Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 31 mars 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityLagerstatistiken och den tillhörande odlade arealen i USA var ultrabaissiga. Priserna på majs stängde limit-down. Vete och sojabönor föll kraftigt de också. Pristrenden kommer att gå nedåt härifrån.

Marknadens missbedömning var en av de största någonsin och marknadsrörelsen på Skärtorsdagen en av de största någonsin, i majs bara dämpad av den största tillåtna prisrörelsen.

Tendens för priser på råvaror från jordbruket den 31 mars 2013Sådden av majs väntas ske på 97.3 miljoner acres, något över marknadens förväntningar. Det är den största arealen sedan 1936.

De amerikanska börserna var stängda på Långfredagen, men är öppna på Annandag Påsk. Europa är dock stängt och öppnar först på tisdag. Vi kan förvänta oss betydligt lägre priser på tisdag.

Läsaren kanske kommer ihåg att jag här förra veckan skrev att den rekyl uppåt som vi sett fram till i torsdags, var ett bra tillfälle för lantbrukare att prissäkra. Jag skrev också att risk / reward var på nedsidan, eftersom de senaste rapporterna lett till uppgångar. Nu tänker förmodligen många att ”det är för sent” att prissäkra. I synnerhet som priserna kommer stå ännu lägre på tisdag när Europa öppnar. Att inte prissäkra på tisdag tror jag är ett misstag. Det kommer säkerligen att gå nedåt härifrån. Låt inte ett misstag bli ett misslyckande.

Vi går över till säljrekommendation på alla grödor.

Stocks & Plantings – rapporten i siffror

Lagren av vete, majs och sojabönor var per den 1 mars betydligt högre än vad marknaden förväntat sig, som vi ser i tabellen nedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Lager av vete, majs och sojabönor

Lagerestimaten år så stora att man undrar om det inte var fel – för låga siffror i decemberrapporten, eller om lagren nu möjligtvis är för stora. Om marknaden tror på siffrorna, och det gör den med all säkerhet, så finns knappast längre någon anledning till oro för att det är kallt och sådden blivit försenad. Vad gäller sojabönor försvann också oron för att sojabönorna ska ta slut i USA innan Brasilien får ut sina.

Sådd areal, som vi ser nedan hade marknadens analytiker bättre koll på, utom för vårvete och durum. Men vi vet redan tidigare att sådden väntas bli mycket stor i år.

Sådd areal

Nedan ser vi prisförändringarna på de senaste årens rapportdagar. Prisreaktionen är uppmätt i respektive års decemberkontrakt för vete och majs och november för sojabönor.

Prisförändringar

Var hittar man terminspriser på nätet?

Den vanligaste frågan jag får via email från läsare av mitt veckobrev eller marknadskommentaren på ATL.nu är var man kan följa priserna på terminer på nätet. Oftast är det självklaraste svaret att man ska besöka respektive börs hemsida. Börserna publicerar priser som är fördröjda med 15 minuter. Besöker man den tyska börsen Eurex hittar man efter lite letande vad man söker. Men besöker man den franska börsen Matif (som nu är en del av New York Stock Exchange) hittar man det inte. Sidan är också en blandning av franska och engelska.

Ett betydligt bättre sätt är att besöka www.barchart.com.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Jag har än så länge inte sökt något där som jag inte hittat. För enkelhets skull har jag listat svaren på de vanligaste frågorna nedan:

Kvarnvete på Matif
www.barchart.com/commodityfutures/Matif_Milling_Wheat_Futures/MLX11

Raps på Matif
www.barchart.com/commodityfutures/Matif_Rapeseed_Futures/XR

Smör på Eurex
www.barchart.com/commodityfutures/Eurex_Butter_Futures/QYH13

SMP på Eurex
www.barchart.com/commodityfutures/Eurex_Skimmed_Milk_Futures/MRN13

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priserna är fördröjda med 15 minuter. Det duger väldigt väl för att följa med i marknaden och är vad de allra flesta har ändå. Realtidspriser kostar så mycket att bara traders och kundhandlare på bankerna har dem. När det är skarpt läge och man vill handla på telefon kan man få priserna av dem.

Odlingsväder

Det har inte varit några stora förändringar i klimatet i USA. Det är fortsatt torrt.

Odlingsväder i USA - 26 mars 2013

I siffrorna för torkan ser vi att det inte heller där märks av någon skillnad.

D3, D4, Drought - USA

Vete

Priset på november (2013) hann falla ner till 211.50 i torsdags innan marknaden föll. Det var lite handel vid femtiden, men sedan hade handlarna på spannmålsfirmorna gått hem och tagit helg de också. Tekniskt ser vi att 210 är en viktig stödnivå. Den lär brytas på tisdag med 200 som nästa stödnivå.

Vetepris den 30 mars 2013

Decemberkontraktet på CBOT föll ner till botten på nedgången från december. Den nivån kommer säkert att testas på måndag och förmodligen brytas. 700 cent är en viktig nivå att hålla koll på. Bryts även den nivån, öppnas för ytterligare prisfall.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vete (W Z3) den 30 mars 2013

Terminskurvorna (alla i euro / ton) visar att prisfallet varit mycket kraftigare i USA och att lagerstatistiken påverkade alla löptider även för leverans långt bort i tiden. Lagren satt som en propp i marknaden. Matif hann inte alls falla lika mycket i torsdags och har en del ”catch up” att göra på tisdag.

Terminskurvor på vetepriser, i euro per ton

Crop condition för vintervetet i USA börjar publiceras på måndag klockan 22:00. Den senaste uppdateringen är från den 23 november förra året. Då var 33% i good / excellent condition.

Möjligen kan man tänka sig att en ny siffra, som förmodligen inte är sådär fantastiskt bra, kan få vetemarknaden att rekylera uppåt på tisdag. En sådan uppgång kan förmodligen vara ett bra tillfälle att sälja på.

Vi har säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Priset på maltkorn med leverans i november har fortsatt att ligga högre än kvarnvetet på Matif. Eftersom maltkorn är en så pass illikvid terminsmarknad reagerade inte priserna på torsdagens rapport. Förmodligen gjordes inget avslut efter 17:00, men jag har inte kollat i detalj. Vi ser att när priset på maltkorn dragit ifrån, som nu, har det alltid återvänt till sin stadiga ”spread” till kvarnvetet. Maltkornet är just nu särskilt säljvärt, mer så än kvarnvetet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi har säljrekommendation på maltkorn.

Maltkornspriser - 31 mars 2013

Majs

Majspriset (december 2013) föll kraftigt, som vi redan nämnt. Lagerrapporten var ultranegativ för majsen. Priset föll förbi botten från nedgången från december, men stängde pga limit-down stopp i handeln över stödet på 530 cent. Den nivån kommer naturligtvis att testas på måndag. På måndag är dessutom största tillåtna prisrörelse utökad eftersom torsdagen stängde limit down.

Majspris, termin

Som nämnt ovan är arealen sådd med majs den största i USA sedan 1936. Sådden är igång i södra USA. Det kommer att bli väldigt gott om majs i år, om det inte blir en ny tork-katastrof. Vi går över till säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) gick genom stödet på 1254, då lagren visade att USA INTE har någon brist på sojabönor. Möjligen kan detta ifrågasättas, eftersom export inspections har legat tidigt i säsongen – började öka tidigt och började falla tidigt. Det är viktigt för en kort position att priset faller genom stödet på 1250 också och för det behövs bara 2 cent.

Terminspris på sojabönor

Marknaden har i flera veckor ojat sig över att lastningen i hamnarna i Brasilien tar så lång tid. Regnigt väder och arbetslagstiftning är två av orsakerna. En annan är att själva storleken på skörden. Det är flera miljoner ton mer sojabönor som ska exporteras. Om vi tänker på hur våra hamnar i Sverige, Danmark eller Tyskland skulle reagera på några miljoner ton extra att hantera, kanske man får lättare att förstå att det kan bli kö på fartygen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedan ser vi Brasiliens export av sojabönor i miljoner dollar FOB. Diagrammet visar de olika kalenderåren. Vi ser att årets export kom igång sent. Säkerligen kommer den vita kurvan att hamna på rekordnivåer senare i år.

Sojabönor Brasilien på export

Ser vi till skörden av sojabönor i USA, ser vi att det i förhållande till förra året är nästan 20 miljoner ton mer!!!

Sojabönor USA

Det är alltså inte konstigt att det är ett problem med sojabönorna i hamnarna i Brasilien. Problemet har varit mycket regn, framförallt, men det stora problemet är skördens och exportens enorma storlek. Det är knappast något som motiverar att priset ska stiga. Snarare tvärtom. Vi går över till säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset (november 2013) som gick upp och rörde vid 440 euro per ton, följde med sojabönorna ner. Nu kommer priset med största sannolikhet att ge tillbaka vinsterna till marknaden och falla ner mot stödet på 415 euro igen. Vi går nu åter till säljrekommendation på raps.

Rapspris på termin den 31 mars 2013

Gris

Grispriset (Maj 13) har stabiliserat sig mellan 86 och 90 cent. Det är för tidigt att säga om det här är en konsolidering för en rekyl uppåt, eller en paus inför ytterligare en nedgång.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Grispriset (Maj 13) har stabiliserat sig mellan 86 och 90 cent

Mjölk

I kursdiagrammet nedan ser vi fyra kurvor.

BUT1 = priset på det kortaste terminskontraktet på Eurex, på smör.
FSP1 = priset på det kortaste terminskontraktet på Eurex, på SMP.
DPEUWEWM = USDA:s notering på SMP FOB Western Europe.
SMPPMHW2 = Fonterra’s auktionspris på SMP.

Mjölkpriser, but1, fsp1, dpuwewm, smppmhw2

Priset på SMP har rusat och USDA:s notering på europeiska SMP-priser har följt med. Priset på SMP på Eurex har inte följt med, utan ligger på samma nivå som i september och oktober. Terminspriset på smör har däremot handlats upp och ligger nu på all-time-high.

SEB Commodities erbjuder ett litet ”prova-på” kontrakt som består av 0.5 ton Eurex-smör och 0.9 ton Eurex SMP. Ett paket som motsvarar 10 ton flytande mjölkråvara. Just nu är det underliggande värdet på ett sådant kontrakt drygt 33 000 kronor.

Den som vill följa priset på SMP på Eurex gör det via länken:
www.eurexchange.com/exchange-en/products/com/agr/14016/

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära