Analys

SEB Jordbruksprodukter, 26 november 2012

Published

on

Veckan har varit relativt lugn på marknaden för jordbruksprodukter inför Thanksgiving-helgen i USA, med den amerikanska börsen CBOT stängd under torsdagen och halvdag under fredagen.

De makroekonomiska problemen i Europa, som vi nämnde i förra brevet, blev ännu tydligare efter Moodys beslut att sänka Frankrikes rating från högsta betyg – vilket visar på den ökade oron för Eurozonens näst största ekonomi. Turerna kring utbetalningar till Grekland fortsätter då Eurozonens finansministrar återigen misslyckats med att komma överens, USA brottas med det finanspolitiska stupet (fiscal cliff) och spänningarna i Mellanöstern ökar. SEB fortsätter, att som första bank i världen, erbjuda sina kunder att prissäkra ett börsbaserat mjölkpris i kronor per kilo, i poster om 10,000 kg.

Odlingsväder

Väderförhållandena är fortfarande ett problem i USA och i södra Ryssland som båda lider av underskott vad gäller nederbörd. I Argentina fortsätter sådden att försenas av alltför mycket nederbörd. I Brasilien lider de södra delarna av torka medan andra stora produktionsområden, t.ex Mato Grosso, gynnas av goda väderförhållanden. U.S. Climate Prediction Center uppskattar att torkan i USA, som bl.a påverkar tillståndet för det amerikanska höstvetet nu, kommer att fortsätta långt in i februari.

Den senaste rapporten från Australia Bureau of Meteorology visar att ENSO ligger kvar på en neutral nivå och att det nuvarande neutrala mönstret sannolikt kommer att bestå åtminstone fram till slutet av året.

Även om temperaturerna i Stilla havet ligger under El Niño nivåer, så är de fortfarande över genomsnittet. Southern Oscillation Index (SOI) har hållit sig inom neutrala värden under de senaste två veckorna, och den senaste noteringen ligger nu på +5.1.

Under oktober månad har ihållande regn över Storbritannien och norra Frankrike försenat skörden och hämmat sådden av höstgrödor. Enligt FranceAgrimer var sådden av vete (mjukt) avklarad till 88% per den 12 nov, att jämföra med 98% vid denna tid året innan. Även Spanien och Italien har fått mycket nederbörd, som dels har varit behövligt för att återställa markfuktigheten, men som även har orsakat stora översvämningar – framförallt i norra Italien. Även Sverige har påverkats av regnet, med en minskad höstsådd i framförallt Halland och Mellansverige.

Vete

Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. Priset har fortsatt sidledes under veckan. Den tekniska analysen kvarstår från förra veckan. ”Priset har rekylerat ner till ett smalt område mellan 265 och 270 euro per ton – motståndslinje ovanför och stöd precis under.

Vi tror att priset kommer att stiga i mars-kontraktet, snarare än falla. Till stöd för detta tar vi novemberkontraktet 2013, som vi ser i kursdiagrammet nedan. Där finns ingen tydlig motståndsnivå på uppsidan, däremot ett starkt stöd som ligger på 235 euro. Vi ser att rekylen från 250 euro har hejdats av stödet. Efter sedvanlig ”sidledes” rörelse för att ta kraften av rekylen, tror vi det är sannolikt att priset gör ett nytt försök uppåt.”

Måndagens Crop Progress från USDA visar att höstvetets uppkomst i de 18 stater som rapporterar ligger på 84%, vilket i stort sett är i linje med det femåriga genomsnittet på 86% vid denna tid. Det torra vädret kvarstår och tillståndet för USA’s höstvete fortsätter att försämras, där endast 34% är klassat som ”good/excellent” nu, vilket är 2% lägre än förra veckan och betydligt lägre än förra årets 50% vid denna tid. Grödor klassade som ”very poor/poor” har ökat med 2% sedan förra veckan och i South Dakota tillhörde 60% denna kategori. Det dåliga skicket på grödorna gör också att de blir mer sårbara för utvintring och rikligt nederbörd över the Plains kommer att vara avgörande i vår för att förhindrabetydande problem och minskad avkastning.

Spannmålsproduktionen i Marocko 2012 uppskattas till 5.3 mt av FAO, en minskning med 38% jämfört med förra årets exceptionella skörd och 23% under det femåriga genomsnittet. Sen sådd av grödor, köldperioder i början av året och därefter torka har bidragit till nedgången i produktionen. Produktionen av vete 2012 förväntas minska från 6.02 mt till 3.87 mt. Importen av spannmål förväntas därmed att öka med 35% under 2012/13 till rekordhöga 8.4 mt, varav 5.2 mt vete. Sådden av höstgrödor (framförallt vete och korn) pågår nu för fullt, och trots att ansenliga mängder nederbörd har saktat ned fältaktiviteten så har markfuktigheten förbättrats avsevärt och därmed gett möjlighet till en tidigare sådd.

Det ryska jordbruksministeriet har höjt sin prognos för landets export av spannmål 2012/13 (juli-juni) från 10-11 mt till 15.5 mt, med hänvisning till att 11 mt – inklusive 8.5 mt vete – redan har exporterats, och utan några avsikter att införa restriktioner. Om exporten skulle komma att uppgå till 15.5 mt eller mer uppskattas ingående lager 2013/14 att hamna på kritiska nivåer (6 mt). Prognosen för sådd av höstgrödor justeras ned till 15.9 miljoner hektar från tidigare 16.82 milj/ha på grund av ogynnsamt väder, Rysslands Grain Union uppskattar exporten av vete till 9.5-10 mt, vilket är i linje med USDA’s estimat på 10 mt i senaste WASDE-rapporten.

Frågorna runt ett eventuellt införande av Ukrainas exportstopp på vete kvarstår.

Tidigare i veckan sa Egyptens GASC att de nästa år kommer att ta bort Ukraina från listan över leverantörer av vete, eftersom Ukraina har planer på att stoppa exporten från den 1 december 2012 – något som GASC ska ha fått en officiell bekräftelse på. Från Ukrainas ambassad i Kairo skickades då en formell begäran till GASC om att kvarstå på listan över leverantörer givet att det finns vete tillgängligt för export och från Egyptens sida säger man nu att Ukraina kommer att stå kvar på listan så länge som kontrakterade kvantiteter kommer att levereras även om ett exportförbud införs.

I allt detta så fortsätter Ukraina att säga att ett exportstopp inte är aktuellt. Så här långt har Ukraina exporterat 10.72 mt spannmål, varav 5.17 mt vete. Årets skörd i Ukraina är nu klar, med en veteproduktion på 15.0 mt, vilket är något lägre än USDA’s nuvarande estimat på 15.5 mt. Irak har varit aktiva i marknaden och köpte 350,000 ton vete från Australien (200,000 t), Kanada (100,000 t) och Ryssland (50,000 t). Amerikanskt vete fanns med bland anbuden men ligger fortfarande för högt i pris.

Sverige

Preliminära uppgifter på riksnivå från Jordbruksverket för 2012 visar att Sveriges totalskörd av spannmål beräknas uppgå till 5.1 mt, en ökning med 10% från 2011 och 4% högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Totalskörden av höstvete beräknas preliminärt att uppgå till närmare 2 mt (38% av den totala spannmålsskörden) och trots att höstvetearealen minskade jämfört med förra året så är totalskörden i nivå med förra årets skörd eftersom hektarskörden ökade med drygt 20% jämfört med 2011.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har testat motståndet vid 270, men föll tillbaka. 270 verkar vara ett starkt motstånd.

Potatis

Potatispriset som tidigare fann stöd på 25 euro per deciton, har fortsatt att stiga och noterar nu ett motstånd vid 31 eur.

Majs

Majspriset (mars 2013) har vid två tillfällen nu hållit stödet 709 cent per ton, och testar nu istället motståndsnivån kring 750. Ett genombrott av den nivån kan innebära ytterligare test för högre nivåer, och om det sker bör man överväga att minska korta exponeringar, och vänta in nya säljlägen.

Safras e Mercados senaste rapport visar att sådden av majs i Brasilien nu är avklarad till 81% och produktionen av majs 2012/13 förväntas uppgå till 68.969 mt, jämfört med 2011/12 års produktion på 72.336 mt.

Sådden av majs i Argentina går fortsatt framåt om än långsamt. 55% av sådden är nu avklarad, att jämföra med förra årets 68% vid den här tiden. Cordonnier uppskattar produktionen 2012/13 i Brasilien och Argentina till 72 mt respektive 22.5 mt, jämfört med USDA’s prognos på 70 mt respektive 28 mt.

I Ukraina är skörden av majs avklarad till 89% och den totala skörden beräknas uppgå till ca 20 mt, strax under USDA’s estimat på 21 mt. Majs kommer att bli den stora exportvaran från och med nu, och exporten uppskattas till 12 mt.

Sojabönor

Efter att ha konsoliderat i veckan som gick, slutade veckan med en uppåtrekyl i januarikontraktet. Stängningen signalerar en fortsatt rekyl uppåt som bör möta starkt motstånd vid motståndslinjen (se nedan). Vi fortsätter att rekommendera en kort position (såld) i sojabönor.

Enligt Safras e Mercado är nu sådden av sojabönor i Brasilien avklarad till 66% jämfört med 54% förra veckan. Produktionen för 2012/13 beräknas öka med nästan 22% till 82.47 mt, från 2011/12 års 67.76 mt.

Sådden av sojabönor i Argentina avklarad till 31% jämfört med 18% förra veckan. Produktionen estimeras till 57.42 mt, en ökning från 2011/12 års 41.0 mt.

Den totala produktionen i Sydamerika 2012/13 uppskattas till 152.98 mt, upp från 2011/12 års 117.036 mt, med följande prognoser för övriga länder (med 2011/12 inom parentes):

Paraguay 8.64 mt (4.30 mt), Bolivia 2.56 mt (2.38 mt) och Uruguay 1.9 mt (1.6 mt)

Cordonnier uppskattar produktionen 2012/13 i Brasilien och Argentina till 80 mt respektive 55.0 mt.

Oil World justerar ned sin prognos för produktionen av sojabönor 2013 i Argentina och Brasilien med totalt 3 mt, till följd av ogynnsamt väder som har påverkat sådden i de bägge länderna – torka i delar av Brasilien och alltför mycket regn i delar av Argentina. Estimatet för Argentina uppgår nu till 54 mt, mot det tidigare estimatet för en månad sedan på 56 mt, vilket dock är betydligt högre än de 40.5 mt som landet skördade i början av 2012. Prognosen för Brasiliens produktion uppgår nu till 81 mt, en nedjustering från oktobers 81 mt, men fortfarande en bra bit över skörden i början av 2012 på 66.8 mt.

Raps

Rapspriset (februari 2013) handlas i ett brett intervall 460-490 och befinner sig i mitten. Marknaden strävar mot stödnivån och vi rekommenderar fortfarande en kort position. Får vi ett brott nedåt av 460- nivån, bör man sälja ännu mer.

AOF (Australian Oilseeds Federation) säger att utsikterna är goda för ytterligare en stor canola skörd under 2012 nu när skörden drar igång, och uppskattar produktionen av canola 2012/13 till 2.697 mt, jämfört med 3.185 mt 2011/12. Men med en prognos på nästan 2.7 mt så kommer det att bli den näst största rapsskörden, endast överträffad av skörden året innan. Storleken på skörden kommer att påverkas mer av hektar än avkastning, som förväntas uppgå till 2.37 miljoner hektar sådd areal, en ökning från det tidigare rekordet med 23%, medan avkastningen estimeras till ett genomsnitt på 1.2 t/ha – vilket är lägre än det femåriga genomsnittet på 1.5 t/ha.

Preliminära uppgifter på riksnivå från Jordbruksverket för 2012 visar att Sveriges totalskörd av raps och rybs uppskattas till 325 400 ton, vilket är en ökning med 30% jämfört med förra året och den högsta totalskörden på 19 år. Hektarskörden beräknas till 3.75 t/ha, vilket är det högsta som hittills redovisats på riksnivå. Odlingen av höstraps ökade med 10% och avkastningen med 22% jämfört med 2011. Arealen för vårraps ökade med 23% medan hektarskörden nästan var i nivå med föregående års skördeutfall per hektar.

Gris

Grispriset (Dec 12) har fortsatt upp under den senaste veckan. Priset ligger på höga nivåer, nästan lika höga som i somras och uppgången bör ta slut på de här nivåerna. Gris terminer har en säsongs tendens att stiga efter Thanksgiving helgen, men den trenden borde vara begränsad nu i och med de redan höga nivåerna.

Mjölk

Från EUREX priser på smör och SMP kan vi utläsa att priset för ett kilo mjölk(råvara) nu ligger på 3.55 kr per kilo. Anledning till att priset har sjunkit sedan förra veckans 3.58 kr, trots att priset på mjölpulver och smör är oförändrade, är att den svenska kronan har stärkts mot euron. Priset på mjölkpulver i Nordeuropa är oförändrat sedan förra veckan (2675 euro per ton ).

Nedan ser vi priset på smör, som också är oförändrat sedan förra veckans notering på 3450 euro per ton.

Det börsbaserade priset i svenska kronor beräknas med formeln:

där

BUT = priset på smör i euro per ton
SMP = priset på skummjölkspulver i euro per ton
FX = växelkursen för EURSEK.

Precis som vi skrev i förra veckans brev så fann priset på Klass 3 mjölk, på den amerikanska börsen CME i Chicago, tekniskt stöd på 19 cent per pund och rekylerade uppåt därifrån. Trenden är dock nedåtriktad och en rekyl uppåt tycker vi ska ses som ett säljtillfälle.

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. I veckan som gått rekylerade priset upp ännu en gång strax över motståndsnivån och vände sedan ner igen. Det mest sannolika tycker vi är att priset faller och söker en ny bottennotering.

Gödsel

Januari kontraktet för Yuzhnyy som fann en stödnivå på 365 $ / ton i förra veckan har fortsatt uppåt denna vecka och noteras nu på 376.50 $ / ton.

EURSEK

EURSEK föll i veckan som gick, precis som vi förutspådde i förra veckans veckobrev. Vi tror fortsättningsvis på en ”sidledes” eller fallande kurs.

USDSEK

Genombrottet av USDSEK som vi skrev i förra veckan fick inte den väntade följdrörelsen. Kronan är stark och när dollarn försvagades i fredags blev fallet stort för usdsek. Stödet kommer nu in kring 6,60.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version