Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 27 september 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - AnalysVi anser att det är fel att terminspriset på maltkorn med leverans i om ett år ligger över spotpriset, samtidigt som vetemarknaden erbjuder 30 euro rabatt för nästa års skörd i förhållande till spot. Vi tycker att nov13 maltkorn är säljvärt.

Vi gör inga större förändringar i vår vy för de olika jordbruksprodukterna, utom för lean hogs, som vi tror har rekylerat upp tillräckligt. Generellt sett har vi för spannmål och oljeväxter gått från positiv till neutral och utsikterna lutar åt negativ för de som vi nu har neutral vy för.

På fredag publicerar USDA stocksrapporten per den 1 september. Vi har sammanställt marknadens förväntningar från analytikers bidrag till Bloomberg och du ser dem i tabellen nedan:

Pre‐Report Estimates ‐ Grain Stocks September 28, 2012 Grain Stocks Report

Pre‐Report Estimates ‐ Grain Stocks September 28

USDA

USDA meddelar att National Agricultural Statistics Service (NASS) och World Agricultural Outlook Board (WAOB) kommer att ändra tiden för lansering av flera stora rapporter från USDA med start i januari 2013.

Den nuvarande tiden, 08.30 EDT kommer att ändras till 12.00 EDT och för oss här i Sverige innebär det att rapporterna kommer kl 18.00 istället för som idag kl 14.30. Rapporter som ändrar tid är bl.a World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE), Acreage, Crop Production, Grain Stocks, Prospective Plantings och Small Grains Summary.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Odlingsväder

Tendensen till El Niño har fortsatt att avta de senaste två veckorna. Det har börjat regna i torra odlingsområden i Brasilien. Mato Grosso, som är den viktigaste delstaten för sojabönor och vintermajs, har fått upp till 50 mm regn de senaste dagarna. Regnen missade dock Parana, en annan viktig delstat för majs och sojabönor. Parana ligger på 36% av normal nederbörd.

Martell Crop Projections

USA har fått ordentligt med nederbörd de senaste dagarna, i spåren av den tropiska stormen Miriam.

Prognos-karta över regn i USA

Regn är välkommet i regionen söder om Chicago (blått på kartan ovanför), eftersom det är bra för höstsådden av vete, som ju nu är på väg att börja.

Det har emellertid (som bekant) varit väldigt torrt i USA. Vad man inte vanligtvis tänker på är att det kan ha en negativ effekt på vårsådd majs nästa år. För att markfuktigheten ska återställas behövs 50% mer nederbörd än normalt de kommande 7 månaderna, dvs mellan oktober och april. Vi ser en detaljerad del av US Drought Monitor nedan:

Martell odlingsprognos för USA

Vete

Vetemarknaden har fortsatt att röra sig väldigt lite, strax under den tekniska triangelformationen. 55- dagars glidande medelvärde har också kommit ikapp. Man får förmoda att priset kommer att fortsätta röra sig sidledes. Trenden uppåt försvagas för varje dag som går och sannolikheten minskar att marknaden är i en konsolideringsfas inför ytterligare prisuppgångar. Det kan mycket väl istället handla om en toppformation. Bäst är att vara vaksam om priset skulle visa tecken på att vilja gå ner.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vetepriset verkar vara påväg ner

Nedan ser vi Chicagovetet med leverans i december. 55-dagars glidande medelvärde är brutet och marknaden står och väger.

Priset på Chicagovete står och väger

Nedanför ser vi prisdiagrammet för Matifs november 2013-kontrakt. Priset vilar på stöd av både toppnoteringen från juli och glidande 55-dagars glidande medelvärde. Även här står marknaden och väger. Det ser ut som om upp-trenden från maj har förlorat det mesta av sin kraft. Marknaden kan stå inför en större rekyl. I så fall är det på 200-210 euro nästa stöd finns.

Graf över vetepriset och prognos den 26 september 2012

Spannmålsmarknaderna hickade till i fredags efter ryska motstridiga uttalanden om potentiella begränsningar av landets spannmålsexport. Rysslands ekonomiminster, Andrej Belousov, sa i ett uttalande att exportrestriktioner av spannmål är ”fullt möjliga” och ”kvarstår på dagordningen” för att skydda den inhemska marknaden från stigande spannmåls- och livsmedels priser. Några timmar senare sade dock vice premiärminister Arkadij Dvorkovitj att det inte finns någon anledning att begränsa exporten, men tillade samtidigt att regering har flera verktyg för att reglera marknaden (förutom ett exportförbud).

Men marknaden håller oroligt ett vakande öga på alla uttalanden som kommer från Ryssland, världens tredje största veteexportör, samtidigt som diskussioner förs om hur Moskva tänker sig att gå till väga om man väl bestämmer sig för att begränsa exporten och där nämns såväl exportkvoter som begränsade tillgångar till logistik för att minska flödet av spannmål som lämnar landet. Den nuvarande exporttrenden tyder på att det finns mindre och mindre tillgängligt för export, vilket kommer att gynna det europeiska och amerikanska vetet, men än så länge är det ryska vetet konkurrenskraftigt på den internationella marknaden vilket förra veckans försäljning av 150 000 ton ryskt vete till Irak visar. Rysslands totala spannmålsexport förväntas sjunka från ca 28 mt 2011/12 till ca 12 mt under denna säsong.

Spannmålsexport från Ryssland - Diagram

Egypten är åter ute i marknaden för att köpa minst 60 000 ton kvarnvete med leverans i december, och marknaden håller ett vakande öga på eventuella ryska offerter och dess prisnivå. Senaste nyheten säger dock att GASC har bekräftat ett köp på 300 000 ton vete av franskt och rumänskt ursprung med följande fördelning:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Tendens för priser på jordbruksprodukter(60 000 ton franskt vete från Toepfer för 346.93 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Louis Dreyfus för 347.36 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Cargill för 347.36 usd/ton – 60 000 ton rumänskt vete från Toepfer för 349.93 usd/ton – 60 000 ton rumänskt vete från Ameropa för 349.93 usd/ton.) Ryskt vete offererades med låg prismässigt ca 20 usd högre.

Marocko, Nordafrikas tredje största veteimportör, kommer att slopa sin skatt (17,5%) på import av vete under perioden 1 oktober – 31 oktober enligt landets jordbruksminister. Efter att svår torka påverkat årets skörd så uppgår lagernivån nu 1300 mt och för att möta behoven hos den inhemska marknaden samt upprätthålla ”en stabil” lagernivå så behövs import från länder i Europa, Svarta Havs-regionen och USA. Marockos import av vete förväntas uppgå till 5.1 mt under 2012/13 jämfört med 3.4 mt året innan. Jordbruksministeriet i Algeriet har reviderat ned sin prognos för landets spannmålsproduktion från 5.6- 5.8 mt till 5.2-5.4 mt som en följd av torka och bränder. Algeriet är det största landet i Afrika sett till areal, men en stor del är ökenområde och tillgången på jordbruksmark är begränsad, vilket gör landet till en stor importör av spannmål.

75% av spannmålsskörden i Ukraina var avklarad i slutet av förra veckan, och uppgick till 29.95 mt med en genomsnittlig avkastning på 2.67 ton/hektar. Vid samma tid förra året hade 37.04 mt skördats med en genomsnittlig avkastning på 3. 09 ton/hektar, och enligt regeringen är inga exportrestriktioner på agendan för denna säsong.

Måndagens Crop Progress från USDA visar att sådden av höstvete i USA går framåt och ligger nu på 25%, vilket är 2% lägre än det femåriga genomsnittet. Kansas ligger i linje med genomsnittet (17%) medan Nebraska, South Dakota och Montana ligger långt efter jämfört med det femåriga genomsnittet och väderprognosen för dessa delstater visar på väldigt liten eller ingen nederbörd under kommande vecka.

Preplanting rainfalll Hard Red Winter Wheat

Maltkorn

Novemberkontraktet på maltkorn har brutit 55-dagars glidande medelvärde och det är en varningssignal. Stödet på 260 euro bröts raskt och priset föll ner till 250 euro per ton.

Prognos för pris på maltkorn är en varningssignal

Maltkornsmarknaden avviker från vetemarknaden på ett märkligt sätt. Terminspriset för leverans av vete efter nästa års skörd ligger väsentligt under priset på årets skörd. Vi ser att terminspriset för november nästa år ligger på 230 euro, medan spotkontraktet ligger på 260. För terminer på maltkorn är priset nästan 270 euro per ton för leverans om ett år, medan spotkontraktet ligger på 250 euro. Vi tycker detta är extremt underligt och tycker att man bör sälja maltkorn med leverans november nästa år på Matif. Eventuellt kan man göra en marknadsneutral position genom att köpa veteterminer nov13 och sälja maltkornsterminer nov13.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram över terminskurvor på veteterminer

Potatis

Potatispriset nådde upp till 25.90 euro per deciton innan vinsthemtagningar fick priset att falla tillbaka. Man ser ofta den här sortens rekyl innan priset drar iväg. Även om priset nu är mycket högt, säger ändå den tekniska analysen att priset, enligt skolboken, ska gå upp och testa 26 euro igen.

Priset på potatis borde gå upp

Majs

Den tekniska analysen signalerar att ännu mer prisfall är att vänta. Stöd finns på 663 cent. En rekyl upp till 759 är ett säljtillfälle och inte ett tecken på styrka. Priset ligger just nu på 728.

Prisfall på majs signaleras

Ukraina kommer inom kort att underteckna ett avtal för att exportera 3 mt majs per år till Kina, enligt landets jordbruksminister Mykola Pryaszhnyuk, något som skulle vara mer än tillräckligt för att uppfylla Kina’s behov av grödan under 2012/13 – även om detta förväntas öka avsevärt i framtiden, se graf nedan. I gengäld kommer Ukraina att få 3 miljarder usd i krediter.

Prognos på Kinas import av majs - Diagram

Rosario Grain Exchange uppskattar Argentinas majs areal 2012/13 till 4 miljoner hektar, en minskning med 10% från 2011/12. Buenos Aires Grain Exchange beräknar arealen till 3,4 miljoner hektar. Sådden av majs har precis börjat och merparten av den pågår fram till slutet av november, samt att del flesta majsproducerande regionerna har fått nederbörd som ligger över genomsnittet under de senaste 30 dagarna.

Denver-baserade företaget BioFuel Energy kommer tillfälligt att stänga ner produktionen i sin etanolfabrik i södra Minnesota, på grund av höga spannmålspriser, och blir därmed den andra anläggningen i delstaten som stänger efter att Central Minnesota Ethanol stoppade produktionen förra sommaren. BioFuel Energy säger att produktionen kommer att förbli nedstängd tills priset på majs sjunker, men företagets andra etanolfabrik i Nebraska förblir öppen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den Europeiska Kommissionens analysenhet MARS reviderar ned sin senaste prognos gällande avkastningen för majs inom EU-27 med 3,7% jämfört med tidigare rapport. I jämförelse med 2011 estimeras avkastningen att sjunka med 20% på grund av kraftiga minskningar i Ungern, Bulgarien, Rumänien och Italien.

Prognos över produktion av majs i Europa - Karta

Sojabönor

Novemberkontraktet har fallit kraftigt den senaste veckan, efter att ha brutit tekniska stöd. En rekyl uppåt ”borde” enligt den tekniska analysen kunna ske nu. Frågan är vad som händer sedan. Om en sådan prisuppgång stannar vid ca 1700 och sedan vänder ner är det sannolikt att vi har en klassisk toppformation i form av en huvud-skuldra-formation. Återstår att se.

Priset på sojabönor har fallit kraftigt

Priset på sojabönor pressas av den pågående skörden i USA och det kraftiga fallet i palmolja som under måndagen nästan noterade ett 2-års lägsta som en följd av fallande oljepriser, ekonomisk oro i importländer som Europa och Kina samt att efterfrågan på vegetabiliska oljor i allmänhet har varit lägre än väntat under 2012 delvis på grund av en långsam tillväxt i produktionen av biobränslen. Nedanför ser vi decemberkontraktet på Kuala Lumpurbörsen, där priset anges i malaysiska ringgit (MYR) per ton.

Pris på sojabönor på Kuala Lumpor-börsen

Vi på SEB Commodities förväntar oss inte ytterligare prisfall på råolja. Pristrycket nedåt på vegetabiliska oljor från råoljemarknaden tror vi därför är över för tillfället. I sin senaste prognos över produktionen av sojabönor i Sydamerika höjer Oil World sina estimat och uppskattar att Argentinas produktion kommer att öka med 38% från 40.5 mt 2012 till 56 mt, medan Brasilien förväntas skörda 82 mt jämfört med årets 66,4 mt. Även i andra länder i Sydamerika förväntas produktionen att öka, bl.a i Paraguay och Uruguay med 4.1 mt respektive 0.7 mt. Regnskurar rapporterades under helgen i Brasilien och förväntas med stor sannolikhet att fortsätta under hela veckan. Landet har fortfarande fått relativt lite regn, men tendensen lutar åt ökad nederbörd i Parana från och med nästa vecka och ytterligare något senare i Mato Grosso.

Prognos för sojabönor i Brasilien

Celeres veckorapport visar att Brasilien har sålt 98% av sin sojabönsskörd 2011/12, vilket är oförändrat från förra veckan och jämfört med 90% för ett år sedan. Landet har också sålt 46% av sojabönsskörden 2012/13, vilket är oförändrat från förra veckan och jämfört med 24% förra året. Celeres uppskattar skörden 2012/13 till 78.1 mt vilket kan jämföras med USDA’s prognos på 81,0 mt. Brasilien har fram till september exporterat ca 30 mt sojabönor sedan starten i februari, och det talas om att landet kommer att ha begränsade exportmöjligheter framöver fram till nästa skörd.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raps

Triangeln bröts vid 518 euro och utlöste en teknisk säljsignal. Vi hoppas att läsaren var snabb att inse det – och sälja terminen. Priset gick igår onsdag ner till en teknisk stödnivå på 487 euro. Det är möjligt att vi får se en rekyl uppåt härifrån de kommande dagarna, som sammanfaller med stöd i marknaden för vegetabiliska oljor generellt – eftersom det inte är sannolikt att vi får se ytterligare prisfall på råolja.

Prisrörelsen mellan augusti och september ser allt mer ut som en ”dubbeltopp”, vilket känns igen från textboken i teknisk analys som en stark vändningsformation, vid trendvändningar, alltså och brukar alltså följas av en större trend åt andra hållet (i det här fallet, nedåt).

Rapspriset förväntas falla

Gris

Grispriset har troligtvis rekylerat upp färdigt. Glidande medelvärde har kommit ikapp och det händer ofta att folk tar fasta på det och säljer. Amerikanska grisuppfödare slaktar mer gris nu än någon gång sedan 2009. De högre foderkostnaderna orsakar förluster för uppfödarna på en nivå inte sedd på 14 år. En amerikansk genomsnittsgris äter 10 bushels majs (254 kilo) och når en slaktvikt på 122 kg, enligt uppskattningar från University of Missouri at Columbia.

USDA förutspår att antalet grisar per människa i USA kommer att falla till den lägsta nivån sedan 1975. Naturligtvis kommer pendeln i minskat utbud att få priset att svänga tillbaka. Och visserligen har suggstocken minskat överallt, vilket minskar utbudet framöver, men med ett Europa med svångrem som dras åt allt hårdare (eftersom länder som håller fast vid en övervärderad Euro som sin valuta, mördar sitt eget näringsliv, vilket gör landet än mindre förmöget att rädda sig, och så vidare i en spiral som bara kan sluta på ett sätt; lärs ut i grundkursen i nationalekonomi faktiskt) är frågan om det är tillräckligt. Antalet suggor har minskat med 1.3% i Tyskland juni-juni (ett välmående land). Italien har dock 13% färre suggor. I Danmark är nedgången 2.3%, i Frankrike 3.2% och i Nederländerna 3.6%. På fredag publicerar USDA nya siffror i sin Quarterly Hogs and Pigs Report. Vi på SEB Commodities kommer naturligtvis att ha ett lätt fredagsmys fram till 21:00 svensk tid när den publiceras på USDA:s hemsida.

Pris på gris-diagram

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa har återigen backat lite jämfört med förra veckan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som i motsats till SMP, har stigit något lite den senaste veckan.

Priset på smör har stigit i veckan

På den amerikanska börsen CME i Chicago testar priset på Klass 3 mjölk nu högstanoteringen. Ett brott uppåt öppnar för ytterligare uppgång, men den relativt kraftiga rekylen i september ger en varningssignal om att uppåttrenden är ifrågasatt av somliga på marknaden.

Pris på Klass 3 Mjölk hos CME-börsen

Socker

Marknaden för socker pressas av ideliga dåliga nyheter. Till exempel väntas nu det tredje året med överskott (lageruppbyggnad) pga hög produktion. Priset tycks dock inte ta mycket intryck av detta, utan håller det tekniska stödet, än så länge.

Marknaden för socker pressas

EURSEK

EURSEK har sedan förra veckan gått ner till ett stöd och formationen ser väldigt lik en huvud-skuldraformation. Bankens tekniska analytiker är ordentligt negativa till EURSEK såväl inför den kommande veckan som de kommande tre månaderna.

EUR SEK-prognos - 26 september 2012

USDSEK

Dollarn som fallit mot kronan ser ut att ha funnit en botten. Onsdagens kursuppgång hade bra momentum. Sammantaget tyder detta på att ett test av den nedåtgående trenden kan vara förestående.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Bankens tekniska analytiker ser förhållandevis positivt på USDSEK, men när trenden nedåt inte är bruten är det för tidigt att ta större positioner på en dollarförstärkning. Däremot bör man inte vara kort längre.

USD SEK-prognos - 26 september 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära