Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 26 november 2012

Publicerat

den

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVeckan har varit relativt lugn på marknaden för jordbruksprodukter inför Thanksgiving-helgen i USA, med den amerikanska börsen CBOT stängd under torsdagen och halvdag under fredagen.

SEB - Tendens för commoditiesDe makroekonomiska problemen i Europa, som vi nämnde i förra brevet, blev ännu tydligare efter Moodys beslut att sänka Frankrikes rating från högsta betyg – vilket visar på den ökade oron för Eurozonens näst största ekonomi. Turerna kring utbetalningar till Grekland fortsätter då Eurozonens finansministrar återigen misslyckats med att komma överens, USA brottas med det finanspolitiska stupet (fiscal cliff) och spänningarna i Mellanöstern ökar. SEB fortsätter, att som första bank i världen, erbjuda sina kunder att prissäkra ett börsbaserat mjölkpris i kronor per kilo, i poster om 10,000 kg.

Odlingsväder

Väderförhållandena är fortfarande ett problem i USA och i södra Ryssland som båda lider av underskott vad gäller nederbörd. I Argentina fortsätter sådden att försenas av alltför mycket nederbörd. I Brasilien lider de södra delarna av torka medan andra stora produktionsområden, t.ex Mato Grosso, gynnas av goda väderförhållanden. U.S. Climate Prediction Center uppskattar att torkan i USA, som bl.a påverkar tillståndet för det amerikanska höstvetet nu, kommer att fortsätta långt in i februari.

Karta över odlingsväder i USA - 15 november 2012

Den senaste rapporten från Australia Bureau of Meteorology visar att ENSO ligger kvar på en neutral nivå och att det nuvarande neutrala mönstret sannolikt kommer att bestå åtminstone fram till slutet av året.

Även om temperaturerna i Stilla havet ligger under El Niño nivåer, så är de fortfarande över genomsnittet. Southern Oscillation Index (SOI) har hållit sig inom neutrala värden under de senaste två veckorna, och den senaste noteringen ligger nu på +5.1.

Southern Oscillation Index

Under oktober månad har ihållande regn över Storbritannien och norra Frankrike försenat skörden och hämmat sådden av höstgrödor. Enligt FranceAgrimer var sådden av vete (mjukt) avklarad till 88% per den 12 nov, att jämföra med 98% vid denna tid året innan. Även Spanien och Italien har fått mycket nederbörd, som dels har varit behövligt för att återställa markfuktigheten, men som även har orsakat stora översvämningar – framförallt i norra Italien. Även Sverige har påverkats av regnet, med en minskad höstsådd i framförallt Halland och Mellansverige.

Väderkarta Europa

Vete

Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. Priset har fortsatt sidledes under veckan. Den tekniska analysen kvarstår från förra veckan. ”Priset har rekylerat ner till ett smalt område mellan 265 och 270 euro per ton – motståndslinje ovanför och stöd precis under.

Kursdiagrammet för marskontraktet på Matif

Vi tror att priset kommer att stiga i mars-kontraktet, snarare än falla. Till stöd för detta tar vi novemberkontraktet 2013, som vi ser i kursdiagrammet nedan. Där finns ingen tydlig motståndsnivå på uppsidan, däremot ett starkt stöd som ligger på 235 euro. Vi ser att rekylen från 250 euro har hejdats av stödet. Efter sedvanlig ”sidledes” rörelse för att ta kraften av rekylen, tror vi det är sannolikt att priset gör ett nytt försök uppåt.”

Vetepriset gör försök uppåt

Måndagens Crop Progress från USDA visar att höstvetets uppkomst i de 18 stater som rapporterar ligger på 84%, vilket i stort sett är i linje med det femåriga genomsnittet på 86% vid denna tid. Det torra vädret kvarstår och tillståndet för USA’s höstvete fortsätter att försämras, där endast 34% är klassat som ”good/excellent” nu, vilket är 2% lägre än förra veckan och betydligt lägre än förra årets 50% vid denna tid. Grödor klassade som ”very poor/poor” har ökat med 2% sedan förra veckan och i South Dakota tillhörde 60% denna kategori. Det dåliga skicket på grödorna gör också att de blir mer sårbara för utvintring och rikligt nederbörd över the Plains kommer att vara avgörande i vår för att förhindrabetydande problem och minskad avkastning.

Status på vintervete

Spannmålsproduktionen i Marocko 2012 uppskattas till 5.3 mt av FAO, en minskning med 38% jämfört med förra årets exceptionella skörd och 23% under det femåriga genomsnittet. Sen sådd av grödor, köldperioder i början av året och därefter torka har bidragit till nedgången i produktionen. Produktionen av vete 2012 förväntas minska från 6.02 mt till 3.87 mt. Importen av spannmål förväntas därmed att öka med 35% under 2012/13 till rekordhöga 8.4 mt, varav 5.2 mt vete. Sådden av höstgrödor (framförallt vete och korn) pågår nu för fullt, och trots att ansenliga mängder nederbörd har saktat ned fältaktiviteten så har markfuktigheten förbättrats avsevärt och därmed gett möjlighet till en tidigare sådd.

Spannmålsimport i Marocko

Det ryska jordbruksministeriet har höjt sin prognos för landets export av spannmål 2012/13 (juli-juni) från 10-11 mt till 15.5 mt, med hänvisning till att 11 mt – inklusive 8.5 mt vete – redan har exporterats, och utan några avsikter att införa restriktioner. Om exporten skulle komma att uppgå till 15.5 mt eller mer uppskattas ingående lager 2013/14 att hamna på kritiska nivåer (6 mt). Prognosen för sådd av höstgrödor justeras ned till 15.9 miljoner hektar från tidigare 16.82 milj/ha på grund av ogynnsamt väder, Rysslands Grain Union uppskattar exporten av vete till 9.5-10 mt, vilket är i linje med USDA’s estimat på 10 mt i senaste WASDE-rapporten.

Frågorna runt ett eventuellt införande av Ukrainas exportstopp på vete kvarstår.

Tidigare i veckan sa Egyptens GASC att de nästa år kommer att ta bort Ukraina från listan över leverantörer av vete, eftersom Ukraina har planer på att stoppa exporten från den 1 december 2012 – något som GASC ska ha fått en officiell bekräftelse på. Från Ukrainas ambassad i Kairo skickades då en formell begäran till GASC om att kvarstå på listan över leverantörer givet att det finns vete tillgängligt för export och från Egyptens sida säger man nu att Ukraina kommer att stå kvar på listan så länge som kontrakterade kvantiteter kommer att levereras även om ett exportförbud införs.

I allt detta så fortsätter Ukraina att säga att ett exportstopp inte är aktuellt. Så här långt har Ukraina exporterat 10.72 mt spannmål, varav 5.17 mt vete. Årets skörd i Ukraina är nu klar, med en veteproduktion på 15.0 mt, vilket är något lägre än USDA’s nuvarande estimat på 15.5 mt. Irak har varit aktiva i marknaden och köpte 350,000 ton vete från Australien (200,000 t), Kanada (100,000 t) och Ryssland (50,000 t). Amerikanskt vete fanns med bland anbuden men ligger fortfarande för högt i pris.

Sverige

Preliminära uppgifter på riksnivå från Jordbruksverket för 2012 visar att Sveriges totalskörd av spannmål beräknas uppgå till 5.1 mt, en ökning med 10% från 2011 och 4% högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Totalskörden av höstvete beräknas preliminärt att uppgå till närmare 2 mt (38% av den totala spannmålsskörden) och trots att höstvetearealen minskade jämfört med förra året så är totalskörden i nivå med förra årets skörd eftersom hektarskörden ökade med drygt 20% jämfört med 2011.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har testat motståndet vid 270, men föll tillbaka. 270 verkar vara ett starkt motstånd.

270 verkar vara ett starkt motstånd för maltkorn

Potatis

Potatispriset som tidigare fann stöd på 25 euro per deciton, har fortsatt att stiga och noterar nu ett motstånd vid 31 eur.

Potatispriset fortsätter att stiga

Majs

Majspriset (mars 2013) har vid två tillfällen nu hållit stödet 709 cent per ton, och testar nu istället motståndsnivån kring 750. Ett genombrott av den nivån kan innebära ytterligare test för högre nivåer, och om det sker bör man överväga att minska korta exponeringar, och vänta in nya säljlägen.

Majspriset med tekniska linjer

Safras e Mercados senaste rapport visar att sådden av majs i Brasilien nu är avklarad till 81% och produktionen av majs 2012/13 förväntas uppgå till 68.969 mt, jämfört med 2011/12 års produktion på 72.336 mt.

Sådden av majs i Argentina går fortsatt framåt om än långsamt. 55% av sådden är nu avklarad, att jämföra med förra årets 68% vid den här tiden. Cordonnier uppskattar produktionen 2012/13 i Brasilien och Argentina till 72 mt respektive 22.5 mt, jämfört med USDA’s prognos på 70 mt respektive 28 mt.

I Ukraina är skörden av majs avklarad till 89% och den totala skörden beräknas uppgå till ca 20 mt, strax under USDA’s estimat på 21 mt. Majs kommer att bli den stora exportvaran från och med nu, och exporten uppskattas till 12 mt.

Sojabönor

Efter att ha konsoliderat i veckan som gick, slutade veckan med en uppåtrekyl i januarikontraktet. Stängningen signalerar en fortsatt rekyl uppåt som bör möta starkt motstånd vid motståndslinjen (se nedan). Vi fortsätter att rekommendera en kort position (såld) i sojabönor.

Dags att gå kort i sojabönor

Enligt Safras e Mercado är nu sådden av sojabönor i Brasilien avklarad till 66% jämfört med 54% förra veckan. Produktionen för 2012/13 beräknas öka med nästan 22% till 82.47 mt, från 2011/12 års 67.76 mt.

Sådden av sojabönor i Argentina avklarad till 31% jämfört med 18% förra veckan. Produktionen estimeras till 57.42 mt, en ökning från 2011/12 års 41.0 mt.

Den totala produktionen i Sydamerika 2012/13 uppskattas till 152.98 mt, upp från 2011/12 års 117.036 mt, med följande prognoser för övriga länder (med 2011/12 inom parentes):

Paraguay 8.64 mt (4.30 mt), Bolivia 2.56 mt (2.38 mt) och Uruguay 1.9 mt (1.6 mt)

Cordonnier uppskattar produktionen 2012/13 i Brasilien och Argentina till 80 mt respektive 55.0 mt.

Oil World justerar ned sin prognos för produktionen av sojabönor 2013 i Argentina och Brasilien med totalt 3 mt, till följd av ogynnsamt väder som har påverkat sådden i de bägge länderna – torka i delar av Brasilien och alltför mycket regn i delar av Argentina. Estimatet för Argentina uppgår nu till 54 mt, mot det tidigare estimatet för en månad sedan på 56 mt, vilket dock är betydligt högre än de 40.5 mt som landet skördade i början av 2012. Prognosen för Brasiliens produktion uppgår nu till 81 mt, en nedjustering från oktobers 81 mt, men fortfarande en bra bit över skörden i början av 2012 på 66.8 mt.

Raps

Rapspriset (februari 2013) handlas i ett brett intervall 460-490 och befinner sig i mitten. Marknaden strävar mot stödnivån och vi rekommenderar fortfarande en kort position. Får vi ett brott nedåt av 460- nivån, bör man sälja ännu mer.

Teknisk analys på rapspriset - Diagram

AOF (Australian Oilseeds Federation) säger att utsikterna är goda för ytterligare en stor canola skörd under 2012 nu när skörden drar igång, och uppskattar produktionen av canola 2012/13 till 2.697 mt, jämfört med 3.185 mt 2011/12. Men med en prognos på nästan 2.7 mt så kommer det att bli den näst största rapsskörden, endast överträffad av skörden året innan. Storleken på skörden kommer att påverkas mer av hektar än avkastning, som förväntas uppgå till 2.37 miljoner hektar sådd areal, en ökning från det tidigare rekordet med 23%, medan avkastningen estimeras till ett genomsnitt på 1.2 t/ha – vilket är lägre än det femåriga genomsnittet på 1.5 t/ha.

Skörd och produktion av raps

Preliminära uppgifter på riksnivå från Jordbruksverket för 2012 visar att Sveriges totalskörd av raps och rybs uppskattas till 325 400 ton, vilket är en ökning med 30% jämfört med förra året och den högsta totalskörden på 19 år. Hektarskörden beräknas till 3.75 t/ha, vilket är det högsta som hittills redovisats på riksnivå. Odlingen av höstraps ökade med 10% och avkastningen med 22% jämfört med 2011. Arealen för vårraps ökade med 23% medan hektarskörden nästan var i nivå med föregående års skördeutfall per hektar.

Gris

Grispriset (Dec 12) har fortsatt upp under den senaste veckan. Priset ligger på höga nivåer, nästan lika höga som i somras och uppgången bör ta slut på de här nivåerna. Gris terminer har en säsongs tendens att stiga efter Thanksgiving helgen, men den trenden borde vara begränsad nu i och med de redan höga nivåerna.

Pris på griskött - Diagram den 25 november 2012

Mjölk

Från EUREX priser på smör och SMP kan vi utläsa att priset för ett kilo mjölk(råvara) nu ligger på 3.55 kr per kilo. Anledning till att priset har sjunkit sedan förra veckans 3.58 kr, trots att priset på mjölpulver och smör är oförändrade, är att den svenska kronan har stärkts mot euron. Priset på mjölkpulver i Nordeuropa är oförändrat sedan förra veckan (2675 euro per ton ).

Pris på mjölkpulver i Europa under 2011 och 2012

Nedan ser vi priset på smör, som också är oförändrat sedan förra veckans notering på 3450 euro per ton.

Pris på smör under 2011 och 2012

Det börsbaserade priset i svenska kronor beräknas med formeln:

Formel för det svenska börsbaserade priset

där

BUT = priset på smör i euro per ton
SMP = priset på skummjölkspulver i euro per ton
FX = växelkursen för EURSEK.

Precis som vi skrev i förra veckans brev så fann priset på Klass 3 mjölk, på den amerikanska börsen CME i Chicago, tekniskt stöd på 19 cent per pund och rekylerade uppåt därifrån. Trenden är dock nedåtriktad och en rekyl uppåt tycker vi ska ses som ett säljtillfälle.

Pris på Klass 3-mjölk - 25 november 2012

Klass 3-mjölk den 18 november 2012

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. I veckan som gått rekylerade priset upp ännu en gång strax över motståndsnivån och vände sedan ner igen. Det mest sannolika tycker vi är att priset faller och söker en ny bottennotering.

Sockerpriset i fallande trend

Gödsel

Januari kontraktet för Yuzhnyy som fann en stödnivå på 365 $ / ton i förra veckan har fortsatt uppåt denna vecka och noteras nu på 376.50 $ / ton.

Prisdiagram på gödsel, Yuzhnyy

EURSEK

EURSEK föll i veckan som gick, precis som vi förutspådde i förra veckans veckobrev. Vi tror fortsättningsvis på en ”sidledes” eller fallande kurs.

Valutadiagram på EUR SEK den 25 november 2012

USDSEK

Genombrottet av USDSEK som vi skrev i förra veckan fick inte den väntade följdrörelsen. Kronan är stark och när dollarn försvagades i fredags blev fallet stort för usdsek. Stödet kommer nu in kring 6,60.

Valutadiagram på USD SEK den 25 november 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära