Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 27 september 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysVi anser att det är fel att terminspriset på maltkorn med leverans i om ett år ligger över spotpriset, samtidigt som vetemarknaden erbjuder 30 euro rabatt för nästa års skörd i förhållande till spot. Vi tycker att nov13 maltkorn är säljvärt.

Vi gör inga större förändringar i vår vy för de olika jordbruksprodukterna, utom för lean hogs, som vi tror har rekylerat upp tillräckligt. Generellt sett har vi för spannmål och oljeväxter gått från positiv till neutral och utsikterna lutar åt negativ för de som vi nu har neutral vy för.

På fredag publicerar USDA stocksrapporten per den 1 september. Vi har sammanställt marknadens förväntningar från analytikers bidrag till Bloomberg och du ser dem i tabellen nedan:

Pre‐Report Estimates ‐ Grain Stocks September 28, 2012 Grain Stocks Report

Pre‐Report Estimates ‐ Grain Stocks September 28

USDA

USDA meddelar att National Agricultural Statistics Service (NASS) och World Agricultural Outlook Board (WAOB) kommer att ändra tiden för lansering av flera stora rapporter från USDA med start i januari 2013.

Den nuvarande tiden, 08.30 EDT kommer att ändras till 12.00 EDT och för oss här i Sverige innebär det att rapporterna kommer kl 18.00 istället för som idag kl 14.30. Rapporter som ändrar tid är bl.a World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), Acreage, Crop Production, Grain Stocks, Prospective Plantings och Small Grains Summary.

Odlingsväder

Tendensen till El Niño har fortsatt att avta de senaste två veckorna. Det har börjat regna i torra odlingsområden i Brasilien. Mato Grosso, som är den viktigaste delstaten för sojabönor och vintermajs, har fått upp till 50 mm regn de senaste dagarna. Regnen missade dock Parana, en annan viktig delstat för majs och sojabönor. Parana ligger på 36% av normal nederbörd.

Martell Crop Projections

USA har fått ordentligt med nederbörd de senaste dagarna, i spåren av den tropiska stormen Miriam.

Prognos-karta över regn i USA

Regn är välkommet i regionen söder om Chicago (blått på kartan ovanför), eftersom det är bra för höstsådden av vete, som ju nu är på väg att börja.

Det har emellertid (som bekant) varit väldigt torrt i USA. Vad man inte vanligtvis tänker på är att det kan ha en negativ effekt på vårsådd majs nästa år. För att markfuktigheten ska återställas behövs 50% mer nederbörd än normalt de kommande 7 månaderna, dvs mellan oktober och april. Vi ser en detaljerad del av US Drought Monitor nedan:

Martell odlingsprognos för USA

Vete

Vetemarknaden har fortsatt att röra sig väldigt lite, strax under den tekniska triangelformationen. 55- dagars glidande medelvärde har också kommit ikapp. Man får förmoda att priset kommer att fortsätta röra sig sidledes. Trenden uppåt försvagas för varje dag som går och sannolikheten minskar att marknaden är i en konsolideringsfas inför ytterligare prisuppgångar. Det kan mycket väl istället handla om en toppformation. Bäst är att vara vaksam om priset skulle visa tecken på att vilja gå ner.

Vetepriset verkar vara påväg ner

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. 55-dagars glidande medelvärde är brutet och marknaden står och väger.

Priset på Chicagovete står och väger

Nedanför ser vi prisdiagrammet för Matifs november 2013-kontrakt. Priset vilar på stöd av både toppnoteringen från juli och glidande 55-dagars glidande medelvärde. Även här står marknaden och väger. Det ser ut som om upp-trenden från maj har förlorat det mesta av sin kraft. Marknaden kan stå inför en större rekyl. I så fall är det på 200-210 euro nästa stöd finns.

Graf över vetepriset och prognos den 26 september 2012

Spannmålsmarknaderna hickade till i fredags efter ryska motstridiga uttalanden om potentiella begränsningar av landets spannmålsexport. Rysslands ekonomiminster, Andrej Belousov, sa i ett uttalande att exportrestriktioner av spannmål är ”fullt möjliga” och ”kvarstår på dagordningen” för att skydda den inhemska marknaden från stigande spannmåls- och livsmedels priser. Några timmar senare sade dock vice premiärminister Arkadij Dvorkovitj att det inte finns någon anledning att begränsa exporten, men tillade samtidigt att regering har flera verktyg för att reglera marknaden (förutom ett exportförbud).

Men marknaden håller oroligt ett vakande öga på alla uttalanden som kommer från Ryssland, världens tredje största veteexportör, samtidigt som diskussioner förs om hur Moskva tänker sig att gå till väga om man väl bestämmer sig för att begränsa exporten och där nämns såväl exportkvoter som begränsade tillgångar till logistik för att minska flödet av spannmål som lämnar landet. Den nuvarande exporttrenden tyder på att det finns mindre och mindre tillgängligt för export, vilket kommer att gynna det europeiska och amerikanska vetet, men än så länge är det ryska vetet konkurrenskraftigt på den internationella marknaden vilket förra veckans försäljning av 150 000 ton ryskt vete till Irak visar. Rysslands totala spannmålsexport förväntas sjunka från ca 28 mt 2011/12 till ca 12 mt under denna säsong.

Spannmålsexport från Ryssland - Diagram

Egypten är åter ute i marknaden för att köpa minst 60 000 ton kvarnvete med leverans i december, och marknaden håller ett vakande öga på eventuella ryska offerter och dess prisnivå. Senaste nyheten säger dock att GASC har bekräftat ett köp på 300 000 ton vete av franskt och rumänskt ursprung med följande fördelning:

Tendens för priser på jordbruksprodukter(60 000 ton franskt vete från Toepfer för 346.93 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Louis Dreyfus för 347.36 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Cargill för 347.36 usd/ton – 60 000 ton rumänskt vete från Toepfer för 349.93 usd/ton – 60 000 ton rumänskt vete från Ameropa för 349.93 usd/ton.) Ryskt vete offererades med låg prismässigt ca 20 usd högre.

Marocko, Nordafrikas tredje största veteimportör, kommer att slopa sin skatt (17,5%) på import av vete under perioden 1 oktober – 31 oktober enligt landets jordbruksminister. Efter att svår torka påverkat årets skörd så uppgår lagernivån nu 1300 mt och för att möta behoven hos den inhemska marknaden samt upprätthålla ”en stabil” lagernivå så behövs import från länder i Europa, Svarta Havs-regionen och USA. Marockos import av vete förväntas uppgå till 5.1 mt under 2012/13 jämfört med 3.4 mt året innan. Jordbruksministeriet i Algeriet har reviderat ned sin prognos för landets spannmålsproduktion från 5.6- 5.8 mt till 5.2-5.4 mt som en följd av torka och bränder. Algeriet är det största landet i Afrika sett till areal, men en stor del är ökenområde och tillgången på jordbruksmark är begränsad, vilket gör landet till en stor importör av spannmål.

75% av spannmålsskörden i Ukraina var avklarad i slutet av förra veckan, och uppgick till 29.95 mt med en genomsnittlig avkastning på 2.67 ton/hektar. Vid samma tid förra året hade 37.04 mt skördats med en genomsnittlig avkastning på 3. 09 ton/hektar, och enligt regeringen är inga exportrestriktioner på agendan för denna säsong.

Måndagens Crop Progress från USDA visar att sådden av höstvete i USA går framåt och ligger nu på 25%, vilket är 2% lägre än det femåriga genomsnittet. Kansas ligger i linje med genomsnittet (17%) medan Nebraska, South Dakota och Montana ligger långt efter jämfört med det femåriga genomsnittet och väderprognosen för dessa delstater visar på väldigt liten eller ingen nederbörd under kommande vecka.

Preplanting rainfalll Hard Red Winter Wheat

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har brutit 55-dagars glidande medelvärde och det är en varningssignal. Stödet på 260 euro bröts raskt och priset föll ner till 250 euro per ton.

Prognos för pris på maltkorn är en varningssignal

Maltkornsmarknaden avviker från vetemarknaden på ett märkligt sätt. Terminspriset för leverans av vete efter nästa års skörd ligger väsentligt under priset på årets skörd. Vi ser att terminspriset för november nästa år ligger på 230 euro, medan spotkontraktet ligger på 260. För terminer på maltkorn är priset nästan 270 euro per ton för leverans om ett år, medan spotkontraktet ligger på 250 euro. Vi tycker detta är extremt underligt och tycker att man bör sälja maltkorn med leverans november nästa år på Matif. Eventuellt kan man göra en marknadsneutral position genom att köpa veteterminer nov13 och sälja maltkornsterminer nov13.

Diagram över terminskurvor på veteterminer

Potatis

Potatispriset nådde upp till 25.90 euro per deciton innan vinsthemtagningar fick priset att falla tillbaka. Man ser ofta den här sortens rekyl innan priset drar iväg. Även om priset nu är mycket högt, säger ändå den tekniska analysen att priset, enligt skolboken, ska gå upp och testa 26 euro igen.

Priset på potatis borde gå upp

Majs

Den tekniska analysen signalerar att ännu mer prisfall är att vänta. Stöd finns på 663 cent. En rekyl upp till 759 är ett säljtillfälle och inte ett tecken på styrka. Priset ligger just nu på 728.

Prisfall på majs signaleras

Ukraina kommer inom kort att underteckna ett avtal för att exportera 3 mt majs per år till Kina, enligt landets jordbruksminister Mykola Pryaszhnyuk, något som skulle vara mer än tillräckligt för att uppfylla Kina’s behov av grödan under 2012/13 – även om detta förväntas öka avsevärt i framtiden, se graf nedan. I gengäld kommer Ukraina att få 3 miljarder usd i krediter.

Prognos på Kinas import av majs - Diagram

Rosario Grain Exchange uppskattar Argentinas majs areal 2012/13 till 4 miljoner hektar, en minskning med 10% från 2011/12. Buenos Aires Grain Exchange beräknar arealen till 3,4 miljoner hektar. Sådden av majs har precis börjat och merparten av den pågår fram till slutet av november, samt att del flesta majsproducerande regionerna har fått nederbörd som ligger över genomsnittet under de senaste 30 dagarna.

Denver-baserade företaget BioFuel Energy kommer tillfälligt att stänga ner produktionen i sin etanolfabrik i södra Minnesota, på grund av höga spannmålspriser, och blir därmed den andra anläggningen i delstaten som stänger efter att Central Minnesota Ethanol stoppade produktionen förra sommaren. BioFuel Energy säger att produktionen kommer att förbli nedstängd tills priset på majs sjunker, men företagets andra etanolfabrik i Nebraska förblir öppen.

Den Europeiska Kommissionens analysenhet MARS reviderar ned sin senaste prognos gällande avkastningen för majs inom EU-27 med 3,7% jämfört med tidigare rapport. I jämförelse med 2011 estimeras avkastningen att sjunka med 20% på grund av kraftiga minskningar i Ungern, Bulgarien, Rumänien och Italien.

Prognos över produktion av majs i Europa - Karta

Sojabönor

Novemberkontraktet har fallit kraftigt den senaste veckan, efter att ha brutit tekniska stöd. En rekyl uppåt ”borde” enligt den tekniska analysen kunna ske nu. Frågan är vad som händer sedan. Om en sådan prisuppgång stannar vid ca 1700 och sedan vänder ner är det sannolikt att vi har en klassisk toppformation i form av en huvud-skuldra-formation. Återstår att se.

Priset på sojabönor har fallit kraftigt

Priset på sojabönor pressas av den pågående skörden i USA och det kraftiga fallet i palmolja som under måndagen nästan noterade ett 2-års lägsta som en följd av fallande oljepriser, ekonomisk oro i importländer som Europa och Kina samt att efterfrågan på vegetabiliska oljor i allmänhet har varit lägre än väntat under 2012 delvis på grund av en långsam tillväxt i produktionen av biobränslen. Nedanför ser vi decemberkontraktet på Kuala Lumpurbörsen, där priset anges i malaysiska ringgit (MYR) per ton.

Pris på sojabönor på Kuala Lumpor-börsen

Vi på SEB Commodities förväntar oss inte ytterligare prisfall på råolja. Pristrycket nedåt på vegetabiliska oljor från råoljemarknaden tror vi därför är över för tillfället. I sin senaste prognos över produktionen av sojabönor i Sydamerika höjer Oil World sina estimat och uppskattar att Argentinas produktion kommer att öka med 38% från 40.5 mt 2012 till 56 mt, medan Brasilien förväntas skörda 82 mt jämfört med årets 66,4 mt. Även i andra länder i Sydamerika förväntas produktionen att öka, bl.a i Paraguay och Uruguay med 4.1 mt respektive 0.7 mt. Regnskurar rapporterades under helgen i Brasilien och förväntas med stor sannolikhet att fortsätta under hela veckan. Landet har fortfarande fått relativt lite regn, men tendensen lutar åt ökad nederbörd i Parana från och med nästa vecka och ytterligare något senare i Mato Grosso.

Prognos för sojabönor i Brasilien

Celeres veckorapport visar att Brasilien har sålt 98% av sin sojabönsskörd 2011/12, vilket är oförändrat från förra veckan och jämfört med 90% för ett år sedan. Landet har också sålt 46% av sojabönsskörden 2012/13, vilket är oförändrat från förra veckan och jämfört med 24% förra året. Celeres uppskattar skörden 2012/13 till 78.1 mt vilket kan jämföras med USDA’s prognos på 81,0 mt. Brasilien har fram till september exporterat ca 30 mt sojabönor sedan starten i februari, och det talas om att landet kommer att ha begränsade exportmöjligheter framöver fram till nästa skörd.

Raps

Triangeln bröts vid 518 euro och utlöste en teknisk säljsignal. Vi hoppas att läsaren var snabb att inse det – och sälja terminen. Priset gick igår onsdag ner till en teknisk stödnivå på 487 euro. Det är möjligt att vi får se en rekyl uppåt härifrån de kommande dagarna, som sammanfaller med stöd i marknaden för vegetabiliska oljor generellt – eftersom det inte är sannolikt att vi får se ytterligare prisfall på råolja.

Prisrörelsen mellan augusti och september ser allt mer ut som en ”dubbeltopp”, vilket känns igen från textboken i teknisk analys som en stark vändningsformation, vid trendvändningar, alltså och brukar alltså följas av en större trend åt andra hållet (i det här fallet, nedåt).

Rapspriset förväntas falla

Gris

Grispriset har troligtvis rekylerat upp färdigt. Glidande medelvärde har kommit ikapp och det händer ofta att folk tar fasta på det och säljer. Amerikanska grisuppfödare slaktar mer gris nu än någon gång sedan 2009. De högre foderkostnaderna orsakar förluster för uppfödarna på en nivå inte sedd på 14 år. En amerikansk genomsnittsgris äter 10 bushels majs (254 kilo) och når en slaktvikt på 122 kg, enligt uppskattningar från University of Missouri at Columbia.

USDA förutspår att antalet grisar per människa i USA kommer att falla till den lägsta nivån sedan 1975. Naturligtvis kommer pendeln i minskat utbud att få priset att svänga tillbaka. Och visserligen har suggstocken minskat överallt, vilket minskar utbudet framöver, men med ett Europa med svångrem som dras åt allt hårdare (eftersom länder som håller fast vid en övervärderad Euro som sin valuta, mördar sitt eget näringsliv, vilket gör landet än mindre förmöget att rädda sig, och så vidare i en spiral som bara kan sluta på ett sätt; lärs ut i grundkursen i nationalekonomi faktiskt) är frågan om det är tillräckligt. Antalet suggor har minskat med 1.3% i Tyskland juni-juni (ett välmående land). Italien har dock 13% färre suggor. I Danmark är nedgången 2.3%, i Frankrike 3.2% och i Nederländerna 3.6%. På fredag publicerar USDA nya siffror i sin Quarterly Hogs and Pigs Report. Vi på SEB Commodities kommer naturligtvis att ha ett lätt fredagsmys fram till 21:00 svensk tid när den publiceras på USDA:s hemsida.

Pris på gris-diagram

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har återigen backat lite jämfört med förra veckan.

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som i motsats till SMP, har stigit något lite den senaste veckan.

Priset på smör har stigit i veckan

På den amerikanska börsen CME i Chicago testar priset på Klass 3 mjölk nu högstanoteringen. Ett brott uppåt öppnar för ytterligare uppgång, men den relativt kraftiga rekylen i september ger en varningssignal om att uppåttrenden är ifrågasatt av somliga på marknaden.

Pris på Klass 3 Mjölk hos CME-börsen

Socker

Marknaden för socker pressas av ideliga dåliga nyheter. Till exempel väntas nu det tredje året med överskott (lageruppbyggnad) pga hög produktion. Priset tycks dock inte ta mycket intryck av detta, utan håller det tekniska stödet, än så länge.

Marknaden för socker pressas

EURSEK

EURSEK har sedan förra veckan gått ner till ett stöd och formationen ser väldigt lik en huvud-skuldraformation. Bankens tekniska analytiker är ordentligt negativa till EURSEK såväl inför den kommande veckan som de kommande tre månaderna.

EUR SEK-prognos - 26 september 2012

USDSEK

Dollarn som fallit mot kronan ser ut att ha funnit en botten. Onsdagens kursuppgång hade bra momentum. Sammantaget tyder detta på att ett test av den nedåtgående trenden kan vara förestående.

Bankens tekniska analytiker ser förhållandevis positivt på USDSEK, men när trenden nedåt inte är bruten är det för tidigt att ta större positioner på en dollarförstärkning. Däremot bör man inte vara kort längre.

USD SEK-prognos - 26 september 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära