av regn framåt mitten av veckan. Den hydrologiska balansen har också ökat under veckan som var och är något litet större (nu på nivån 1,4 TWh) än vad som är normalt. Reservoarnivåerna i Nordpool-området ligger på cirka 84 procent av maximal nivå, vilket är den högsta nivån vid denna årstid sedan 2012.

Den milda prognosen fortsätter att ha ett tryck nedåt på priset även om de senaste dagarna faktiskt har varit litet kallare och gett priset ett visst stöd. Nu kommer också mer nederbörd som hjälper till att pressa det ytterligare nedåt. Sannolikt vill kraftbolagen också släppa mycket vatten genom turbinerna för att inte få en inlåsningseffekt när nästa års magasin skall börja byggas under våren.

TREND

 • Vädret fortsatt viktigaste faktorn för elpriset i Norden
 • Fundamentala faktorer mestadels sidledes, men elpriset får visst stöd från kontinenten – spreaden, skillnaden, mellan exempelvis Tyskland och Norden har ökat
 • Priset fortsätter att trenda nedåt – väderprognosen inget stöd
 • Vädret förväntas vara mildare och blötare än normalt
 • Nedåttrycket i marknaden består

BASMETALLER

BasmetallindexBasmetaller har efter den senaste tidens kraftiga generella nedgång i pris rekylerat uppåt en del vilket vi också trodde. Aluminium rörde sig ned i ett område med viktiga stödnivåer och rekylerade sedan uppåt. International Aluminium Institute rapporterade häromdagen att kinesisk produktion har fallit någon procentenhet över de senaste månaderna. Å andra sidan, vilket gäller alla metaller, så innebär högre nivåer att fler säljare ser nya möjligheter… Samtidigt blir många investerare osäkra på utvecklingen, säljer av och ställer sig vid sidolinjen, vilket innebär sämre likviditet och ökad volatilitet. Under förra veckan och helgen möttes också kinesiska producenter av både koppar, zink och nickel och beslöt att dra ned på produktionen. Reaktionen i marknaden har varit dämpad och avvaktande, då man inte riktigt vet om besluten kommer omsättas i praktiken.

Vad gäller zink så är snacket in the street (vilket betyder ”marknaden” på finansspråk) om produktionsneddragningar. Flera analyshus beräknar att marknaden kommer hamna i underskott under 2016 – givet att en annonserad neddragning av kinesisk produktion faktiskt blir verklighet. Hur som helst är priserna relativt mycket låga men många investerare verkar rädda att bli inlåsta i positioner om priserna ändå inte lyfter.

Intressant gällande zink är också att titta på open interest, det vill säga antalet futureskontrakt som inte har klarerats mot en motsvarande position, på råvarumarknaden i Shanghai (Shanghai Futures Exchange, SHFE). Samtidigt som priset stiger, men inte ut ur ett bestämt intervall, har open interest fallit; därtill genom sina stödnivåer. Det är ett skolboksexempel på att investerare täcker sina korta positioner; alltså inte ett tecken på fundamental efterfrågan. När vad som är något slags korrektion är klar, är det troligt att priset fortsätter falla.

Samma sak syns på SHFE när det gäller kopparpriset och open interest. En starkt bidragande orsak är sannolikt att kinesiska myndigheter vill begränsa möjligheterna att gå kort i råvaror. Då man har förbjudit det på börsen har en del investerare istället kortat på SHFE, vilket man nu vill begränsa.

Sammantaget ser vi att nedåttrycket består, men att volatiliteten kommer att öka ytterligare framöver. Sannolikt är uppgången, som vi prognosticerade och nu har sett, tillfällig, men vi väljer att avvakta.

TREND

 • Aluminium ovanför viktiga stödnivåer – har rekylerat
 • Zinkmarknaden fokuserar på produktionsneddragningar
 • Metaller på SHFE uppåt på täckning av korta positioner
 • Vi tror att priser på basmetaller kommer vara volatila framöver, men nedåttrycket består.

AKTUELLA REKOMMENDATIONER

Shorta sojabönor

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top