Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 27 september 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysVi anser att det är fel att terminspriset på maltkorn med leverans i om ett år ligger över spotpriset, samtidigt som vetemarknaden erbjuder 30 euro rabatt för nästa års skörd i förhållande till spot. Vi tycker att nov13 maltkorn är säljvärt.

Vi gör inga större förändringar i vår vy för de olika jordbruksprodukterna, utom för lean hogs, som vi tror har rekylerat upp tillräckligt. Generellt sett har vi för spannmål och oljeväxter gått från positiv till neutral och utsikterna lutar åt negativ för de som vi nu har neutral vy för.

På fredag publicerar USDA stocksrapporten per den 1 september. Vi har sammanställt marknadens förväntningar från analytikers bidrag till Bloomberg och du ser dem i tabellen nedan:

Pre‐Report Estimates ‐ Grain Stocks September 28, 2012 Grain Stocks Report

Pre‐Report Estimates ‐ Grain Stocks September 28

USDA

USDA meddelar att National Agricultural Statistics Service (NASS) och World Agricultural Outlook Board (WAOB) kommer att ändra tiden för lansering av flera stora rapporter från USDA med start i januari 2013.

Den nuvarande tiden, 08.30 EDT kommer att ändras till 12.00 EDT och för oss här i Sverige innebär det att rapporterna kommer kl 18.00 istället för som idag kl 14.30. Rapporter som ändrar tid är bl.a World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), Acreage, Crop Production, Grain Stocks, Prospective Plantings och Small Grains Summary.

Odlingsväder

Tendensen till El Niño har fortsatt att avta de senaste två veckorna. Det har börjat regna i torra odlingsområden i Brasilien. Mato Grosso, som är den viktigaste delstaten för sojabönor och vintermajs, har fått upp till 50 mm regn de senaste dagarna. Regnen missade dock Parana, en annan viktig delstat för majs och sojabönor. Parana ligger på 36% av normal nederbörd.

Martell Crop Projections

USA har fått ordentligt med nederbörd de senaste dagarna, i spåren av den tropiska stormen Miriam.

Prognos-karta över regn i USA

Regn är välkommet i regionen söder om Chicago (blått på kartan ovanför), eftersom det är bra för höstsådden av vete, som ju nu är på väg att börja.

Det har emellertid (som bekant) varit väldigt torrt i USA. Vad man inte vanligtvis tänker på är att det kan ha en negativ effekt på vårsådd majs nästa år. För att markfuktigheten ska återställas behövs 50% mer nederbörd än normalt de kommande 7 månaderna, dvs mellan oktober och april. Vi ser en detaljerad del av US Drought Monitor nedan:

Martell odlingsprognos för USA

Vete

Vetemarknaden har fortsatt att röra sig väldigt lite, strax under den tekniska triangelformationen. 55- dagars glidande medelvärde har också kommit ikapp. Man får förmoda att priset kommer att fortsätta röra sig sidledes. Trenden uppåt försvagas för varje dag som går och sannolikheten minskar att marknaden är i en konsolideringsfas inför ytterligare prisuppgångar. Det kan mycket väl istället handla om en toppformation. Bäst är att vara vaksam om priset skulle visa tecken på att vilja gå ner.

Vetepriset verkar vara påväg ner

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. 55-dagars glidande medelvärde är brutet och marknaden står och väger.

Priset på Chicagovete står och väger

Nedanför ser vi prisdiagrammet för Matifs november 2013-kontrakt. Priset vilar på stöd av både toppnoteringen från juli och glidande 55-dagars glidande medelvärde. Även här står marknaden och väger. Det ser ut som om upp-trenden från maj har förlorat det mesta av sin kraft. Marknaden kan stå inför en större rekyl. I så fall är det på 200-210 euro nästa stöd finns.

Graf över vetepriset och prognos den 26 september 2012

Spannmålsmarknaderna hickade till i fredags efter ryska motstridiga uttalanden om potentiella begränsningar av landets spannmålsexport. Rysslands ekonomiminster, Andrej Belousov, sa i ett uttalande att exportrestriktioner av spannmål är ”fullt möjliga” och ”kvarstår på dagordningen” för att skydda den inhemska marknaden från stigande spannmåls- och livsmedels priser. Några timmar senare sade dock vice premiärminister Arkadij Dvorkovitj att det inte finns någon anledning att begränsa exporten, men tillade samtidigt att regering har flera verktyg för att reglera marknaden (förutom ett exportförbud).

Men marknaden håller oroligt ett vakande öga på alla uttalanden som kommer från Ryssland, världens tredje största veteexportör, samtidigt som diskussioner förs om hur Moskva tänker sig att gå till väga om man väl bestämmer sig för att begränsa exporten och där nämns såväl exportkvoter som begränsade tillgångar till logistik för att minska flödet av spannmål som lämnar landet. Den nuvarande exporttrenden tyder på att det finns mindre och mindre tillgängligt för export, vilket kommer att gynna det europeiska och amerikanska vetet, men än så länge är det ryska vetet konkurrenskraftigt på den internationella marknaden vilket förra veckans försäljning av 150 000 ton ryskt vete till Irak visar. Rysslands totala spannmålsexport förväntas sjunka från ca 28 mt 2011/12 till ca 12 mt under denna säsong.

Spannmålsexport från Ryssland - Diagram

Egypten är åter ute i marknaden för att köpa minst 60 000 ton kvarnvete med leverans i december, och marknaden håller ett vakande öga på eventuella ryska offerter och dess prisnivå. Senaste nyheten säger dock att GASC har bekräftat ett köp på 300 000 ton vete av franskt och rumänskt ursprung med följande fördelning:

Tendens för priser på jordbruksprodukter(60 000 ton franskt vete från Toepfer för 346.93 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Louis Dreyfus för 347.36 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Cargill för 347.36 usd/ton – 60 000 ton rumänskt vete från Toepfer för 349.93 usd/ton – 60 000 ton rumänskt vete från Ameropa för 349.93 usd/ton.) Ryskt vete offererades med låg prismässigt ca 20 usd högre.

Marocko, Nordafrikas tredje största veteimportör, kommer att slopa sin skatt (17,5%) på import av vete under perioden 1 oktober – 31 oktober enligt landets jordbruksminister. Efter att svår torka påverkat årets skörd så uppgår lagernivån nu 1300 mt och för att möta behoven hos den inhemska marknaden samt upprätthålla ”en stabil” lagernivå så behövs import från länder i Europa, Svarta Havs-regionen och USA. Marockos import av vete förväntas uppgå till 5.1 mt under 2012/13 jämfört med 3.4 mt året innan. Jordbruksministeriet i Algeriet har reviderat ned sin prognos för landets spannmålsproduktion från 5.6- 5.8 mt till 5.2-5.4 mt som en följd av torka och bränder. Algeriet är det största landet i Afrika sett till areal, men en stor del är ökenområde och tillgången på jordbruksmark är begränsad, vilket gör landet till en stor importör av spannmål.

75% av spannmålsskörden i Ukraina var avklarad i slutet av förra veckan, och uppgick till 29.95 mt med en genomsnittlig avkastning på 2.67 ton/hektar. Vid samma tid förra året hade 37.04 mt skördats med en genomsnittlig avkastning på 3. 09 ton/hektar, och enligt regeringen är inga exportrestriktioner på agendan för denna säsong.

Måndagens Crop Progress från USDA visar att sådden av höstvete i USA går framåt och ligger nu på 25%, vilket är 2% lägre än det femåriga genomsnittet. Kansas ligger i linje med genomsnittet (17%) medan Nebraska, South Dakota och Montana ligger långt efter jämfört med det femåriga genomsnittet och väderprognosen för dessa delstater visar på väldigt liten eller ingen nederbörd under kommande vecka.

Preplanting rainfalll Hard Red Winter Wheat

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har brutit 55-dagars glidande medelvärde och det är en varningssignal. Stödet på 260 euro bröts raskt och priset föll ner till 250 euro per ton.

Prognos för pris på maltkorn är en varningssignal

Maltkornsmarknaden avviker från vetemarknaden på ett märkligt sätt. Terminspriset för leverans av vete efter nästa års skörd ligger väsentligt under priset på årets skörd. Vi ser att terminspriset för november nästa år ligger på 230 euro, medan spotkontraktet ligger på 260. För terminer på maltkorn är priset nästan 270 euro per ton för leverans om ett år, medan spotkontraktet ligger på 250 euro. Vi tycker detta är extremt underligt och tycker att man bör sälja maltkorn med leverans november nästa år på Matif. Eventuellt kan man göra en marknadsneutral position genom att köpa veteterminer nov13 och sälja maltkornsterminer nov13.

Diagram över terminskurvor på veteterminer

Potatis

Potatispriset nådde upp till 25.90 euro per deciton innan vinsthemtagningar fick priset att falla tillbaka. Man ser ofta den här sortens rekyl innan priset drar iväg. Även om priset nu är mycket högt, säger ändå den tekniska analysen att priset, enligt skolboken, ska gå upp och testa 26 euro igen.

Priset på potatis borde gå upp

Majs

Den tekniska analysen signalerar att ännu mer prisfall är att vänta. Stöd finns på 663 cent. En rekyl upp till 759 är ett säljtillfälle och inte ett tecken på styrka. Priset ligger just nu på 728.

Prisfall på majs signaleras

Ukraina kommer inom kort att underteckna ett avtal för att exportera 3 mt majs per år till Kina, enligt landets jordbruksminister Mykola Pryaszhnyuk, något som skulle vara mer än tillräckligt för att uppfylla Kina’s behov av grödan under 2012/13 – även om detta förväntas öka avsevärt i framtiden, se graf nedan. I gengäld kommer Ukraina att få 3 miljarder usd i krediter.

Prognos på Kinas import av majs - Diagram

Rosario Grain Exchange uppskattar Argentinas majs areal 2012/13 till 4 miljoner hektar, en minskning med 10% från 2011/12. Buenos Aires Grain Exchange beräknar arealen till 3,4 miljoner hektar. Sådden av majs har precis börjat och merparten av den pågår fram till slutet av november, samt att del flesta majsproducerande regionerna har fått nederbörd som ligger över genomsnittet under de senaste 30 dagarna.

Denver-baserade företaget BioFuel Energy kommer tillfälligt att stänga ner produktionen i sin etanolfabrik i södra Minnesota, på grund av höga spannmålspriser, och blir därmed den andra anläggningen i delstaten som stänger efter att Central Minnesota Ethanol stoppade produktionen förra sommaren. BioFuel Energy säger att produktionen kommer att förbli nedstängd tills priset på majs sjunker, men företagets andra etanolfabrik i Nebraska förblir öppen.

Den Europeiska Kommissionens analysenhet MARS reviderar ned sin senaste prognos gällande avkastningen för majs inom EU-27 med 3,7% jämfört med tidigare rapport. I jämförelse med 2011 estimeras avkastningen att sjunka med 20% på grund av kraftiga minskningar i Ungern, Bulgarien, Rumänien och Italien.

Prognos över produktion av majs i Europa - Karta

Sojabönor

Novemberkontraktet har fallit kraftigt den senaste veckan, efter att ha brutit tekniska stöd. En rekyl uppåt ”borde” enligt den tekniska analysen kunna ske nu. Frågan är vad som händer sedan. Om en sådan prisuppgång stannar vid ca 1700 och sedan vänder ner är det sannolikt att vi har en klassisk toppformation i form av en huvud-skuldra-formation. Återstår att se.

Priset på sojabönor har fallit kraftigt

Priset på sojabönor pressas av den pågående skörden i USA och det kraftiga fallet i palmolja som under måndagen nästan noterade ett 2-års lägsta som en följd av fallande oljepriser, ekonomisk oro i importländer som Europa och Kina samt att efterfrågan på vegetabiliska oljor i allmänhet har varit lägre än väntat under 2012 delvis på grund av en långsam tillväxt i produktionen av biobränslen. Nedanför ser vi decemberkontraktet på Kuala Lumpurbörsen, där priset anges i malaysiska ringgit (MYR) per ton.

Pris på sojabönor på Kuala Lumpor-börsen

Vi på SEB Commodities förväntar oss inte ytterligare prisfall på råolja. Pristrycket nedåt på vegetabiliska oljor från råoljemarknaden tror vi därför är över för tillfället. I sin senaste prognos över produktionen av sojabönor i Sydamerika höjer Oil World sina estimat och uppskattar att Argentinas produktion kommer att öka med 38% från 40.5 mt 2012 till 56 mt, medan Brasilien förväntas skörda 82 mt jämfört med årets 66,4 mt. Även i andra länder i Sydamerika förväntas produktionen att öka, bl.a i Paraguay och Uruguay med 4.1 mt respektive 0.7 mt. Regnskurar rapporterades under helgen i Brasilien och förväntas med stor sannolikhet att fortsätta under hela veckan. Landet har fortfarande fått relativt lite regn, men tendensen lutar åt ökad nederbörd i Parana från och med nästa vecka och ytterligare något senare i Mato Grosso.

Prognos för sojabönor i Brasilien

Celeres veckorapport visar att Brasilien har sålt 98% av sin sojabönsskörd 2011/12, vilket är oförändrat från förra veckan och jämfört med 90% för ett år sedan. Landet har också sålt 46% av sojabönsskörden 2012/13, vilket är oförändrat från förra veckan och jämfört med 24% förra året. Celeres uppskattar skörden 2012/13 till 78.1 mt vilket kan jämföras med USDA’s prognos på 81,0 mt. Brasilien har fram till september exporterat ca 30 mt sojabönor sedan starten i februari, och det talas om att landet kommer att ha begränsade exportmöjligheter framöver fram till nästa skörd.

Raps

Triangeln bröts vid 518 euro och utlöste en teknisk säljsignal. Vi hoppas att läsaren var snabb att inse det – och sälja terminen. Priset gick igår onsdag ner till en teknisk stödnivå på 487 euro. Det är möjligt att vi får se en rekyl uppåt härifrån de kommande dagarna, som sammanfaller med stöd i marknaden för vegetabiliska oljor generellt – eftersom det inte är sannolikt att vi får se ytterligare prisfall på råolja.

Prisrörelsen mellan augusti och september ser allt mer ut som en ”dubbeltopp”, vilket känns igen från textboken i teknisk analys som en stark vändningsformation, vid trendvändningar, alltså och brukar alltså följas av en större trend åt andra hållet (i det här fallet, nedåt).

Rapspriset förväntas falla

Gris

Grispriset har troligtvis rekylerat upp färdigt. Glidande medelvärde har kommit ikapp och det händer ofta att folk tar fasta på det och säljer. Amerikanska grisuppfödare slaktar mer gris nu än någon gång sedan 2009. De högre foderkostnaderna orsakar förluster för uppfödarna på en nivå inte sedd på 14 år. En amerikansk genomsnittsgris äter 10 bushels majs (254 kilo) och når en slaktvikt på 122 kg, enligt uppskattningar från University of Missouri at Columbia.

USDA förutspår att antalet grisar per människa i USA kommer att falla till den lägsta nivån sedan 1975. Naturligtvis kommer pendeln i minskat utbud att få priset att svänga tillbaka. Och visserligen har suggstocken minskat överallt, vilket minskar utbudet framöver, men med ett Europa med svångrem som dras åt allt hårdare (eftersom länder som håller fast vid en övervärderad Euro som sin valuta, mördar sitt eget näringsliv, vilket gör landet än mindre förmöget att rädda sig, och så vidare i en spiral som bara kan sluta på ett sätt; lärs ut i grundkursen i nationalekonomi faktiskt) är frågan om det är tillräckligt. Antalet suggor har minskat med 1.3% i Tyskland juni-juni (ett välmående land). Italien har dock 13% färre suggor. I Danmark är nedgången 2.3%, i Frankrike 3.2% och i Nederländerna 3.6%. På fredag publicerar USDA nya siffror i sin Quarterly Hogs and Pigs Report. Vi på SEB Commodities kommer naturligtvis att ha ett lätt fredagsmys fram till 21:00 svensk tid när den publiceras på USDA:s hemsida.

Pris på gris-diagram

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har återigen backat lite jämfört med förra veckan.

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som i motsats till SMP, har stigit något lite den senaste veckan.

Priset på smör har stigit i veckan

På den amerikanska börsen CME i Chicago testar priset på Klass 3 mjölk nu högstanoteringen. Ett brott uppåt öppnar för ytterligare uppgång, men den relativt kraftiga rekylen i september ger en varningssignal om att uppåttrenden är ifrågasatt av somliga på marknaden.

Pris på Klass 3 Mjölk hos CME-börsen

Socker

Marknaden för socker pressas av ideliga dåliga nyheter. Till exempel väntas nu det tredje året med överskott (lageruppbyggnad) pga hög produktion. Priset tycks dock inte ta mycket intryck av detta, utan håller det tekniska stödet, än så länge.

Marknaden för socker pressas

EURSEK

EURSEK har sedan förra veckan gått ner till ett stöd och formationen ser väldigt lik en huvud-skuldraformation. Bankens tekniska analytiker är ordentligt negativa till EURSEK såväl inför den kommande veckan som de kommande tre månaderna.

EUR SEK-prognos - 26 september 2012

USDSEK

Dollarn som fallit mot kronan ser ut att ha funnit en botten. Onsdagens kursuppgång hade bra momentum. Sammantaget tyder detta på att ett test av den nedåtgående trenden kan vara förestående.

Bankens tekniska analytiker ser förhållandevis positivt på USDSEK, men när trenden nedåt inte är bruten är det för tidigt att ta större positioner på en dollarförstärkning. Däremot bör man inte vara kort längre.

USD SEK-prognos - 26 september 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Analys

Prepare for more turmoil, lower inventories and higher prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude is pulling back below the 90-line this morning trading as low as USD 88.78/b following a 4.2% gain last week. The pullback is blamed on news that Israel is pulling some troops out of Gaza. But we think this is much more of a technical move below the 90-line with preparations for further price gains ahead. The Israeli troop movements are a preparation for a final push into Rafah in Gaza to take out the last stronghold of Hamas there (FT article today). Iranian retaliation following the attack in Damascus last week also looks set to unfold in some way. Possibly by Hezbollah in Lebanon though instigated by Iran. Prepare for more turmoil, lower oil inventories and higher prices as the market continues to run a deficit.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent gained 4.2% last week with a solid close above the 90-line. Brent crude had a stellar week last week gaining 4.2%. Even following such a strong performance it made a gain on Friday of 0.6% with a close at USD 91.17/b. Friday also saw the highest trade of the week at USD 91.91/b.

Brent was propelled by positive PMI gains, geopolitics and falling US inventories. Oil was supported by a rang of factors last week. Both the US and China saw their manufacturing PMIs rise above the 50-line (50.3 and 50.8 resp.). The Eurozone manufacturing PMI rose to 46.1 from 45.7 while the composite index rose above the 50-line to 50.3 from 49.9. These PMI gains supported both oil and metals through growth recovery optimism. US oil inventories last Wednesday created less waves with a net draw of 2.2 m b in total crude and product inventories. It was still a very bullish reading in our view as inventories normally this time of year should have risen 3.8 m b. Thus driving US commercial oil inventories further away and below the normal level of inventories. Geopolitical focus flared up following the attack on Iran’s consulate in Syria where Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed. Israel is assumed to be behind the attack but has not taken responsibility yet.

Back below 90 this morning in what seems like a geopolitical breather. But is more of a technical move. This morning Brent crude has pulled back and traded as low as USD 88.78/b while trading at USD 89.76/b. We commented on Friday that it is quite normal for Brent crude to pull back below big numbers after having broken them. Just to test out the level properly before heading higher.

Israel is pulling some troops out of Gaza. Most likely it is preparing to attack Rafah (FT today)Price action to the downside this morning is blamed on some kind of reduced geopolitical premium as Israel is withdrawing some of its troops in Gaza. The reason why it is withdrawing some tropes however is to our understanding that Israel is preparing to attack Rafah, the southernmost part of Gaza bordering to Egypt where now close to one million Palestinians are living. It is the last strong-hold of Hamas and Israel looks bent on taking it out despite repeated warnings against it from the US. Human tragedy looks set to unfold in Rafah in not too long.

”Iran will respond to the Damascus strike”. The most likely flareup is Lebanon and Hezbollah. The geopolitical flare following the attack on Iran’s consulate in Syria last week has faded a little this morning. But this is in no way over. John Sawers, former chief of MI6, in an article in FT on Friday bluntly stated: ”Iran will respond to the Damascus strike”.  Iran still doesn’t want to be involved in direct military confrontation. The likely flareup will be Lebanon and Hezbollah which could force Israel into a two-front war. 

Rafah is located in the southernmost part of Gaza

Gaza map
Source: https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-200679/

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.

Net long specs in Brent + WTI rose by 34 m b over the week to 2 April.
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery

Saudi Arabia lifted its Official Selling Prices to Asia for most grades for May delivery
Source: SEB graph and calculations, Data feed by Bloomberg
Fortsätt läsa

Analys

Brent crude jumps above USD 91/b as market nervously brace for Iranian retaliation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude jumps above USD 91/b but will likely see sub-90 again before charging yet higher. Brent crude reached USD 89.99/b on Wednesday before making the leap above the 90-line yesterday evening in a spiky fashion jumping almost directly to USD 91.3/b (ydy high) in less than three hours before closing at USD 90.65/b. This morning it is showing strength again with a gain of 0.6% to USD 91.2/b though it hasn’t yet broken above the high from ydy. It is very usual for the oil price to fool around big numbers as the 90-line before properly breaking through. We saw it on Wednesday when it almost got there but not really above anyhow. Also after breaking properly above as it did yesterday one often sees that the oil price then dips down to the ”big number” again, a little bit below, just to test it, before properly breaking higher. Thus we’ll likely see it break down below the 90-line again in the short-term before heading properly higher.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Iran promises retaliation while Israel makes it clear it will strike back if attacked. Iran’s top Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) general in Syria along with five other IRGC officers were killed on Monday following an attack on Iran’s consulate in Syria. Iran has blamed Israel for the attack. Israel has so far not taken responsibility for the attack. Iran’s President Ebrahim Raisi directly blamed Israel and stated on Tuesday that Israel’s strike on its consulate in Syria ”won’t remain unanswered”. Yesterday we saw a hard-line stand from Israel where Netanyahu made it clear that if Iran strikes its territory then Israel will have no choice but to respond.

Market is preparing for Iranian retaliation, but most likely it will be through Iran’s proxies. The market is now bracing it self for a likely retaliatory action by Iran in response to the event in Syria on Monday. It seems very unlikely that Iran explicitly will attack targets on Israeli soil directly and thus risk getting dragged into a wider war with Israel and thus the US. If Israel and Iran gets into a direct conflict then the US will naturally be involved either directly or indirectly. No one wants that. Not Iran, not Biden and not Israel. A forthcoming retaliatory attack from Iran will thus likely be through some of its proxies in Yemen, Syria or Lebanon.

The market now know that some kind of retaliation from Iran will likely come but it doesn’t know when and where and what and that creates a great discomfort and nervousness.

Oil supply is unlikely to be affected. Still no one expects that oil supply is at risk in any way unless this situation blows out to an all-engulfing conflict between Israel and Iran where the US naturally would be dragged along into it all. It is too much at stake for all parties involved for this to happen.

Iran is producing 3.1 m b/d and rising and is unlikely to endanger that. Iran is probably extremely happy at the moment with respect to oil prices and oil exports. Iran used to produce around 3.8 m b/d of crude oil but due to US sanctions it only produced 2.0 m b/d in 2020 which is basically what it needs to cover its own demand with little left over for exports except for condensates which comes on top of crude oil production with about 0.8 m b/d. Since 2020 however its production has increased significantly and now stands at 3.1 m b/d and rising. Add in an oil price of USD 91/b and the situation for Iran is close to bliss economically. So Iran will likely retaliate following the attack on its consulate in Syria on Monday, but not in a fashion which will endanger its greatly improved situation with respect to oil export income.

Iran’s oil production is now back up to 3.1 m b/d and rising. Economically this is bliss for Iran when added together with an oil price of USD 91/b

Iran's oil production
Source: SEB graph, Blbrg data

The ongoing destruction of Gaza following the October 7 attack on Israel will feed red hot anger, pain and violence into the Middle East region for months and years to come.

Gaza
Source: Photo by: France24
Fortsätt läsa

Populära