Följ oss

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 9 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysInledning

Den senaste veckan har prisförändringarna varit små. Ett par rörelser sticker ut och det är en prisuppgång på sojamjöl på uppemot 6% och en prisuppgång på Chicagovete med 3%. Intressant är att Chicagovetet stigit och Matifvetet fallit, när man räknar om båda till samma valuta. Av största vikt just nu är utsikterna för vädret under vår och sommar på norra halvklotet och storleken för skördebortfallet i Sydamerika. Vi går igenom detta i tur och ordning i det här brevet.

Vi måste också nämna Benny från FEDs mycket stramare finanspolitik. Den amerikanska centralbanken FED:s chef Ben Bernanke gav ett tal till Representanthuset idag, som hade stor påverkan på marknaden. Silverpriset föll som mest med 10% efteråt. Huvudbudskapet var att den amerikanska ekonomin tuffar på i oförändrad takt om 2.5% tillväxt på årsbasis. Han kommenterade finanspolitik och oljepris, men det var hans kommentarer om penningpolitiken som fick marknaden att skaka till. Han plockade inte upp stafettpinnen från ECB – som just nu fullkomligen sprutar ut friska pengar i euroland, 4300 miljarder kronor idag. Benny gav ingen indikation alls som skulle kunna tyda på ett nytt amerikanskt stimulanspaket, ett ”QE3” skulle kunna vara aktuellt. Detta fick guldpriset på fall och silverpriset tog i vanlig ordning ut svängen ännu mer. Basmetaller tyngdes också, däremot gick jordbruksprodukterna opåverkade ur dagen.

Väder

De senaste två veckorna har Southern Oscillation Index (“SOI”) fallit kraftigt och indikerar nu normala ENSO-förhållanden – alltså inget La Niña längre. Den senaste indexnoteringen, från den 26 februari ligger på +0.7. Ett värde > +8 innebär La Niña.

30 day moving SOI

USA är som bekant torkdrabbat på grund av La Niña. Nedan ser vi ”US Drought Monitor”. Om det är någon gröda som råkat värst ut, så är det bomull. Det är rött både i det som kallas för ”Prairie Gateway” (västra Texas och uppåt) och ”Southern Seaboard” (norr om Florida).

US Drought Monitor - Väder USA

Sydamerikas väderleksprognos visar idag nära normal nederbörd i norra Argentina, Paraguay och södra Brasilien. Södra Argentina och centrala och norra Brasilien är torrare. I Sao Paulo är det smällhett och det har inte regnat på länge. Karnevalen slutade i lördags. Nedan ser vi två satellitbilder på nederbörden över södra Brasilien och norra Argentina för tiodagarsperioden 11 februari och 20 februari. Till vänster ser vi nederbörden och till höger avvikelse från normal nederbörd.

Data på nederbörd - Väder

Södra Europa är mycket torrt, medan norra Europa som bekant är fuktigt. Storbritannien deklarerade tidigare i veckan ett område i södra landsänden som ”torkdrabbat”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Från Ryssland och Ukraina har det kommit motstridiga uppgifter. Martell, som gör väderleksprognoser för lantbruket, skrev den 28 februari att snötäcket över huvuddelen av vinterveteområdena har varit tillräckliga och att vetet bör ha klarat sig bra trots extrem kyla. Nedan ser vi en bild på snödjupet (i tum).

Väder - Snödjup i Ryssland den 28 februari 2012

Nederbörden har enligt Martell varit god, som vi ser i nedanstående bild.

Väder - Nederbörd i Ryssland - 26 februari 2012

Det ryska jordbruksdepartementet väntar sig nu högre spannmålsexport för 2011/12 och siktar nu på 27 – 28 mt, mot tidigare 25 mt. Detta baserar sig sannolikt på en mer optimistisk bild av snötäcke och nederbörd. Detta är ett helt annat budskap än den oro för ett exportstopp per idag, 1 mars, som tidigare skrämde spannmålsmarknaden i världen.

Vädersituationen är alltså betydligt ljusare idag än den var för bara några veckor sedan, men mycket kan hända fram till skörd, förstås.

Vete

Vi börjar med att titta på hur terminspriskurvorna har förändrats de senaste 7 arbetsdagarna, där vi kan konstatera att den irrationella backwardation som finns i det europeiska kvarnvetet på Matif har minskat. Korta terminskontrakt har sjunkit mer än de med längre löptid. Sannolikt är det bönder i EU som börjat sälja från sina lager. Samtidigt har contangot i Chicagovetet minskat för där har korta terminskontrakt stigit mer än de med längre löptid. Vi förväntar oss att säljtrycket från europeiska bönder kommer att fortsätta och att backwardation kommer att fortsätta minska.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Terminspris på vete - Matif och CBOT - 29 februari 2012

Prisnivån för t ex novemberleverans på Matif har inte förändrats så mycket. Nedan ser vi kursdiagrammet för detta:

Vete - Novemberleverans på Matif - Prisdiagram

En kort teknisk kommentar till diagrammet ovan: Å ena sidan har uppgången från december förlorat momentum och man skulle kunna tolka kursrörelserna hittills i år som en vändningsformation innan en förestående nedgång. Å andra sidan är det mycket kortsiktiga motståndet (röd linje) bruten på uppsidan. Skulle vi få en uppgång torde 200 euro återigen vara ett ställe där många gärna vill sälja, ett naturligt motstånd. Det är en lite svårläst marknad, men vi fortsätter att vilja sälja novemberkontraktet utifrån ett tekniskt perspektiv.

SEB prognos på vete och jordbruksråvarorIGC:s (International Grains Council) uppskattning av den globala veteproduktionen under 2011/12 har justerats upp med ytterligare 5 mt, jämfört med januari-rapporten, till rekordhöga 695 mt (ca 2 mt högre än USDA:s senaste prognos) vilket delvis återspeglar högre estimat för Kazakstan, Indien och Australien. Prognosen för globala utgående lager för vete 2011/12 justeras upp med 7 miljoner ton till 211 mt, en ökning med 8% jämfört med 196 mt 2011.

Inför det kommande skördeåret 2012/13 förväntas den globala vete arealen öka med 1.5% och medan grödorna har utvecklats relativt väl på norra halvklotet, finns en fortsatt oro över hur torkan kommer att påverka delar av Ukraina och USA. Den genomsnittliga avkastningen kommer troligtvis inte att matcha föregående års höga siffror och den globala produktionen beräknas därför minska med 15 mt till 680 mt.

Från höga lager av vete och en ökning i produktionen av majs och korn i år (vilket sannolikt kommer att minska användningen av fodervete) förväntas endast en blygsam nedgång i utgående lager för 2012/13 jämfört med de förväntade rekordnivåerna den här säsongen.

Europeiska kommissionen skriver i sin prognos att höstsådden under 2011 inför årets skörd har ökat i de flesta länderna, med undantag för Sverige och Danmark där dåliga väderförhållanden påverkade sådden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Oro finns också att den köldperiod som drabbade Europa i slutet av januari kan komma att påverka grödorna i delar av Väst och Östeuropa. En annan väderrelaterad oro är bristen på nederbörd i vissa delar av Portugal och Spanien, som vi nämnt ovan.

Kommissionen uppskattar att årets veteskörd kommer att uppgå till strax under 133 mt, vilket är en ökning med ca 3.2 mt jämfört med 2011 och bygger på en förväntad avkastning om 5.7 ton per hektar, vilket skulle vara högre än genomsnittet och det bästa resultatet på fyra år, trots en eventuell påverkan av köldknäppen tidigare den här månaden. En ökad sådd areal om 133 000 hektar borde också göra sitt till och den totala arealen för vete förväntas uppgå till 23.3 m hektar, vilket är mer än de estimerade 23.0 m hektar från den franska analysfirman Strategie Grains för två veckor sedan.

Ökad produktion och minskad konsumtion kommer att öka Europas utgående lager av vete i slutet av 2012/13 till 15.1 mt, enligt kommissionen. Användandet av vete som foderingrediens och efterfrågan på vete från etanolanläggningar förväntas minska.

Produktion av olika sädesslag år 2008 till 2012

Från Kina har kommit prognoser på en 46 mt lägre spannmålsskörd jämfört med förra årets rekord på 571 mt. Det har också talats om att använda vete som foder där. Kina är ett observandum, men annars bör det bli en press nedåt på vetepriset i världen framöver.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har handlats ner 1.25 euro sedan förra veckans brev. Vi finner inga specifika nyheter.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkorn (malting barley) - Prisdiagram

Potatis

Priset på industripotatis för leverans nästa år är oförändrat. För leverans i år har priset handlats ner ungefär 5%, dvs mer av samma sak som präglat marknadsföringsåret hela tiden.

Industripotatis - Prisdiagram den 29 februari 2012

Majs

Brasilien är nu i full fart med Safrinha, den andra skörden, som enligt Conabs senaste prognos väntas bli 25.8 mt istället för 21.3 mt, som man trodde i januariprognosen. Det kompenserar mer än väl bortfallet av den första skörden, som skadades av torka.

Conabs prognos majs och andra grödor - Safrinha

Nedan ser vi decemberkontraktet på majs på CBOT, där priserna bildat en klassisk ”triangelformation”. Vi skrev om detta redan förra veckan, men något utbrott har ännu inte inträffat – bortsett från ett falskt utbrott på nedsidan. Ett falskt utbrott brukar följas av en ordentlig rörelse åt andra hållet. Det återstår att se, men ett brott uppåt måste tas på allvar. Vi får ha en neutral rekommendation för tillfället.

Diagram över priser på majsterminer den 28 februari 2012

Sojabönor

Det kortaste terminskontraket på CBOT stängde över 13 dollar för första gången på fem månader igår. Privata analysfirmor fortsätter att prognosticera Sydamerikas skörd 14 mt lägre än förra året. Novemberterminen närmar sig också 13 dollar, som vi ser i diagrammet nedan. Motståndet från toppen i oktober är passerad, men priset har kommit upp i det intervall som priset låg i för ett år sedan och som hade sin topp på 14 dollar. 13 dollar är ändå sannolikt en naturlig nivå där det troligtvis finns säljare som väntar.

Sojabönor (soybean) - Prisdiagram över futures den 28 februari 2012

Vi skulle vilja sälja november på den här nivån vid 13 dollar per bushel.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raps

Novemberkontraktet föll kraftigt efter det förra veckobrevet, men återhämtade sig med ännu större kraft. Priset ligger nu bara 1.75 euro från 440. Det är en nivå där vi absolut skulle vilja sälja.

Terminer för raps - Novemberkontraktet den 28 februari 2012

Trots att sådden av kanadensisk canola inte startar förrän i mitten av april har prognoser över arealen redan börjat komma med variationer mellan 7.85 m hektar till 8.49 m hektar. Om dessa siffror stämmer skulle det vara klart över 2011 års areal på 7.54 m hektar. Prognoser från Wild Oats Grainworld konferensen i Winnipeg uppskattar att canola kan komma att bli årets stora vinnare då estimat visar att för första gången någonsin kommer sådd areal för canola att överstiga sådd areal för vete (exkl durum) Skörden av canola blev större än skörden av vete förra året men det berodde på det stora bortfallet av vete på grund av de omfattande översvämningarna, särskilt i södra Manitoba. I år blir det absolut inte några översvämningar.

Den Europeiska kommissionen uppskattar EU-27’s produktion av raps till 20,2 mt för 2012, en ökning från det estimerade 19,1 mt under 2011. Trots en ökad produktion i år förväntas utgående lager bli låga, runt 1 mt, vilket understryker behovet för Europa att fortsätta importera raps.

Prognoserna för både Kanada och Europa är dock väldigt preliminära i detta tidiga skede och beror i mångt och mycket på förhållandena vid vårsådden samt väder under växtperioden.

Efter två bra säsonger för australiensisk canola tror AOF att även detta år kommer att bli bra. Produktionen för 2011 beräknas till 3 mt, men skulle kunna uppgå till så mycket som 3.3 mt. Den slutliga siffran kommer dock inte att presenteras förrän nästa månad. När det gäller canola behöver lantbrukaren bestämma sig runt april om det är den grödan som ska sås och vid den tiden förra året var priset på oljeväxter attraktiva i jämförelse med priset på vete vilket ledde till att en större areal än vanligt såddes med canola, 1.8 m hektar jämfört med 1.6 m hektar året innan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mjölk

För en vecka sedan låg priset på 15.37. Det blev en liten sväng nedåt, men sedan vände priset upp till 15.55 senast. Liksom vi skrev för en vecka sedan, tyder det mesta på att prisfallet är över. Det bör vara möjligt för marknaden att hämta tillbaka lite av fallet. Vid 16 ser vi att folk i oktober i alla fall, tyckte att 16 var en viktig nivå. På uppsidan kan vi nog därför gissa att en del kommer att reagera med säljordrar.

Milk future - Terminer på mjölk den 29 februari 2012

Gris

Majkontraktet orkade inte igenom motståndet (röd linje) utan föll av. Priset har nu också brutit den uppåtgående stödlinjen (grön) och det signalerar ett kortsiktigt trendbrott nedåt. Vi är negativa till priset på Lean Hogs. Priset i Europa har för majleverans stigit från 1.69 till 1.708 euro per kilo den senaste veckan.

Terminspriser på gris (lean hogs) den 29 februari 2012

Graf över prisutveckling på lean hog (gris) - 29 februari 2012

Valutor

EURSEK

Läget är oförändrat från förra veckan: En ”triangelformation” har bildats sedan mitten av januari. Man bör invänta riktningen på utbrottet från den för att fatta beslut om att köpa eller sälja eursek. 8.70 har tidigare varit ett starkt ”golv” för växelkursen.

Valutadiagram på EUR SEK den 29 februari 2012

EURUSD

Euron steg mot dollarn, men efter ECB:s pengatryckeri och Ben Bernankes återhållsamhet föll euron idag, dock inte signifikativt ur ett tekniskt perspektiv.

Valutadiagram på EUR USD den 29 februari 2012

USDSEK

Dollarn ligger för närvarande i sjunkande trend, men är nere på en nivå där det tidigare funnits stöd.

Valutadiagram för USD SEK den 29 februari 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära