Connect with us

Analys

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 24 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysKullagertillverkaren SKF:s vinstvarning under onsdagen är ett tecken i tiden på att efterfrågan på sällanköpsvaror har bromsat in. Vi får signaler om att konsumenterna är i samma sinnesstämning som sommaren 2008 – dvs man avhåller sig från större investeringar. Kinas ekonomi bromsar. Indiens bromsar. Europa är i kaos och Greklands nyval äger rum i helgen, den 17 juni, vilket knappast kommer att lösa några problem.

EU kommer att införa positionslimiter för europeiska aktörer i råvaruterminsmarknaden i Mifid 2, som träder i kraft år 2015. Eftersom alla slutkunder handlar råvaruterminer OTC med banken, dvs med banken som motpart, och banken sedan handlar på börsen, kan detta Prognoser på jordbruksråvarorleda till att kunderna inte kan handla. Intresset hos EU att lyssna på dem som påpekar detta för dem är lika med noll. EU:s syfte med dessa positionslimiter är att undvika möjligheten till manipulation av priser, men det finns inga vetenskapliga bevis för att man åstadkommer detta. Det är också så klart helt obegripligt hur de tror att man kan skydda marknaden mot manipulation utan att reglera den fysiska varumarknaden.

Det verkar också som om det kommer att införas en omsättningsskatt på terminsaffärer inom EU, vilket ökar transaktionskostnaden för att prissäkra jordbruksprodukter. Sverige och Storbritannien har hittills varit ovilliga att gå med på detta, som naturligtvis gör det dyrare att prissäkra bort prisrisk för jordbrukssektorn.

USDA har släppt juni månads upplaga av sina WASDE-estimat för produktion, konsumtion och därmed utgående lager. Det var inga större överraskningar. Möjligen var överraskningen att man inte justerade hektarskördens storlek alls i USA, som ju haft lite mer torka än man räknat med.

FAO har också uppdaterat sina prognoser och de är klart negativa för framtida prisutveckling.

Odlingsväder

Southern Oscillation Index, ett mått på intensiteten i graden av La Niña eller El Niño, sjunkit lägre. Aktuell notering är -8.5. Ett värde lägre än -8 innebär El Niño. El Niño är bra för globalt odlingsväder.

Odlingsväder - 30 dagar SOI

Nedan ser vi ensembleprognosen för ENSO med basdatum den 1 juni. Som vi nämnt ovan, ser vi att ingen av modellerna ens hamnar nära nollstrecket, än mindre en återgång till La Niña. Istället är den här uppdaterade körningen tydligare än i maj, att El Niño kan uppstå redan i juli.

Ensembleprognosen för ENSO

El Niño betyder ökad nederbörd i Sydamerika och i Nordamerika och mindre i Australien och i Sydostasien.

Global spannmålsproduktion

Den totala spannmålsproduktionen i världen 2012 beräknas nu uppgå till rekordhöga 2 419 mt efter att FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) höjer sin prognos för produktionen med 48,5 miljoner, vilket är 3,2 procent upp jämfört med 2011. Ökningen beror främst på en förväntad rekordskörd av majs i USA.

Utifrån de senaste estimaten skulle den globala spannmålsproduktion överstiga den förväntade användningen för 2012/13, som har justerats upp med 19 mt sedan förra månaden, och leda till en rejäl påfyllnad av världens spannmålslager med 36 mt, eller 7 procent, jämfört med 2011/12.

World cereal production and supply

Vete

Matifvetet med novemberleverans föll tillbaka efter WASDE-rapporten. Tekniskt ligger priset på en nivå där det finns stöd. 206 euro är alltså en viktig nivå, liksom förstås 200 euro på en lägre nivå. Vi har en negativ grundsyn på prisutvecklingen och är hellre säljare än köpare. Detta av två anledningar: att efterfrågan i den globala ekonomin bromsar in och att ENSO förutspås gå in i El Niño, som är gynnsamt för produktionen.

Prisutveckling på vete under drygt 1 år

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. Priset ligger i den nedre delen av det prisintervall som vetet handlats till sedan december förra året. Det lär locka fram en del köpare, men det kan också innebära en ny fara för att priset bryter ner under intervallet. Men vi måste komma ihåg att decembervete i Chicago nu är mycket billigare än vetet på Matif.

Prisutveckling på chicagovete - Diagram den 13 juni 2012

Nedan ser vi hur terminspriserna på Matif och Chicago förändrats den senaste veckan. Matif är oförändrad. Chicago har fallit över alla terminslöptider. Vi är hellre säljare av Matif än av Chicago, i synnerhet vad gäller december 2012, där Chicago ligger på lite drygt 190 euro per ton. Möjligen kan man våga sig på att köpa Chicago december och sälja Matif november i förhoppning om att priserna ska konvergera.

Terminspris för vete på Matif och Chicago

Crop condition för höstvetet i USA, som rapporterades i måndags kväll klockan 22, ligger på 53% good / excellent, vilket är 1% högre än förra veckan.

Crop condition för höstvetet i USA

I WASDE-rapporten justerades produktionen ner med 5 mt för 2012/13.

World wheat production 2011/2012 - 2012/2013

Nedan ser vi utgående lager, som justeras ner med drygt 2 mt. Global konsumtion minskas med nästan lika mycket som produktionen. Med ett något lägre pris, verkar det kanske lite märkligt att efterfrågan ska minska jämfört med förra månaden. Det är ju inte utbudet, utan priset som normalt ransonerar efterfrågan.

Lagernivåer av vete - Global

Nedan ser vi ett diagram på utgående lager, uttryckt som antal dagars konsumtion. Vi ser att globala utgående lager är på en relativt låg nivå, och alltså inte väntas stiga 2012/13. Det innebär att potentialen för radikalt lägre priser är begränsad. Det innebär också att priserna kommer att vara svängiga då konsumenter är lite extra oroliga.

Diagram på utgående lager av vete

FAO:s prognos för den globala produktionen av vete 2012/13 visar en nedjustering från förra säsongen till 680 mt, vilket dock är 5 mt högre än tidigare prognos och fortfarande en bra bit över genomsnittet de senaste fem åren.

Vete - Världsmarknaden 2008 till 2013

Vetearealen och produktionen i Kina 2012/13 förväntas bli oförändrad. I provinserna Henan, Hebei, Anhui, Shandong och Jiangsu, som är de stora producenterna av höstvete, börjar skörden i juni (vissa sydliga provinser har redan startat). Även om torka har rapporterats i Hebei-provinsen, är det dock fortfarande för tidigt att säga om detta kommer att påverka produktionen.

Importen av vete 2011/12 estimeras till 3 mt då importerat vete, särskilt från Australien, är relativt konkurrenskraftigt, jämfört med det inhemska vetet, till både foder och mjöl i de kustnära provinserna.

Importen av vete under 2012/13 förväntas vara fortsatt stark i spåren av fortsatt konkurrenskraftiga priser.

Karta över Asien - Jordbruk

Prognoserna för Rysslands spannmålsskörd 2012 varierar från ett lägsta om 88 mt från vissa branschanalytiker till så högt som 93-94 mt av det ryska jordbruksministeriet. FAS estimerar produktionen till 88 mt, en nedgång från 94 mt förra året, som en följd av dåliga förhållanden för övervintring i de viktiga södra produktionsområdena samt torrt och varmt vårväder i Volga området och i de centrala delarna. I många delar var höstgrödorna i mycket gott skick i mars och början av april, men sedan dess har förväntningarna på avkastning sänkts på grund av en drastisk och oväntad minsknings av markfuktighet. Många lantbrukare har klagat över att det praktiskt taget inte blev någon vår, då den kalla vintern plötsligt byttes ut mot sommarvärme och torka, vilket resulterade i att de varma temperaturerna snabbt smälte snön som snarare avdunstade istället för att tillföra jorden behövlig fukt.

I mitten av maj uppskattades Rysslands höstgrödor att vara i sämre skick än under 2011, men fortfarande i närheten av det femåriga genomsnittet.

USDA estimerar Rysslands vete produktion 2012/13 till 53 mt, en minskning med 3 mt jämfört med förra månaden och ned 3.2 mt från förra året, och som beror på det varma och torra vädret i den europeiska delen av Ryssland. Ihållande torka och varma temperaturer under april och större delen av maj hämmade grödornas utveckling i Rysslands södra distrikt, som står för ca hälften av landets produktion av höstvete. Arealen beräknas uppgå till 25.5 miljoner hektar, oförändrad från förra månaden, och avkastningen estimeras till 2.08 ton per hektar, en minskning med 8 procent från förra året och 6 procent under det femåriga genomsnittet.

Fru Martell är dock lite mera skeptisk och säger att den exceptionella vårvärmen i Ukraina och Ryssland kan ha orsakat mer skador och ett större bortfall än vad som anges av USDA i senaste WASDE-rapporten.

Martell - Karta över Europa - Temperaturer

USDA uppskattar produktionen av vete i EU-27 till 131 mt, en minskning med 1 mt från förra månaden och ned 6.4 mt jämfört med förra året. Arealen estimeras till 24.6 miljoner hektar, en minskning med 0.3 miljoner från förra månaden och avkastningen beräknas till 5.32 ton per hektar, jämfört med förra månadens 5.30 t/ha och förra årets 5.36 t/ha.

Ogynnsamma förhållanden har präglat Centraleuropa under stora delar av växtsäsongen med torka under hösten, köldknäppar under vintern och återigen torka under tidig vår. Torftig utveckling i kombination med utvintring har lett till bortfall av höstgrödor, som kommer att ersättas med vårgrödor, vilket resulterar i lägre avkastning.

De redan låga prognoserna för tyska och polska grödor justeras ned ytterligare i denna månads rapport och reflekterar den senaste tidens väderrelaterade skador. Produktionen i Tyskland justeras ned 0.7 mt till 21.8 mt medan produktionen i Polen beräknas till 8.1 mt jämfört med 9.3 mt förra året. För Frankrike, Europas största vete producent, justeras prognosen upp med 0.5 mt från förra månaden till 37 mt som en följd av gynnsamma (blöta) väderförhållanden.

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har fortsatt att handlas sidledes, något svagt. 220 euro tycks vara ett psykologiskt stöd för marknaden.

Prisdiagram över maltkorn - 13 juni 2012

Potatis

Potatispriset för leverans nästa år, som i slutet av maj var uppe på 17 euro per deciton och sedan såldes ner till 14, har återigen vänt uppåt. Trenden är alltjämt uppåtriktad och vi fortsätter att ha en positiv syn på potatispriset för ny skörd.

Prisdiagram för potatis - 13 juni 2012

Majs

Priset på decembermajs fortsätter i sin negativa trend, som marknaden haft sedan september förra året. Vi tror att majspriset kommer att bryta 500 cent och fortsätta ner. 500 cent är en psykologiskt viktig nivå, inte minst för att det är en så jämn siffra. Jämna siffror brukar attrahera köpordrar av folk som inte tänker längre än så.

Prisdiagram för majs - 13 juni 2012

Nedan ser vi WASDE-rapporten för majsproduktionen. Vi ser att produktionsestimatet för 2012/13 höjs med 4 mt. Det kanske märkligaste är att man inte justerat hektarskörden i USA, som varit torkdrabbat hittills. För vårens skörd, 2011/12, justerades Brasilien upp till 69 mt.

Världsproduktion av majs

Nedan ser vi USDAs estimat för utgående majslager. Dessa väntas öka 2012/13, med drygt 3 mt. Detta innebar att marknaden tog rapporten negativt.

Lager av majs i världen

Lagren av majs har länge varit låga, men nu väntas alltså högre utgående lager, som ser i nedanstående diagram. Diagrammet visar utgående lager i termer av dagar av konsumtion sedan 1961. Efterfrågan från Kina och andra tillväxtländer och efterfrågan på råvara till etanoltillverkning har hållit lagren pressade. När det gäller etanol är ökningen i efterfrågan med största sannolikhet över. I USA har man nått upp till 10% inblandning och högre går inte att gå utan skador på motorerna. Naturgas har blivit ett extremt billigt bränsle i USA och kommer troligtvis att ta marknadsandelar både på bensinens och därmed också etanolens bekostnad.

Reserver av majs - 1961 och framåt

Sådden i USA var klar för en månad sedan. USDA har slutat publicera siffror på sådden.

Majsproduktionen i Kina 2012/13 beräknas vara relativt oförändrad från förra året. På grund av lägre vinstmarginaler för sojabönor och bomull i nordost och nordkinesiska slätten, förväntas lantbrukarna att öka majsarealen med 2 procent.

Importen av majs 2011/12 estimeras till 5.5 mt, även om ytterligare inköp av staten kan bli möjliga om priserna på importerad majs håller sig konkurrenskraftiga. Importen under 2012/13 beräknas uppgå till 7 mt på förväntningar om att en stark inhemsk efterfrågan från industri och djuruppfödning kommer att hålla de inhemska majspriserna relativt sett högre än priserna på importerad majs. Flera källor inom industrin säger att de höga majspriserna under säsongen 2011/12 delvis beror på dålig kvalitet i provinserna Hebei, Henan och Shandong, vilket därmed har begränsat utbudet. Förhöjda toxinhalter gör majsen oanvändbar och i mars 2012 uppskattade CNGOIC att ca 5 mt majs innehöll gifter som aflatoxin.

Även om Rysslands veteproduktion fick se en nedjustering av USDA så ser det betydligt bättre ut för landets majsproduktion. USDA justerar upp sin prognos för 2012/13 till 7.8 mt, en ökning med 0.8 mt från förra månaden och upp 1.1 mt från förra året. Den beräknade produktionen slår därmed det tidigare rekordet på 6.7 mt som sattes 2008/09 och som matchades 2011/12. En ökning i areal med 23 procent på årsbasis är den bidragande orsaken och beror på en kombination av högre inhemsk konsumtion av majs som foder, ökad bearbetning av förädlade produkter som gluten och majssirap, och bortfall av höstraps och korn i södra Ryssland som kommer att ersättas.

Sojabönor

Lägre ekonomisk tillväxt runtom i världen tynger sojabönorna. Vi ser ett lite längre prisdiagram på novemberkontraktet nedan. Så länge det inte blir någon störning av höstens sådd i Sydamerika bör priset kunna hålla sig under 1400 cent. Vi tycker att man ska vara såld sojabönor nu, med stop-loss på drygt 1400 cent. Det finns goda möjligheter till lägre priser framöver.

Prisdiagram över sojabönor - Mars 2010 till juni 2012

Nedan ser vi WASDE-rapportens produktionsestimat. Det är inga större förändringar för innevarande år, dock en liten uppjustering av Brasiliens skörd och en lika stor nedjustering av Argentinas. För 2012/13 justerades endast Kinas produktion nedåt.

Sojabönor - Global produktion

Utgående lager ser vi nedan. Det är otroligt låga utgående lagerestimat för USA. Globalt är dock lagren på en hyggligt bra nivå.

Världslager av sojabönor

Nedan ser vi nuvarande utgående lager i historiens perspektiv. Lager som räcker i 59 dagar är en relativt hög nivå, trots allt.

Reserver av sojabönor

Sådden är till 97% klar i USA, dvs den är klar. Det är rekordtidigt.

Sojabönor - Såddrapport i USA

Raps

Priset på novemberterminen befinner sig fortfarande i rekyl efter vårens kraftiga prisuppgång. Det är större brist på raps än på sojabönor och rapsen är mindre beroende av Kinas efterfrågan.

Prisutveckling på raps - Diagram den 13 juni 2012

USDA publicerar även globala estimat på utgående lager för rapsfrö. USDA:s senaste prognos för den globala produktionen av raps är oförändrad från förra månaden på 60.43 mt. Estimatet för produktionen i EU-27 har justerats ned med 0.10 mt (Polen / Ungern) medan produktionen i Ryssland har justerats upp med samma mängd.

första prognosen från Frankrikes jordbruksministerium för 2012 års skörd visar på en 10-procentig minskning för höstrapsen som en följd av den extrema kylan tidigare i år.

Till skillnad från sojabönor är efterfrågan större än produktionen, vilket får till följd att utgående lager minskar. Så har det varit i flera år och det förklarar också styrkan i marknaden för rapsfrö.

Priset måste upp för att stimulera mer produktion, eller ransonera konsumtionen. Globala lager som innan skörd räcker för 12 dagars konsumtion är en mycket låg nivå.

Lager av raps

Låga lager innebär att marknaden är oroligare än annars. Prisrörligheten kommer att vara hög.

Gris

Decemberkontraktet har fallit tillbaka 1 cent sedan förra veckan i avvaktande handel.

Gris - Decemberkontraktet har fallit tillbaka

Nedan ser vi augustikontraktet på hogs på Eurex. Det är 78 kontrakt öppen balans, dvs det är totalt 78 köpta och sålda kontrakt som clearas av Eurex. Jämfört med för ett år sedan är öppen balans högre och stabilare. Marknaden har av allt att döma fått ett visst förtroende i branschen. Det är naturligtvis långt att gå innan likviditeten är så hög som på CME, men så här långt ser det bra ut.

Augustikontraktet på hogs på Eurex

Mjölk

Mjölkpriset har fortsatt att rekylera uppåt för decemberleverans. 16 cent passerades snabbt, liksom 16.50. Det är en lite väl snabb omvärdering och den euforiska uppgången borde vända till motsatsen inom kort.

Mjölkpriset har fortsatt att rekylera

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära