Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 26 november 2012

Published

on

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityVeckan har varit relativt lugn på marknaden för jordbruksprodukter inför Thanksgiving-helgen i USA, med den amerikanska börsen CBOT stängd under torsdagen och halvdag under fredagen.

SEB - Tendens för commoditiesDe makroekonomiska problemen i Europa, som vi nämnde i förra brevet, blev ännu tydligare efter Moodys beslut att sänka Frankrikes rating från högsta betyg – vilket visar på den ökade oron för Eurozonens näst största ekonomi. Turerna kring utbetalningar till Grekland fortsätter då Eurozonens finansministrar återigen misslyckats med att komma överens, USA brottas med det finanspolitiska stupet (fiscal cliff) och spänningarna i Mellanöstern ökar. SEB fortsätter, att som första bank i världen, erbjuda sina kunder att prissäkra ett börsbaserat mjölkpris i kronor per kilo, i poster om 10,000 kg.

Odlingsväder

Väderförhållandena är fortfarande ett problem i USA och i södra Ryssland som båda lider av underskott vad gäller nederbörd. I Argentina fortsätter sådden att försenas av alltför mycket nederbörd. I Brasilien lider de södra delarna av torka medan andra stora produktionsområden, t.ex Mato Grosso, gynnas av goda väderförhållanden. U.S. Climate Prediction Center uppskattar att torkan i USA, som bl.a påverkar tillståndet för det amerikanska höstvetet nu, kommer att fortsätta långt in i februari.

Karta över odlingsväder i USA - 15 november 2012

Den senaste rapporten från Australia Bureau of Meteorology visar att ENSO ligger kvar på en neutral nivå och att det nuvarande neutrala mönstret sannolikt kommer att bestå åtminstone fram till slutet av året.

Även om temperaturerna i Stilla havet ligger under El Niño nivåer, så är de fortfarande över genomsnittet. Southern Oscillation Index (SOI) har hållit sig inom neutrala värden under de senaste två veckorna, och den senaste noteringen ligger nu på +5.1.

Southern Oscillation Index

Under oktober månad har ihållande regn över Storbritannien och norra Frankrike försenat skörden och hämmat sådden av höstgrödor. Enligt FranceAgrimer var sådden av vete (mjukt) avklarad till 88% per den 12 nov, att jämföra med 98% vid denna tid året innan. Även Spanien och Italien har fått mycket nederbörd, som dels har varit behövligt för att återställa markfuktigheten, men som även har orsakat stora översvämningar – framförallt i norra Italien. Även Sverige har påverkats av regnet, med en minskad höstsådd i framförallt Halland och Mellansverige.

Väderkarta Europa

Vete

Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. Priset har fortsatt sidledes under veckan. Den tekniska analysen kvarstår från förra veckan. ”Priset har rekylerat ner till ett smalt område mellan 265 och 270 euro per ton – motståndslinje ovanför och stöd precis under.

Kursdiagrammet för marskontraktet på Matif

Vi tror att priset kommer att stiga i mars-kontraktet, snarare än falla. Till stöd för detta tar vi novemberkontraktet 2013, som vi ser i kursdiagrammet nedan. Där finns ingen tydlig motståndsnivå på uppsidan, däremot ett starkt stöd som ligger på 235 euro. Vi ser att rekylen från 250 euro har hejdats av stödet. Efter sedvanlig ”sidledes” rörelse för att ta kraften av rekylen, tror vi det är sannolikt att priset gör ett nytt försök uppåt.”

Vetepriset gör försök uppåt

Måndagens Crop Progress från USDA visar att höstvetets uppkomst i de 18 stater som rapporterar ligger på 84%, vilket i stort sett är i linje med det femåriga genomsnittet på 86% vid denna tid. Det torra vädret kvarstår och tillståndet för USA’s höstvete fortsätter att försämras, där endast 34% är klassat som ”good/excellent” nu, vilket är 2% lägre än förra veckan och betydligt lägre än förra årets 50% vid denna tid. Grödor klassade som ”very poor/poor” har ökat med 2% sedan förra veckan och i South Dakota tillhörde 60% denna kategori. Det dåliga skicket på grödorna gör också att de blir mer sårbara för utvintring och rikligt nederbörd över the Plains kommer att vara avgörande i vår för att förhindrabetydande problem och minskad avkastning.

Status på vintervete

Spannmålsproduktionen i Marocko 2012 uppskattas till 5.3 mt av FAO, en minskning med 38% jämfört med förra årets exceptionella skörd och 23% under det femåriga genomsnittet. Sen sådd av grödor, köldperioder i början av året och därefter torka har bidragit till nedgången i produktionen. Produktionen av vete 2012 förväntas minska från 6.02 mt till 3.87 mt. Importen av spannmål förväntas därmed att öka med 35% under 2012/13 till rekordhöga 8.4 mt, varav 5.2 mt vete. Sådden av höstgrödor (framförallt vete och korn) pågår nu för fullt, och trots att ansenliga mängder nederbörd har saktat ned fältaktiviteten så har markfuktigheten förbättrats avsevärt och därmed gett möjlighet till en tidigare sådd.

Spannmålsimport i Marocko

Det ryska jordbruksministeriet har höjt sin prognos för landets export av spannmål 2012/13 (juli-juni) från 10-11 mt till 15.5 mt, med hänvisning till att 11 mt – inklusive 8.5 mt vete – redan har exporterats, och utan några avsikter att införa restriktioner. Om exporten skulle komma att uppgå till 15.5 mt eller mer uppskattas ingående lager 2013/14 att hamna på kritiska nivåer (6 mt). Prognosen för sådd av höstgrödor justeras ned till 15.9 miljoner hektar från tidigare 16.82 milj/ha på grund av ogynnsamt väder, Rysslands Grain Union uppskattar exporten av vete till 9.5-10 mt, vilket är i linje med USDA’s estimat på 10 mt i senaste WASDE-rapporten.

Frågorna runt ett eventuellt införande av Ukrainas exportstopp på vete kvarstår.

Tidigare i veckan sa Egyptens GASC att de nästa år kommer att ta bort Ukraina från listan över leverantörer av vete, eftersom Ukraina har planer på att stoppa exporten från den 1 december 2012 – något som GASC ska ha fått en officiell bekräftelse på. Från Ukrainas ambassad i Kairo skickades då en formell begäran till GASC om att kvarstå på listan över leverantörer givet att det finns vete tillgängligt för export och från Egyptens sida säger man nu att Ukraina kommer att stå kvar på listan så länge som kontrakterade kvantiteter kommer att levereras även om ett exportförbud införs.

I allt detta så fortsätter Ukraina att säga att ett exportstopp inte är aktuellt. Så här långt har Ukraina exporterat 10.72 mt spannmål, varav 5.17 mt vete. Årets skörd i Ukraina är nu klar, med en veteproduktion på 15.0 mt, vilket är något lägre än USDA’s nuvarande estimat på 15.5 mt. Irak har varit aktiva i marknaden och köpte 350,000 ton vete från Australien (200,000 t), Kanada (100,000 t) och Ryssland (50,000 t). Amerikanskt vete fanns med bland anbuden men ligger fortfarande för högt i pris.

Sverige

Preliminära uppgifter på riksnivå från Jordbruksverket för 2012 visar att Sveriges totalskörd av spannmål beräknas uppgå till 5.1 mt, en ökning med 10% från 2011 och 4% högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Totalskörden av höstvete beräknas preliminärt att uppgå till närmare 2 mt (38% av den totala spannmålsskörden) och trots att höstvetearealen minskade jämfört med förra året så är totalskörden i nivå med förra årets skörd eftersom hektarskörden ökade med drygt 20% jämfört med 2011.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har testat motståndet vid 270, men föll tillbaka. 270 verkar vara ett starkt motstånd.

270 verkar vara ett starkt motstånd för maltkorn

Potatis

Potatispriset som tidigare fann stöd på 25 euro per deciton, har fortsatt att stiga och noterar nu ett motstånd vid 31 eur.

Potatispriset fortsätter att stiga

Majs

Majspriset (mars 2013) har vid två tillfällen nu hållit stödet 709 cent per ton, och testar nu istället motståndsnivån kring 750. Ett genombrott av den nivån kan innebära ytterligare test för högre nivåer, och om det sker bör man överväga att minska korta exponeringar, och vänta in nya säljlägen.

Majspriset med tekniska linjer

Safras e Mercados senaste rapport visar att sådden av majs i Brasilien nu är avklarad till 81% och produktionen av majs 2012/13 förväntas uppgå till 68.969 mt, jämfört med 2011/12 års produktion på 72.336 mt.

Sådden av majs i Argentina går fortsatt framåt om än långsamt. 55% av sådden är nu avklarad, att jämföra med förra årets 68% vid den här tiden. Cordonnier uppskattar produktionen 2012/13 i Brasilien och Argentina till 72 mt respektive 22.5 mt, jämfört med USDA’s prognos på 70 mt respektive 28 mt.

I Ukraina är skörden av majs avklarad till 89% och den totala skörden beräknas uppgå till ca 20 mt, strax under USDA’s estimat på 21 mt. Majs kommer att bli den stora exportvaran från och med nu, och exporten uppskattas till 12 mt.

Sojabönor

Efter att ha konsoliderat i veckan som gick, slutade veckan med en uppåtrekyl i januarikontraktet. Stängningen signalerar en fortsatt rekyl uppåt som bör möta starkt motstånd vid motståndslinjen (se nedan). Vi fortsätter att rekommendera en kort position (såld) i sojabönor.

Dags att gå kort i sojabönor

Enligt Safras e Mercado är nu sådden av sojabönor i Brasilien avklarad till 66% jämfört med 54% förra veckan. Produktionen för 2012/13 beräknas öka med nästan 22% till 82.47 mt, från 2011/12 års 67.76 mt.

Sådden av sojabönor i Argentina avklarad till 31% jämfört med 18% förra veckan. Produktionen estimeras till 57.42 mt, en ökning från 2011/12 års 41.0 mt.

Den totala produktionen i Sydamerika 2012/13 uppskattas till 152.98 mt, upp från 2011/12 års 117.036 mt, med följande prognoser för övriga länder (med 2011/12 inom parentes):

Paraguay 8.64 mt (4.30 mt), Bolivia 2.56 mt (2.38 mt) och Uruguay 1.9 mt (1.6 mt)

Cordonnier uppskattar produktionen 2012/13 i Brasilien och Argentina till 80 mt respektive 55.0 mt.

Oil World justerar ned sin prognos för produktionen av sojabönor 2013 i Argentina och Brasilien med totalt 3 mt, till följd av ogynnsamt väder som har påverkat sådden i de bägge länderna – torka i delar av Brasilien och alltför mycket regn i delar av Argentina. Estimatet för Argentina uppgår nu till 54 mt, mot det tidigare estimatet för en månad sedan på 56 mt, vilket dock är betydligt högre än de 40.5 mt som landet skördade i början av 2012. Prognosen för Brasiliens produktion uppgår nu till 81 mt, en nedjustering från oktobers 81 mt, men fortfarande en bra bit över skörden i början av 2012 på 66.8 mt.

Raps

Rapspriset (februari 2013) handlas i ett brett intervall 460-490 och befinner sig i mitten. Marknaden strävar mot stödnivån och vi rekommenderar fortfarande en kort position. Får vi ett brott nedåt av 460- nivån, bör man sälja ännu mer.

Teknisk analys på rapspriset - Diagram

AOF (Australian Oilseeds Federation) säger att utsikterna är goda för ytterligare en stor canola skörd under 2012 nu när skörden drar igång, och uppskattar produktionen av canola 2012/13 till 2.697 mt, jämfört med 3.185 mt 2011/12. Men med en prognos på nästan 2.7 mt så kommer det att bli den näst största rapsskörden, endast överträffad av skörden året innan. Storleken på skörden kommer att påverkas mer av hektar än avkastning, som förväntas uppgå till 2.37 miljoner hektar sådd areal, en ökning från det tidigare rekordet med 23%, medan avkastningen estimeras till ett genomsnitt på 1.2 t/ha – vilket är lägre än det femåriga genomsnittet på 1.5 t/ha.

Skörd och produktion av raps

Preliminära uppgifter på riksnivå från Jordbruksverket för 2012 visar att Sveriges totalskörd av raps och rybs uppskattas till 325 400 ton, vilket är en ökning med 30% jämfört med förra året och den högsta totalskörden på 19 år. Hektarskörden beräknas till 3.75 t/ha, vilket är det högsta som hittills redovisats på riksnivå. Odlingen av höstraps ökade med 10% och avkastningen med 22% jämfört med 2011. Arealen för vårraps ökade med 23% medan hektarskörden nästan var i nivå med föregående års skördeutfall per hektar.

Gris

Grispriset (Dec 12) har fortsatt upp under den senaste veckan. Priset ligger på höga nivåer, nästan lika höga som i somras och uppgången bör ta slut på de här nivåerna. Gris terminer har en säsongs tendens att stiga efter Thanksgiving helgen, men den trenden borde vara begränsad nu i och med de redan höga nivåerna.

Pris på griskött - Diagram den 25 november 2012

Mjölk

Från EUREX priser på smör och SMP kan vi utläsa att priset för ett kilo mjölk(råvara) nu ligger på 3.55 kr per kilo. Anledning till att priset har sjunkit sedan förra veckans 3.58 kr, trots att priset på mjölpulver och smör är oförändrade, är att den svenska kronan har stärkts mot euron. Priset på mjölkpulver i Nordeuropa är oförändrat sedan förra veckan (2675 euro per ton ).

Pris på mjölkpulver i Europa under 2011 och 2012

Nedan ser vi priset på smör, som också är oförändrat sedan förra veckans notering på 3450 euro per ton.

Pris på smör under 2011 och 2012

Det börsbaserade priset i svenska kronor beräknas med formeln:

Formel för det svenska börsbaserade priset

där

BUT = priset på smör i euro per ton
SMP = priset på skummjölkspulver i euro per ton
FX = växelkursen för EURSEK.

Precis som vi skrev i förra veckans brev så fann priset på Klass 3 mjölk, på den amerikanska börsen CME i Chicago, tekniskt stöd på 19 cent per pund och rekylerade uppåt därifrån. Trenden är dock nedåtriktad och en rekyl uppåt tycker vi ska ses som ett säljtillfälle.

Pris på Klass 3-mjölk - 25 november 2012

Klass 3-mjölk den 18 november 2012

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. I veckan som gått rekylerade priset upp ännu en gång strax över motståndsnivån och vände sedan ner igen. Det mest sannolika tycker vi är att priset faller och söker en ny bottennotering.

Sockerpriset i fallande trend

Gödsel

Januari kontraktet för Yuzhnyy som fann en stödnivå på 365 $ / ton i förra veckan har fortsatt uppåt denna vecka och noteras nu på 376.50 $ / ton.

Prisdiagram på gödsel, Yuzhnyy

EURSEK

EURSEK föll i veckan som gick, precis som vi förutspådde i förra veckans veckobrev. Vi tror fortsättningsvis på en ”sidledes” eller fallande kurs.

Valutadiagram på EUR SEK den 25 november 2012

USDSEK

Genombrottet av USDSEK som vi skrev i förra veckan fick inte den väntade följdrörelsen. Kronan är stark och när dollarn försvagades i fredags blev fallet stort för usdsek. Stödet kommer nu in kring 6,60.

Valutadiagram på USD SEK den 25 november 2012

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära